Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Haugesund kommune, seksjon park og friluft

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Haugesund kommune, seksjon park og friluft"— Utskrift av presentasjonen:

1 Haugesund kommune, seksjon park og friluft
Endret 3. februar. 2010 RUSKEN Er en ryddeaksjon i de offentlige rom. Det være seg lekeplasser, friområder, gang-/turveger, badeplasser, balløkker eller lignende arealer. Haugesund kommune, seksjon park og friluft

2 Haugesund kommune, seksjon park og friluft
RUSKEN Tiltaket er et samarbeid mellom velforeninger og andre foreninger, skoler, barnehager mv, og Haugesund kommune ved Teknisk driftsenhet Haugesund kommune, seksjon park og friluft

3 Haugesund kommune, seksjon park og friluft
RUSKEN Hvordan gjør vi det? 1 Skoler, barnehager, lag og foreninger m.fl. rydder søppel i de offentlige rom (friområder, friluftsområder, lekeplasser, aktivitetsarealer osv.) Avfallet sorteres ved rydding. Plast, papir og lignende samles i sekker, større ting legges i hauger. Haugesund kommune, seksjon park og friluft

4 Haugesund kommune, seksjon park og friluft
RUSKEN Hvordan gjør vi det? 2 Organisk materiale som trevirke, paller og lignende samles i egne hauger. Vi ønsker ikke å fjerne alt organisk materiale i grøntområdene, da dette har betydning for det biologiske mangfoldet i nærmiljøet. Kommunen kjører, etter avtale, bort avfall som er ryddet sammen. Transport må avtales før ryddeaksjonen starter. Haugesund kommune, seksjon park og friluft

5 Haugesund kommune, seksjon park og friluft
RUSKEN Hvordan gjør vi det? 3 Jernskrot og annet metall samles også i egne hauger. Miljøfarlig avfall, som f.eks bilbatterier og sprøyter bør få ligge i ro og meldes til kommunens kontaktpersoner. Kommunen kjører, etter avtale, bort avfall som er ryddet sammen. Transport må avtales før ryddeaksjonen starter. Haugesund kommune, seksjon park og friluft

6 Haugesund kommune, seksjon park og friluft
RUSKEN Hvordan gjør vi det? 4 Sand og grus langs murer og på fortau feies ut i rennestein. Teknisk drift ved seksjon veg, feier opp sand/grus. Avtale om feiing må avtales på forhånd. NB. Må ikke fylles i sekker. Haugesund kommune, seksjon park og friluft

7 Haugesund kommune, seksjon park og friluft
RUSKEN AVFALLSSEKKER KAN HENTES PÅ SERVICESENTERET, KIRKEGT 85 ELLER PÅ TEKNISK DRIFT, JOVEGEN 90 TRANSPORT MÅ AVTALES MED TEKNISK DRIFT MINIMUM 5 DAGER FØR RYDDEAKSJONEN/FEIIING Haugesund kommune, seksjon park og friluft

8 Haugesund kommune, seksjon park og friluft
RUSKEN HVEM KAN DELTA? Velforeninger og andre foreninger, skoler, barnehager, lag og mv. kan avholde ryddeaksjon når de selv ønsker, gjerne flere ganger i året. Haugesund kommune, seksjon park og friluft

9 Haugesund kommune, seksjon park og friluft
RUSKEN Kontaktpersoner vedr. innsamling av avfall og feiing: Arne Helgesen tlf E-post: Alf Jakobsen tlf E-post: Haugesund kommune, seksjon park og friluft

10 Haugesund kommune, seksjon park og friluft
RUSKEN Hva aksjon rusken ikke er! Loftsrydding, kjellerrengjøring eller rydding av ”overskuddsmateriell” i garasjen. Rydding av greiner, kvist, busker , ugras og lignende fra hager og friområder. Haugesund kommune, seksjon park og friluft


Laste ned ppt "Haugesund kommune, seksjon park og friluft"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google