Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedprosjekt Bluegardendagene Åge Andresen, Skatteetaten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedprosjekt Bluegardendagene Åge Andresen, Skatteetaten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedprosjekt Bluegardendagene Åge Andresen, Skatteetaten
Gjør det enkelt å oppfylle opplysningsplikten til NAV, SKD og SSB Bluegardendagene 24.oktober 2012 Åge Andresen, Skatteetaten

2 Takk for sist! Noe har da skjedd siden sist, blant annet:
Stortinget har vedtatt ordningen og bevilget penger til å gjennomføre den og bestemt at første mulige år for å gjøre den gjeldene er 2015 Og da har vi laget et prosjekt som skal Bruke opp pengene Lage EDAG Innføre den nye ordningen Sørge for at den virker det første året

3 Samfunnsmål Målet for EDAG-ordningen er å samkjøre myndighetenes krav til å gi opplysninger om inntektsmottakere, ansettelses- og lønnsforhold med mer, slik at de opplysningspliktige kan følge opp disse kravene så enkelt som mulig. Dette skal gi betydelige effektiviseringsgevinster for arbeidsgiverne, legge grunnlaget for en mer effektiv forvaltning og på sikt større forvaltningsreformer. Effektmål 1 EDAG skal gjøre det mindre ressurskrevende å gi pliktige opplysninger til myndighetene om inntektsmottakere, deres ansettelses- og inntektsforhold med mer. Effektmål 2 EDAG skal bidra til økt effektivitet og bedre oppgaveløsning i de tre etatene. Effektmål 3 EDAG skal legge grunn-lag for bedre tjenester fra det offentlige overfor inntektsmottakere og opplysningspliktige.

4 Elektronisk Dialog med ArbeidsGiver
Stor kompleksitet på avgiversiden Tilsvarende stor kompleksitet på brukersiden Arbeid og Velferd Pliktige opplysninger Skatt og avgift Opplysningspliktig Statistikk Mottaker Mulighet for vinn/vinn situasjon Forenkling for arbeidsgiver Bedre tjenester fra myndighetene Bedre tjenester for lønnstaker Harmonisering av begreper - felles datagrunnlag Samordning av lønnsbegreper (periodisering) Avsluttet rapportering pr. lønnsperiode Samordnet endring av rutiner og systemer Sammenhengende prosess lønnsystem - ordning

5 Oppgaver som erstattes
Lønns og trekkoppgave Melding til AA- registeret Oppgave til lønnsstatistikk Ny felles EDAG- melding Årsoppgave arbeidsgiveravgift Inntektsskjema grunnlag for korttidsytelser Terminoppgave arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk Videreutvikling Oppgjørsliste for utleggstrekk Grunnlag for pensjonstilskudd

6 Tidsplan 2007 2009 2010 2012 2013 2014 2015 Regelverksutvikling
1.halvår 2.halvår 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv Løsningsspesifikasjon Løsningsutvikling Prøvedrift/iverksettelse Drift og forbedringer Regelverksutvikling Høring og tilpasning Forberede utvikling og innføring Kommunikasjon / informasjon / opplæring Tilpasse lønnssystemer Tilpasse/utvikle etatssystemer Utvikle EDAG-løsningen Forbedre og stabilisere EDAG-løsningen Foilen brukes til å illustrere at her mer det mange løp som må koordineres i fellesskap fram mot en felles milepæl: Systemutvikling med gjensidig avhengighet og behov for felles avklaringer knyttet til EDAG utvikling av felles løsning for EDAG tilpasninger i etatenes systemer tilpasninger i arbeidsgivernes lønnssystemer Forberedelse og gjennomføring av endringer hos arbeidsgivere og i etater: nye rutiner hos arbeidsgiver i forbindelse med avlønning og rapportering nye rutiner i etatene i forbindelse med bruk av mottatt informasjon… Et behov for å koordinere med tilgrensende utviklingsarbeid (eksempelvis elektronisk skattekort) Dette tilsier en robust organisasjon som er i stand til å sikre at alle skal nå en felles milepæl samtidig. Prøvedrift Integrasjonstester mv. EDAG i drift Første driftsår Endre rutiner mv.

7 Elektronisk skattekort – enklere skattekort

8 Forskudds- ordningen Innsynstjenester:
Mine arbeidsgivere Innsynstjenester: Hvem har spurt etter skattekortet mitt ? Hvilke skattekort har jeg hatt ? Forskudds- ordningen dette er en bijobb, altså Skattetrekksmelding: Skattetrekk og grunnlag Annen informasjon åja, da blir det prosent på deg Arbeidsgiver henter skattekort elektronisk fra Skatteetaten – ved hovedutskrivingen og ved endringer - i forkant av lønnskjøring

9 2013 – Frivillig for arbeidsgivere
2014 – For alle Arbeidsgiver: Tjeneste for innlesing i lønnssystem Skattyter: ”Mine arbeidsgivere” Leverer skattekort til arbeidsgiver som før Tjeneste for manuell inntasting Frikortløsning Private arbeidsgivere Skattetrekksmelding ”Mine skattekort” Melding om ny arbeidsgiver Kommunikasjon 2013 Kommunikasjon med arbeidsgivere, lønnssystemer, interesseorg. Intern kommunikasjon / opplæring Kommunikasjon 2014 Massekommunikasjon mot skattyter Oppfølging arbeidsgivere, lønnssystemer etc

