Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Program for dagen 9.00 – 10.30: Multimodale (sammensatte) tekster

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Program for dagen 9.00 – 10.30: Multimodale (sammensatte) tekster"— Utskrift av presentasjonen:

1 Program for dagen 9.00 – 10.30: Multimodale (sammensatte) tekster
¤¤¤ ^^^ 9.00 – 10.30: Multimodale (sammensatte) tekster 10.45 – 11.15: Innføring i noen tekniske finesser i PowerPoint : Praktisk oppgave ved pc: Lage multimodal tekst ved hjelp av PowerPoint 11.45 – 12.30: LUNSJ 12.30 – 13.15: Praktisk oppgave fortsetter 13.15 – 13.45: Vise fram noen av produktene 14.00 – 15.30: Hypertekstfortellinger

2 Litt om MULTIMODALE/SAMMENSATTE TEKSTER
¤¤¤ ^^^ Litt om MULTIMODALE/SAMMENSATTE TEKSTER Buskerud, januar 2008 H. Otnes (NTNU) & H. M. Iversen (HIST)

3 Multimodale tekster Sammensatte tekster = Læreplangruppa foreslo først ”multimodale tekster”, men utdanningsbegrepet syntes ikke det kommuniserte godt nok. Derfor ”sammensatte tekster” Multimodalitet (”sammensatthet”) (Løvland 2007) Mode= måte Multimodalitet: man skaper mening ved å kombinere ulike modaliteter, ulike modus, ulike tegnsystem, ulike semiotiske ressurser enheter som skaper mening på ulike måter kulturprodukt, materiale man bruker for å kommunisere

4 Er det egentlig noe nytt…..?
Mange oppfatter sammensatte tekster som noe nytt, men vi har lenge hatt et utvidet tekstbegrep i norskfaget….. Gjennom digitale medier har ulike tekstformer fått større plass…..

5 Læreplanen (LK06) ”Hovedområdet sammensatte tekster viser til et utvidet tekstbegrep der tekst kan være satt sammen av skrift, lyd og bilder i et samlet uttrykk. Det innebærer arbeid med tekster som bildebøker, tegneserier, aviser, reklame, nettsider, sangtekster, film og teater. Hovedområdet omfatter både elevens egen tekstproduksjon og opplevelse, kritisk vurdering og analyse av sammensatte tekster.”

6 Noen poeng og begrep hos Løvland (2007)
”Det er lettare å sjå at ein tekst er multimodal enn å peike på kva modalitetar teksten er sett saman av” (Løvland 2007: 21). Eksempler på modaliterer: skrift, tale, fotografi, maleri, tegninger, dyrespor, fonter/skrifttyper, farger, ikoner, tall, tabeller, figurer +++ Er verbalspråklige ressurser primære i forhold til andre ressurser? Relasjonen modalitet og situasjon er viktig.

7 Hva slags informasjonskopling mellom de ulike modaliteter?

8 Analoge sammensatte tekster (som elevene kan analysere eller lage selv)
Tegneserier Reklamebrosjyrer Avissider Teateroppsetninger Prosjektframlegg for klassen Lærebøker/fagbøker Instruksjoner/manualer Bildebøker/barnebøker

9 Digitale, sammensatte tekster (som elevene evt. kan analysere)
Emnekart, indekser, databaser (Eks.: Gule sider) Nettfora (Eks.: Facebook) Dataspill CD-rom for barn Blogger (som består av mer enn skrift) (Eks: LM) Nettsted (presentasjon av institusjon, bedrift etc.) Nettaviser

10 Digitale, sammensatte tekster (som elevene kan lage selv….)
Prosjektpresentasjoner (f.eks. PowerPoint-presentasjoner, bloggnotater, nettsider etc.) Lyriske, skildrende montasjer (egne dikt, andres dikt)…. (Eks. 1: ”Du ska itte trø” ) (Eks.2: Larvik-video) Reklame (Eks.: ”Bamsemums”) Bloggnotater Digitale ”reportasjer”/fortellinger (Eks.: ”Lærer slått ned”)

11 Noen analysebegreper

12 Multimodal affordans en modalitets betydningspotensial og begrensning
- uttrykker både det som er mulig - og det en ikke får til å uttrykke gjennom en modalitet et bilde kan f. eks uttrykke noe annet enn tusen ord fordi det har en annen modal affordans enn verbalspråket

