Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

WMD og norske muligheter. OMS 4. nov. 2013. Jørn Siljeholm • «Syria – Hvorfor ble Norge spurt om å delta i destruksjonen av landets kjemiske våpen, hvordan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "WMD og norske muligheter. OMS 4. nov. 2013. Jørn Siljeholm • «Syria – Hvorfor ble Norge spurt om å delta i destruksjonen av landets kjemiske våpen, hvordan."— Utskrift av presentasjonen:

1 WMD og norske muligheter. OMS 4. nov. 2013. Jørn Siljeholm • «Syria – Hvorfor ble Norge spurt om å delta i destruksjonen av landets kjemiske våpen, hvordan slike våpen destrueres og hva ville det ha betydd for Norge?» Delpresentasjon. Dr. scient. Jørn Siljeholm, Rådgiverne LOS og Omnis Inc.

2 WMD og norske muligheter (forts.) OMS 4. nov. 2013. Jørn Siljeholm • Delegasjonene jobbet på høytrykk før og under forhandlingene i Genève for å komme til en enighet. • inspeksjon og ødeleggelse av de kjemiske våpnene var primære målsettinger. • WMD rapporten ble overraskende sentral før forhandlingene og i prosessen. • Rapporten er bygget på erfaringer fra UNSCOM og UNMOVIC i Irak.

3 WMD og norske muligheter (forts.) OMS 4. nov. 2013. Jørn Siljeholm • Rapporten er laget for «spente og kaotiske» tilstander. • Rapporten ble ferdig utarbeidet i samarbeid med mange internasjonale våpeninspektører. • Rapporten er spesielt knyttet til FNs våpeninspeksjoner, men omfattet også IAEA, ODA og OPCW.

4 WMD og norske muligheter (forts.) OMS 4. nov. 2013. Jørn Siljeholm • Norge fikk i denne sammenhengen et større fokus på seg enn antagelig forventet. • Argumentene som ble fremhevet: – Norge har vist lederskap i arbeidet; – Norge er stabilt og en stor støttespiller for FN; – Norge har en sterk policy posisjon knyttet til eliminering og ødeleggelse av WMD.

5 WMD og norske muligheter (forts.) OMS 4. nov. 2013. Jørn Siljeholm • Etter amerikansk og russisk forståelse hadde Norge gode forutsetninger: – for praktisk å bidra til fysisk destruksjon av CW på norsk jord. – Det var klart at utstyr og annet skulle tilrettelegges. – Man så på oppgaven som en relativt enkel jobb.

6 WMD og norske muligheter (forts.) OMS 4. nov. 2013. Jørn Siljeholm • Inspection Regime Framework • Initial Phase • Start Phase and First Report • Toolbox • Conduct of On-Site Inspections • Ending Inspection Regimes

7 WMD og norske muligheter (forts.) OMS 4. nov. 2013. Jørn Siljeholm • Mobilizing resources • Leadership • Technical experts • Competent inspectors

8 WMD og norske muligheter (forts.) OMS 4. nov. 2013. Jørn Siljeholm • Weapons inspection • Weapons inspection efficacy • Balancing considerations • Relevant knowledge erodes • Purpose • Control regime – types and circumstances • Context of regime creation

9 WMD og norske muligheter (forts.) OMS 4. nov. 2013. Jørn Siljeholm • Illustrative cases of regime creation – Chemical Weapons Convention (CWC) – The Biological Weapons Trilateral Statement/Agreement of 1992 – Post-conflict Iraq in 1991 (UNSCR 687) and Germany 1919 (Versailles Treaty) – UN investigations of chemical weapons use during the Iran-Iraq war (1984-88) – Termination of South Africa’s nuclear weapons program

10 WMD og norske muligheter (forts.) OMS 4. nov. 2013. Jørn Siljeholm • The notion of weapon • Objectives of inspection regimes • Handling non-compliance • Scope of inspection activity • The mandate • Burden of proof

11 WMD og norske muligheter (forts.) OMS 4. nov. 2013. Jørn Siljeholm • The role of the chairman/inspectorate chief • Establishing modus operandi of inspections • Regime life • Resources and funding • Future requirements and accounts

12 WMD og norske muligheter (forts.) OMS 4. nov. 2013. Jørn Siljeholm • Legal framework • Relationship with the inspected state • Information • Intelligence and transparency • Information “fishing.” • Irrelevant information

13 WMD og norske muligheter (forts.) OMS 4. nov. 2013. Jørn Siljeholm • Agreements on sensitive information • Balancing information • Expert advice • Continuity of quality expertise • Political relationships with other states • Validation • Existing agencies

14 WMD og norske muligheter (forts.) OMS 4. nov. 2013. Jørn Siljeholm • Detailed planning • Rights and privileges • Concluding subsidiary agreements • Organizational structure • Staffing

15 WMD og norske muligheter (forts.) OMS 4. nov. 2013. Jørn Siljeholm • Data management • Inspection equipment • Communications • Budget • Timelines of activities. • Training

16 WMD og norske muligheter (forts.) OMS 4. nov. 2013. Jørn Siljeholm • On-Site inspection • Sampling and analysis. • Interviews. • Documents and digital media

17 WMD og norske muligheter (forts.) OMS 4. nov. 2013. Jørn Siljeholm • Inspection process • Inspection types • Inspection sites. • Designation of and access to sites • Inspection notification.

18 WMD og norske muligheter (forts.) OMS 4. nov. 2013. Jørn Siljeholm • Inspection teams • Language • Day-to-day operation • Reporting • Reporting process • Reporting policy

19 WMD og norske muligheter (forts.) OMS 4. nov. 2013. Jørn Siljeholm • Analysis and assessment • Dissemination. • Credibility • Archiving information • Public relations.

20 WMD og norske muligheter (forts.) OMS 4. nov. 2013. Jørn Siljeholm • Safety. • Hiatus or termination. • Legacy.

21 WMD og norske muligheter (forts.) OMS 4. nov. 2013. Jørn Siljeholm • WMD… videreføring: • Generell trening av inspektører: • Dekker alle kategorier: • Kan trene 40 kandidater i året: • Kan «Rekrutteres til IAEA, OPCW eller ODA»:

22 WMD og norske muligheter (forts.) OMS 4. nov. 2013. Jørn Siljeholm • INISON kan gi full trening under visse forutsetninger. • INISON kan gis til FN som en gave etter realisering. • «INISON kan gi sertifisering av inspektører»

23 WMD og norske muligheter (forts.) OMS 4. nov. 2013. Jørn Siljeholm Kort oppsummering: • There is no (immediate) large scale roster of qualified individuals available for deployment • INISON will prepare a cadre of skilled inspectors to complement inspector roster needs.

24 WMD og norske muligheter (forts.) OMS 4. nov. 2013. Jørn Siljeholm Kort oppsummering (Cont ’d): • There is suggested a group of 12 positive and pre-eminent candidates for an advisory board. • The entity can ultimately be transferred to the UN as a gift and running entity.

25 WMD og norske muligheter (forts.) OMS 4. nov. 2013. Jørn Siljeholm Kort oppsummering (Cont ’d): • Norway is well placed to reach out to the widest scope and variety of stakeholders north-south and east-west • Norway will be seen as a credible custodian of an international registry of arms inspection practices and resources.


Laste ned ppt "WMD og norske muligheter. OMS 4. nov. 2013. Jørn Siljeholm • «Syria – Hvorfor ble Norge spurt om å delta i destruksjonen av landets kjemiske våpen, hvordan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google