Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vigo Driftsorganisasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vigo Driftsorganisasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vigo Driftsorganisasjon
FØRINGSSKRIVET FRA UDIR Vigo Driftsorganisasjon februar 2012

2 Hvem som ansvar for utstedelse Oppsett Fagmerknader Vitnemålsmerknader
Generelt Definisjoner av kompetansebevis, vitnemål, førstegangsvitnemål og fag- eller svennebrev Hvem som ansvar for utstedelse Oppsett Fagmerknader Vitnemålsmerknader Kombinasjon av programområder og fag

3 PBPBY4---- «Fag for studie-kompetanse» er koden som skal brukes
Pkt.4.3 – 23/5 regelen Elever og privatister som tar enkeltfag til gen.st.k. får kompetansebevis PBPBY «Fag for studie-kompetanse» er koden som skal brukes Programfag fra utd.program for studiespesialisering kan også føres på denne koden

4 HIS1003 Fylker kan sette andre valg.
Standardvalg her er ENG1002 HIS Fylker kan sette andre valg. MAT Dette vil ikke overstyres ved MAT Oppgradering av VigoVoksen NAT1002 NOR1211 NOR1212 NOR1213 SAF1001

5 FAM18 «Realkompetansevurdert»
Pkt.5.3 – Godkjent realkompetanse §4-13 Forskr.oppl. FAM18 «Realkompetansevurdert» Et helt fag godkjent skal benevnes Godkjent – som betyr bestått Føres på vitnemål med omfang, fagkode og fagnavn på vanlig måte Skal i rubrikk for eksamenskarakter Eksamensform skal ikke fylles ut

6 Stiplet linje i rubrikk for standpunkt og eksamen
RKV - Godkjent deler av fag FAM03 «Jfr. vedlegg» Godkjent deler av fag føres med omfang, fagkode og fagnavn på vanlig måte Stiplet linje i rubrikk for standpunkt og eksamen År skal føres på som det året rkv ble foretatt

7 Vedlegget skal følge med kompetansebeviset/vitnemålet
RKV - FAM03 «Jfr. vedlegg» «Følgende deler av faget <FAGKODE> <FAGNAVN> er godkjent etter realkompetansevurdering Deretter gjør dere rede for de delene av faget som er godkjent – kompetansemål Vedlegget skal følge med kompetansebeviset/vitnemålet

8 År føres som det året eksamen på øverste nivå er avlagt
Pkt.5.8 Karakterer på høyeste nivå for privatister §§3-10 og 3-46 forskr.oppl. Noen fag kan tas som privatist på øverste nivå og få godskrevet lavere nivå Fag på lavere nivå føres under rubrikk for eksamenskarakter som «Fritatt» og FAM17 «Bestått fag på høyere nivå». Eksamensform er tom År føres som det året eksamen på øverste nivå er avlagt Privatister kan ikke velge at karakterer på lavere nivå blir stående på dokumentasjon dersom de avlegger eksamen på høyere nivå

9 § 4-23 forskr.oppl. Og læreplaner
6.1 Eksamensform § 4-23 forskr.oppl. Og læreplaner Kun eksamensformer som er angitt i læreplanen Privatisteksamen i NAT1002 føres som MP Dersom tilrettelagt eksamen føres den opprinnelige eksamensformen på dokumentasjonen- uten merknad Fag-/svenneprøve skal ikke ha eksamensform men FAM27 «Fagprøve» eller «FAM28 «Svenneprøve

10 Skal føres som «IM» i rubrikk for eksamensform og aktuell eksamensform
Pkt. 6.3 Ikke møtt til eksamen §§ 3-35 og 4-28 Skal føres som «IM» i rubrikk for eksamensform og aktuell eksamensform FAM29 «Eksamen ikke avlagt» for de som ikke har dokumentert fravær FAM39 «Dok. fravær jfr. § 3-35» for de som kan dokumentere fravær

11 Pkt. 6.8 Fag med flere eksamensformer
Dersom faget har to standpunktkarakterer kan privatister ta eksamen i hver del uavhengig av hverandre. Dersom de bare tar en eksamen beholder de eks.- eller standpunktkar. i den andre delen Fag med en standpunktkarakter men to eksamensformer for privatister krever at de går opp til begge eksamenene

