Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høringsseminar om trængsel og kørselsafgifter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høringsseminar om trængsel og kørselsafgifter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Høringsseminar om trængsel og kørselsafgifter
Adm. direktør Jacob Trondsen Fjellinjen AS København 26. januar 2009

2 FJELLINJEN AS Ble etablert i 1989
Bomringen ble idriftsatt 1. februar 1990 Norges største bomselskap Drifter to separate bomringer rundt Oslo (Oslo/Bærum) Inntekter milliarder NOK Estimat inntekter milliarder NOK Estimat driftskostnader ,3% 28 bomstasjoner

3 Eierstruktur og avtaleforhold
Fjellinjen AS er et finansieringsselskap Fjellinjen eies 60 % Oslo kommune og 40 % Akershus fylke Fjellinjen er driftsoperatør for bompengeringene i Osloområdet Staten har ingen eierinteresser i selskapet Selskapet har avtale med Staten Årlig overskudd overføres til Staten gjennom Statens vegvesen Fjellinjen er fritatt for skatt og mva

4 Formålet med bompengeinnkrevingen i Oslo
Finansiere utbygging av veganlegg (fra 1989) Finansiere infrastruktur for kollektivtransport (fra 2001) Finansiere drift av kollektivtransport (fra 2008) Det har ikke vært et mål å begrense trafikken Veiprising/rushtidsprising er ikke innført så langt AutoPASS systemet er forberedt for tidsdifferensierte takster som gir rushtidsprising

5 Betalingssystemet Betaling hele døgnet alle dager i året
Lette kjøretøy 25 NOK/12,5 NOK i hhv Oslo og Bærum Tunge kjøretøy tredobbel takst; 75 NOK/37,5 NOK (Oslo/Bærum) Forhåndsbetalte avtaler gir 20 % rabatt AutoPASS eller EasyGO kunder fra andre selskaper får 10 % rabatt Enforcement ved bruk av video bilder (97% effektivitet) 300 NOK i tilleggsavgift ved manglende betaling av faktura Fritak for uttrykningskjøretøy, buss i rute, handikappede, elektrisk bil, hydrogenbil og motorsykkel Siden betalingen er en avgift og ikke skatt skal alle betale uavhengig av nasjonalitet

6 Volumer 580 000 avtaler ÅDT i Oslo 262 000 ÅDT i Bærum 72 000
82% av alle passeringer har AutoPASS eller EasyGo avtale 18 % uten avtale/brikke Det tas opp til videobilder pr dag Hvert kjøretøy fotograferes forfra og bakfra passeringer pr døgn

7 Tradisjonell bomstasjon E6
AutoPASS-feltet har en kapasitet på ca kjøretøy/time Ca. 300 kjøretøy pr. time i manuelt og myntfelt

8 Automatiske bomstasjoner
Oppstart 2. februar 2008 Betaling med: Forhåndsbetalte AutoPASS avtaler, betaling med AutoPASS brikker AutoFaktura/etterbetaling basert på videoregistrering av kjøretøy uten avtale/brikke Etterbetaling basert på AutoPASS/BroBizz for EasyGo kunder Kontant: SMS/Service stasjoner Kan tegne avtale der passeringsopplysninger umiddelbart slettes Automatiseringen ga ca 50 millioner i reduserte bemanningskostnader og andre driftskostnader pr år Total netto nytte pr mnd. I tillegg positive effekter i forhold til trafikkavvikling, miljø, trafikksikkerhet, redusert arealbehov

9 Eksempel på automatisk bomstasjon på flerfeltsveg (E6/Rv 190)

10 Utfordringer ved automatiske bomstasjoner
Store mengder videobilder Inntektstap fra følgende kilder Utenlandske kjøretøy Uleselige video bilder (3%) Økte kostnader Kontant betaling via servicestasjoner Håndtering videobilder Økt antall fakturaer Oppslag i bilregistre Informasjon – 02012 Personvern Sørkedalsvegen Strandvegen

11 Tiltak gjennomført for å redusere kostnadene
Lave investeringer, enkle plassbesparende konstruksjoner Valg av de mest effektive teknologiske betalingsformene Kontinuerlig effektivisering av de valgte betalingsformer (utstyr og driftsprosedyrer) Oppmuntre flest mulig til å benytte brikker som er den mest effektive betalingsformen Et takstsystem som underbygger de mest effektive innkrevingsformene Samarbeid mellom selskaper nasjonalt og i Skandinavia gjennom interoperable betalingsløsninger og erfaringsutveksling Setter brukernes behov i sentrum

12 Sammenstilling Oslo/Stockholm/London
Omsetning pr år NOK mill SEK 800 mill ₤ 268 mill Driftskostnader pr år NOK 132 mill SEK 220 mill* ₤ 131 mill Åpningstid 24/7 Mon-fri 06-18 Mon-fri 07-18 Antall passeringer pr dag Takst personbil NOK SEK ₤ 8 pr dag Kostnad i % av omsetning 7,3 % 27.5 % 48.9 % Kostnad pr passering NOK 1,29 SEK 2,23 ₤ 3,36 Teknologi brikke + video video

13 E18 tradisjonell stasjon 2007

14 E18 automatisk stasjon 2009

15 Oppslutning om bomringen i Oslo
Siden 1990 har andelen som er positiv til bomringen svingt mellom 30 og 49 % I 2008 ble Oslopakke 3 innført, takstene ble økt og det ble etablert bomring på grensen mellom Oslo og Bærum I 2001 ble Oslopakke 2 innført og takstene økt

16 Holdninger til trafikantbetaling
Undersøkelse høsten 2008 viser at et flertall av de bosatte ønsker forlengelse av bomringene, men det er en generell økning i andel negative til bomringene En økende andel av befolkningen mener at bomringene gjør at de reduserer sin bilbruk Befolkningen er i stor grad fornøyd med innføringen av automatisert bomring Et flertall oppgir at de er positive til å innføre tidsdifferensierte bompengetakster i Oslo

17 Takk for oppmerksomheten
Oslo Kontaktdata: Jacob Trondsen Fjellinjen AS E-post: Tlf: Mob:


Laste ned ppt "Høringsseminar om trængsel og kørselsafgifter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google