Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Kulturbarometer” for Nord-Jæren 10 hovedfunn fra undersøkelsen om kulturtilbud og kulturinteresser på Nord-Jæren 2006 Kulturdialog 22. juni 2007 INTERKOMMUNALT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Kulturbarometer” for Nord-Jæren 10 hovedfunn fra undersøkelsen om kulturtilbud og kulturinteresser på Nord-Jæren 2006 Kulturdialog 22. juni 2007 INTERKOMMUNALT."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Kulturbarometer” for Nord-Jæren 10 hovedfunn fra undersøkelsen om kulturtilbud og kulturinteresser på Nord-Jæren Kulturdialog 22. juni 2007 INTERKOMMUNALT KULTURRÅD FOR NORD-JÆREN Randaberg, Sola, Sandnes og Stavanger

2 Innhold Undersøkelse om kulturtilbud og kulturinteresser på Nord-Jæren 2006
1. Innledning 2. Fritids- og kulturaktiviteter - Aktivitetsnivå - Aktivitetenes lokalisering 3. Interesser, ønsker og prioriteringer - Interesser - Ønsker - Prioriteringer (+Tilfredshet med dagens tilbud) 4. Kulturkortet 5. Stavanger2008 6. Informasjonssøk 7. Kulturaktivitetenes sosiale forankring Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

3 Om undersøkelsen – ”et kulturbarometer” for Nord-Jæren
Undersøkelse av befolkningens kulturinteresser på Nord-Jæren, og av deres ønsker og behov mht. fremtidige kulturtilbud i regionen. Gjennomført av TNS Gallup Spørreskjema nov – des Til tilfeldig valgte respondenter med lik fordeling på Sola, Stavanger, Sandnes og Randaberg Svarprosent 31% Repeteres - ny undersøkelse etter 2008 Før etter 2008 – Så å si en markedsundersøkelse Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

4 Hovedfunn 1: Hyppigste kultur og fritidsaktiviteter: ”selvstendige” og ”uforpliktende”, aktiviteter som den enkelte kan utføre når det måtte passe og etter innfallsmetoden. Aktivitetsmønsteret er gjennomgående likt på tvers av kommunegrensene. Mest utbredt er friluftsaktiviteter, kafébesøk og å lese litteratur (åtte-ni av ti innbyggere). Aktivitetsnivået faller når vi betrakter organiserte – og eventuelt tidsavgrensede – aktiviteter som deltakelse på idrettsarrangementer, konsertbesøk, foreningsarbeid og museumsbesøk. Nederst finner vi kulturaktiviteter som gjerne krever en kulturell kompetanse: ballett, opera Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

5 Hvor ofte foretar du deg vanligvis de følgende aktiviteter?
Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

6 Hovedfunn 2: Kulturdeltakelsen på Nord-Jæren følger samme mønster som resten av landet.
Innbyggerne i vår region mosjonerer oftere, går hyppigere på kafé, følger i større grad barn på fritidsaktiviteter og går langt mer på revyer og popkonserter enn den øvrige befolkningen i landet. Deltakelse på idrettsarrangementer forekommer noe sjeldnere. Stavanger ligger generelt sett over landsgjennomsnittet på flere kulturaktiviteter Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

7 Fritids- og kultur- og kulturaktiviteter
Prosentandel som utøver aktiviteten inntil 5 ganger per halvår, på Nord-Jæren, sammenliknet med landets befolkning for øvrig**. Hele landet Sandnes Stavanger Sola Randaberg Leser bøker* 82 77 80 73 79 Mosjonerer* 70 89 91 88 Går på restaurant/café etc.* 69 86 90 83 Går på bibliotek* 46 44 45 51 55 Går på museum 42 40 58 38 Går i teater eller opera 37 47 Går på musikal/revy 36 54 57 Går på idrettsarrangement* 35 23 28 22 Går på kunstutstilling 32 41 53 39 Følger barn på Fritids- og kulturaktivitet* 25 48 Går til gudstjeneste* 30 Går på klassisk konsert 20 16 18 Går på popkonsert 59 Går på ballett-/danseforestilling 10 6 15 11 8 Synger/spiller i korps* 4 5 * = 1-5 ganger i halvåret eller oftere. Øvrige = 1 gang I året eller oftere I de tilfeller der Kulturundersøkelsen splitter aktivitetene, legges den hyppigste aktiviteten til grunn. ** Sammenlikningen er foretatt med utgangspunkt i TNS Gallups nasjonale Forbruker- og mediaundersøkelse 2006 (n=9.483), og er tentativ. Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