10 Hva blir nytt for arbeidsgiver?
Må hente skattekort elektronisk for sine ansatte Alltid tilgang til siste gyldige skattekort gjennom hele året Får beskjed hvis en ansatt endrer skattekort i løpet av året (gjelder ansatte det er hentet skattekortopplysninger for) Ved endringer skal skattekortopplysninger være oppdatert før neste lønnskjøring Personvern: Det er bare lov til å hente elektronisk skattekort for personer det skal utbetales trekkpliktige ytelser til Informasjonen begrenses til et minimum: kun trekk-info og kommunenr Den ansatte vil få informasjon om at arbeidsgiver har hentet elektronisk skattekort for dem

11 To ulike tjenester for arbeidsgiver
Rutiner og arbeidsprosesser vil avhenge av lønnssystem og bedriftens behov Lønns-system Hvordan? Avhenger av funksjonalitet i lønnssystemet og type integrasjon mot Altinn. Svar kommer neste virkedag, sendes til meldingsboksen i Altinn. AS Allerstørst Lønns-system RF-1211 Skatte-kort RF-xxxx Fnr i skjema Inntil 10 f nr tastes inn i skjema, svar sendes meldingsboksen i Altinn med en gang - i lesbart format AS Bitteliten

12 Tjeneste for arbeidsgiver med lønnssystem- sett fra Altinn portalen
Det er et enkelt skjema med få felter. Det vil kunne se nokså likt ut i lønnsystemet ditt

13 Og hva vil arbeidsgiver motta?
Skattekortopplysninger sendes fra Skatteetaten i maskinlesbar form. Lurer du på hvordan dette håndteres i ditt lønnssystem? Spør din leverandør

14 Prøveordning for arbeidsgivere i 2013
Frivillig for arbeidsgiver å delta Skattyter får skattekort på papir i 2013 – skal leveres arbeidsgiver og behandles som før Arbeidsgiver slipper å oppdatere lønnssystemet manuelt når en ansatt har endret skattekort eller ved nyansettelser Det kommer en egen forskrift som regulerer prøveordningen, ca 1. november 2012

15 Hvordan delta i prøveordningen?
Lønnssystemet må være tilpasset den nye løsningen for elektronisk skattekort. Lønnsystemleverandør kan gi mer informasjon om hvordan en går frem for å ta den nye tjenesten i bruk. Hvis lønnssystemet ikke er tilpasset elektronisk skattekort ved årsskiftet, er det mulig å ta i bruk ny løsning i løpet av 2013. Den nye skattekorttjenesten vil være tilgjengelig fra begynnelsen av desember 2012. Tjeneste for manuell inntasting i skjema kommer siste halvår 2013

16 Hva blir nytt for skattyter?
Skattetrekksmelding til erstatning for skattekort fom 2014 Skal gi skattyter informasjon om: skattetrekk grunnlag for beregning oversikt arbeidsgivere som har etterspurt skattekort annen relevant informasjon Vil bli distribuert elektronisk / på papir Skal ikke leveres til arbeidsgiver

17 Oppgave lønnsstatistikk
Omfang EDAG v.1.0 Arbeidsgivers tjenesteleverandører Lønns og trekkoppgave Sykepenger Årsoppgave arbeidsgiveravgift Foreldepenger Terminoppgave AGA og forskuddstrekk Uførepenger (reform) Oppgave lønnsstatistikk

18 Pliktige opplysninger til EDAG
Hjemmelsgrunnlaget for hvilke opplysninger som skal rapporteres til EDAG styres av de enkelte etatenes lover Hver etat skal kun motta de opplysninger de har rett til Opplysningspliktig EDAG Hvordan SSB SKE NAV Hva

19 Opplysningspliktig (juridisk person) Virksomhet 1 Virksomhet ..n
Person ..n Person 1 Person ..n Arbeidsforhold 1 Arbeidsforhold 1 Arbeidsforhold 1 Inntekts- og ytelsesdetaljer Inntekts- og ytelsesdetaljer Inntekts- og ytelsesdetaljer Arbeidsforhold 1 Arbeidsforhold ..n Inntekts- og ytelsesdetaljer Inntekts- og ytelsesdetaljer

20 Struktur for inntektsspesifikasjon
Beløp Deltakere fra ”LPS-bransjen” i utviklingsarbeidet: SAP Unit 4 Agresso Aditro (Huldt & Lillevik, Personec) Daldata Onsoft CS Visma Inntektstype Ytelser og Trekk opsjon Lønns- og Ytelsestype Spesifikasjon opsjon Tilleggsinformasjon

21 EDAG - styring / forankring
= Leveranseansvar = Rapportering EDAG - styring / forankring FIN Kontaktforum FIN, AD, NHD AD FIN NHD Ekstern kvalitetssikring Etatsledermøtet Skattedirektøren SKD Prosjekteier EDAG Styringsgruppe (BRREG, DIFI, NAV, SKD, SSB) Ekstern kvalitetssikring EDAG fagråd EDAG Hovedprosjekt NAV Styringsgrp SKD Styringsgrp SSB Styringsgrp Brreg Plan/ oppfølging Strategi Regelverks utvikling Løsning Innføring Forvaltning NAV Mottak SKD Mottak SSB Mottak


Laste ned ppt "Hovedprosjekt Bluegardendagene Åge Andresen, Skatteetaten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google