Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge 1 Hele undersøkelsen, alle respondenter 1. Alder Svar Denne undersøkelsen 3614.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge 1 Hele undersøkelsen, alle respondenter 1. Alder Svar Denne undersøkelsen 3614."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge 1 Hele undersøkelsen, alle respondenter 1. Alder Svar Denne undersøkelsen 3614

2 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge2 2. Kjønn N Denne undersøkelsen3606

3 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge3 3. Morsmål N Denne undersøkelsen3616

4 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge4 4. Yrke 1Leder/Sykepleier i lederstilling 2Sykepleier 3Hjelpepleier/omsorgs arbeider/helsefagarb eider 4Uten formell helsefagutdannelse 5Annet N Denne undersøkelsen3596

5 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge5 5. Hvor jobber du? N Denne undersøkelsen3616

6 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge6 6. Fylke N Denne undersøkelsen3616

7 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge7 7. Hvor lenge har du jobbet i yrket? N Denne undersøkelsen3605

8 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge8 8. Jobber du heltid eller deltid? N Denne undersøkelsen3554

9 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge9 1. Alder Herifra er undersøkelsen kun for sykehjemsarbeidere N Denne undersøkelsen1467

10 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge10 2. Kjønn N Denne undersøkelsen1465

11 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge11 3. Morsmål N Denne undersøkelsen1468

12 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge12 4. Yrke 1Leder/Sykepleier i lederstilling 2Sykepleier 3Hjelpepleier/omsorgs arbeider/helsefagarb eider 4Uten formell helsefagutdannelse 5Annet N Denne undersøkelsen1463

13 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge13 6. Fylke N Denne undersøkelsen1468

14 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge14 7. Hvor lenge har du jobbet i yrket? N Denne undersøkelsen1463

15 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge15 8. Jobber du heltid eller deltid? N Denne undersøkelsen1438

16 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge16 10. Hvordan trives du i jobben? N Denne undersøkelsen1467

17 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge17 12. Har økonomiske innstramninger på din arbeidsplass, påvirket pasientene/brukerne? N Denne undersøkelsen1462

18 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge18 13. Er grunnbemanninga god nok på din arbeidsplass? N Denne undersøkelsen1464

19 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge19 14. Leies det inn vikarer ved sykdom på din arbeidsplass? N Denne undersøkelsen1463

20 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge20 15. Hvis nei, hva er årsaken til at det ikke leies inn vikarer ved sykdom? 1Kommunen har bestemt det 2Min ledelse har bestemt det 3Vi "på gulvet" bestemmer oss for "å ta i ett ekstra tak" 4Vet ikke N Denne undersøkelsen345

21 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge21 16. Har du nok tid til å gjøre alle de oppgavene du er pålagt i løpet av en arbeidsdag? N Denne undersøkelsen1467

22 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge22 17. Hvilke oppgaver må du i så fall prioritere bort? Du kan sette flere kryss 1Aktivisering og utflukter 2Hygiene og stell 3Mat og ernæring 4Andre oppgaver N Denne undersøkelsen634

23 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge23 18. Får dine pasienter/brukere dekket følgende grunnleggende behov og rettigheter? 1Riktig kosthold 2Hygiene 3Av- og påkledning 4Toalettbesøk 5Individuell døgnrytme 6Sosial kontakt og aktiviteter 7Livsnødvendig pleie 8Medisinsk oppfølging 9Legetilsyn 10Rett til medbestemmelse 11Rett til verdig alderdom 12Rett til å ikke dø alene

24 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge24 18.1 Riktig kosthold N Denne undersøkelsen1468

25 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge25 18.2 Hygiene N Denne undersøkelsen1468

26 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge26 18.3 Av- og påkledning N Denne undersøkelsen1468

27 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge27 18.4 Toalettbesøk N Denne undersøkelsen1468

28 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge28 18.5 Individuell døgnrytme N Denne undersøkelsen1468

29 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge29 18.6 Sosial kontakt og aktiviteter N Denne undersøkelsen1468

30 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge30 18.7 Livsnødvendig pleie N Denne undersøkelsen1468

31 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge31 18.8 Medisinsk oppfølging N Denne undersøkelsen1468

32 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge32 18.9 Legetilsyn N Denne undersøkelsen1468

33 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge33 18.10 Rett til medbestemmelse N Denne undersøkelsen1468

34 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge34 18.11 Rett til verdig alderdom N Denne undersøkelsen1468

35 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge35 18.12 Rett til å ikke dø alene N Denne undersøkelsen1468

36 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge36 20. Har du opplevd at bruken av vikarer fra private vikarbyråer går utover tjenestetilbudet til pasientene/beboerne? N Denne undersøkelsen1429

37 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge37 21. Hvis ja, på hvilken måte? Du kan sette flere kryss. 1Deres arbeidsgiver har ikke gitt dem tilstrekkelig opplæring 2Vi sliter med språkbarrierer 3Vi må bruke mye av vår tid på å lære dem opp 4Dårlige holdninger hos vikarer gir slett tilbud 5De har for liten kunnskap om brukerne 6De interesserer seg ikke for brukerne, er bare opptatt av raske penger 7Annet N Denne undersøkelsen695