12 Føres med «Fritatt» i rubrikk for eksamens-karakter
Pkt.7.5 Fritak for privatister og voksne FAM43 «Fritatt fra fag» Fk. kan etter søknad gi privatister og voksne deltakere i egne opplæringsløp, fritak fra fag som inngår i et utdanningsprogram som de tidligere har bestått fag som er likeverdig eller mer omfattende (uavhengig av tid og sted) Føres med «Fritatt» i rubrikk for eksamens-karakter Eksamensform skal være tom Noen ganger kan faget føres med karakter i stedet for fritatt(overgangsordninger)

13 «Fritatt» i rubrikken for eksamenskarakter
Forts. fritak §4-15 forskr. Oppl. FAM02 Deltakere i særskilt opplæring for voksne kan få fritak fra vurdering i skriftlig sidemål «Fritatt» i rubrikken for eksamenskarakter År føres samme år som andre norskkoder

14 FAM14 «Gjelder teoretisk del»
Forts. fritak § 4-16 forskr. Oppl. FAM14 «Gjelder teoretisk del» Fritak fra vurdering med karakter i praktisk del av kroppsøving Karakter for teoretisk del føres med vanlig fagkode

15 Voksne i egne opplæringsløp
Forts. fritak § 1-13 forskr.oppl. FAM43 «Fritatt fra fag» Fritak fra kravet om fellesfag for å få vitnemål som gir yrkeskompetanse (i skole) Voksne i egne opplæringsløp 5 års allsidig yrkespraksis evt. inkludert opplæring i faget «Fritatt» i rubrikk for eksamenskarakter Eksamensform skal være tom

16 Forskrift om Prosjekt til fordypning
Pkt. 9.4 Prosjekt til fordypning Forskrift om Prosjekt til fordypning Praksis fra relevante yrkesfag gir fritak fra PFO FAM03 «Jfr. vedlegg» Føres som «Fritatt» i rubrikk for eksamenskarakter År føres da praksis ble godkjent av fk Vedlegg skal ha informasjon om hvilket yrkesfag det gjelder og omfanget av praksis PFO4106 og PFO4209 Vedlegget skal på riktig formular

17 Pkt.9.5 opplæring i programfag i bedrift som ordinært gis i skole
§ 3-54 forskr.oppl. FAM38 «Jf. §3-54 forskr. oppl.» Voksne som tegner lærlingekontrakt og som har bestått tverrfaglig ex. på Vg3 Programfag på Vg1 og Vg2, evt. Vg3 føres med omfang, fagkode og fagnavn «Fritatt» i rubrikken for standpunktkarakter Ikke ordinær eksamen på Vg2 Fritatt for kroppsøving «Fritatt» i rubrikk for standpunkt og FAM01 «Fritatt fra opplæring» Fritatt for PFO Samme som programfag År føres som det året sentralgitt eksamen er avlagt

18 Tverrfaglig eks. og fagprøve dokumenteres med kompetansebevis
Pkt.9.7 Praksiskandidater §§ 3-42 og 3-55 Tverrfaglig eks. og fagprøve dokumenteres med kompetansebevis EKS: HSHEA3---- Noen avviksfag må ha eks. i program-områder på Vg1 og Vg2 Kan få vitnemål dersom de har bestått fellesfag i yrkesfaglige utdanningsprogram

19 Programfag i skole med omfang, fagkode
Føring av vitnemål for praksiskandidater Programfag i skole med omfang, fagkode «Fritatt» i rubrikk for standpunkt FAM40 «Jf. Oppl.§3-5 forskr.§3-55» År føres som det året den obligatoriske teorieksamen er bestått Ordinær eksamen på Vg2 føres ikke Fritak for PFO – som tidligere nevnt

20 Gjelder i 2012 inntil ny ordning er fastsatt
Pkt Skriftlig eksamen i norsk som andrespråk for minoritetsspråklige VMM25 «Skriftlig eksamen i norsk hovedmål erstattes av eksamen i norsk som andrespråk NOR1049 iht. skriv fra Utdanningsdirektoratet Gjelder i 2012 inntil ny ordning er fastsatt Forutsetter mindre enn 6 år bosetting i Norge. Må dokumenteres Egen linje på vitnemålet Fagkode NOR1049 på Vg3 studiespesialisering Fagkode NOR1045 på yrkesfaglige utdanningsprogram Gjelder kun skriftlig eksamen

