Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Skoletilbudet i Telemark 2010/2011 Presentasjon av Fylkesrådmannens forslag- HK 11.nov 09.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TELEMARK FYLKESKOMMUNE Skoletilbudet i Telemark 2010/2011 Presentasjon av Fylkesrådmannens forslag- HK 11.nov 09."— Utskrift av presentasjonen:

1 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Skoletilbudet i Telemark 2010/2011 Presentasjon av Fylkesrådmannens forslag- HK 11.nov 09.

2 Faktorer som påvirker skoletilbudet: 1.Inntaksregler/områder/distriktshensyn 2.Elevutvikling og sammensetning av kjønn 3.Elevenes rettigheter, jfr opplæringslova 4.Elevenes forutsetninger 5.Skolenes kapasitet/utstyr 6.Arbeidslivets behov 7.Økonomiske rammer

3 Ad 1: Inntaksregler I InntaksområdeA er det 7 skoler og dobbelt så mange elever som i Inntaksområde B med 6 skoler

4 Endring i avgangselever fra grunnskolen faktisk elevtallendring2010201120122013 20092165 201022661016 20112263-30 20122224-39-2 20132107-117-7 Endring Vg1Klasser 60-2-7 Endring Vg2 klasser pga endring Vg1060-2 Endring Vg3 klasser pga endring Vg2 året før2040 SUMEndring iklasser862-9 Ad 2: Elevutvikling

5 Inntaksområde A Økning totalt 78 elever

6 Inntaksområde B Økning totalt 23  Økning fra 2009 til 2010 Gutter: Sauherad (25 -36) = 11 Jenter: Tokke (9-21) = 12 Tinn (24-37) = 13  Nedgang Gutter: Tinn (41-30) = 11 Vinje (29-19) = 10 Kviteseid (20-10) = 10

7 Ad 3:Rett til videregående opplæring  Opplæringslova § 3-1 • Rett til tre års heltids videregående opplæring • Hele retten må takast ut i løpet av en sammenhengene periode på 5 år og innen utgangen av det året vedkommende fyller 24 år • Retten blir utvidet med ett år ved omvalg • Elever med spesialundervisning, har rett til vgo i inntil to år ekstra når eleven treng det i forhold til opplæringsmåla for den enkelte. • Søker har rett til inntak på ett av tre utdanningsvalg som de har søkt på Vg1 • Etter Vg1 har søker rett til to års videregående opplæring som bygger på Vg1

8 Ad 4: Elevenes forutsetninger  Partnerskap TFK og kommune om utvikling av utdannings- og yrkesrådgiving i grunnopplæringa  Teoretisk flinke  Praktisk flinke  Grunnkompetanse – kompetanse på lavere nivå  Oimg  Motivasjon - frafall

9 Ad 5: Skolenes kapasitet/utstyr  Bygninger • I Grenland er det ”smekk fullt” • Bedre kapasitet i Inntaksområde B • ”kortreiste elever”  Utdanningsprogram på den enkelte skole skal (til en viss grad) gjenspeile det lokale arbeidsliv  Utstyr/ læremidler • En viss stabilitet i tilbudetliten investering • Vanskelig med ekstra elever i klassen  Lærekrefter/arbeidssituasjon/overtallighet

10 Ad 6: Arbeidslivets behov  Møter/samtaler med Opplæringskontor og bransjeforeninger.  Dimensjonere skoletilbudet ut fra arbeidslivets behov for arbeidskraft/ læringplasser  Lite forpliktende for arbeidslivet

11 Ad 7: Økonomiske rammer  Må forholde seg til gitte økonomiske rammer • Kutt på 2% i forhold til 2009 budsjett  Prioritere innen ansvar 2  Prioritere mellom lovpålagte oppgaver  Innsparing på 6,3 mill i forhold til skoletilbudet 09/10 • Pga elevveksten blir innsparingen på 10,3 mill høsten 2010, dvs anslagsvis kutt i antall klasser på ca 17. • I tillegg er 2 mill omprioritert fra Voksenopplæring  Kompensert for elevveksten i ramma, men ikke kompensert for elever med store tilretteleggingsbehov.

