Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsmøte HK Rygge 2010 03.04.2017.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsmøte HK Rygge 2010 03.04.2017."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsmøte HK Rygge 2010

2 Agenda årsmøtet HK Rygge 2010
Åpning av styrets leder Magnar Nilsen Godkjenne de stemmeberettigede Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen Godkjenne innkalling og dagsorden Behandle årsmeldingen for 2010 Behandle regnskapet for 2010 Behandle innkomne forslag og saker Behandle budsjettet for 2011 og fastsette kontigent og treningsavgift Valg av styremedlemmer, valgkomitè, revisor og representanter til ting og møter

3 5. Styrets årsmelding for 2010
HK Rygge har i året hatt følgende administrative sammensetning Styret Leder Magnar Nilsen Nestleder Morten Grønli Bård Banggren - sportsutvalg Siri Nilsen Mette Asheim Paul Håvard Sørensen Bjørn Andresen– varamedlem Ann Kristin Lindegaard. varamedlem (trakk seg april 10) Daglig leder: Lasse Nordby Valgkomitè Leder: Arnfinn Johansen Medlem: Per Inge Johansen, Tine L Banggren Varamedlem: Magnus Banggren Revisor

4 5. Styrets årsmelding for2010 (forts.)
Året 2010 startet noe turbulent ved at styret, valgt på ordinært årsmøte, valgte å utarbeide nytt budsjett hvor hovedendringen var reduksjon av daglig leders stilling til 20 %, innkalle til ekstraordinært årsmøte hvor de stilte kabinettspørsmål på å få vedtatt budsjettet. De ble nedstemt og i løpet av en halv time var det stablet på beina et nytt styre. Referert ovenfor. Ann Kristin Lindegaard ble også valgt som varamedlem, men ble fritatt da hun ble ansatt i HK Herulf. Det nye styret konstituerte seg i midten av april og tok fatt på oppgavene som lå der. Oppgavene var både av sportslig og økonomisk art. Damelaget vårt i 1. divisjonen mistet mange spillere etter fjorårssesongen og ved oppstart av treningen for inneværende sesong hadde vi 9 spillere. Det var klart at dette ikke ville holde for å overleve i 1. divisjonen og det ble fra sportslig ledelse jobbet på flere plan. I samarbeide med Herulf, hentet vi inn en landslagsspiller fra Moldova. Herulf skrev kontrakt med mannnen. Vi fikk også spillere fra distriktet. Disse hadde stort sett erfaring fra 3. divisjonen. Stallen var fremdeles tynn og en spiller til fra Moldova med noen kamper i Champions Leauge ble hentet inn på høsten. Det har svingt mye gjennom sesongen og det har vært mange kamper stang ut, og vi kan vel konstatere at vi pr. dags dato vil være i 2. div. neste sesong.

5 5. Styrets årsmelding for2010 (forts.)
Økonomien har vært en utfordring. Vi viste at vi hadde færre spillere til å selge lodd, ampler og jobbe dugnad. Dette fremkommer av regnskapet som svikt i inntekter. Vi kunne nok ha økt disse inntektene ved å organisere aktivitetene ennå bedre.Det har også vist seg at kiosksalget har hatt en betydelig svikt. Finansutvalget ble aktivisert. Det ble solgt en del og vi fikk et par sponsor som bidro med en større summer, delvis merket satsningen som var nødvendig på damelaget. Arbeidet med sponsorer er tidkrevende og utfordrende. Vi kan vel konstatere at sponsorene ikke står i kø for å sponse HK Rygge. Det kreves hardt arabeide og nitidig oppfølging av dette arbeidet for at vi skal kunne klare å skaffe de midlene som er påkrevet for å drive klubben. På tross av at klubben har hatt større sponsorinntekter enn noen gang før kommer vi ut med et underskudd på kr ,-. Dette kan ikke styret si seg fornøyd med og det må tas kraftige tak for å rette opp klubbens økonomi. Styret er i gang med denne prosessen. Vi har satt bort regnskapet mot en sponsorkontrakt slik at nettokostnadene er håndterbare. Arbeidsoppgaver og stillingsprosent er gjennomgått med daglig leder

6 5. Styrets årsmelding for2010 (forts.)
. For å synliggjøre hva hvert enkelt lag ”koster” vil vi forsøke å føre et enkelt lagsregnskap. Laila Kvammen Lie påtok seg oppgaven med å planlegg og følge opp opplæringen i klubben. Dette gjelder i første rekke dommere og trenere. Styret har også jobbet med å forbedre og formalisere samarbeidet med HK Herulf da en ser at dersom håndballen i distriktet skal kunne utvikle seg er dette nødvendig. Når det gjelder organisasjonen vil en måtte jobbe kontinuerlig med å forbedre denne for å tilfredsstille alle som har tilknytning til klubben. Når vi nå ser oss nødt til å kutte daglig leders stilling vil det i ennå større grad være behov for frivillige og organisering av disse. Til slutt vil styret takke alle som stiller opp og gjøre en jobb for klubben. Det er viktig for å bevare og utvikle et positivt tilbud til barn og unge i kommunen.