21 Kap. 13 Overgangsordninger
§§ 1-12, 24-9 og 24-11 Lister fra Udir som sammenlikner fag fra R94 med KL og ser på likeverdighet felles allmenne fag i R94 likeverdig med fellesfag i KL Studieretningsfag fra R94 likeverdig med programfag i studieforberedende utd.program i KL Hvilke GK i R94 gir grunnlag for Vg2 i KL Hvilke VK1 fr R94 som gir inntak i Vg3 KL – dette vil snart være oppdatert i Vigo Fag som ikke er på listene er det skoleeier evt. rektor som fastsetter

22 § 24-9 forskr.oppl. Og brev fra Udir 10.09.2007
Pkt.13.2 Føring av programområder § 24-9 forskr.oppl. Og brev fra Udir Normalt ordinære KLkoder GK og/eller VK1 fra R94 som er fullført og bestått før og som er godkjent tilsvarende et Vg1 og/eller Vg2 i KL skrives som: R94GK1---’’ med tekst «Reform 94 – grunnkurs for Vg1» R94VKI---’’ med tekst «Reform 94 – VKI for Vg2» Rubrikk for utdanningsprogram fylles ikke ut

23 FAM13 «Fag 94<FAGKODE> - angir fra R94 År faget er vurdert i R94
Pkt.13.3 Føring av fag og karakterer fra R94 §§ 24-9 og forskr.oppl. Godkjente fag fra R94 føres med fagkode og fagbetegnelse i KL og med karakterer fra R94 FAM13 «Fag 94<FAGKODE> - angir fra R94 År faget er vurdert i R94 Karakteren 0 i R94 er 1 i KL Fag fra R94 som ikke er videreført i KL kan føres som UPF9xxx (godkjente koder fra Udir) Karakter fra R94 og FAM13

24 Tabeller fra Udir viser hva som kan erstatte fag
13.7 Dokumentasjon fra R94 og forbedring av fagkarakter §§ 24-6 og 24-7 forskr.oppl. Vår 2010 siste anledning til å utstede vitnemål og komp.bevis fra R94 – noen få unntak våren 2011 Duplikat kan utstedes Tabeller fra Udir viser hva som kan erstatte fag (se forrige side)

25 Fagkode i KL og FAM16 «Beståtte fag<åååå>
13.8 Fag fra ordninger før R94 Likeverdige eller mer omfattende enn fellesfag eller programfag i KL kan føres på dokumentasjon i KL Fagkode i KL og FAM16 «Beståtte fag<åååå> Må inngå i konverteringstabell fra Samordna Opptak «Fritatt» i rubrikk for standpunkt År føres det året faget var bestått i ordning før R94 De som ikke har tilsvarende fag i KL UPF og FAM16 All dokumentasjon som har FAM16 skal ha VMM23 «Se vedlegg»

26 13.9 Komb. i KL av matematikk etter gammel og ny ordning
Vg1 i studieforb.program etter gammel ordning kan fullføre Vg2 matematikk etter ny ordning Beholder standpunktkarakter fra Vg1 Ny ordning Vg1 MAT1011 el. MAT1013 Vg2 MAT1015 el. MAT1017

27 Diverse paragrafer som er aktuelle i forskr. Oppl.
Om privatister § 3-10 Oppmelding av privatister § 3-27 Krav om bestått i fag for å framstille seg til fagprøve § 3-51 Vurdering for lærlinger som har full opplæring i bedrift § 3-54 Krav til fag- og svennebrev § 3-67 Rett til vurdering § 4-1 Realkompetansevurdering § 4-13 Fritak for vurdering i sidemål §4-15 Fritak for vurdering i praktisk del av kroppsøving § 4-16 Rett til dokumentasjon § 4-31 Vitnemål i vgo § 4-34 Unntak for vilkår for å få vitnemål i yrkesfaglige utdannings-program §4-35 Føring av karakterer i fag på vitnemål og komp.bevis § 4-37


Laste ned ppt "Vigo Driftsorganisasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google