Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo School of Management/ Markedshøyskolen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo School of Management/ Markedshøyskolen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo School of Management/ Markedshøyskolen
Trender SNOWBALL KONFERANSEN 31 januar Hafjell Arvid Flagestad PhD Associate Professor Oslo School of Management/ Markedshøyskolen

2 Noen utvalgte trender Demografi Klima/global oppvarming
Innovasjon: “Den dårligste og beste I klassen” Helse/sunnhet Konkurrentene og Nye markeder / Russland/Kina? Et nordisk scenario

3 Vi blir relativt flere 60 – åringer og
TREND Demografi 1999 2050 Kilde: SSB Økonomisk analyser 1/2000 Vi blir relativt flere 60 – åringer og færre 20 - åringer

4 Arvid Flagetad, Oslo School of Management

5 Arvid Flagetad, Oslo School of Management

6 Klima en trussel og mulighet?
Schweizer jahrbuch 2010: Globale oppvarming frem mot 2100 : til +4 grader -----geografisk ulike lokale utslag – aktiv forskning på mikronivå. Går på naturressursene: snø og landskapsbilde Alpeområdet er sårbart Adaptsjonsstrategi /initiativ: ingen ser nødvendigheten for fremiden nå! Forskning viser: ved snefattige vintre synker destinasjonsloyalitet, skiene brukes mindre, mange slutter ski. I CH tas klimautviklingen inn I Bergbaneutvikling - I mindre grad I Østerrike Forskning I A (Østerrike) viser at antall destinasjoner med 100 dagers drift reduseres fra 100% idag til 80-90% I 2030, til 40-60% I 2050 helt ned til 5-32% I Økning I snøproduksjon 15-30% I 2030årene, % I 2050 årene, og % I Finansielle problemer, konkurser må vil komme. Tilpasningen reiser sosiale problemer, kompetansemessige utfordringer, Pga varme vil sommeretterspørselen rette seg mot høyereliggende områder, nærhet til hovedmarkeder vil være en fordel. Status: Klima temaet slår lite ut I handlingsplaner Trentino (AIEST proceeding Managing Change) naturlig snøsikkkerhet idag 1500 moh – 32 heisselskaper (+1 grad = høydemeter for å nå snøsikkerhet) mot slutten av century 2080 går opp + 4 grader og 7 heisselskaper er igjen. All-year-tourism vil være den eneste sikre diversifiseringsstrategi når snesikkerhet forsvinner

7 Endring årstemperatur fremover mot 2080

8 Endring antall dager med snødekke fremover mot 2080
?

9 %-vis endring I snødekke fremover mot 2080
20% % % ?

10 Sannsynlig konklusjon: Kortere og mildere vintre
Klimaendring prognose Perioden 1980/ /2050 Østlandet Temperatur vinter + 1,3 C Nedbør vinter + 13 % Lokale forskjeller - usikre tall I alle landsdeler er temperaturøkningen størst om vinteren, minst om sommeren Sannsynlig konklusjon: Kortere og mildere vintre

11 Arvid Flagetad, Oslo School of Management

12 thomas-foster.com . Snøen I Les Arcs Les Arcs: Reduksjon I naturlig snøfall på 60% siden slutten på 1980 Innovasjon: jevne løyper på hardt alpegress istedenfor ujevnt sten/jord underlag krever bare 5 cm snø.

13 Arvid Flagetad, Oslo School of Management

14 Arvid Flagetad, Oslo School of Management

15                     .                     . Alpesnø Alpene oppvarmes 3x mere enn det globale gjennomsnitt Slutt på 2/3 av alle skiområder I Alpene, alt under 1500 moh vil bli borte I løpet av en 50 års periode

16 Climatic change – Global warming in the Alpine mountains
No more snow Critical size investment Langental Tirol

17                  .                     .                     k                     GOOD BYE!

18 Helseturisme dreier seg om forebyggende helse + velvære TRENDER

19 Health Tourism is merging Medical Tourism vs Wellness Tourism

20 Helseturisme – noen tall (1)
Vekst: Mellom 5% og 15% årlig – økende Fordobling av helseturisme segmentet ’Wellness’ 2004 – 2010 I Østerrike har antall hoteller som tilbyr profesjonelle velværeopphold blitt 10-doblet de siste ti år.

21 Hvorfor er helseturisme interessant?
Kunnskapsbasert turisme – viktig for et høykostland God kunde – 60% høyere forbruk en gj.sn. gjest Stor ledig hotelkapasistet – mer enn norske hotelrom er ledig hver dag. Noen kan gå inn i helsemarkedet deler av året sykmeldte hver dag! Litt av et marked? Helårs marked

22 Helseturisme Antatte suksess faktorer ligger innenfor:
Tilgjengelighet Helsefokus/fysisk velvære Relevante natur og kultur ressurser Kunnskap; utdannelse og opplæring for ’kjerneproduktet’ Infrastruktur, anlegg for fysisk aktivitet, medisinsk behandling og kontroll. Sosial infrastruktur (institusjoner) ’Seamless service’ Nært samarbeid i markedsføring og tjenestelevering Kvalitetskontroll Merkebyggingsaspektet – Legitimering av ’Nordic’

23 Targetsegments 50+ for wellness tourism (Wiesner 2007)
1 Upper level Avantgarde Vital intell-ektuals Demanding enjoyers ”Seniors” Conservativese 50+ 2 Midlevel Wellness orienterted people ”Old Kids” Resigned elderly 3 Lower level Consumption materialists B Modernity Status, selfrealisation, individualism C New orientation Social group A Traditionnell Conservativ Grunnleggende orientering