13 Det multimodale samspillet
Funksjonell spesialisering: Funksjonell tyngde sier noe om hvor stor del av informasjonen i en multimodal tekst som ligger i den enkelte modaliteten. (Kress 2003) (se bildebok, barnebok) Ikonotekst Alle modalitetene i en tekst har ikke like stort informasjonsansvar

14 Multimodal kohesjon Noen sentrale kohesjonsmekanismer (iflg. Van Leeuwen 2005): Rytme Knyttet til tidsdimensjonen (eks.: radio, prosjektframlegg, PowerPointpresentasjon, gudstjeneste, kalender) Komposisjon Knyttet til romdimensjonen - ulike signal som gjør det lettere for leseren å finne en ”lesesti” (plassering, størrelse, farge etc.) (collage, reklameplansje, bildebokoppslag, lærebokoppslag, ABC-bokoppslag, kompleks nettside - for eks. Facebook….) Informasjonskopling Ulike former for relasjoner mellom modaliteter (se mer om dette senere)

15 Hva kan vi si om rytme og komposisjon her?

16 Utdyping (avgrenser meningspotensialet) Utviding (utvider meningspotensialet) Omskriving Spesifisering Tolking Kontrastering Utfylling

17 Farao på ferie (A. Bjerke)
Sprinterne N. Grieg) Ord over grind (H. M. Vesaas) Ord (O.H. Hauge) (versjon 1) (versjon 2)

18 Litteratur http://www.itu.no/filearchive/Liestol_itu2006.pdf
Birkeland, Tone & Frøydis Storaas Den norske biletboka. Oslo: Cappelen. Jewitt, Carey & Kress, Gunther Multimodal Literacy. New York: Peter Lang Kress, Gunther & Theo van Leeuwen Multimodal Discourse. The modes and media of contemporary Communication. London: Arnold. Liestøl, Gunnar Sammensatte tekster – sammensatt kompetanse. I: Digitale kompetanse, nr. 4, Universitetsforlaget/ITU Løvland, Anne På mange måtar. Samansette tekstar i skolen. Bergen: Fagbokforlaget. Løvland, Anne Sammensatte fagtekster – en multimodal utfordring? i: E. Maagerø & E.Tønnessen (red.): Å lese i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget. Østerud, Svein, Schwebs, Ture, Sandvik, Nielsen Liv & Margareth Sandvik eLogg – et læringsmiljø for sammensatte tekster. I: Digitale kompetanse, nr. 3, Universitetsforlaget/ITU.

19 Så over til den praktiske oppgaven
Kan PowerPoint-verktøyet brukes til andre sjangrer enn ”forelesningsstøtte”..? Kan PP bare brukes av læreren? Eller også av elevene? Hva er PowerPoint? En sjanger? Et skriveverktøy? En krykke for forelesere? Illustrasjon? Bildesamling? Lenkesamling? Annet…..?

20 PowerPoint et verktøy som kan brukes til mange ulike sjangrer
For eksempel….: Fortelling (selvlaget) Tegneserie (selvlaget) Tegneserie (med utgangspunkt i kjent novelle/fortelling/eventyr) Illustrert sangtekst Illustrert dikt Illustrert novelle/eventyr Dikt med bilde(r) som inspirasjonskilde Instruksjon (i ord og bilder) (veibeskrivelse, matoppskrift, spillforklaring, monteringsanvivning etc.) Reklame

21 PowerPoint-oppgave Lag en liten PowerPoint-tekst på 5-8 bilder
Teksten som helhet må inneholde flere tegnsystem (modaliteter) – først og fremst ord og bilde, men gjerne også ulike farger , bokstavestetikk, bevegelse/rytme m.m. Noen av PP-bildene kan gjerne inneholde noen ”egendefinerte animasjoner” og ”innganger” Bruk nettet som kilde både for tekster og bilder! Bruk gjerne tegneprogram!

22 Noen tekniske finesser
Lage design Bokstavestetikk, skriftmodaliteter Sette inn bilde Ha forskjellige former for inngang………


Laste ned ppt "Program for dagen 9.00 – 10.30: Multimodale (sammensatte) tekster"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google