Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2014.  Vi har gledet oss til å kunne ønske dere velkommen i dag.  For – uten medlemmer og foresatte – ingen klubb.  Vi er også stolte over klubben.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2014.  Vi har gledet oss til å kunne ønske dere velkommen i dag.  For – uten medlemmer og foresatte – ingen klubb.  Vi er også stolte over klubben."— Utskrift av presentasjonen:

1 2014

2  Vi har gledet oss til å kunne ønske dere velkommen i dag.  For – uten medlemmer og foresatte – ingen klubb.  Vi er også stolte over klubben og det vi har fått til.  LJK er en av de mest veldrevne og kompetente Judoklubbene i landet.  I tillegg er vi den eneste klubben i landet som eier egen hall. Velkommen

3 Velkommen til foreldremøte i Levanger Judoklubb. Møtet er i EiendomsMegler1-hallen. Onsdag 14. mai Kl. 1800. Agenda  Informasjon om drift og aktiviteter  Installasjoner i hallen  Kostnadsbildet  Stevnedeltakelse  Judoåret og aktiviteter i hallen •Internettsiden som informasjonskanal til medlemmene •Foreldreinnmeldte saker For at dette skal avspeile foreldrenes perspektiv inviteres det til å melde saker til agendaen. Send forslag på mail til: judoalf@gmail.com

4 Anlegg – nøkkelen til framtidig vekst. ”Norges Judoforbund har inngått samarbeid med de andre kampidrettene (kampsport, kickboxing, bryting, boksing) for å plassere våre idretter på kartet når det gjelder anlegg til vår aktivitet”. Fra Norges Judoforbunds årsrapport 2013.

5 Forbundets forslag til regionbygg.

6 Informasjon om drift og aktiviteter. • Klubben hadde en god start fra og med januar 2014. 4. startet vi med Humanistiske konfirmanter, 10.-11. hadde vi forkurs til Trenerkurs 18. var det dugnad 25. var det KM 31. og 1. februar var det jentesamling. 7.-8. februar var det Nage no kata-samling 14.-16. Februar Trener 1-kurs 27. Judoklubbens dag. 1. Mars hadde vi Innherredstreffet Osv. Les mer på klubbens nettsider.

7 Installasjoner i hallen I oktober 2013 installerte vi to varmepumper for oppvarming og varmtvann. Pris ca 160.000. I uke 8/2014 installerte vi to delingsvegger. Dette er gjort for å utvide antall grupper som kan trene samtidig. Pris ca 160.000 ”Premievegg” og Sponsorskilt er montert. I uke 24 og 25 skal vi montere Judogulv. Totalt 475 m². Pris ca 150.000. Påkrevd med mye dugnad. I framtid skal vi montere diverse læringsplansjer, bildemontasje av klubbens historie mv. Det er viktig med eierskapsfølelse og identitet til ”Klubben vår!”.

8  Klubben har hele tiden jobbet med intensjon om at kjøpet og eierskapet av hallen ikke skal lede til økt medlemsavgift.  Så langt har dette gått bra. Styret hadde ingen forslag om kontingentøkning til Årsmøtet 12. mars 2014.  Vi har hatt en dyktig sponsorkontraktør.  Sponsorinntektene dekker de årlige driftskostnadene i 2014, 2015 og 2016. Kostnadsbildet

9  Gjennom året deltar våre utøvere på mange stevner.  Dette er fra de lokale stevnene  Innherredstreffet (vårt eget stevne)  Østersund, Sundsvall  Trondheim, Namsos til  Norgescup og NM for ungdom, junior og senior.  Bl.a. Åpent TM (vårt eget stevne) Stevnedeltakelse

10  Vi har som målsetting at vi skal fylle 50% av alle helger med aktiviteter.  Primært med Judo  Samtidig har vi utleie til andre idrettslag og andre organisasjoner.  Fast utleie til Kickboxerne.  Utleie bl.a. overnatting.  Vi har også hatt LFK og LHK på judotrening.  Gjennom vinteren har en jentegruppe/flyktninger hatt trening.  Vi har en utleietime pr. uke til nabobarnehagen/Casa Musica.  Vi har fremdeles ledig utleietid på formiddagen.  Her må alle gjøre en innsats for å framsnakke hallen med matter som et tilbud for alle typer aktiviteter. Judoåret og aktiviteter i hallen

11  Levangerjudoklubb.org er vår skriftlige og elektroniske informasjonskanal.  Vi ber dere om å benytte den aktivt.  Her samles all informasjon.  Her finner dere informasjon om stevner, samlinger og kurs, dugnader,  faktainformasjon om klubben: utleie, gradering, treningsinformasjon, timeplan og mye annet som er praktisk og viktig  utleie Internettsiden som informasjonskanal til medlemmene

12  Gradering til gult og oransje belte styres av hovedsensor.  Gradering avhenger av gruppenes utvikling.  Graderingsdag bestemmes 2 uker før graderingen.  Det differensieres i graderingskravet i forhold til alder og fysisk og mental modenhet.  Alle som skal gradere til grønt har et egenansvar fra fylte 13 år.  De får selvfølgelig hjelp til å forstå graderingskravene.  Det avtales graderingsdag med hver enkelt.  Alle som skal gradere har tilgang til egentrenings- muligheter i hall A. Graderinger

13  Timekravet blir økt fra 25 timer til 50 timer for gult og oransje.  Derfor vil vi gjennomføre halv-graderinger på graderingspunktene: både for gult og oransje.  4. desember er første aktuelle graderingsdag for nye utøver som starter 25. august 2014.  For de som graderte seg 7. februar blir 11. september 2014 den første muligheten til halvgradering.  Forutsatt at man mestrer de aktuelle teknikkene. Graderingstidspunkter