7 5. Styrets årsmelding for2010 (forts.)
Sportsutvalg: Sportsutvalget har bestått av styremedlem Bård Banggren og med seg i utvalget har han hatt Hovedtrener for K-1 Kai Frydenlund-Holm ( Ansvar for eldre junior ) og Henning Olsen ( Ansvar for Yngre Junior ). Som sportslig leder har en av mine satsnings mål vært å øke antallet spiller i hvert lag, slik at vi kunne få flere aktive medlemmer. Det har vi til dels lykkes med. Tallet har er noe usikkert, men ca 40 nye med Hånballskolen som har vært stabile på ca 25 unger. Vi har fått både J-18 og J-15 til A sluttspill og det er bra. Klubben arrangerte Gjensidige Håndballskole i høstferien med stor suksess. Vi vil 12 mars gjennomføre Labb og Line turnering med stor deltagelse. Noen spillere har fått muligheten til å trene med laget over seg, noe som har vært en av klubbens ønsker for å tilfredstille de spillerne som har behov for større utfordringer. Sportsutvalget har etter beste evne prøvd å ivareta alle lagene i klubben på en best mulig måte. Det er også meget gledelig at vi har hatt mange av våre J15 på dommer kurs. De har fått prøvd seg i noen kamper allerede, og klart seg meget godt. Vi håper flere av disse vil fortsette å dømme kamper også i fremtiden. HK Rygge ønsker også å takke alle dommerne i klubben, som gjør fin jobb for klubben. Takk for oss MVH Sportslig leder HK Rygge Bård Banggren

8 5. Styrets årsmelding for2010 (forts.)
HÅNDBALLSKOLEN I år har det vært en stor tillvekst i ant unger på håndball skolen. På det meste har vi hatt rundt 30 unger. Barna har hatt stor fremgang, og gleder seg til turneringen 12 mars MVH Henning Olsen

9 5. Styrets årsmelding for2010 (forts.)
Lagene  K1 sesongen   Vi starten denne sesongen med å bygge opp et nesten helt nytt lag, pga stort frafall fra forrige sesong (dette pga jobb og skole) Sesongen startet med ca 12 jenter som trente hardt fra mai til august. Løpet av denne perioden fikk vi en nyervervelse i Tatiana Alifanova fra Moldova. Årets første treningskamp, ble spilt i juni mot Jr landslaget nede i mossehallen. Dette ble en grei gjennomkjøring, hvor rygge jentene til slutt vant med god margin. I august reiste vi på kick off. Jentene fikk ikke vite hvor de skulle, det eneste de fikk vite var hva de skulle ha med seg. jentene møtte opp på Øreåsen, og ble fraktet opp til en hytte. Dette kalte vi for camp HK Rygge, og her fikk jentene bryna seg på både: sykling, roing, vardebygging, saging, svømming, mm. Etter Nyttår har jentene bare fortsatt fremgangen, og er pr 1 feb ligger jentene fortsatt over streken nå med 11 poeng. Skrevet av Magnus Banggren Oppmann

10 5. Styrets årsmelding for2010 (forts.)
K3 Dette er et lag som består av en god blanding av unge og litt eldre spillere. Dette er en kamparena, hvor de unge spillerene kan få smake på senior håndballen, samt en arena for de litt eldre som trenger kamp trening. Målsettninga for dette laget er å få nok poeng til å kunne spille i 3 div også neste sesong, og det ser ut til å gå bra. Laget ligger nå på øvre halvdel, med 14 poeng. 

