Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prognoser for aktivitetsutvikling i byggenæringen Oslo 28.10.2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prognoser for aktivitetsutvikling i byggenæringen Oslo 28.10.2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prognoser for aktivitetsutvikling i byggenæringen Oslo 28.10.2008

2 Markedsforutsetninger • Finanskrisen må løses innen første halvdel av 2009 • Tillit til bank og finansnæringen gjenetableres • Tilgangen til kapital i markedet normaliseres • Lageret av ”resalgsboliger” forutsettes gradvis å tømmes innenfor tilsvarende periode • Pengemarkedsrenten må gradvis falle i prognoseperioden • Bruktboligprisene bør helst slutte å falle…. • …og psykologien i markedet vil snu til forsiktig optimisme gjennom 2009

3 BNP-vekst for Fastlands-Norge SSBs prognose

4 Pengemarkedsrente SSBs prognose

5 Arbeidsløshetsutvikling (i%) SSBs prognose

6 Boligprodusentenes tall for boligproduksjon og omsetning pr 3. kvartal 2008 Statistikk og egne målinger v/ adm.dir Per Jæger

7 Oppsummering Markedsutvikling 3. kv 08 vs. 3. kv. 07

8 Igangsetting, salg og ordrereserver

9 Markedsutvikling 3. kvartal 1999 – 3. kvartal 2008

10 Prosentuell endring fra kvartal til kvartal i boligigangsettingen

11 Akkumulert boligigangsetting fra 2004 til 3. kvartal 2008 – faktiske tall

12 Regionsendringer sammenlignet med foregående år (basert på i igangsatte boliger)

13 Inngåtte kontrakter/solgte boligenheter

14 Ordrereserve 3. kvartal 2003 – 3.kvartal 2008

15 Prognoser

16 Historisk høy vekst i byggenæringen fra 2004

17 Beregnet sysselsetting i utførende bygge- og anleggsvirksomhet. Samlet sysselsetting fordelt på norsk og utenlandsk arbeidskraft*)

18 Igangsetting av boliger, nå også med 2010 2008: 24.000 igangsettingstillatelser, 20.000 ”spaden i jorda”. 2009: 18.000 2010: 22.000 Faktisk igangsetting

19 Investeringer i nye boliger, mrd. 2007-kr (basert på 20.000 igangsatte i 2008)

20 Næringsbygg

21 12 mndrs igangsetting av areal til næringsbygg, fritidsboliger og boliggarasjer (yrkesbygg) siden 2004 – siste observasjon er september 2007-august 2008 Året 2007 2008-prognosen

22 Bygg for næringslivet, bygg for offentlig virksomhet og bygg for husholdninger. Statistikk 1988-2007 og prognoser for 2008-2010.

23 Samlet investeringer i private og offentlige næringsbygg, fritidsboliger og boliggarasjer, mrd 2007-kr

24 Markedet for rehabilitering, oppussing og tilbygg (ROT)

25 ROT boliger, inkl ”Gjør det selv-markedet” Statistikk 1993-2007 og prognoser for 2008-2010

26 ROT næringsbygg Statistikk 1993-2007 og prognoser for 2008-2010

27 Anleggsmarkedet

28 Anleggsinvesteringer

29 Anlegg i alt – investeringer og vedlikehold. Mrd. 2007-kr

30 Anleggsmarkedet i tall 2006-2010 Investeringer i anlegg20062007200820092010 Veier15,817,0 17,518,0 Anlegg for offentlig forvaltning 5,7 5,9 6,1 Energianlegg 3,2 3,6 3,5 4,7 5,0 Jernbane- og sporveisanlegg 1,5 3,5 3,6 4,0 3,7 Landanlegg for olje og gass 1,7 0,6 0,5 Øvrige anlegg Av dette: 5,6 5,4 Anlegg for jord- og skogbruk og fiske 0,8 0,7 Forsvarsanlegg 0,4 0,5 0,4 0,2 Andre anlegg (bl.a. sivile flyplasser og industrianlegg) 4,4 4,3 4,2 4,4 SUM investeringer33,436,0 38,138,7 Endring fra året før5,5%7,8%0,0%5,8%1,6% Vedlikehold av anlegg17,919,019,420,020,5 Endring fra året før-2,2%6,4%1,6%3,5%2,6% SUM anlegg51,355,055,458,159,2 Endring fra året før2,7%7,3%0,5%5,0%1,9%

31 Oppsummering totalmarkedet for bygg og anlegg

32 Bygg- og anleggsmarkedet. Hovedstørrelser Nominelle verdier i 2005-2007, faste 2007-priser i 2008-2010 200520062007200820092010 Investeringer i nye boliger41,647,254,141,330,134,1 Investeringer i andre bygg enn boliger *) 50,458,471,978,767,362,3 Anleggsinvesteringer27,731,336,0 38,138,7 Ombygg, renovering, vedlikehold etc av bygninger **) 58,865,172,171,571,072,0 Vedlikehold av anlegg16,116,3 18,919,320,020,5 I ALT194,6218,3253,1246,8226,5227,7 Sysselsatte i bygg i 1000 ***)160172192185164163 Sysselsatte i anlegg i 1000 ***)32 34 35 Prisendring på brukte boliger fra året før, % 91511-307 Prisendring på nye boliger****) fra året før, % 8989 6 14 12 8

33 Verdikjeden i BA-produksjon

34 Hovedvirksomheter, år 2007BedrifterSysselsatte Oms. (mrd. kr) Byggevareindustri1 800 35 000 72 Byggevarehandel 3 800 27 000 93 Bygghåndverkere 9 500 21 000 18 Byggentreprenører 21 000 115 000 166 Anleggsentreprenører 5 000 25 000 100 Tekniske entreprenører 9 500 58 000 63 Stats- og kommuneforetak(130) 6 000 5 Offentlig egenregi--- 10 000 6 Arkitekter og rådgivende ingeniører 5 000 16 000 20 Forvaltning og drift---40 00030 Sum 55 600 353 000 572 *) 2007-kroner

35 Behov for ytterligere tiltak! 1.Trekk forslaget om økt formuesskatt 2.Bedre studentboligfinansiering og øk bevilgningene for å nå 2000 boliger 3.Mer til omsorgsboliger og utleieboliger 4.Styrk bostøtten 5.Utvid låneordningen til å gjelde alle offentlige bygg og øk rammen – behov for 60 mrd over 5 år ifølge KS. 6.5-10 mrd i økte samferdselsinvesteringer 7.Permitteringsreglene må endres (fra 10 til 5 dagers lønnsplikt)


Laste ned ppt "Prognoser for aktivitetsutvikling i byggenæringen Oslo 28.10.2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google