Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alkohol ABC Magne Richardsen magne@dnt.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alkohol ABC Magne Richardsen magne@dnt.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Alkohol ABC Magne Richardsen

2 DNT Edru livsstil DNT er et fellesskap av avholdsmennesker som støtter hverandre i å si nei til alkohol. Det er helt naturlig å velge en edru livsstil! Vi opplyser om alkoholens skadevirkninger Og jobber for en mer restriktiv alkoholpolitikk Og en holdningsendring i samfunnet

3 DNT Edru livsstil Frivillig organisasjon med over 2000 medlemmer i 19 fylker og mer enn 50 lokale grupper Startet i 1859 i Stavanger ( medlemmer i 1913) Medlemsbladet Menneskevennen (1861)

4 Vi er mange som har en edru livsstil!
45% av mennene og 66% av kvinnene i verden drikker ikke alkohol. (55% totalt) I Norge er det ca 10% som ikke drikker alkohol Andelen ikke-brukere varierer – med tid, sted, kultur, økonomi og sosial tilhørighet Mennesket trenger ikke alkohol, men er helt avhengig av de fysiske og sosiale virkningene som også alkohol kan gi Alkoholbruk har ”alltid” vært der Men kontrollen av bruken har vært der like lenge Ikke-bruk (tabu) har vært en viktig reguleringsmekanisme. De fleste er avholds det meste av tida Mange er ”punktavhengige” Andelen ikke-brukere varierer – med tid, sted, kultur, økonomi og sosial tilhørighet Samfunnet vårt marginaliserer de fleste former for rusmiddelbruk, men med alkohol er rollene byttet om: Folk spør hvorfor du ikke bruker det. Hvis du ikke drikker er du en slags tulling (Narkotika brukes liksom av ungdom, så det skal vi være restriktive på, men ikke rør voksnes rus) Slukke tørsten? Smaker så godt? Det er aldri alkoholen som slukker tørsten eller smaker godt Blir lettere å komme i prat med folk? Lytt til en beruset konversasjon edru og du vil oppdage akkurat hvor interessant du er når du er beruset Er vi som mennesker på et eller annet vis svake eller ufullstendige? - veier alkohol opp for denne påståtte svakheten? -Det er som om noen som ikke har brukket benet skulle kjøpe seg markspiste krykker.

5 Andelen ikke-drikkere i verden i 2002 (grønt = mange, rødt og særlig rødbrunt = få)

6 Prosentandel avholdende i perioden 1956-1999.

7 Alkoholens betydning Samhold Vennskap Forbrødring Åpenhet Søken
Respekt Det gode liv Kos Sosial integrering Rituale Alkoholen spiller en rolle i det sosiale liv. Alkoholbrukere opplever alkoholens virkninger som høyst reelle og verdifulle. Avholdsfolk forstår ikke hva det handler om når de prater om alkoholens magiske kraft som innbilning eller resultat av forventninger. Alkohol er kontaktskapende, skaper en avslappet atmosfære og følelse av samhørighet og avkobling. En ”time out” fra det vanlige samfunnet – hvor alle kan stå på like fot – direktøren og arbeideren – om ikke hånd i hånd- så i alle fall i samme rom. De som stiller seg utenfor eller blir stilt utenfor alkoholritualene i ungdommen sliter med sosial integrering (Pape 1996) og mange som holder fast ved avhold i ungdomsårene tar igjen det forsømte i voksen alder. Alkoholbrukerne selv forklarer gjerne sitt eget bruk ut fra smak, at alkohol hører med i spesielle sammenhenger og at alkoholbruken løser opp stemningen og gjør fester litt festligere med mer. Rusen er i seg selv sjelden motiv – de fleste er svært sjelden beruset. Skåleritualer, diskusjon om smak og lukt, skjenking og oppførsel som understreker at det drikkes alkohol: sang, tilgjort snøvling, skulderklapp og høyrøstethet. ”Ta rei en pils a- ha’re litt gøy. Tilstedeværelsen av en som ikke slutter seg til den drikkendes forståelse av alkoholen som positiv og magisk – truer også de andres nytelse. – Eventuelt ritualene demper signalene og fører en mer vanlig konversasjon.

