Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Infomøte diplomboksing Skagen Hotel Bodø kl. 17:15.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Infomøte diplomboksing Skagen Hotel Bodø kl. 17:15."— Utskrift av presentasjonen:

1 infomøte diplomboksing Skagen Hotel Bodø kl. 17:15

2 REGLER FOR LM I DIPLOM LANDSMESTERSKAPET I DIPLOMBOKSING
For fjerde gang arrangerer NBF et landsomfattende mesterskap i diplomboksing. Dette både for å gjøre denne bokseformen mer attraktiv og synlig, og for at de som er for unge eller ennå ikke har valgt å bokse i ungdomsklassen skal ha en målsetting. Viser til statutter for diplomboksing (NBF,s håndbok s. 93 – 95. med følgende justeringer ( ) Pkt. 9 Poengdømming ½ poeng kan brukes (for å finne vinner) Pkt Vinner Bokser med flest dommerstemmer vinner (3-0 eller 2-1) Ved poenglikhet skal dommeren anmerke/sette pluss (+) til bokser med best disiplin. Dersom en bokser gir opp får han ingen poeng (Res. Oppgivelse/AB) Pkt. 15. Telling Det skal ikke telles i en diplomkamp Om en bokser blir truffet så hardt at det tilsier telling, gjøres følgende: Kampen stoppes , advarsel (w) tildeles den bokser som slo for hardt. (poengavgjørelse) Om slaget er en bevisst satsing på å slå hardt skal bokseren diskvalifiseres. Pkt. 18. Landsmesterskap Det skal ved innledningen til mesterskapet avholdes en gjennomgang av regler og bedømming/poengtildeling for dommere, trenere og ledere. Bare autoriserte (forbunds-)dommere kan benyttes. Holdes Landsmesterskapet som selvstendig mesterskap, kan det innføres at kretsene sender inntil 2 autoriserte dommere på egen bekostning.

3 REGLER FOR LM I DIPLOM Tidligere var NIF,s regler slik at ingen under 12 år kunne delta i idrettskonkurranser. På siste idrettsting i mai-07 ble det vedtatt noen endringer for å løse litt opp på disse reglene. For vår diplomboksing kan dette bety at barn kan starte med diplomboksing i det året de fyller 11 år. De har også lov til å delta i åpne arrangementer innenfor Norden og Barentsregionen. Endring i statutter for diplomboksing. Endre punkt 2. Alder. Fra det året man fyller 11 år ” ” Året en fyller 11 år – 14 år 3x 1 ½ min. Året en fyller 15år – 16 3x2 min. Endre punkt 18. Klasse A Fra året man fyller 15 til året man fyller 16 år Klasse B Fra året man fyller 13 til året man fyller 14 år Klasse C Fra året man fyller 11 til året man fyller 12 år. Påkledning. Påkledning følger regelen for konkurranseboksing. Det settes krav til godkjent ring, jfr. regel i det internasjonale reglement. Lege må være tilstede Deltagerne bokser høyst 2 kamper pr. dag. Ingen deltagere i mesterskapet skal ha bokset ordinære kamper.

4 HVORDAN DØMMER EN POENGDOMMER DIPLOM ?
I en Diplomkamp benyttes det 3 dommere, som dømmer uavhengig av hverandre. De skal dømme etter bokserens tekniske ferdigheter, og gi poeng etter det. Derfor skal antall treffere ikke være utslagsgivende. De 3 poengdommerne har følgende kriterier som de skal se etter. STØT FOTARBEIDE/ BALANSE PARADER/ UNVIKELSER Disse 3 kategoriene blir fordelt på dommerne, slik at følgende skjer. Runde 1: ser dommer 1 på støt. Dommer 2 ser på fotarbeide/ balanse, mens dommer 3 ser på parader/ unvikelser. Runde 2: ser dommer 1 på fotarbeide/ balnase, dommer 2 ser på parader/ unvikelser, mens dommer 3 ser på støt. Runde 3: ser dommer 1 på parader/ unvikelser, dommer 2 ser på støt, mens dommer 3 ser på fotarbeide/ balanse. Videre er diplomboksingen delt inn i en ferdighetsskala fra 1 til og med 5, der 1 er dårligst. Dommeren bruker denne skala til å kartlegge de tekniske ferdigheter hos bokseren, og kan bruke halvpoeng hvis ønskelig. I denne konkurranser er det viktig å få frem at det IKKE er lov til å slå hardt. Kampleder skal være spesielt oppmerksom på dette, og skal på ingen måte tillate dette. Poengdommerne har ikke mulighet til å gi egne advarsler, eller trekk i poeng i denne konkurranseformen. Derfor er det viktig at både trenere, boksere og kampledere setter seg godt inn i dette, slik at vi får en fin rettferdig diplomkamp.


Laste ned ppt "Infomøte diplomboksing Skagen Hotel Bodø kl. 17:15."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google