8 Hovedfunn 3: Stavangers rolle som ”kulturhovedstad” bekreftes i den forstand at de fleste aktiviteter utføres hyppigere i Stavanger enn i egen kommune Bruk av friluftsområder skjer imidlertid i stor grad på tvers av kommunegrensene. På tre aktivitetsområde er det en større andel som drar fra Stavanger til Sandnes enn motsatt: friluftsliv, opera, dans/ballett Deltakelse i idretts og foreningsaktiviteter skjer i større grad i egen kommune enn i Stavanger Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

9 Fritids- og kulturaktiviteter Hvor pleier du vanligvis å gjøre de følgende aktiviteter?
Bosted SANDNES STAVANGER SOLA RANDABERG Aktivitetssted Stav San Sol Ran Kino 44 93 95 31 74 66 11 94 16 2 Resaurant/Café 75 92 3 98 37 6 85 54 35 21 5 40 Friluftsområde 33 26 10 97 41 38 30 55 46 91 15 61 32 29 Bibliotek 14 76 83 22 4 79 1 71 Popkonsert 77 64 19 72 Revy 62 42 81 68 12 36 Teater 67 82 9 69 7 Museum 28 18 Musikal 53 13 48 Idrettsarr 8 43 Religiøst møte 17 56 Festival m/inngp. 57 45 Kunstutstilling 39 Foreningsarbeid 34 Idrett selv 24 Klassisk konsert Ballett/dansef. 20 Opera Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

10 25 forskjellige fritids- og kulturaktiviteter mht. aktivitetssted
For Randaberg og Sola er det bibliotek, egenaktivitet innen foreningsliv/idrett og friluftsliv som i størst grad foregår innenfor egne kommunegrenser. Mer opplevelsesorienterte tilbud benyttes i størst grad i Stavanger, og for Sola-innbyggernes vedkommende også i en viss utstrekning i Sandnes. Musikalsatsningen i Sola gir imidlertid utslag i at en større andel oppgir at de pleier å benytte slike tilbud i Sola enn i Stavanger. Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

11 Hovedfunn 4: Stavangerregionen utmerker seg som fellesarena på flere områder:
Kino1 på Sølvberget, Rogaland teater, Stavanger konserthus og Stavanger bibliotek som er de fire mest besøkte kulturinstitusjonene- Kino1 i Sandnes og Sandnes kulturhus kommer på femte og sjette plass Størst utveksling mellom kommunene innen friluftsliv Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

12 Besøkshyppighet - kulturtilbud på Nord-Jæren
Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

13 Stavanger konserthus Besøkshyppighet i prosent
Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

14 Sandnes kulturhus Besøkshyppighet i prosent
Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

15 Sola kulturhus Besøkshyppighet i prosent
Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

16 Tungenes fyr Besøkshyppighet i prosent
Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

17 Stavanger konserthus Besøk minst en gang i året etter bakgrunn
Stavanger konserthus Besøk minst en gang i året etter bakgrunn. I prosent. Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

18 Konserter med klassisk musikk Besøk minst en gang i året etter bakgrunn. I prosent
Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

19 Konserter med populær musikk Besøk minst en gang i året etter bakgrunn
Konserter med populær musikk Besøk minst en gang i året etter bakgrunn. I prosent Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

20 Sandnes kulturhus Besøk minst en gang i året etter bakgrunn. I prosent.
Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

21 Operaforestillinger Besøk minst en gang i året etter bakgrunn
Operaforestillinger Besøk minst en gang i året etter bakgrunn. I prosent Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

22 Ballettforestillinger Besøk minst en gang i året etter bakgrunn
Ballettforestillinger Besøk minst en gang i året etter bakgrunn. I prosent Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

23 Sola kulturhus Besøk minst en gang i året etter bakgrunn. I prosent.
Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

24 Musikalforestillinger Besøk minst en gang i året etter bakgrunn
Musikalforestillinger Besøk minst en gang i året etter bakgrunn. I prosent Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

25 Tungenes fyr Besøk minst en gang i året etter bakgrunn. I prosent.
Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

26 Besøker friluftsområder Besøk minst en gang i året etter bakgrunn
Besøker friluftsområder Besøk minst en gang i året etter bakgrunn. I prosent Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

27 Hovedfunn 5: Det er store forskjeller mellom kommunene når det gjelder aktivitetsnivå innenfor frivillige lag og foreninger, med Randaberg som skiller seg ut med størst deltakelse Randaberg har langt høyere andeler aktive innenfor religiøse organisasjoner, sang og musikk og barne- og ungdomsaktivitet Randaberg har en langt større andel aktive som ledere/tillitsvalgte Andelen som ikke har verv, men som kunne tenke seg å ta på seg slike verv, er høyest i bykommunene. Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