8 Alkoholkultur Dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse
På arbeidsplassen – ”fredagspilsen” og ”julebordet” Russetid Paringsrituale: dans – finne seg kjæreste Politikk og organisasjonsliv Når man skal ha det gøy eller ha det kos Når man er deppa I U-land: tegn på velstand og modernitet Har avholdsfolk dårligere lønn enn andre? Ikke usannsynlig.

9 Hva påvirker? Kultur Salgstider Alkoholfrie soner Yrke Religion Kjønn
Foreldre Forebygging Forbilder Tax free Helse Sivil status Global oppvarming Intervensjoner Antall skjenkesteder Skjenketider Promillegrenser Vinmonopol Smak Avgifter Aldersgrenser Holdningskampanjer Konjunkturer Familie Alder Arbeidstid Sosial klasse Promillekontroll Barn Reklame Rasjonelle valg Graviditet Gener Glass Antall salgssteder Venner Ukedag Humør Skole Totalforbruk Pappvin

10 Vanlige myter om rus i Norge:
Nordmenn drikker mer enn andre Norge har et større alkoholproblem enn andre land I andre land drikker man uten at det oppstår skader Norsk alkoholpolitikk er grunnløs og virkningsløs – resulterer kun i økt grensehandel, økt illegal smugling og mer hjemmebrenning Alkoholpolitiske endringer har ingen kostnadsside Bare Norge har restriksjoner, og det er bare vi som diskuterer alkoholpolitikk”

11 Hva er alkohol? Alkohol er en gift- også kalt etanol (C2H5OH) – Fargeløs væske. Flyktig- lett antennelig. Den produseres ved at man lar frukt eller annet plantemateriale gå i forråtnelse. En kvart liter ren alkohol ville tatt livet av deg. Fordelene ved alkohol: Det er bakteriedrepende, Det er et kraftig løsemiddel. Det kan brukes som brennstoff. Hva er alkohol? Alkohol er en gift. også kalt etanol (C2H5OH) – Fargeløs væske. Flyktig- lett antennelig. Fordelene ved alkohol: Det er bakteriedrepende, Det er et kraftig løsemiddel. Det kan brukes som brennstoff. Alkohol produseres ved at man lar frukt eller annet plantemateriale gå i forråtnelse. En kvart liter ren alkohol ville tatt livet av deg. Å kaste opp er kanskje ikke spesielt behagelig, men det berger livet ditt!

12 Forbruk og konsekvenser
Gjennomsnittlig 6 liter ren alkohol i året.

13 Gjennomsnittsforbuk i 2002 – liter alkohol pr
Gjennomsnittsforbuk i 2002 – liter alkohol pr. voksen (lys farge = lavt, rødt og særlig rødbrunt = høyt)

14 Utviklingen: Gjennomsnittlig 6 liter ren alkohol i året.

15 Forbruk og konsekvenser
Gjennomsnittlig 6 liter ren alkohol i året. Ungdom år drikker 5 liter ren alkohol

16

17 For både liten og stor?

18 Alkoholreklame Reklamekampanje i Danmark 2003 www.shaker.nu
Administrerende direktør Helge Onsum i Carat mener den redaksjonelle omtalen av vin og brennevin i norske aviser er verdt opptil 200 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

19 Ungdom

20 Det er helt naturlig å velge en edru livsstil!
Spørreundersøkelser 13 – 17 åringer: 20 % har kjøpt øl i butikk, 30 % har drukket på utested siste år. DNT er et fellesskap av avholdsmennesker som støtter hverandre i å si nei til alkohol. Det er helt naturlig å velge en edru livsstil! Vi opplyser om alkoholens skadevirkninger Og jobber for en mer restriktiv alkoholpolitikk Og en holdningsendring i samfunnet

