Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GRENSESNITTET MELLOM KOMERSIALISEING OG SIKKERHET

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GRENSESNITTET MELLOM KOMERSIALISEING OG SIKKERHET"— Utskrift av presentasjonen:

1 GRENSESNITTET MELLOM KOMERSIALISEING OG SIKKERHET
Solakonferansen 2013 Cpt. Morten Ydalus

2 Flysikkerhet 2012 var det beste året for flysikkerhet siden 1945 (IATA) 2013 kan bli enda bedre

3 The første ultra sikre industrielle system
Fragile system (1920’s -1970’s) Individual risk management & intensive training Accident investigation Safe system (1970’s – mid 1990’s) Technology and regulations Incident investigation Ultra-safe system (mid 1990’s onwards) Business management approach to safety (SMS) Routine collection and analysis of operational data Less than one catastrophic breakdown per million production cycles 10-3 10-5 10-7 Vi har et ultrasikkert system i dag, men hva trenger vi å gjøre for å opprettholde dette nivået i fremtiden? Det å bare følge myndighetenes krav og retningslinjer er ikke nok. Operatørene må faktisk gjøre mer og investere aktivt i flysikkerhet for å kunne opprettholde dagens nivå.

4 Flysikkerhet? Hvordan er balansen mellom kravet til effektivitet og flysikkerhet? Er flysikkerhet fremdeles no.1? Eller er det for “CMA”?

5

6 Effektivitet Kravet til effektivitet øker for alle verden’s flyselskaper. Mer med mindre Lavprismodellen får stadig større og større innpass og aksept hos brukerne Nettverksselskapene blir utfordret ikke bare på kortdistanse men også på langdistanse. Alle operatører må tilpasse seg markedet Nye forretnings modeller utvikles for å kunne tilfredstille ovennevnte krav

7 Managements utfordringer
Management levels Protection Production Resources <icao smm v.2

8 Managements utfordringer
Management levels Protection Production Catastrophe Resources <icao smm v.2

9 Managements utfordringer
Protection Production Management levels Bankruptcy Resources

10 Flysikkerhets området
Safety space Bankruptcy Catastrophe Production Protection <icao smm v.2

11 Sikkerhets tenking Reactive Past oriented Proactive Present oriented
Predictive Future oriented 1

12 Tidligere og nåværende sikkerhetskultur
CRASH FLY FIX Fig 8. It is worth saying that In the days before and then following WW II, while there were many innovations that advanced the science, most safety improvements tended to rely on accident investigation – identifying the cause of the problem, fixing it and using the knowledge and experience gained to prevent the same thing happening again. This technique, which has become a science in its own right, was the primary means by which the accident rate was reduced to the very low level that we enjoy today. 12

13 For å kunne møte fremtidige utfordringer må vi utvikle en ny type sikkerhetskultur!
Can’t drive by just looking at the rear view mirror…… Vi kan ikke fortsette å kun være reaktive, vi må bli proaktive og predektive I vårt sikkerhetsarbeid.

14 Flysikkerhet Systemet er ultra sikkert, men hva må vi gjøre for å opprettholde dagens nivå? Vet operatører / myndigheter hva som er “sikkert nok” (ALOS acceptable level of safety)? Har operatører og myndigheter systemer som kan måle effektivitet mot ALOS? Har vi gode nok samarbeidsmodeller mellom myndigheter og operatører som som tilfredstiller morgendagens krav til effektivitet (mer m mindre)?

15 Safety management – Er det svaret på utfordringene?
Se litt på ICAO’s definisjon av sikkerhet, vil dette hjelpe oss videre? <icao smm v.2

16 ICAO definition of SMS Forsto du hva dette betyr? ..litt vanskelig!
Safety Management System (SMS): a systematic approach to managing safety, including the necessary organizational structures, accountabilities, policies and procedures It provides a systematic way to identify hazards and control risks while maintaining assurance that these risk controls are effective. Forsto du hva dette betyr? ..litt vanskelig! La oss prøve en annen variant…. A safety management system is woven into the fabric of an organization. It becomes part of the culture, the way people do their jobs. An effective SMS should: • Define how the organization is set up to manage risk. • Identify workplace risk and implement suitable controls. • Implement effective communications across all levels of the organization. • Implement a process to identify and correct non-conformities. • Implement a continual improvement process. Applicability to all States and organisations providing: Training services Operations of aircraft Maintenance of aircraft design and manufacturing of aircraft Air navigation services Aerodromes Accident and incident investigation boards

17 SMS gjort enkelt SAFETY POLICY AND OBJECTIVES SAFETY RISK MANAGEMENT
Management commitment and responsibility Safety accountabilities of managers Appointment of key safety personnel SMS implementation plan Coordination of emergency response training Documentation SAFETY RISK MANAGEMENT Hazard identification prosess Risk assessment and mitigation prosess SAFETY ASSURANCE Safety performance monitoring and measurement The management of change Continous improvement of the SMS SAFETY PROMOTION Training and education Safety communication

18 SMS gjort riktig Ved innføring av SMS må selskapene gjøre mer enn bare å tilfredstille myndighetenes krav. SMS må ikke bli en “tick box” øvelse SMS må være en integrert del av selskapets forretningsplan Organisasjonen må være tilpasset SMS Større krav til opplæring og kompetanse Større krav til analyse av relevante data Større krav til hensiktsmessig systemstøtte i realtid

19 Kommende utfordringer
Stadig høyere krav til effektivitet (mer m mindre) Boeing rapport aug 2013 Behov for nye flygere innen 2032 Behov for nye teknikere innen 2032 Stadig nye “Black Swan” ulykker Ikke tilpasset trening til denne typen ulykker (Liten sansynlighet, men høy eller katastrofal konsekvens) Fungerer SOP alltid, eller må vi tenke alternativt? Har opratørene (og myndighetene) kjennskap til egen risikoeksponering i realtid? Fungerer samarbeidet mellom myndigheter og operatørene godt nok for å tilfredstille kommende utfordringer?

20 Over til Pernilla!


Laste ned ppt "GRENSESNITTET MELLOM KOMERSIALISEING OG SIKKERHET"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google