11 5. Styrets årsmelding for2010 (forts.)
J17/18 Vi startet sesongen med å innkalle til et møte med alle potensielle spillere fra årskullene 94, 93 og 92 Spillerne som kom på møte fikk en kort men fyldig orientering av klubben, representert med Bård Banggren om hva klubben ønsket med denne gruppen og kunne orientere at det ville satses på J18 og Spar denne sesongen. Jentene ble spurt om man var villige til å satse på denne sesongen med tanke på sommertrening, treningsleir og kvalifisering til SPAR. Spillerne fikk også et skjema med noen spørsmål som de skulle svare på og her var det litt forskjellige svar som klubben tok til seg. satsningen ville innebære en stor innsats i fra spillere med tanke på trening og oppkjøring igjennom hele sommeren hvor man la opp til trening 2-3 dager i uken med blant annet ”bakke løp” på Alby. Ut i fra de svarene spillerne ga så ville det bli vanskelig fra klubbens side å stå på målsetningen for inneværende sesong og man måtte derfor senke ambisjonsnivået noe. Det viste seg også at flere spillere ønsket å forlate klubben. Noen på grunn av skolegang / ville legge opp og andre valgte å bytte klubb. Av cirka 45 mulige spillere, havnet vi til slutt på knappe 17 tilbake. Av dette skulle man da stille med ett J17 lag på B-nivå samt et J-18 lag som ble påmeldt til Spar kvalifisering samt Nivå A på regionbasis. De trenerne som var tiltenkt denne gruppen valgte å trekke seg og spillegruppen fikk ny trener. HK Rygge fikk i løpet av sommeren knyttet til seg en del spillere i fra nabo klubben HK Herulf. Både 92 og 93 jenter. Disse spillerne har gitt klubben et positivt løft og flere av dem tilhører i dag klubbens damelag. Økonomisk oppsummering: På grunn av at satsingen ikke ble noe av så var heller ikke det økonomiske kravet så stort. Det er samlet inn en sum i fra foreldrene som skal dekke de økonomiske utfordringene som denne sesongen krever. Gruppen har også fått 1 sponsor.

12 5. Styrets årsmelding for2010 (forts.)
Sportslig oppsummering: Seriespill: J18 Målsetningen for J18 før jul var å nå A sluttspill og det klarte vi med glans. Laget gikk igjennom første del av sesongens seriespill med kun ett tap og havnet på 2ndre plass i avdelingen som da kvalifiserte for spill blant regionens beste lag etter jul. Etter jul og per i dag har vi spilt 4 kamper i sluttspill A-1 nivå og har dessverre røket på noen pene men også noen stygge tap. Målsetningen er å komme topp 5 i denne meget tøffe avdelingen. Seriespill: J17 Målsetningen for J17 denne sesongen er å komme blant de 4 beste i årets regionserie som gir plass i årets sluttspill i april der 4 lag spiller mot hverandre i en turneringsform og det kåres til slutt en vinner i avd. J17/ 41. Laget åpnet sesongen knallbra men tapte de 3 siste kampene før jul med kun ett mål. Målet er fortsatt oppnåelig og gruppen legger ned god innsats for å klare det. Spar kvalifisering 2010/2011. (J18) 11te september 2010 var det klart for kvalifisering til SPAR serien og J18 reiste til Marker for å spille 2 kamper. Et knepent tap for Ørje og et litt mindre knepent tap mot Sverresborg sørget for at vi ikke kvalifiserte oss til årets SPAR. jentene gjorde så godt de kunne men på grunn av altfor kort tid til forberedelser og samspill så holdt det ikke denne gangen. Oppsummert har det vært en god sesong for lagene men man har ikke fått ut sitt fulle potensial. Nøkkelspillere på skadelisten og lagene har slitt med til dels dårlig oppmøte på trening og kamp Det har vært god progresjon hos enkeltspillere i laget og flere spillere har utviklet seg. Samholdet i gruppa omtales som bra. Flere av spillerne har fått prøve seg på høyere nivå i klubben og det har vært vellykket. J17 og J18 består av totalt 19 spillere, 2 ledere og en flink foreldregruppe som stiller opp der det trengs. Samarbeidet med klubben og J15 lagene har så langt også fungert fint. Med sportslig hilsen John Ståle Halvorsen - Oppmann HK Rygge J17 / J18 Frode Aastorp – Trener HK Rygge J17 / J18