21 Brudd på alkoholloven:
Mindreårige skal ikke skjenkes alkohol. Den som er synlig påvirket, skal nektes servering: Bergen og Trondheim: Over 80 % overskjenking Ingen nekt i skjenketidens siste time Skjenkekontrollen er lite effektiv: Vårt svar: Utelivsaksjonen! ”

22 Drikkemåten i ulike land i 2002 (grønt = mye måltidsdrikking, rødt og særlig rødbrunt = mye fyll)

23 Forbruk og konsekvenser
Gjennomsnittlig 6 liter ren alkohol i året. Ungdom år drikker 5 liter ren alkohol Estimert kostnad: 18 – 20 milliarder kroner 3.største risikofaktor i i-land Globalt: 1,8 millioner dør årlig Menneskelig lidelse pga en persons alkoholbruk gjennom hele livet- hvordan måles det? Det er en del av et samfunnsregnskap.

24 Litt statistikk: Mellom 300 og 400 personer dør av alkoholforgiftning hvert år nordmenn plages hvert år av andres alkoholbruk Mellom 1200 og 1600 personer dør indirekte på grunn av alkohol hvert år 1 av 3 sykehussenger opptas til enhver tid av en person med alkoholrelatert skade Alkohol er vanligste dødsårsak blant gutter mellom 15 og 25

25 Litt statistikk: 1 av 3 trafikkulykker skjer i på grunn av promillekjøring 6 % av jenter som drikker blir utsatt for seksuelle overgrep uten å kunne gjøre motstand på grunn av tung alkoholrus barn blir årlig født med hjerneskade på grunn av mors alkoholbruk under svangerskapet

26 Tilstander hvor 100 % kan tilskrives alkohol
Alkoholpsykoser, Alkohol avhengighets-syndromet, Skadelig alkoholbruk, Alkoholisk polyneuropati, Alkoholisk kardiomyopati, Alkoholisk gastritt, Alcoholisk fettlever, Akutt alkoholisk hepatitt, Alkoholisk skrumplever, Uspesifisert alkoholisk leverskade, Alkoholisk leversvikt, Føtalt alkoholsyndrom, Ekstremt høyt blodalkoholnivå, Alkoholforgiftning ved uhell, Etanol- og metanoltoksisitet

27 Alkohol-relatert sykdom og skade
Kroniske sykdommer: Kreft: Munn, øre, svelg, spiserør, lever, bryst (ikke inkludert i CRA 2000: tykk- og endetarm) Nevropsykiatriske sykdommer: Alkoholbruksykdommer, unipolær større depresjon, epilepsi Diabetes Hjerte- og karsykdom: Høyt blodtrykk, koronar hjertesykdom, slag Mage- og tarmsykdom: Skrumplever Tilstander rundt fødsel: Lav fødselsvekt Relasjoner til infeksiøse sykdommer er foreløpig ikke inkludert! Skader: Uhell: Motorvognulykker, drukning, fall, forgiftning etc. Annet: Selv-påførte skader, drap etc. Det ensete som ikke påvirkes av alkohol i kroppen er kneskålene og indre øre… -leverskader -hjertesykfommer- også positive konsekvenser for menn over 45 og kvinner etter overgangsalderen, så sant vi snakker om så lite forbruk som en drink annenhver dag. -kreftfremkallende - infeksjonsfremkallende -forverrer eksisterende fysiske og mentale sykdommer -skaper avhengighet på linje med stoffer som ellers er regulert eller forbudt. Barn og unge er spesielt sårbare for alkoholskader- spesielt hippocampus som har med innlæring å gjøre er sårbar. Alkohol kan ifølge WHO knyttes til mer enn 60 forskjellige skader/sykdommer: -brystkreft –økt risiko ved økt inntak - føtalt alkoholsyndrom- noen fostre fødes med synlige skader forårsaket av alkohol. (Så gravide kvinner (eller kvinner som kan få barn) bør unngå å drikke. I USA er 50% av graviditetene uplanlagte-og alkoholindustrien retter seg mest mot nettopp denne gruppen unge kvinner)

