Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strukturelle muligheter i Midt-Norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strukturelle muligheter i Midt-Norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strukturelle muligheter i Midt-Norge
Ståle Gjersvold

2 Røttene! TrønderEnergi eies av 24 kommuner i Midt-Norge
Er et av de største lokalt eide kraftselskap (10 mrd. i verdier) Overskuddet føres tilbake til eierkommunene

3 Hva kjennetegner kraftindustrien?
Statlig ekspertstyring (OED, NVE, Statnett) Energi -> økononisk vekst Forsyningssikkerhet <-> kostnadseffektivitet Forvaltning og offentlig styring <-> konkurranse Distriktspolitikk <-> sentralisering Offentlig eierskap <-> privatisering Monopol (nettleie) <-> fri konkurranse (kraftsalg) Kommunal formue og (frie) inntekter <-> statlig (over)styring Klimapolitikk <-> naturvern Samfunnsansvar <-> lønnsomhet/utbytte Fordelings-/utviklingspolitikk -> eks. Uganda Solid ingeniørkultur -> finansielle instrumenter Fra kobberlinje til smartphone Ansatte: Trygghet, stolthet og soliditet -> innovativ Lys og varme en selvfølge – men lite kunnskap om industrien Stor vekst i innenlandsinvesteringene (+100 mrd. frem mot 2020) TEKNOKRATI POLITIKK^10 KULTUREVOLUSJON INGENIØR->MARKED KJEDELIG PRODUKT med STORT POTENSIAL

4 Agenda Kort om TrønderEnergi Hva har vi gjort hittil
Rasjonale for sammenslåing av nettselskap Nytt modellverk fra 2013 Egne erfaringer Skalafordeler i nettselskap TrønderEnergi’s posisjon

5 Kort om TrønderEnergi Etablert i 1950 – da halvparten av innbyggerne i Trøndelag var uten strøm Hovedkontor i Trondheim Ca 500 ansatte nettkunder bredbåndskunder kraftkunder (1,5 TWh) 2 TWh produksjon (ca. 10% vind) Konsernet omsetter for ca 1,7 mrd. kr årlig

6 Milepæler distribusjon
Etablering av TrønderEnergi Distribusjon inn i S-TK 1986: Osen og Roan Kraftlag 1987: Byfjorden Kraftlag (Agdenes), Hitra og Frøya Kraftlag, Skaun Elverk, 1988: Åfjord komm. Elverk Meldal komm. Kraftforsyning 2001 Fusjon med Melhus Energi 2001 Kjøp av 49 % i NEAS 2010 Kjøp av Trondheim Energi Nett 2012 Kjøp av Malvik Everk 2013 Kjøp av Tydal Komm. Energiverk

7 Nettvirksomhet TrønderEnergis regionalnett:
400 km med 132 kV 800 km med 66 kV 48 transformatorstasjoner Vi forsyner ca innbyggere i Sør-Trøndelag gjennom vårt regionalnett Vårt distribusjonsnett utgjør: 2 800 km med 24 kV, 12kV og 6 kV 5 500 km lavspent 3 800 nettstasjoner Områdekonsesjon i 11 kommuner Vi forsyner alle innbyggere i 13 kommuner gjennom vårt distribusjonsnett. > kunder Fra og med 3.september også Malvik Fra og med 1.januar også Tydal

8 Nytt modellverk fra 2013 Bakgrunn for endringsforslagene (NVE)
Mer stabile inntektsrammer over tid Fjerne hindringer for rasjonell strukturendring «Det er videre viktig at utformingen av de økonomiske reguleringsmodellene ikke bidrar til å hindre en hensiktsmessig strukturendring i bransjen. Mye av arbeidet som er gjort siden 2007 er motivert ut fra disse hensyn» -NVE Kompensasjon for inntektsbortfall ved fusjoner Harmonieffekten i DEA-modellene fører til reduserte inntektsrammer når to eller flere selskaper fusjonerer, noe som kan bidra til at ønskede fusjoner ikke gjennomføres Ny modell øker nåverdiberegningen av engangskompensasjon fra 10 til 30 år Mer attraktivt å fusjonere selskap Kompetanseforskrift Høyere krav til kompetanse og bemanning av nettselskap Enda dyrere å drive små nettselskap