13 5. Styrets årsmelding for2010 (forts.)
Jenter 95 1 Etter sommerens gjennomførte egentreningsprogram startet J 95 opp felles trening for sesongen 2010/ august. Frem til skolestart trenet hele J 95 gruppen samme, en spillegruppe på 28 spillere. Gruppen ble delt i 2 spillegrupper, hvorav spillegruppe 1 har bestått av 13 spillere, påmeldt i Regionserien Nivå 1. Laget har gjennom sesongen hatt 4 ukentlige treninger, hvorav 3 i hall og 1 trening i helsestudio/svømmehall. Laget har egen ressurstrener som har løp-/kondisjonstrening med laget før hver halltrening og kamper. Laget har dessverre i løpet av sesongen hatt flere spillere skadet, derav en alvorlig, langvarig skade på en av lagets støttespillere. Laget har likevel gjort en fremragende innsats ved å kvalifisere seg til A-sluttspill og til skrivende stund spille seg frem til semifinalespill i Hyundai Cup. Laget reiser helgen februar med 14 spillere til Peter Wessel Cup i Larvik, en turnering for landets beste lag i sin årsklasse. Inneværende sesong har laget vunnet Fredrikstad Cup og Herulf Cup, semifinalespill I Bon Acua Cup på Fjellhammer hvor det ble tap med ett mål for Nordstrand, semifinalespill i Romjuls Cup i Fredrikstad hvor det ble tap på straffekonkurranse for Kråkerøy og semifinalespill i store Gøteborg Cup hvor det ble 1 måls tap for et svensk lag i J 94-klassen. Laget består av en gruppe treningsvillige og talentfulle jenter som med riktig satsing alle vil kunne ha en flott fremtid som håndballspillere. Etter jul har flere spillere fra spillegruppe 2 vært en nyttig tilvekst i gruppens seriespill. Teamet rundt laget har bestått av: Wenche E. Tangen og Lill Iren Berger, trenere Ralph Hattevig, ressurstrener Stig Emanuelsson, oppman

14 5. Styrets årsmelding for2010 (forts.)
J95-2 Startet opp sesongen med 15 spillere i treningsgruppe 2, hvor en valgte å ta pause til etter jul, og en ble flyttet opp til treningsgruppe 1. Vi har deltatt på 2 turneringer, hvor vi har kommet til sluttspill. Jentene har hatt en god progresjon både når det gjelder samspill og egen utvikling. Flere av jentene har også hatt så stor fremgang at de har spillt på 1.laget, J-17 og J-18. Vi ligger godt an til å bli seriemester i sesongen 2010/2011.

15 5. Styrets årsmelding for2010 (forts.)
J97 For sesongen 2010/11 er Ismet Kvakic engasjert som hovedtrener for laget. Han hadde i god tid før han ble engasjert planlagt en verdensreise fra august til mars. Einar Nathan og Melissa Tuva Nathan ble derfor engasjert som trenere for perioden Ismet skulle være borte. Ismet hadde noen få treninger før og etter sommeren inntil han reiste på ferie. Melissa og Einar overtok laget rett før Herulf cup. Det ble en pangstart hvor vi vant cupen. Vi tok også noen seire i starten av seriespillet. I begynnelsen ble det jobbet mye med å skaffe nye spillere. Dette ga også resultater slik at spillergruppen har økt. Noe frafall har det også vært, men ikke mer enn hva som er naturlig. Vi teller i dag 15 spillere hvor av en har vært borte nesten hele sesongen grunnet skade. I tillegg har det vært en del nye spillere innom og prøvd seg for perioder. Vi trener i hall 2 ganger i uken. I tillegg har vi prøvd å få til en dag i uken med kondisjonstrening. Treningene har hvert preget av mye grunnleggende teknikk trening. Bakgrunnen for dette er antallet nye spillere, samtidig som det var et sterkt behov blant de eksisterende. For å ivareta utviklingen til de beste spillerne, har vi hatt et godt samarbeid med J95 hvor de har fått delta på deres treninger. Noen har til og med fått delta på enkelte kamper. Vi har hatt inntil 6 spillere i uken som har fått hospitere hos J95 Selv om vi ikke har hatt så veldig gode resultater i seriespillet, har treningsopplegget gitt spillerne god utvikling. Kombinasjonen av basis teknikktrening for grunnstammen og mulighetene for toppene å utvikle seg hos J95 har gitt gode resultater. Jeg mener laget står sterkt med gode muligheter for å hevde seg i det fremtidige spillet. Vil få benytte muligheten til å takke Bård Banggren for sin suverene oppfølging som sportslig leder og ønske Ismet Kvakic og laget lykke til videre. Hilsen Einar Nathan Fung. Hovedtrener J97