28 DNT Edru livsstil

29 Alkoholindustrien

30 Carlsberg i verden

31 De største risikofaktorer for sykdom (WHR 2002) i land med ulikt utviklingsnivå, målt i tapte friske leveår (DALYS) U-land I-land … med høy dødelighet … med lav dødelighet Undervekt 14.9% Alkohol 6.2 % Tobakk 12.2 % Ubeskyttet sex 10.2 % Høyt blodtrykk 5.0 % 10.9 % Dårlig vann og sanitær 5.5 % 4.0 % 9.2 % Innendørs røyk av faste brennstoffer 3.6 % 3.1 % Høyt kolesterol 7.6 % Sinkmangel 3.2 % Overvekt (BMI) 2.7 % 7.4 % Jernmangel 2.1 % Lavt inntak av frukt og grønnsaker 3.9 % Vitamin A-mangel 3.0 % 1.9 % Fysisk inaktivitet 3.3 % 2.5 % Narkotika 1.8 % 2.0 % 0.8 % 0.7 %

32 Samfunnsproblem Plaget på offentlig sted: 554000
Plaget på privat sted: Fysisk skadet: Fått ødelagt klær og lignende: Utskjelt eller fornærmet: Redd full person på off.sted: Holdt våken av fyllebråk: 777 000 Minst en av plagene ovenfor: 1  3.største risikofaktoren for død i industriland.1,8 mill døde av alkoholrelaterte årsaker i verden i 2000. I Norge dør årlig mellom 1000 og 1400 av alkoholrelaterte skader. 70 000 opplever ulykker knyttet til alkohol, og vi vet ikke hvor mange tusen som er syke. Samfunnsproblem: For hver person som dør av egen drikking er det ca 100 mennesker som blir skadet av en full person og ca voksne mennesker som plages av andres drikking. Fysiske skader rammer hele menn og kvinner. (114000) Ellers er flere kvinner enn menn plaget av andres fylleatferd det siste året.

33 Fikk ikke danse - gikk berserk på danskebåten
Ravende full forsøkte en 45-åring å by opp en kvinne til dans på danskebåten. Da hun sa nei, sparket han henne og skallet ned en annen mann. I formildende retning påpeker dommeren at det synes å være et enkeltstående tilfelle der mannen var sterkt påvirket av alkohol. Ingeborg Rossow SIRUS 20. mars 2009

34 Samfunnsproblem Ca 60 000 fylleskader hvert år
75% av voldsofre påvirket 80% av voldsforbryterne 75 % av drapsmennene 63% av voldtektsdømte Hærverk Uønsket graviditet/kjønnssykdommer 50% av voldsofrene alkoholpåvirket også

35 Trender i alkoholkonsum og vold
En økning i alkoholkonsumet gir økning i voldsomfanget, - og omvendt (i gjennomsnitt, når det er tatt hensyn til andre forhold som påvirker voldsomfanget) Sammenhengen er sterkest i land hvor beruselse er framtredende i drikkemønsteret (f eks Norge, Finland) Nordeurpa ** Mellomeuropa ** Søreuropa ** Sterkere sammenheng med konsum på skjenkesteder Ingeborg Rossow SIRUS 20. mars 2009

36 Kan voldsomfanget endres med alkoholpolitiske virkemidler?
Finland 1968: drapsraten opp 30% Sovjet 1985: drapsraten blant menn ned 40% Reykjavik 1999: voldstilfelle opp 34% Stockholm 1998: voldstilfelle ned 29% Ingeborg Rossow SIRUS 20. mars 2009

37 Er det sånn vi vil ha det? Verdier som nordiske sosial og helseministre har blitt enige om: Vern om menneskelivet, respekt for menneskeverdet, sosialt og personlig ansvar, frihet for enkeltmennesket og vern om familien.