28 Andel som selv er medlem i organisasjon(er) på følgende aktivitetsområder
Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

29 Andel aktive som ledere/tillitsvalgt i org
Andel aktive som ledere/tillitsvalgt i org. sammenlignet med andel som selv kunne tenke seg å ha et slikt verv. Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

30 Hovedfunn 6: De fleste kjenner til kulturhovedstadsåret, men 2/3 mener at Stavanger2008 i liten grad kommer til å angå dem selv. De aller fleste innbyggerne (95%) hevder å kjenne til at Stavanger-regionen har fått status som europeisk kulturhovedstad Seks-syv av ti mener imidlertid at Stavanger2008 i liten grad kommer til å angå dem selv. I Stavanger mener fire av ti at det vil angå dem i stor grad. Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

31 Stavanger2008 Kjenner du til at Stavanger-regionen har søkt/fått status som europeisk kulturhovedstad i 2008? I hvilken grad opplever du at Stavanger 2008 angår deg? Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

32 Hovedfunn 7: Stavanger Aftenblads papirutgave er er den viktigste kilden for informasjon om kulturaktiviteter og arrangementer på Nord-Jæren ….men internettutgaven av SA kommer på tredjeplass etter ”venner og bekjente”. Solabladet, Bygdabladet og Sandnesposten er en viktig informasjonskilder i sine geografiske nedslagsfelt. De to førstnevnte her nesten like viktige som SA. De aller fleste innbyggerne er godt fornøyde med informasjonstilgangen. Om lag åtte av ti er fornøyde, hvorav én–to av ti er svært fornøyde, mens færre enn én av hundre er svært misfornøyde. Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

33 Informasjonssøk - Totalt i regionen Hvor søker du vanligvis informasjon om kulturaktiviteter/-arrangementer på Nord-Jæren? Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

34 Hovedfunn 8: Innenfor opera, ballett og dans er strømmen fra Stavanger til Sandnes er større enn motsatt veg. Blant Stavanger sine innbyggere er det nesten like mange som benytter et operatilbud i Sandnes som i Stavanger (10 prosent). Sandnes har høyest andel innbyggere som benytter seg av et operatilbud i egen komme:16 prosent. 6 prosent oppgir her at de benytter seg av operatilbud i Stavanger. Det er langt færre i Sola og Randaberg enn i de to bykommunene som i det hele tatt oppsøker opera, ballett og dans. Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

35 Hovedfunn 9: Innbyggernes tilfredshet er varierende mellom de ulike tilbudene og mellom de fire kommunene. Størst tilfredshet: friluftsområdene, kinoforestillinger og bibliotek. Lavest tilfredshet: opera- og ballettforestillinger. Tilfredsheten er dermed gjennomgående høyest for de hyppigst benyttede tilbudene Tilfredsheten gjennomgående høyere i Stavanger enn i de andre kommunene. Unntak: Randaberg - tilfredsheten med det organiserte idrettstilbudet er markant høyere enn i de andre kommunene. Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

36 Hvor fornøyd er du med kulturtilbudet i bostedskommunen din?
Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

37 Hovedfunn 10: Åtte av ti innbyggere mener kulturområdet bør ha stor prioritet i årene som kommer– tre av ti sier svært stor. De fleste innbyggerne mener at kulturområdet gis stor prioritet i dag. Færre enn én av ti mener kulturen gis svært liten prioritet. Små variasjoner mellom kommunenes innbyggere. I underkant av to av ti mener kulturområdet har liten prioritet, og bør prioriteres høyere. Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

38 I hvilken grad mener du kulturområdet bør prioriteres i årene som kommer i kommunen din?
Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

39 Andre funn Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

40 For alle kommuner utenom Sandnes er Stavanger den viktigste arenaen for festivaler.
I Sandnes oppgir 51 prosent at de går på festival i egen kommune, mens 44 prosent drar til Stavanger. Det er bare 16 prosent fra Stavanger og Sola som går på festival i Sandnes. Innbyggerne i Randaberg og Sola oppgir i liten utstrekning besøk på festivaler i egen kommune, med hhv. 14 og 16 prosent. Av de tre kommunene utenom Stavanger er det bare Sandnes som har flere som går på festivaler i egen kommune enn som drar til Stavanger. Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

