Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VIRCLASS prosjektet The Virtual Classroom for Social Work in Europe Ide – innhold – søkeprosesser – samarbeid med mediesenteret Presentasjon på Seminaret:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VIRCLASS prosjektet The Virtual Classroom for Social Work in Europe Ide – innhold – søkeprosesser – samarbeid med mediesenteret Presentasjon på Seminaret:"— Utskrift av presentasjonen:

1 VIRCLASS prosjektet The Virtual Classroom for Social Work in Europe Ide – innhold – søkeprosesser – samarbeid med mediesenteret Presentasjon på Seminaret: Fleksibel utdanning ved HiB v/ Høgskolelektor Anne Karin Larsen

2 Prosjektets mål •VIRCLASS skal: •utvikle et fleksibelt og brukervennlig virtuelt læringsmiljø for internasjonale komparative studier innen sosialt arbeid. •vektlegge samarbeid mellom studenter og profesjonelle sosialarbeidere •gi et åpent e-læringsbasert studietilbud til studenter og fagfolk fra praksisfeltet i hele Europa.

3 Oppstart og ide •Et nettverksamarbeid med EUSW-TN •Å utvikle nettbaserte moduler i forkant av en sommerskole •Gi muligheter for internasjonale studier i sosialt arbeid på BA nivå som ga studiepoeng og som hadde en varighet utover korte Intensiv Programmer

4 Prosjektstart •Ideen til nettbaserte studier ble presentert på møte i Parma i 2002 •Forarbeid i 2003 •Virclass prosjektet startet 2004 – da fikk prosjektet egne midler

5 nettverksmøter •Utviklingen av prosjektet har foregått gjennom nettverks- møter 3-4 møter i året. Arbeidet har vært konsentrert om utvikling av: •studieplan •felles pensum, •virtuelle læremidler •Finansiering •Administrative ordninger •Opplæring i bruk av It:s Learning og e-pedagogikk EUSW-TN: Italia nov. 2002 Gruppemøte i Litauen 17. mai 2003

6 Opplæring i e-pedagogikk •Få lærere hadde benyttet LMS tidligere •Ingen hadde vært lærere i rene nettstudier •En hadde utdanning i nettpedagogikk

7 Gjennomført 3 møter med opplæring i bruk av its learning •Fokus på muligheter som e- læringsplatformen gir •Fokus på pedagogisk bruk av denne

8 Finansiering •Arbeidsgruppens arbeidsmøter ble i 2002-2003 finansiert av EUSW-TN •Vi søkte MINERVA midler, men fikk ikke •Vi søkte E-Learning midler, men fikk ikke •Søkte SOFF/NUV og fikk midler for 2004 og 2005 og senere for 2006 •Høgskolen i Bergen, ved AHS har bidratt med betydelige beløp •Prosjektleder har 50% av full stilling i prosjektet. •De utenlandske prosjekt deltakerne har dårligere vilkår gjennom sine arbeidsgivere.

9 Studieplanen •Den første studieplanen (2005) besto av 3 moduler hvorav 2 kunne tas som e-læring •Den andre studieplanen (2006) består av 2 moduler. •Modul 1 gir 5 studiepoeng •Modul 2 gir 10 studiepoeng

10 Studieplan for 2005 så slik ut: •Modul 1: 5ects •Enten som e-læring •Selv studie •Modul 2: 10ects •5 e-lærings emner •Modul 3: 10 ects •Forberedende del - selv studie (el. e- læring inkludert i M2) •2 uker sommerskole •Eksamen – muntlig og skriftlig oppgave

11 Studieplan for 2006 ser slik ut

12 Modul 1 •En generell innføring i sosialt arbeid i Europa og bruk av komparativ metodikk •Studiet er oppgavebasert og samarbeid mellom deltakerne er nødvendig.

13 Modul 2 •Gir en fordypning i spesielle områder/tema. Studentene velger en blant tre valgbare tema •Til sammen er det utviklet 30 studiepoeng i denne modulen

14 Studentgruppen i 2005 •64 studenter fra 14 land startet på M1: •Tyskland, Litauen, Norge, Polen, Portugal, Hellas, Tyrkia, Italia, Macedonia, Romania, Island, Ungarn, Sverige, Finland •32 studenter fullførte. •31 studenter startet på 2 og 24 gjennomført •Studenter fra Tyrkia, Romania og Portugal hadde de største problemene med å gjennomføre studiet.

15 SØKEPROSESSEN •Les søknadsutlysingen godt og finn en måte hvor prosjektet ditt kan møte de mål som ligger i utlysningsteksten •Sørg for at prosjektet ditt er med på å operasjonalisere Høgskolens strategiske mål •Ikke mist din opprinnelige ide

16 Søknadene •SOFF/NUV søknad 2004 + 2005 •The Virtual Classroom of Social Work in Europe. Comparative Studies of Social Work

17 Mål for 2004 søknaden •Å utvikle et virtuelt klasserom for studenter fra hele Europa på BA (og MA) nivå, samt profesjonelle sosialarbeidere

18 I forhold til HiB sine strategiske målområder •VIRCLASS: Et Kinder Egg •Engelskspråklige studietilbud •Internasjonalisering •IKT - Utvikling av digital kompetanse •Avdelingens satsing på sosial marginalisering og kunnskapsbasert praksis

19 Søknad for 2006 •The Virtual Book for Social Work in Europe. Part of a productive learning environment.

20 Mål for 2006 søknaden •Prosjektet tar sikte på utvikling av fleksible digitale læringsressurser for et internasjonalt virtuelt klasserom. •Prosjektet skal utvikle: •en VIRTUELL BOK for sosialt arbeid i Europa •en didaktisk modell for det virtuelle klasserom •en administrativ og finansiell modell for internasjonale e- læringsstudier •og utprøving og evaluering av de digitale læringsressursene som utvikles •forskning og formidling av oppnådde erfaringer og resultater

21 I forhold til HiB’s strategiske målområder •VIRCLASS bidrar til operasjonalisering av 6 målområder i strategiske planer for HiB

22 SAMARBEID MED MEDIESENTERET •Konsulentvirksomhet •Utforming av profileringsmateriell •Tilrettelegging av ”klasserom” og •Utvikling av Tutorials •Opplæring av lærere i bruk av platformen og e-læringspedagogikk •Utvikling av Virtuell Bok med filmatisert case og triggere

23 Ideen med en virtuell bok •Å utvikle gjenbrukbare læringsressurser •Å fristille læringsressursene fra et bestemt LMS

24 VIRTUELL BOK •Skjerm forelesninger •Visuelle/audiovisue lle triggere •Case •Oppgaver •Lærer og studentveiledninger

25 Status for prosjektet i dag •Den virtuelle boken begynner å ta form (ferdigstilles i løpet av dette året) •Søknader fra studenter begynner å komme inn (frist 1.oktober) •Nytt studie starter 16. oktober •2 møter før året er omme •Et for lærere •Et for ledere for å finne fram til en administrativ og finansiell modell •Premierefest

26 Prosjektstatus •Prosjektet fortsetter ut 2007 •Evalueringsarbeid •Forskningsoppgaver •Rapportering

27 Samarbeidspartnere •Høgskole og Universitetslærere fra: •Italia, Sverige, Portugal, GB, Litauen, Belgia, Tyskland, Østerrike, Polen, Spania, Nederland,Norge •Bergen kommune •Mediesenteret ved HiB


Laste ned ppt "VIRCLASS prosjektet The Virtual Classroom for Social Work in Europe Ide – innhold – søkeprosesser – samarbeid med mediesenteret Presentasjon på Seminaret:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google