Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opplæring i bedrift Opplæringskontoret for fiskerfag i Nord-Trøndelag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opplæring i bedrift Opplæringskontoret for fiskerfag i Nord-Trøndelag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Opplæring i bedrift Opplæringskontoret for fiskerfag i Nord-Trøndelag.
Akvakultur, fiske og fangst, fiskeindustri, motormann.

2 Hvorfor skaffe de beste søkerne til fiskeriutdanning?
Distriktspolitikk. Fiskebåter og kvoter er lett å flytte. Krever kun leie av en postboks. Viktig med framtidige drivere av fiskebåter. Hvordan? Gjenopprette Finko! Målsetting: Fornøyde elever og lærlinger som ambassadører for utdanningen. Mer attraktivt å være lærling enn vanlig lottaker. Gode lærlingeplasser.

3 Utvikling Rasjonalisering. Nye båter, høyere lott, samler kvoter og mannskap fra flere båter. Vanskelig å få lærlingeplasser på de beste båtene! Personlig ønske: Sette krav til fiskere som får offentlige goder. Forskningskvoter, skolekvoter, kvoter og konsesjoner. Tilskudd næringsfond o.s.v. Gode og trygge lærlingeplasser er viktig for rekrutteringen til fiskerinæringa. Godt samarbeid med lærebedriftene under hele utdanningsløpet, fra grunnkurs til fagprøve. Elevene og lærebedrifter blir kjent med hverandre tidlig, noe som letter samarbeidet om utdanningsløpet. Hvor mange bryter lærekontrakten? Veldig få! Trolig fordi en har aktivt bruk av utplassering på båter. (Noen bytter båt.)

4 Oversikt elevtall

5 Lærekontrakter Akvakultur 143 118 Fiskeindustri 178 99 142
99 142 Fiske og fangst 97 71 99 126

6 Organisering Privat bedrift. Eid av lærebedriftene. 17 aktive.
Bruker normalt 40 – 50 % av lærlingetilskuddene til drift av ok. 1 lærling, med rett gir 20 – i året. 30 – 40 lærlinger (15 – 20 nye hvert år) pr. ansatt. Ofnt har 12 – 14 lærlinger og 1 ansatt i 30 % stilling. Arbeidsoppgaver: Rekrutteringsarbeid, praksiskandidater, lærlinger.

7 Erfaringer Fiskeindustri. Mer spesialiserte bedrifter. Læreplan med allsidig opplæring. Lite populært fag. Mest praksiskandidater. Akvakultur: Matfiskproduksjon. Tilleggspraksis den mørke årstiden, veterinær forskningsstasjon, notbøteri, brønnbåt, serviceteam, sikkerhetskurs. Fungerer godt! Motormann, krevende læreplan, kun en lærebedrift. Fiske og fangst. Vanskelig fag. Lærlingen bor på bedriften. Stor forskjell på forskjellige båter m.h.t. sikkerhet, arbeidsmiljø, boforhold, fangstform, lott, osv.

8 Hva skal lærlingen lære?
Læreplan: Drift og driftsformer (fangstbehandling, redskapsbehandling,) renhold / hygiene, bedriftslære og hms. Generell sjømannskap? Nautiske fag? Sertifikat? 2 fangstformer, redskapstyper. Eksempel: 1. året: Fiskeindustri, 2 måneder, 70-fots båt: notfiske, garnfiske 2.året: Ringnot / tråler: 1 måned på notbøteri. Krankurs. Sikkerhet prioriteres foran opplæring på spill, vinsjer, triplex, notlegger.

9 Rutiner ofnt Formidling. (Unnagjort på vk1.)
Praksisperiode hos aktuell lærebedrift. Tegne kontrakt ved oppstart Gjennomgå opplæringsbok Telefonkontakt / besøk Felles lærlingsamling 1.årslærlinger Kurs for nye faglige ledere Halvårsvurdering med del-prøve, 4 stk (mappevurdering) Div kurs og annen praksis Lærlingsamling 2. års lærlinger Generalprøve Fagprøve

10 Planleggingsskjema akva
MATFISKPRODUKSJON - - Side 1 av 4.Lærebedrift: Marine HarvestPlan for perioden fra 01,07,05 til Signatur instruktørSignatur lærlinga) I planperioden skal vi arbeide med disse målene i læreplanen:-Generell røkting og drift: (Modul 1)Fôring: P1, P2, P3, P5, P6, P8, P41, ,.Vannkvalitet: P18, P20, P22.Teknisk utstyr: Aggregat P 51, Båt P 52, P 55, P 56Annet utstyr P 53-Hygiene og sjukdomslære: (Modul 2)Rutinemessig renhold / hygieneplan: P 42, P64, P65.Dødfisk: P 66, P 69, P 70.Lustelling: P72, Avlusing: P 80-Kvalitetssikring: (Modul 3)Mål 2: P 96, P 97, P 98.-Helse miljø og sikkerhet: (Modul 4)- Gjennomgang sikkerhetsregler M.H. P 107, P 108, P 109, P 110, P 111, P 120.-Bedriftslære (Modul 5)- Orientering om bedriften: P b) I planperioden skal følgende arbeidsoppdrag gjennomføres:Foring, kontroll og vedlikehold foringsanleggTemperaturmåling.Opptak av dødfisk.Kontroll og vedlikehold av merder, nøter, truck, båter og teknisk utstyr.Orden og renhold på flåte, båter og merder.c) Etter planperioden skal følgende test gjennomføres: Lustelling.

11 NB!!!!!!!!! 1/3 av lærlingene er involvert i bilkrasj.
Vanligst med utforkjøring.

12 Spørsmål?


Laste ned ppt "Opplæring i bedrift Opplæringskontoret for fiskerfag i Nord-Trøndelag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google