12 Innsparing i skoletilbudet 2010/2011: SkoleTilbudInnsparing i kroner Rjukan vgsVg1 Elektro (0,5)Kr 700 000 Vest-TelemarkVg2 Realfag (0,5)Kr 300 000 Bamble vgsVg2 Helseservi.(1)Kr 840 000 Bamble vgsVg3 Tannhelse (1)Kr 1 050 000 Hjalmar Johansen vgs Vg3 Formgiving (0,5) Kr 960 000 HjalmarVg3 Påbygging (1)Kr 1120 000 Hjalmar Johansen vgs Forb. Kurs minoritetsspråk (0,5) Kr 450 000

13 Forts. Innsparing SkoleTilbudInnsparing i kroner Skien vgsVg3 Påbygging (1)Kr 1120 000 Skien vgsVg3 Drama (0,5) og Vg3 Dans (0,5) Kr 1800 000 PorsgrunnVg3 Medier og komm (1)Kr 1120 000 PorsgrunnVg1 TAF + 0,5 koordinatorstilling Kr 780 000 SkogmoVg2 Overflatetek (0,5)Kr 540 000 KragerøVg3 Fomgiving (0,5)Kr 320 000 KragrøVg3 Språk,samf. økonomi (0,5) Kr 320 000

14 Forts. Innsparing SkoleTilbudInnsparing i kroner Kragerø vgsVg1 Service og samferdsel (1) Kr 1050 000 Flere skolerYmse delingstimer/ekstra elever i klassene Kr 1200 000 Hjalmar + Porsgrunn Vg2 omlegging MKKr 2 616000 Skogmo”ny modell” Helse og sosialfag (2) Kr 1000 000 Lunde”ny modell” Design og håndverk Kr 500 000

15 Ny 3-årig modell (HS / DH)  Lage et 3 årig tilbud for de elevene innen Helse- og sosialfag og Design og håndverk som i utgangspunktet har planlagt et løp med 2 årig yrkesfag og deretter påbygging.  Tilbudet prøves i første gang ut på de skolene som er store innen utdanningsprogrammene.  Tilbudet gis med 30 elever i klassen (1 klasse tilsvarer 2 klasser yrkesfag med noen tilleggstimer) og de får generell studiekompetanse  Deler av prosjekt til fordypn. erstattes med fellesfag  Kvalifisert til å gå ut i lære etter 2.år

16 Hvorfor?  Større mulighet for at elevene gjennomfører og består med generell studiekompetanse  Lurer ikke arbeidslivet

17 Utgår / ikke ”rom for”  Vg2 Treteknikk  Vg2 Design og trearbeid  Vg2 Anleggsteknikk  Flytting av Vg2 Blomsterdekoratør fra Lunde til Porsgrunn – rådmannens innstilling – nei  Det opprettes en klasse forberedende kurs for minoritetsspråklige ved Bø vgs.

18 Videre behandling av skoletilbudet:  Fylkesutvalget 24. - 25.november  Fylkestinget 8. - 9. desember

19 Store tilretteleggingsbehov SkoleårlæretimerkronerEndring/ økning 2007/081332,539 975 000 2008/091398,541 955 000 1 980 000 2009/10153345 990 000 4 035 000 2010/11??

20 Eksempel Studiespesialisering Vg1 Vg2 Realfag Vg2 Samfunn Vg3 Realfag Vg3 Samfunn Undervisning 30 timer i uka. 4 timer frem.spåk nivå 1 eller 2 5 timer matte prakt eller teoretisk 4 timer frem.språk 1 eller 2 3 timer matte prakt eller teoretisk 15 timer Programfag 15 timer programfag


Laste ned ppt "TELEMARK FYLKESKOMMUNE Skoletilbudet i Telemark 2010/2011 Presentasjon av Fylkesrådmannens forslag- HK 11.nov 09."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google