16 5. Styrets årsmelding for2010 (forts.)
Lagrapport for HK Rygge Gutter 98 – sesongen 2010/2011: 2 spillere født i 1999. 11 spillere født i 1998. 1 spillere født i 1997. Tre trenere og to oppmenn. Det er et veldig hyggelig og godt miljø i laget og nye spillere blir godt mottatt. Det begynte nylig en 1999 spiller som ikke har spilt håndball tidligere og en 1998 spiller som kommer fra Herulf. I tillegg har en 1998 spiller vært på et par treninger for å prøve seg (står ikke i oversikt over antall spillere). Laget trener 2 ganger i uken – en dag sammen jenter 98 og en dag aleine, og oppmøte på treninger er bra. Guttene har hatt en veldig positiv utvikling utover i sesongen og har i år vunnet mange kamper i motsetning til i fjor hvor det hovedsakelig var tap. Guttene får noe kamptrening mot jentene på trening en gang i uka, selv om motstanden i fjor mot jenter 97 nok var mer jevn. Før jul hadde vi en trivelig sosial kveld med pizza etter trening og vi planlegger også i år en sommeravslutning. Vi blir med på fellescup i Kristiansand, og kommer også til å melde oss på andre cup’er. 1997 spilleren vår får i år spille kamper i serien, men fordi laget har disp for 1997 spiller mister de retten til A sluttspill og får ikke vinne B sluttspill. Det fremstår som en ”urettferdig” regel som vi har klaget på til forbundet, men dessverre ikke fått medhold på. Vi har ikke hatt noe foreldremøte i år, men planlegger et så snart vi har mer info om cup’en i Kristiansand.

17 5. Styrets årsmelding for2010 (forts.)
HK Rygge J-11 Laget består nå av 16 jenter hvor vi fikk tilvekst på 2-3 nye spillere høsten Ingen har sluttet de siste årene noe vi er veldig godt fornøyde med. Her er det en fin blanding fra skolene i Rygge kommune og alle har intergrert seg fint i miljøet. Vi har to treninger i uken på til sammen 2 timer i hall. Hver torsdag løper vi en halv time før trening. Fremmøte på trening har vært veldig bra og utviklingen på mange av jentene har vært formidabel. Laget spiller i temeserie med 3 omganger (utgruppert forsvar). Vi har vunnet mange av våre kamper i til nå, og vi nærmer oss raskt de beste i distriktet. Spennende å se hva de siste kamper av sesongen vil vise. Miljøet er det ikke noe og si på, og foreldrene er svært engasjerte. Foreldrefest hadde vi i oktober med godt oppmøte, godt humør og mye latter. Dette frister selvsagt til gjentakelse :o) Vi vil delta på KIF`s Yngresturnering i Kristiansand sammen med andre lag i klubben før sesong avslutt og ytterligere 1 tunering i nærområdet hvor vi går over i klasse J12. Vi ser alle frem til å kunne delta i sluttspill. Trener: Geir P. Aas Hj.trener: Hanne T. Sandnes Oppmann: Ann Iren Brun

18 5. Styrets årsmelding for2010 (forts.)
Status rapport fra j 10 Vi er pr dags dato  15 jenter som trener 2 ganger i uka. Vi er 2 trenere og 1 oppmann rundt laget. Vi har fin utvikling på jentene, laget mistet 4 spillere fra i fjor men har fått inn 6 nye spillere, derfor har resultatene i serien variert. Vi har vel tapt flere kamper en hva vi har vunnet og spilt noen uavgjorte kamper. Det er en ivrig gjeng med jenter som har ønsker og bli bedre : ))) Vi gleder oss til og dra på turnering til kristiansand og vi skal også delta i herulf cup. Godt valg  mh oss fra j 10 Christian   anita og gro

19 5. Styrets årsmelding for2010 (forts.)
Vi er for tiden mellom 12 og 14 spillere. Vi har fortsatt mange yngre i alder fra 7-9 år. Slitt litt med varierende treningsdeltagelse fra de “etablerte” 10 åringene. Resultatmessig har vi få seire men flere jevne kamper er det blitt og det er god progresjon på nivået til flere spillere. Stadig kommer det til nye spillere og vi må bruke en del tid på basis ting med disse. Foreldregruppen er engasjert og stiller opp når det trengs. /Morten

20 5. Styrets årsmelding for2010 (forts.)
Årsberetning J9 Da det ikke ble noen J8 lag måtte de fra  håndballskolen stille lag sammen med de som er J9 . Dette medførte litt kvalitetsforskjell på spillerne, men det  har blitt bedre etter hvert. Vi startet sesongen med Herulf cup og vant alle kampene våres. i serien har vi hatt 2 tap og resten seiere. Vi satser på å være med på en turnering til og avslutningsturnering i Kristiansand, som blir veldig gøy. Mvh Trenerteamet  Irene Thoresen            Trener                                  Monika G Eggesvik      Hjelpetrener                                  Petter Rismoen            Oppmann