38 Hva påvirker mest? Aldersgrense for kjøp av alkohol
Statsmonopol for salg av alkohol Begrensninger med hensyn til salgstider/-dager Begrensninger av antall utsalg Alkoholavgifter Promillegrense Promillekontroller Inndragning av førerkort ved promillekjøring Førerkort med begrensninger (’graduated licences’) for nye bilførere Kortvarige tidlige intervensjoner overfor pasienter med høyt alkoholforbruk

39 EU

40 EU

41 Muslimer i nabolaget virker forebyggende!

42 Noen gang drukket (%)

43 Have drunk alcohol ever (%) 15-16 åringer i Oslo (2001- SIRUS)
Boys Girls Both parents Norwegian 86 89 One parent Norwegian 90 Immigrants with Western background 87 98 Immigrants with Muslim background 31 18 Immigrants with other backgrounds 73 66 5448 Norwegians; 79 Western; 566 Pakistani; 182 Turkish/ Moroccan; 361 other Muslim; 93 Vietnamese; 413 other non Muslim. Total: N= 7343

44 Have drunk alcohol ever (%), limited group of countries
Boys Girls 1 gen. Pakistani 15 3 2 gen. Pakistani 22 5 1 gen. Turkish/Moroccan 25 16 2 gen. Turkish/Moroccan 44 26 1 gen. Vietnamese 82 68 2. gen. Vietnamese 89

45 Drunkenness ever, 4 times or more (%) among those who have drunk ever
Boys Girls Norwegian/Western background 43 44 Immigrants with Muslim background 20 Immigrants with other backgrounds 21 18

46 DNT Edru livsstil "You can not teach a man anything. You can only help him to find it in himself" Galileo Galilei "Du kan tru at du kan. Og du kan tru at du ikkje kan. I begge tilfelle har du rett." Henry Ford

47 DNT Edru livsstil DNT er et fellesskap av avholdsmennesker som støtter hverandre i å si nei til alkohol. Det er helt naturlig å velge en edru livsstil! Vi opplyser om alkoholens skadevirkninger Og jobber for en mer restriktiv alkoholpolitikk Og en holdningsendring i samfunnet

48 Er det no problem da? Alkoholbruk blant studenter vanlig – er det så farlig?

49 Pendelen svinger Polet mer populært Flertall for kortere skjenking
Kommunene strammer inn Ungdoms forbruk synker Holdningsendring: folk er lei av fylla

50 ”Vin bør selges i butikk”

51 ”Alkohol er for dyrt”

52 ”Aldersgrensene er for høye”

53 ”Promillegrensene er for strenge”

54 DNT Edru livsstil Hovedutfordringer:
Motvekt mot alkoholindustrien globalt Forsvare ”det narkotikafrie samfunn” Gjøre noe med det lokale vakuumet i alkoholpolitikken Alkoholiseringen av fellesskapet Avhold som kulturkritikk og motkultur Avhold som etisk eller ideologisk valg Avhold som identitetsmarkør

55 Alkohol ABC Magne Richardsen

56 Alkohol ABC Andre sider: www.sirus.no www.actis.no www.fmr.no
mye mer

57 Alkohol ABC Søsterorganisasjoner: Juvente Juba IOGT FORUT Blå Kors
Hvite Bånd Actis m.fl.

58 Alkohol ABC Prosjekter og utvalg i DNT Edru livsstil: Idrett uten alkohol Alkoholfrie samværsformer Brobyggingsprosjektet Ruspolitisk utvalg

59

60


Laste ned ppt "Alkohol ABC Magne Richardsen magne@dnt.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google