9 Skalafordeler i et nettselskaps kjerneprosesser
Mulig å sentralisere Kostnadene påvirkes av kundevekst , mengde levert energi eller geografisk utstrekning Beslutte struktur og bygging av nettanlegg Betydelige Ja Lite Designe anlegg Planlegge, bestille og kontrahere tiltak og bygging av anlegg Utføre tiltak og bygge anlegg Nei Stor grad Kontrollere og verifisere anlegg Styre vedlikehold Betydelig Opprettholde funksjonalitet og optimalisere drift Både og MAFI og kundeservice Lite, men noe av kundevekst Støtteprosesser Delvis hentet fra analyse utført av PWC og delvis basert på erfaringer fra TrønderEnergi Nett

10 Egne erfaringer TrønderEnergi har i løpet av det siste året inngått to avtaler om kjøp av mindre nettselskap Malvik Everk AS: Høye driftskostnader For stort bygg Malvik Everk har over flere år levd av minsteavkastning på 2% Store investeringsbehov har tredoblet lån de siste 4 år Lav avkastning på investert kapital og økte lånekostnader gir økonomiske utfordringer Tydal Kommunale Everk KF Store utfordringer med bemanning (oppfyller ikke krav iht. kompetanseforskrift) Bekymret for leveringssikkerhet Store fremtidige investeringer Utfordrende for kommunen å videreføre forsvarlig drift

11 Sammenligning med tidligere salgsprosesser/tilbud
Verdi for eier i Malvik og Tydal gått ned fra forrige bud Rammebetingelser Driftsmessige forhold Malvik og 2012: Endelig bud basert på en virksomhetsverdi på 97 millioner Tilsvarer omtrentlig 85 millioner i EK verdi Endelig pris september 2012: ca 42 millioner i EK verdi Differanse 43 millioner Verdinedgang: 51 % Tydal –2008 og 2012 Endelig bud ca 17 millioner (bokført verdi ca 13 millioner) Endelig pris januar 2013: 8 millioner (bokført verdi ca 20 millioner) Differanse 9 millioner Verdinedgang: 69 % Konklusjon ?

12 Fordeling av synergier – årlige besparelser
Diagrammene viser hvordan kostnadsreduksjon i et nettselskap fordeles mellom Redusert inntektsramme og dermed redusert nettleie for kundene Økt selskapsskatt som følge av økt resultat Synergigevinst som er det som blir igjen og som tilsvarer økningen av resultat etter skatt i selskapet Det øverste diagrammet er generelt og vil alltid gjelde ved reduksjon av kostnader i nettselskap Selger Kjøper

13 Samfunnsøkonomisk gevinst ved kostnadssynergier er en
Fordeling av synergier – nåverdi av totale besparelser «Kun for illustrasjon» TKE har siste år hatt driftskostnader på ca 6 millioner Dette diagrammet illustrerer fordelingen av nåverdien av å redusere kostnadene med 2 millioner pr år. Nåverdien er beregnet til totalt 52 millioner! I tillegg vil Tydals nettkunder få lavere nettleie når nettleien i TEN og Tydal harmoniseres, men dette har ingen samfunnsmessig nåverdi Selger Kjøper Kunder Samfunn Samfunnsøkonomisk gevinst ved kostnadssynergier er en Vinn-Vinn-Vinn fordeling mellom Eiere, Samfunn og Nettkundene

14 TrønderEnergi Netts ambisjon – å bli det mest effektive nettselskapet i Norge innen utgangen av 2016
Innta posisjonen som det mest effektive nettselskapet i Norge Skape økonomisk gevinst for våre eiere, kunder og samfunnet gjennom å bli det mest effektive nettselskapet i Norge og strekke oss mot… … å være en ønsket samarbeidspartner – lokalt, nasjonalt og nordisk – knyttet til nytenkende kraftdistribusjon … å være den foretrukne integrasjonspartneren i Midt-Norge Fremstå som en attraktiv integrasjonspartner gjennom fokus på effektivitet og nytenking Vi tar ikke egne initiativ – sammenslåinger må være ønsket fra begge sider


Laste ned ppt "Strukturelle muligheter i Midt-Norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google