21 5. Styrets årsmelding for2010 (forts.)
J17 J18 5. Styrets årsmelding for2010 (forts.) Nr Lag Kamper V U T Målforskjell Poeng 1. Njård 17 13 1 3 466 - 367 27 2. Skrim 14 10 403 355 21 3. Glassverket 4 393 340 20 4. Oppsal 9 401 359 19 5. Gjøvik HK 385 334 6. Fjellhammer 15 7 2 6 362 381 16 7. Jotun 8 440 451 8. Årstad 414 408 9. Utleira 5 412 439 12 10. HK Rygge 11 394 447 11. Bjørnar 318 347 12. Bækkelaget 281 313 13. Gjerpen 374 14. Grane Arendal 361 Nr Lag Kamper V U T Målforskjell Poeng 1. Helset 12 11 1 267 - 182 22 2. Gjerdrum 8 2 244 216 17 3. Rolvsøy/Tune 3 285 240 16 4. Ammerud 274 229 5. HK Rygge 10 6 4 222 145 6. Sørumsand 5 201 171 7. Raumnes/Årnes 7 206 193 8. LHK-90 185 167 9. Mysen 234 239 10. Kløfta 87 287 11. Råde 136 272 Hauketo Trukket Stabæk 2 Tindlund 2

22 5. Styrets årsmelding for2010 (forts.)
J17 J18 J15-1 5. Styrets årsmelding for2010 (forts.) Nr Lag Kamper V U T Målforskjell Poeng 1. Nordstrand 5 4 1 139 - 106 8 2. HK Rygge 135 120 3. Asker 3 2 101 87 6 4. Kolbotn 131 115 5. Rælingen 100 140 6. Torsnes 86 124 Nit/Hak Trukket Nr Lag Kamper V U T Målforskjell Poeng 1. Stabæk 9 8 1 206 - 147 16 2. Nit/Hak 7 241 160 15 3. Oppegård 2 218 188 14 4. HK Rygge 6 254 148 13 5. Bjørkelangen 4 5 186 189 6. Kolbotn 182 233 7. Bjørndal 3 139 176 8. Drøbak/Frogn 123 198 9. Bærums Verk 168 222 10. Klemetsrud 238

23 5. Styrets årsmelding for2010 (forts.)
Nr Lag Kamper V U T Målforskjell Poeng 1. HK Rygge 2 11 9 2 246 - 166 18 2. Torp 8 3 242 210 16 3. Degernes 7 4 205 175 14 4. Tveter 2 10 6 1 204 184 13 5. Ski 2 5 241 214 12 6. Askim 2 183 7. Drøbak/Frogn 2 169 225 8. Hvaler 198 215 9. Råde 176 209 10. Lervik 160 221 Nr Lag Kamper V U T Målforskjell Poeng 1. Fjellhammer 9 200 - 99 18 2. Kjelsås 7 2 160 96 14 3. Skiptvet 204 97 4. Linderud 181 105 5. Ammerud 5 4 150 147 10 6. Rolvsøy 3 1 116 153 7. Snarøya 6 110 143 8. Helset 107 186 9. HK Rygge 122 10. Askim 40 178

24 5. Styrets årsmelding for2010 (forts.)
Nr Lag Kamper V U T Målforskjell Poeng 1. Drøbak/Frogn 9 227 - 93 18 2. Ski 8 1 189 78 16 3. Siggerud 6 2 137 105 13 4. Oppegård 3 148 130 12 5. Slitu 5 147 82 11 6. Vansjø/Svinndal 4 114 128 7. Langhus 7 90 139 8. HK Herulf Moss 133 149 9. Son 91 131 10. HK Rygge 30 271 Nr Lag Kamper V U T Målforskjell Poeng 1. Ski 2 8 144 - 78 16 2. HK Rygge 7 1 140 92 14 3. Nesodden 5 2 115 85 10 4. Rolvsøy 4 143 87 9 5. Oppegård 3 128 105 6. Kolbotn 2 80 96 7. Son 6 93 129 8. Oppegård 2 9. Tune/Tindlund 34 168 Askim Trukket

25 6. Regnskapet for 2010 (forts.)
Beskrivelse Faktisk 2010 Budsjett 2010 Faktisk 2009 Salgsinntekter Lion/Ullmax 7 168 5 000 6 348 Renholdstjenester 4 288 Salg av andre varer Annonseinntekter 27 400 65 000 44 000 Sponsorinntekter Dugnader Kiosksalg Gjensidige Håndballskole 31 893 18 895 Lagsdugnader 83 900 55 259 Medlemskontingent, ordinær 74 032 90 000 90 800 Treningsavgift Lotteri NHF 86 300 3 925 Lotteri egne 66 469 Billettinntekter Turneringer og arrangement 15 000 9 300 Gaver 30 000 66 000 Gebyr, bøter mv 1 150 Tilskudd fra det offentlige Sum salgsinntekter

