Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samkommunestyret 26.06.08 – Organisasjonsenheten v/Inger Johanne Uthus Presentasjon av organisasjonsenheten i Samkommunestyret 26 juni 2008 LØNNPersonalHMSAdvokattjenester.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samkommunestyret 26.06.08 – Organisasjonsenheten v/Inger Johanne Uthus Presentasjon av organisasjonsenheten i Samkommunestyret 26 juni 2008 LØNNPersonalHMSAdvokattjenester."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samkommunestyret 26.06.08 – Organisasjonsenheten v/Inger Johanne Uthus Presentasjon av organisasjonsenheten i Samkommunestyret 26 juni 2008 LØNNPersonalHMSAdvokattjenester

2 Samkommunestyret 26.06.08 – Organisasjonsenheten v/Inger Johanne Uthus Omdømmebygging  Framtidas arbeidskraft  Lærlingeordningen  Partnerskapsavtaler  Trainee ordning  Prosjekt ”sommerungdom”  Elever – utplassering, kunskapsløftet  Prosjekt til fordypning

3 Samkommunestyret 26.06.08 – Organisasjonsenheten v/Inger Johanne Uthus Ansatte  14 ansatte  6 lønn  1 HMS koordinator  1 advokatfullmektig  5 personal  1 lærling + 1 ny lærling fra 1.8.08  Av dette 1 fagansvarlig lønn, og en fagansv.personal

4 Samkommunestyret 26.06.08 – Organisasjonsenheten v/Inger Johanne Uthus Organisasjonsenhetens oppgaver er å yte tjenester innenfor lønningsarbeidet og personalarbeidet.

5 Samkommunestyret 26.06.08 – Organisasjonsenheten v/Inger Johanne Uthus Rutiner  Rutiner Enheten arbeider aktivt med å samordne og forenkle rutiner og regelverk innenfor ansvarsområdet

6 Samkommunestyret 26.06.08 – Organisasjonsenheten v/Inger Johanne Uthus Verdidokumenter  Enheten utarbeidet i 2007 – 2008 flere verdidokument, herunder etiske retningslinjer, lovpålagte varslingsrutiner, retningslinjer for bruk av internett og e-post samt revidering av flere eksisterende reglement

7 Samkommunestyret 26.06.08 – Organisasjonsenheten v/Inger Johanne Uthus Besparinger  Enheten har høstet store besparinger gjennom det nye elektroniske rekrutteringssystemet som er tatt i bruk, det har frigitt arbeidskraft til andre og mer sentrale oppgaver. Videre har saksbehandlingstiden gått ned i tilsettingssaker som følge av modulen, og enheten føler den nå yter bedre service på dette området.

8 Samkommunestyret 26.06.08 – Organisasjonsenheten v/Inger Johanne Uthus Arbeidsområder  Enhetens arbeidsområde er i stor grad knyttet til lov-og avtaleverket. Her er det stadig endringer, men en forventer ikke endringer som vil ha vesentlig betydning for driften.

9 Samkommunestyret 26.06.08 – Organisasjonsenheten v/Inger Johanne Uthus Utvikling  Fra perm til skjerm Videreutvikling av det elektroniske personal- og lønnssystemet vil fortsatt gi noe effektiviseringsgevinst.

10 Samkommunestyret 26.06.08 – Organisasjonsenheten v/Inger Johanne Uthus Høsten 2008  Gjennomføres i 2008  Elektroniske reiseregninger - høst 2008  Web ansatt – høst 2008  Web ansatt forhandlingsmodulen høst 2008

11 Samkommunestyret 26.06.08 – Organisasjonsenheten v/Inger Johanne Uthus  Rekruteringsmodulen  Mange tusen har brukt rek.modulen i løpet av året  Det er behandlet 900 søknader på lærerstillinger i mai 2008  Viktig for oss at vi fullt ut oppfyller Forvaltningslovens krav til saksbehandling

12 Samkommunestyret 26.06.08 – Organisasjonsenheten v/Inger Johanne Uthus Høst 2008  Lederopplæring igangsettes  Fortløpende oppdatering på lov og avtalever for ledere og mellomleder, samt merkantilt personale ute på enhetene.

13 Samkommunestyret 26.06.08 – Organisasjonsenheten v/Inger Johanne Uthus HMS  AMU  AKAN utvalget  Vernetjenesten, faste møter med  Verneombud, vernerunder  Prosjekter:  Medarbeiderskap, Verdal,Levanger  Kvalitetskommuneprosj.

14 Samkommunestyret 26.06.08 – Organisasjonsenheten v/Inger Johanne Uthus Løpende oppgaver  Kontinuerlig rådgivning og oppfølging i vanskelige personalsaker  Vårt mål er å unngå at våre kommuner havner i arbeidsretten

15 Samkommunestyret 26.06.08 – Organisasjonsenheten v/Inger Johanne Uthus Kompetanse  Vi har stor fagkompetanse på  Lønnspørsmål  Forsikring og pensjonsordninger  Lov og avtaleverk  Drøftinger /forhandlinger  Saksbehandling  Juridiske vurderinger

16 Samkommunestyret 26.06.08 – Organisasjonsenheten v/Inger Johanne Uthus


Laste ned ppt "Samkommunestyret 26.06.08 – Organisasjonsenheten v/Inger Johanne Uthus Presentasjon av organisasjonsenheten i Samkommunestyret 26 juni 2008 LØNNPersonalHMSAdvokattjenester."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google