24 basisinnovasjonen ”Psykososial sunnhet” og
Den 6. Kondratieff konkunktursyklus drevet av markedsbehov ”Sunnhet, Vitalitet og Wellness” skaper basisinnovasjonen ”Psykososial sunnhet” og Vil påvirke den økonomiske utvikling de nærmeste år 1 2 3 4 5 6 Basis Innovasjon Sektor Damp maskin Tekstilind Elektro- teknikk Kjemi Bil Petrokjemi Jernbane Stål Psykososiale sunnhet IKT Sunnhet Vitalitet Wellness Markeds behov Klær Tran sport Masse- konsum Individuell mobilitet Globalisering Kommunikasjon Etter Kondratieff og Nefiodow (1997)

25 Prognose 2020 Bransjer (Tyskland) – sunnhetstjenester vokser sterkt
2.0% pa Syssel- setting IKT Sunnhetstjenester Sosialtjenester Reiseliv Logistikk Cafe Servering 0.0 Bank Forsikring Kjemisk Metall-bearbeiding Maskin industri Bygg Detaljhandel Ernæring Energi- forsyning Wiesner: Wellnessmanagement p 28 Sunnhetstjenester eller sunnhetsmarkedet , delmarkeder Wiesner p 26 Bioteknologi Miljøteknik Naturbevaring Naturvarer, naturkost Byggevarer textiler Farver, musikk, arkitektur estetik Alterntiv medidsin wellness, fitnes, sport Helseturisme Bedriftsinterne sunnhetstjenester Psykoterapi, psykokologi, psykiatri Religion, spiritualitet Landbruk - 2.0%pa 0.0 1.5 4.0%pa Verdiskaping

26 Trender: Innovasjon i ski-business Den dårligste i klassen – og Den beste i klassen

27 Turskiløping Dårligst i klassen?
Hvor er nyskapingen?

28 Turskiløping er et helseprodukt?

29 Helseturisme ”NORDIC FITNESS” = THE NEW NORDIC SKI BRAND ??
Kontakt med mange vintersportssteder styrker troen på at Nordic Fitness representerer et aktivitetsområde som Tyskland, Østerrike og Nord Amerika (Nordic Ski Centers) har satt fokus på og driver en viss produktutvikling omkring. I Norden er det vel bare Finland som i noen grad – kanskje ubevisst- søker å dyrke temaet. I Norge har ingen bortsett fra i noen grad Norske Spor tenkt i de samme baner. Det meste av utviklingen vår vinterturisme er alpindrevet. I en undersøkelse som ble gjort for tre-fire år siden kom det frem at Skandinavia eller Norden i overraskende liten grad har søkt å utvikle en klar profil – og annerledes profil – enn alpelandene for sitt vinterprodukt. Jfr der ligger en populærversjon av undersøkelsen. Det er et paradoks at et vinterferieprodukt med klare røtter i det nordiske primært utvikles av andre enn de nordiske land.

30 Helseturisme

31 Helse- turisme

32 Fjellopplevelse Nordisk Helseturisme?

33 German population: Winter activities
(very often/often) in holidays 2008 – 2010: Alpine skiing 7.5% of the population mill Cross country skiing 2.8% of the population mill

34 Helseturisme: Turskiløping er mere enn løyper
Professor Per Tesch: Karolinska Institutet University of Iowa Svensk/amerikansk forskningsprosjekt «Skiløping er en overlegen mosjonsform»

35 Norgesmester i Reiselivs Innovasjon?

36 Norgesmester i Innovasjon?

37 Telemark - Great Innovations in a global ski brand name

38 Vierli Telemark – Great Innovations in a global ski brand name

39 Vierli Telemark – SKATEHOTEL
Great Innovations in a global ski brand name

40 Vierli Telemark – Great Innovations in a global ski brand name

41 Trender I Skidestinasjoner Det internasjonale bildet

42 Det globale bildet for alpinnæringen
Stabil etterspørsel Synkende interesse? Nye markeder og tilbydere: Russland og Kina

43 Rather stable demand for winter holiday in the snow in the German market. At the same time slightly declining interest Basis: German population 14+ years

44 Skier visits 2002 – 2011 World wide

45 Arvid Flagetad, Oslo School of Management

46 Arvid Flagetad, Oslo School of Management

47 Arvid Flagetad, Oslo School of Management

48 Arvid Flagetad, Oslo School of Management

49 Arvid Flagetad, Oslo School of Management

50 Austria

51 Switzerland

52 Canada

53 USA

54 China

55 Japan

56 Finland

57 Sweden

58 Norway

59 Et Nordisk Scenario

60 Skiheisomsetning 2000 – 2009 Toppår
2010 : - 2% 2011: - 7% 2012: - 3% Trysil 170 Hemsedal 115 110 80 Hafjell 65 Geilo 45 Oppdal 30 Hovden/ Beitostølen Skeikampen

61 En sterk TREND: CONVENIENCE
Legendariske Thorvald Sverdrup: “Det skal være lett å være gjest I Sälen” Tirol/Margreiter/CH Jahrbuch 2010: Convenience er temaet nå. Ikke bare moderne og attraktivt men komfortabelt , bekvemt og lett tilgjengelig. Sälen

62 Nordens fremtidige dominante alpinområde
Sälen/ Trysil/ Dalerna/ Jämtland/ LTD Nordens fremtidige dominante alpinområde ? Hvorfor? Priser Tilgjengelighet Reisetid fra markeder Convenience

63 ? ? Nordens dominerende vinterturist-område i fremtiden?
Sälen/Dalerna/Jämtland Trysil LTD - Convenience Kompetanse Tilgjengelighet (veier, dagsreise,++) - Pris Klima Kapital ? ?

64 THE END


Laste ned ppt "Oslo School of Management/ Markedshøyskolen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google