26 6. Regnskapet for 2010 (forts.)
Annen driftsinntekt Leieinntekt fast eiendom, utenfor avgiftsområdet 38 533 25 500 31 500 Norsk Tipping (tidl. automatprovisjoner) 73 157 90 000 38 591 Bingoprovisjoner 41 031 50 000 40 952 Andre driftsrelaterte inntekter, avgiftsfri 118 5 500 6 530 Sum annen salgsinntekt Sum inntekter Varekostnad Lion/Ullmax 6 000 Kioskvarer 43 935 76 500 79 790 Varekost andre varer 65 363 98 245 Lotteri NHF 27 000 22 500 Lotteri egne 938 500 614 Kost ved reklameskilt, logoer o.l. 20 000 485 Billettkostnader 2 150 5 000 4 439 Sum varekostnad Lønnskostnad Sum lønnskostnader Andre spiller- og pers.kostn. 95 308 43 325 50 813 Sum lønnskostnad Avskrivning på transportmidler Sum av- og nedskrivninger

27 6. Regnskapet for 2010 (forts.)
Annen driftskostnad Leie lokale Fellesutgifter 13 505 Renovasjon, vann, avløp o.l. 1 479 250 Lys, varme 18 321 12 980 12 604 Renhold 49 600 209 Annen kostnad lokaler 1 880 Leie transportmidler 52 092 94 000 38 645 Annen leiekostnad 4 010 765 Sommerrock 6 051 Inventar 9 631 1 500 1 478 Driftsmateriale/Utstyr 33 500 33 630 Produktutvikling 13 050 40 000 Rekvisita 9 445 4 000 5 489 Tøy, sko o.l. Mat, drikke og sosialt for lag og medlemmer 11 129 47 000 14 093 Rep. og vedlikeh. bygninger 2 093 Reparasjoner og vedlikehold utstyr 2 169 5 000 Annen fremmed tjeneste 48 777 Dommere, sekretariat o.l. 75 255 Startkontingenter Serie/Cup/Turnering Kontorrekvisita 7 517 6 931 Data/EDB-kostnad 7 330 15 000 19 797 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. 1 586 Møte, kurs, oppdatering o.l. 30 339 25 000 9 566 Telefon 21 662 20 000 21 314

28 6. Regnskapet for 2010 (forts.)
Porto 4 200 3 000 5 443 Drivstoff 9 422 12 500 11 104 Vedlikehold 49 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 50 000 Diettkostnad, oppgavepliktig 24 465 6 000 6 490 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig 520 Reklamekostnad 70 000 85 847 Kontingent 2 000 Gave 2 781 Forsikringspremie 2 421 2 520 Styremøter 56 Årsmøte 1 500 1 135 Øredifferanser -2 -22 Bank og kortgebyrer 3 297 4 000 4 371 Annen kostnad 3 055 7 836 Straffe-, omberammingsgebyr NHF m.v. 1 000 7 540 Tap på fordringer 5 200 Endring i avsetning tap på fordringer 15 000 Sum annen driftskostnad Driftsresultat 60 050 Annen renteinntekt 2 516 691 Annen rentekostnad 8 246 2 500 6 498 Sum finans -5 730 -2 500 -5 807 Resultat 57 550

29 6. Regnskapet for 2010 (forts.)
Beskrivelse Faktisk 2010 Faktisk 2009 Eiendeler Anleggsmidler Varer 6 000 12 000 Fordringer 54 676 Forskuddsbetalt NHF lotteri 20 250 Bankinnskudd, kontanter o.l. 65 777 99 993 Sum Eiendeler Gjeld og egenkapital Egenkapital Leverandørgjeld Forskudd sponsor 81 250 Skyldig offentlige avgifter 65 769 31 138 Annen kortsiktig gjeld 38 822 56 450 Sum gjeld og egenkapital

30 7. Innkomne forslag og saker
Det var ikke kommet inn noen forslag til styret innen fristen 14 dager før årsmøtet

31 8. Budsjettforslaget for 2011
Beskrivelse Budsjett 2011 Faktisk 2010 Salgsinntekter Lion/Ullmax 7 168 Renholdstjenester 22 000 4 288 Salg av andre varer Annonseinntekter 50 000 27 400 Sponsorinntekter Dugnader 83 900 Kiosksalg Gjensidige Håndballskole 35 000 31 893 18 895 Medlemskontingent, ordinær 71 060 74 032 Treningsavgift Lotteri NHF 54 000 86 300 Lotteri egne 94 200 66 469 Billettinntekter Turneringer og arrangement 15 000 Gaver 30 000 Tilskudd fra det offentlige Sum salgsinntekter Annen driftsinntekt Leieinntekt fast eiendom, utenfor avgiftsområdet 38 533 Norsk Tipping (tidl. automatprovisjoner) 60 000 73 157 Bingoprovisjoner 45 000 41 031 Andre driftsrelaterte inntekter, avgiftsfri 118 Sum annen salgsinntekt Sum inntekter

