Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvik Halden Veien videre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvik Halden Veien videre."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvik Halden Veien videre

2 Status toppfotball En spiller i Eliteserien, Erik Bråthen
U spillere: Øivind Harlem Mathisen, Kim Løkke, Erlend Sand Aas Adecco pr dags dato: Adrian Paul, Øystein Rogstad, Christoffer Solheim Antall spillere i toppdivisjon fra Halden: Skule Notø (stall i Tippeliga) Kim Løkke, (stallen i Tippeliga), Anders Solheim og Jannik. Kompleks årsak, vi har valgt å fokusere på det vi mener er essensielt.

3 Våre hovedtanker 1. Samarbeid – sportslig i form av rett utviklingsarena for hver enkelt. 2. Samme sportslige idrettslige opplegg uavhengig av klubb i Halden by (presenteres teoretisk og praktisk og gjøres enklest mulig tilgjengelig) 3. Solide hospiteringsordninger sikrer best mulig utvikling for hver enkelt. 4.Trenerutdanning

4 Resultat av disse tankene gir
Større talentmasse som gjennomgår samme kvalitetsikrede opplegg fra året de starter med fotball. Gir MYE bedre skolerte tekniske spillere, som gir ENORMT mye større muligheter for utvikling av deres egen bevissthet. Større masse av gode talenter som igjen gir toppene, og bedre nivå på de nest best, som igjen hever Haldenfotballen generelt.

5 Hva brukte vi 2008 på? Vi valgte en annen retning enn de siste 20 år.
Vi kartla spillere, mangler og spisskompetanse, i egen klubb og by. Konsentrerte oss om 11 fotballen for å se hvilke faktorer som var gjennomgående mangler for utvikling av stige for de yngste aldersgrupper. Vi konsentrerte oss om de vi kunne gjøre noe med (bylag) Vi innledet samarbeid med alle klubber i Halden, og skapte Haldenalliansen. Vi utarbeidet sportslig utviklingstige for ungdomsavdelingene i alle klubber i Halden Vi utarbeidet rollekrav til hver spiller i spillesystem Vi opprettet samarbeidskontakt med FFK for hospiteringsordninger Trente to bylag Produserte utviklingstigen som et filmprosjekt Tok verv i Østfold fotballkrets slik at Kvik og Halden har en rolle innenfor systemet.

6 Kartlegging gav følgende svar
For tilfeldig hvilke årganger som er gode Store mangler innenfor tekniske ferdigheter Det som regnes som talenter i Haldendistriktet er sjelden bærebjelker på sine kretslag. Utholdenhetsmessig godt skolert, styrkemessig dårlig skolert

7 Haldenalliansen Samarbeid i hovedsak mellom Kvik, TTIF og Berg
Innebærer felles sportslig opplegg Målsetning om fulle ungdomsavdelinger i alle klubber Større flyt av spillere for bedre utviklingsmuligheter. Rett arena for den enkelt i forhold til utvikling. Kvik er satsingslag på junior og senior. Hospiteringsordninger på tvers av klubber Samarbeidslag Klubbutvikling Samtidig bevare klubbenes identitet

8 Generelt om teknikkstigen
I en overgangsfase slik som nå er det viktig at de eldste tar i bruk øvelsene som er tiltenkt bruk nedover i systemet. Det er 2003 årgangen som blir den første årgang som får følge teknikkstigen hele veien. Bruk den i innledning av økta, alderstrinn bestemmer hvor mye og hvor lang tid dere bruker av øktene på disse øvelsene. Vær intense i denne innlæringen, teknikkterping er en trening innen konsentrasjon, utøvere er avhengige av feedback for å opprettholde trykket. Individualiser så godt som mulig, la alle utøvere få en følelse av mestring, øvelsesutvalget er stort.

9 Kort om utdelt styrkeprogram
Godt oppvarmede Tidlig i økta, gjerne mellom teknikk og spilldel Bruk skjønn i forhold til progresjon og hvilke øvelser, også her kan alle (fra år) starte på enkleste nivå. Progresjon for de eldste naturlig nok brattere enn yngste. Alder bestemmer hyppighet og tidsbruk på øvelser. Kan brukes på hvilende gruppe i spill, men ikke sent i økta.

10 Året 2009 1 juniorlag, stall på 22 spillere tas ut rundt 20. januar. Resterende vil bli presentert for det sportslige opplegg i samarbeidslag junior for Berg/TTIF. Hospiteringsordninger inn mot senior vil bli større og tettere fulgt enn før. 2 Guttelag. Som i junior en ung og spennende gruppe. Her vil flere, allerede 1.års guttespillere få prøve seg på junior nivå. Hospiteringsordning kan i hovedsak bli fra TTIF sitt 95 lag. Smågutt 95: liten gruppe som vil blir forsterket og utvidet av flere spillere født 96. Smågutt 96, stor gruppe med to lag der de beste vil bli matchet på bylag med eldre spillere samt mye trening med 95 årgang. Sjuerfotballen ser på generell basis meget spennende ut, med mye spillere og treningsiver. Her ser vi virkelig frem til å få satt i gang teknikkstige, for god utvikling av tekniske ferdigheter. Kartlegging rundt jentefotball i gang. Samarbeid innledet med både Berg og TTIF for best mulig arena for jentespillere fra Kvik som ikke holder damefotball nivå. Sjuerfotball jenter har grupper på spillere jevnt over. Internt hospiteres det mellom årganger.

11 Forventninger som kan stilles til oss
Jørund: Hospitering fra junior til senior Bylagstrener Teknikkteam ansvarlig Trenermøter Tilgjengelig for spørsmål rundt sportslig opplegg på mail eller telefon. Mulighet for å komme inn å bidra på noen økter. Kontaktperson inn mot FFK og Moss Kjetil: Hospitering gutt til junior, smågutt til gutt, evt lillegutt til smågutt samt klubber imellom Bylagstrener Trenermøter Spørsmål rundt sportslig opplegg Mulighet for å komme inn å bidra på noen økter. Kontaktperson inn mot krets.

12 Krav som stilles til dere trenere
Sportslige opplegg utdelt følges opp Styrkeopplegg utdelt kjøres fra senest tolv år og oppover. Periodeplaner utarbeides og leveres inn Oppmøte på trenerforum Ønske om utvikling i form av trenerkurs Fra de er 12 år, begynn å dyrk spillere med spisskompetanse. (god høyre/venstrefot – gjør den ekstremt god, hurtig-gjør spilleren ekstremt hurtig.) Et brennende ønske om å gjøre Haldenfotballen så god som bare mulig!


Laste ned ppt "Kvik Halden Veien videre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google