14  Barn og ungdom graderes når de er modne for det. Klubben har lang erfaring med denne tilnærmingen.  Den fungerer så godt at Norges Judoforbund beskriver samme tilnærming i sin nye utviklingstrapp i 2014.  Utøvere som skal gradere til gult og oransje blir styrt fram til gradering. Det er et stort poeng at hele gruppen skal gradere samtidig. Dette er både klubbens og forbundets policy.  Utøvere fra 13 år som skal gradere til grønt og høgere må selv stille opp sitt eget pensum. De må drive egentrening. Dette orienteres om regelmessig. Dette er kjent for utøverne. Dette er viktig for egen utvikling både som Judoutøver og som person.  Klubben er sannsynligvis landets eneste klubb med intern kompetanse og instruktører innen alle Judofaglige felt, som er autorisert til å arrangere trenerkurs på ulike nivåer, Dommerkurs, Kodokankurs, Go-kyo, Katakurs, Arrangørkurs, Lederkurs, Forkurs til trenerkurs og Graderingskurs til Dan-grader.  Les på klubbens nettside om trening, trenere, treningstider, dugnader, møter mv. Om gradering.

15  Det idrettslige grunnlaget for den pedagogiske tilnærmingen i Levanger Judoklubb er:  Kodokan tilnærming og kompetanse.  Go kyo som nage waza-trapp i den tekniske oppbyggingen.  Den norske Judoskolen i forhold til den mentale, sosiale og motoriske utvikling.  Øktheftene. Teknisk og motorisk forslag til progresjon, pedagogikk og metodikk.  Graderingskravene Treningsmetodikk

16  Vi benytter aksjonslæring som metode:  Instruere – prøve – øve – erfare og mestre!  Gjort – lært – lurt (Thomas Tiller) Mest sentrale læringsmetoder

17  R - relasjon og respekt  Jeg føler meg velkommen i Judoklubben på hver trening  A - anerkjennelse og ansvar  Jeg kjenner meg verdsatt  U - utvikling  Jeg utvikler meg og lærer  S - smil og samhandling  Jeg blir glad av å være på trening og som deltaker i et positivt felleskap (kilde:Idèbanken – inkluderende arbeidsliv) LJK er en raus Judoklubb med et godt treningsmiljø

18  I klubben skal vi ha et positivt treningsmiljø som er støttende og trygt.  Her er rom for alle.  Her er det lov til å gråte og le.  Her skal vi føle oss heime. Relasjonsbygging

19  Mye oppmerksomhet mot ønsket atferd –  Lite oppmerksomhet mot uønsket atferd  Noe atferd må overses  Annen negativ atferd får en umiddelbar respons.  ”Ta ungene på fersken” i å gjøre noe bra – og gi ros!  Det gjelder også heime og på skolen. Atferdsendring hos barn og unge oppnås ved:

20 Konsekvens og grensesetting Struktur, regler og klare rammer Ros, oppmuntring, positiv oppmerksomhet God relasjon En god klubb å lære i og være i innebærer:

21  Å holde fokus på det positive – se mestringsmulighetene.  Ikke henge seg fast i alle bekymringene og vanskene.  Det er viktig og raskt gå videre i programmet/ treningen.  Skader/slag/smertetilstander mv. får omgående oppmerksomhet, men dyrkes ikke.  Judo er en kampidrett.  Vi skal utvikle judoutøvere som har nytte og glede av idretten. Den store utfordringen.

22  Det er det ingen som vet.  Likevel, må utøverne begynne Judoskolen for å kunne nå så langt som de ønsker  Vi skal ikke frata barn muligheten til ikke å nå sine ambisjoner som unge voksne, fordi de ikke fikk riktig trening fra starten.  Det kreves 10.000 treningstimer for å komme på et internasjonalt nivå. Eks. Henrik. Hvem kommer til å få et livslangt forhold til Judo?

23  LJK SKAL VÆRE ET GODT STED Å VÆRE OG ET GODT STED Å LÆRE!  Det innebærer å:  Lære  Trives  Bli tatt på alvor  Å føle seg trygg  Utvikle selvtillit  Finne venner  Utvikle respekt for andre  Lære seg å ta ansvar for seg selv, egne handlinger, egen atferd og ta ansvar for andre VERDIER

24 2013/2014-sesongens treningspartier og ansvarlige trenere.

25  Grilltur på Ytterøy.  På grunn av mye aktivitet utsettes dette til oppstart høsten 2014.  Basecamp i hallen 23.-24 mai  Sommerskole Judo 11.-15. august  Ordinær trening starter 18. august  Nye utøvere starter 25. august  Knøttekurs mandag 22. september  Stevner, treningssamlinger o.a.  Bruk nettsiden til informasjon.  Det er alltid en sjanse for at datoer endres. Hold deg oppdatert på klubbens nettsider. Slutt i vår og start høsten 2014

26 De fire halldelene i EiendomsMegler1- hallen. Sal A Kodokan. Go kyo. Kata. Egentrening. Spesielle grupper. Sal B Gruppe 2-4. Sal C Nye Grupper. Gruppene 2-4. Sal D Kickboxing Andre grupper

27 Vi ønsker dere alle en


Laste ned ppt "2014.  Vi har gledet oss til å kunne ønske dere velkommen i dag.  For – uten medlemmer og foresatte – ingen klubb.  Vi er også stolte over klubben."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google