32 8. Budsjettforslaget for 2011
Varekostnad Lion/Ullmax 6 000 Kioskvarer 60 000 43 935 Varekost andre varer 80 000 65 363 Lotteri NHF 41 000 27 000 Lotteri egne 1 500 938 Kost ved reklameskilt, logoer o.l. Billettkostnader 2 000 2 150 Sum varekostnad Lønnskostnad Sum lønnskostnader Andre spiller- og pers.kostn. 40 500 95 308 Sum lønnskostnad Avskrivning på transportmidler Sum av- og nedskrivninger Annen driftskostnad Leie lokale Fellesutgifter 12 500 13 505 Renovasjon, vann, avløp o.l. 1 479 Lys, varme 16 000 18 321 Renhold 49 Leie transportmidler 10 000 52 092 Annen leiekostnad 4 010 Sommerrock 6 051 Inventar 2 500 9 631 Driftsmateriale/Utstyr 20 000 13 050 Rekvisita 7 500 9 445 .

33 8. Budsjettforslaget for 2011
Tøy, sko o.l. Mat, drikke og sosialt for lag og medlemmer 20 000 11 129 Rep. og vedlikeh. bygninger 2 093 Reparasjoner og vedlikehold utstyr 2 000 2 169 Regnskapshonorar 50 000 48 777 Dommere, sekretariat o.l. 75 255 Startkontingenter Serie/Cup/Turnering Kontorrekvisita 7 000 7 517 Data/EDB-kostnad 7 500 7 330 Møte, kurs, oppdatering o.l. 30 339 Telefon 17 500 21 662 Porto 4 000 4 200 Drivstoff 1 500 9 422 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 60 000 Diettkostnad, oppgavepliktig 10 000 24 465 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig Reklamekostnad 75 000 Kontingent Gave Forsikringspremie 3 000 2 421 Styremøter Årsmøte Øredifferanser -2 Bank og kortgebyrer 3 500 3 297 Annen kostnad 2 500 3 055

34 8. Budsjettforslaget for 2011
Straffe-, omberammingsgebyr NHF m.v. 2 000 1 000 Tap på fordringer Endring i avsetning tap på fordringer Sum annen driftskostnad Driftsresultat Annen renteinntekt 2 516 Annen rentekostnad 7 500 8 246 Sum finans -7 500 -5 730 Resultat

35 8. Fastsettelse av kontigent og treningsavgift
Fastsettelse av kontingent og treningsavgift Medlemskontigent Styret foreslår at kontingent for sesongen 2011/2012 forblir uendret fra inneværende sesong; kr. 400 for ordinære medlemmer og kr. 600 for familiemedlemskap. Treningsavgift Styret finner det påkrevet å heve treningsavgiften for sesongen 2011/2012. Treningsavgiften har stått stille et par år, mens kostnadene øker. Styret foreslår følgende treningsavgift: Håndballskolen kr ,- J8/G8 kr ,- J9/G9 kr ,- J10/G10 kr ,- J11/G11 kr ,- J12/G12 J13/G13 kr ,- J14/G14 J15/G15 kr ,- J16/G16 kr ,- J18/G18 Senior damer kr ,- I tillegg innføres det en dugnadsavgift for håndballskolen på kr. 500,-. Denne refunderes når en har deltatt på en dugnad pålagt håndballskolen. Denne vi i hovedsak bestå av Labb og Line turneringen.

36 9. Valg av styremedlemmer, valgkomitè m.v
Valgkomiteens innstilling til nytt styre Leder 2 år: Magnar Nilsen Nestleder 1 år: Morten Grønli Styremedlem1 år : Bård Banggren Styremedlem 2 år: Tone Hals Styremedlem 1 år. Gro Anita Haugmo Styremedlem 2 år: Roger Eggesvik Varamedlem 1 år: Paul J Bentsen Varamedlem 2 år: Frode Aastorp Med vennlig hilsen Valgkomiteen: Arnfinn Johansen(leder) Tine L Banggren Per Inge Johansen Magnus Banggren

37 Takk Vil til slutt ønske det nye styret lykke til, og alle som er med på å gjøre HK Rygge til et godt sted å være for barn og unge


Laste ned ppt "Årsmøte HK Rygge 2010 03.04.2017."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google