38 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge38 22. Hvordan vil du beskrive din kjennskap til Pasientrettighetsloven? 1Vet ikke hva det er 2Kjenner til den, men brukes lite i min jobb 3Har en sentral plass i vår institusjons virksomhet N Denne undersøkelsen1440

39 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge39 24. Hender det at du opplever ting du ønsker å rapportere, men unnlater å gjøre det? N Denne undersøkelsen1456

40 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge40 25. Har du noen gang varslet om avvik? 1Aldri 21 - 5 ganger siste året 36 - 15 ganger siste året 4Mer enn 15 ganger siste året N Denne undersøkelsen1455

41 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge41 27. Hvis ja, opplever du at det fører til forandring? N Denne undersøkelsen1273

42 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge42 29. Hvor godt føler du at du kjenner pasientene/brukerne som du har primæransvaret for? N Denne undersøkelsen1409

43 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge43 31. Har du det siste året opplevd at dere har hatt pasienter som egentlig skulle vært på en annen avdeling/institusjon/sykehus? For eksempel terminale kreftpasienter, sterkt funksjonshemmede unge mennesker, for syke pasienter osv. N Denne undersøkelsen1460

44 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge44 33. Vil du si at de pasientene som dør hos dere får en verdig død? N Denne undersøkelsen1468

45 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge45 34. Har du, etter din mening, nok tid til pasienter som er døende? N Denne undersøkelsen1463

46 Her har jeg krysset forrige nr 34 på fylker

47 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge47 35. Skjer det at pasienter dør alene på din arbeidsplass? N Denne undersøkelsen1468

48 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge48 36. Hvis ja, hvor ofte? N Denne undersøkelsen685

49 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge49 38. Har du opplevd kritikkverdige episoder som følge av at ansatte snakker for dårlig norsk? N Denne undersøkelsen1465

50 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge50 39. Hvor ofte har du utført oppgaver du ikke er kvalifisert til? N Denne undersøkelsen1461

51 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge51 41. Opplever du at brukere som har ressurssterke og aktive pårørende får bedre hjelp enn andre brukere? N Denne undersøkelsen1458

52 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge52 42. Har du opplevd at pasienter som har grunn til å klage, likevel ikke gjør det? N Denne undersøkelsen1455

53 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge53 43. Opplever du at pasienter medisineres for at de skal bli lettere å håndtere og mer medgjørlige for personalet? N Denne undersøkelsen1468

54 Her har jeg fordypet i spm. 43.

55 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge55 44. Har du det siste året opplevd at det har vært nødvendig å bruke tvang eller makt som ikke har hjemmel i lov? N Denne undersøkelsen1450

56 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge56 45. I hvilke tilfeller har det vært nødvendig å bruke tvang eller makt? Du kan sette flere kryss. 1Vi har dessverre måttet ty til tvang i dusj/toalett/stell- situasjoner 2Vi har dessverre måttet låse beboere inne 3Når pasienter ikke vil ta sine medikamenter 4Vi har dessverre måttet ty til tvang under mating/spising 5Annet N Denne undersøkelsen563

57 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge57 47. Har pasientene/brukerne der du jobber følgende: 1Individuell pleieplan for beboere 2Tilbud om aktiviteter 3Tilbud om å komme utendørs 4Tilsyn av lege hvis behov 5God og sunn mat

58 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge58 47.1 Individuell pleieplan for beboere N Denne undersøkelsen1455

59 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge59 47.2 Tilbud om aktiviteter N Denne undersøkelsen1459

60 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge60 47.3 Tilbud om å komme utendørs N Denne undersøkelsen1455

61 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge61 47.4 Tilsyn av lege hvis behov N Denne undersøkelsen1454

62 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge62 47.5 God og sunn mat N Denne undersøkelsen1453

63 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge63 48. Har du opplevd brudd på Pasientrettighetsloven der du jobber? N Denne undersøkelsen1413

64 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge64 49. Hvis ja, hvilke av følgende områder mener du det har skjedd brudd på? Du kan sette flere kryss. 1Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste 2Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenest en 3Pasientrettigheter i fastlegeordningen 4Rett til individuell pleieplan 5Tiltak ved særlig tyngende omsorgsoppgaver 6Pasientens og brukerens rett til informasjon 7Informasjon til pasientens nærmeste pårørende 8Om myndige pasienter som ikke har samtykkekompetans e 9Om pasienter som er umyndiggjort 10Adgang til å gi helsehjelp som pasienten motsetter seg 11Rett til innsyn i journal N Denne undersøkelsen508

65 11.03.2012 14:31 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge65 50. Ville du selv valgt å bli gammel/dø på sykehjem i Norge? N Denne undersøkelsen1453


Laste ned ppt "Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge 1 Hele undersøkelsen, alle respondenter 1. Alder Svar Denne undersøkelsen 3614."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google