Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Noen dagligdagse økonomiske greier – til ettertanke

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Noen dagligdagse økonomiske greier – til ettertanke"— Utskrift av presentasjonen:

1 Noen dagligdagse økonomiske greier – til ettertanke
Innlegg ved Fagmøter 2013

2 Økonomi – hva er det ? (1) Vi tar en liten prat om dette ordet……

3 Økonomi – hva er det ? (2) Økonomi – En enhet av en viss størrelse hvor det foregår produksjon og fordeling. Adjektivet økonomisk beskriver en person, en husholdning eller en bedrift som bruker sine ressurser effektivt. I dagligtale kan det være at man med begrepet økonomi tenker på alt som knytter seg til inn-tektsnivå, likviditet og konkurranse mellom ulike anvendelser av pengene.

4 Budsjett og regnskap (1)
Budsjett – En økonomisk plan. Mange ulike varianter: Årsbudsjett Likviditetsbudsjett Kvartalsbudsjett Investeringsbudsjett Delkalkyler ……………..

5 Budsjett og regnskap (2)
Regnskap – En økonomisk oversikt – etter aktivitet Regnskapsplikt i landbruket (Siden 1954) Lovverk Forskrifter Kontroll og kvalitetsordninger Hva er formålet med regnskapet Skattemessige formål Driftsmessige formål

6 Roller og økonomi Er det slik at: Mannen arbeider i gårdsdriften
Kona steller hus og barn, og kanskje har arbeid utenom garden Inger bryr seg verken om budsjett eller regnskap, verken de store eller små økonomiske utfordringer Eller….? Hvordan ønsker man at dette skal være ?

7 Noen nyttige regnskapsbegreper
Vi hopper over debet og kredit, og stopper ved: Bilag Kassakladd Gårdbrukerens oppgave Dagbok Reskontrobok Hovedbok Regnskapskontorets oppgave Statusbok Utdragsskjema

8 Noen normale sammenhenger - Resultatregnskap
Driftsinntekter - Driftskostnader = Driftsresultat +/- Finansresultat = Årsresultat

9 Noen normale sammenhenger - Balanseregnskap
Eiendeler / Aktiva Anleggsmidler Omløpsmidler Sum Aktiva Egenkapital og Gjeld/ Passiva Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital Sum Passiva

10 Lønnsomhetsmål Produksjonsinntekt ( Ink tilskudd) 2.000.000
- Variable kostnader = Dekningsbidrag Faste kostnader = Driftsoverskudd - Rentekrav = Familiens arbeidsfortjeneste + Lønninger til leid hjelp = Lønnsevne i alt : Antall timer 2600 = Lønnsevne pr time 115 kr

11 Likviditet «Å ha penger når en trenger det»
Eller; «En bedrifts evne til å dekke sin betalings-forpliktelse etter hvert som disse forfaller. Å sette opp likviditetsbudsjett kan være nyttig; for å ha kontroll med inn- og utbetalinger gjennom året (eller en annen tidsperiode) Kan ellers måles med å se på tilstand og utvikling av likviditetsgrader. Likviditetsgrad 1 => Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld bør være over 2

12 Noen alarmklokker ift likviditet
Opphopning av ubetalte fakturaer på kjøleskapet Rammen på driftskreditten er i ferd med å sprenges. Og husk at likviditet og lønnsomhet henger sammen. Dårlig lønnsomhet forverrer likviditeten Dårlig likviditet forhindrer positiv lønnsomhetsutvikling

13 Disponibelt til privat – en sammenheng
Overskudd Jordbruk Overskudd Skogbruk 30.000 Overskudd Bierverv 60.000 + Renteinntekter - Renteutgifter og kår 50.000 = Nettoinntekt - Skatt = Netto etter skatt + Avskrivninger - Avdrag = Disponibelt - Investeringer finansiert ved egenkapital = Disponibelt til privat forbruk / investering

14 Har du noen gode råd, som du vil dele med andre, om hvordan gårdsøkonomien og privatøkonomien kan sikres ?


Laste ned ppt "Noen dagligdagse økonomiske greier – til ettertanke"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google