41 For konserter med populær og klassisk musikk er Stavanger den viktigste arenaen for alle kommuner, unntatt for Sandnes. Pop I Sandnes: 54 prosent går på konserter i egen kommune og 55 prosent drar til Stavanger 77 prosent av Stavangerinnbyggerne går på konserter i egen kommune. Bare 15 prosent drar til Sandnes. I Sola og Randaberg er det hhv. 64 og 72 prosent som drar til Stavanger på popkonserter 19 prosent av innbyggerne i Sola bruker i en viss grad også Sandnes, med, mot bare 10 prosent av innbyggerne i Randaberg Klassisk Stavanger viktigste arenaen for innbyggerne i alle kommunene. Halvparten av innbyggerne i Stavangers benytter slike tilbud i bostedskommunen, mens andelen som drar til Stavanger i de andre kommunene varierer fra 26 prosent (Sandnes og Sola) til 31 prosent (Randaberg). Sandnes har imidlertid en nesten like stor andel av egne innbyggere som går på klassiske konserter i egen kommune (22 prosent) Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

42 Revy og musikaler Revy Musikaler
Sandnes og Sola: går i stor grad på revyer i egen kommune, med hhv. 42 og 36 prosent. Rundt to tredjedeler benytter revytilbudet i Stavanger. Randaberg: bare en av ti som går på revy i egen kommune, mens nesten åtte av ti benytter slike tilbud i Stavanger. Musikaler Sola og Sandnes: flere benytter musikaltilbudet i egen kommune enn av tilsvarende tilbud i Stavanger. Sola : 48 prosent går på musikal i egen kommune. 35 prosent som drar til Stavanger. Sandnes: 41 prosent benytter tilbudet i egen kommune, 37 prosent drar til Stavanger. Bare 13 prosent av innbyggerne i Stavanger som drar til hhv. Sandnes og Sola for å gå på musikal. Randaberg innbyggerne benytter seg av tilbudet i Sola og Sandnes i enda mindre grad enn Stavangers innb. Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

43 Teater Store andeler fra alle de fire kommunene som går på teater i Stavanger. Andel som går på teater i Stavanger. Åtte av ti blant innbyggerne i Stavanger og Randaberg Sju av ti i Sandnes og Sola I de to kommunene som utenom Stavanger har kulturhus med scene for riksteater mm, d.v.s. Sandnes og Sola, er det hhv. 20 og 14 prosent som går på teater i egen kommune. Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

44 Rogaland teater Besøkshyppighet i prosent
Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

45 Rogaland teater Besøk minst en gang i året etter bakgrunn. I prosent
Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

46 Kunstutstillinger Stavanger innbyggerne bruker i størst grad kunstutstillinger i egen kommune (68 prosent). Sandnes eneste kommunen av de tre andre som har en betydelig andel som går på utstillinger i egen kommune (45 prosent),… …..og som gjør dette i større grad enn å dra til Stavanger for å oppsøke kunst der (35 prosent). Randaberg- og Solabuen drar i større grad enn innbyggerne i Sandnes til Stavanger, men har begge bare litt over 20 prosent som går på kunstutstillinger i egen kommune. Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

47 Rogaland kunstmuseum Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

48 Stavanger kunstforening
Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

49 Sandnes kunstforening
Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

50 Rogaland kunstsenter Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

51 Besøk på kunstutstillinger Besøk minst en gang i året etter bakgrunn
Besøk på kunstutstillinger Besøk minst en gang i året etter bakgrunn. I prosent Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

52 Museum Andel som benytter et museumtilbud i egen kommune
Sandnes: tre av ti Sola: to av ti Randaberg: en av ti Stavanger: åtte av ti Andelene som benytter museumstilbudet i Stavanger: Sandnes: seks av ti Sola: seks av ti Randaberg: syv en ti Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

53 Stavanger museum Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

54 Arkeologisk museum Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

55 Arkeologisk museum Besøk minst en gang i året etter bakgrunn. I prosent
Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

56 Norsk oljemuseum Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

57 Sandnes museum/vitenfabrikken
Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

58 Sola ruinkirke Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

59 Besøk på museum Besøk minst en gang i året etter bakgrunn. I prosent
Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

60 Stavanger bibliotek har et betydelig besøk fra de andre kommunenes befolkning
Den dominerende bruken er knyttet til bibliotekstilbudet i egen kommune. Randaberg har størst ”lekkasje”, med 31 prosent som oppgir at de benytter bibliotekstilbudet i Stavanger. I Randaberg er det ”bare” 71 som oppgir at de benytter bibliotekstilbudet i egen kommune, mens dette for alle de andre kommunene ligger over 90 prosent. Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

61 Biblioteksbesøk på Nord-Jæren
Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

62 Biblioteksbesøk Besøk minst en gang i året etter bakgrunn. I prosent
Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

63 9 av 10 friluftsaktive bruker friluftsområder i egen kommune.
Innbyggerne i Sandnes drar i minst grad til de andre kommunene. Sola fordeler seg ganske likt på Stavanger og Sandnes med hhv. 55 prosent 46 prosent. Bare 15 prosent drar til Randaberg. I Randaberg bruker 61 prosent av innbyggerne Stavanger sine friluftsområder, mens omtrent en tredjedel benytter seg av Sola og Randaberg. Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

64 Bruk av friluftsområder
Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

65 Sørmarka kunstisbane Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

66 Friluftsområder i Stavanger (turområder, kyst, parker, skog og mark)
Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

67 Friluftsområder i Sandnes (turområder, kyst, parker, skog og mark)
Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

68 Friluftsområder i Sola (turområder, kyst, parker, skog og mark)
Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

69 Friluftsområder i Randaberg (turområder, kyst, parker, skog og mark)
Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

70 Fritids- og kulturaktiviteter – utvalgte kulturinstitusjoner Tou Scene Besøkshyppighet i prosent
Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

71 Fritids- og kulturaktiviteter – utvalgte kulturinstitusjoner Folken Besøkshyppighet i prosent
Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

72 Kino Stor grad av bevegelse på tvers av kommunegrensene, mot Stavanger og Sandnes. Rundt 95 prosent av innbyggerne i de to byene sier at de vanligvis benytter kinotilbudet i sin egen by 31 prosent av innbyggerne i Stavanger benytter også kinoen i Sandnes, 44 prosent av innbyggerne i Sandnes benytter også kinoen i Stavanger. I Randaberg er det bare 16 prosent som oppgir at de bruker kinoen på Sandnes mot, hele 94 prosent som drar til Stavanger. I Sola er det derimot en jevnere fordeling, med 77 prosent som oppgir at de drar til Stavanger, og 66 som drar til Sandnes. At 11 prosent benytter kinotilbudet i Sola virker noe lavt ut fra at Sola kulturhus har et kinotilbud Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

73 Kino1 Besøkshyppighet i prosent
Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

74 Innbyggerne har et bredt spekter av interesser
Innbyggerne har et bredt spekter av interesser. Halvparten eller flere er interesserte i ti av de femten aktivitetstypene. Blant de bredeste interessene finner vi friluftsliv, film og litteratur (som vi ovenfor har sett også er de hyppigst praktiserte aktivitetene). Blant de smaleste kulturinteressene finner vi opera, ballett/dans, jazz og museum. Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

75 Interesser, ønsker og prioriteringer Kulturinteresser - hele Nord-Jæren
Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

76 Interesse for film Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

77 Litteraturinteresse Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

78 Interesse for populærmusikk
Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

79 Interesse for idrett Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

80 Interesse for rock Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

81 Teaterinteresse Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

82 Interesse for musikaler
Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

83 Interesse for billedkunst
Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

84 Interesse for klassisk musikk
Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

85 Interesse for muséer Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

86 Interesse for jazz Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

87 Interesse for ballett og dans
Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

88 Operainteresse Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

89 Fritids- og kulturaktiviteter - egen deltakelse Andel som har barn som er med i organiserte Fritids- og kulturaktiviteter Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

90 Interesser, ønsker og prioriteringer I hvilken grad mener du kulturområdet bør prioriteres i årene som kommer i kommunen din? Bør prioriteres Svært stor grad Ganske stor grad Ganske liten grad Svært liten grad Vet ikke SUM Prioriteres Svært stor grad 5 4 1 11 i Ganske stor grad 19 33 3 1 56 dag Ganske liten grad 6 8 1 1 16 Svært liten grad 1 1 2 Vet ikke 2 5 2 6 15 Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Total SUM 34 50 7 1 8 100

91 Interesser, ønsker og prioriteringer I hvilken grad mener du kulturområdet prioriteres i kommunen din i dag? Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

92 Interesser, ønsker og prioriteringer Hvor viktig mener du det er å satse på de følgende kulturtilbud på Nord-Jæren de neste årene? Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

93 Informasjonssøk i den enkelte kommune
Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren

94 Informasjonssøk Hvor fornøyd er du med tilgangen på kulturinformasjon?
Hvor fornøyd er du med kulturinformasjonens kvalitet? Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren


Laste ned ppt "”Kulturbarometer” for Nord-Jæren 10 hovedfunn fra undersøkelsen om kulturtilbud og kulturinteresser på Nord-Jæren 2006 Kulturdialog 22. juni 2007 INTERKOMMUNALT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google