Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HMTS`s utfordringer i forhold til sine eiere. Vår utfordring i forhold til eierne (1) Historie:  Viktige føringer som ble lagt ved etablering i 2004:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HMTS`s utfordringer i forhold til sine eiere. Vår utfordring i forhold til eierne (1) Historie:  Viktige føringer som ble lagt ved etablering i 2004:"— Utskrift av presentasjonen:

1 HMTS`s utfordringer i forhold til sine eiere

2 Vår utfordring i forhold til eierne (1) Historie:  Viktige føringer som ble lagt ved etablering i 2004:  Overtok forpliktelsene fra NMT  Overtok hovedforpliktelsene i en langsiktig husleieavtale (til 2016). Fremleier til Mattilsynet og Labora as  Aksjemajoritet i Labora as (86,4%)  Forurensning, folkehelse, miljørettet helsevern og samfunnsmedisin

3 Vår utfordring i forhold til eierne (2)  Synliggjøre kommunenes behov for våre tjenester  Vite hva eierne vil bruke oss til  Vise at vi  bidrar til at innbyggerne får bedre helse  bidrar til gjennomføring av lovpålagte oppgaver  Ha tjenester som eierne ser nytte av, trenger og som i en del saker er lovpålagt  Sette viktige samfunnsmessige utfordringer og oppgaver innenfor fagfeltet på dagsorden  Tilby god faglig kompetanse på utvalgte områder  Møte politiske utvalg i kommunene / legge fram våre paner, etc  Ivareta forpliktelsene våre på en forsvarlig måte

4 Hvilke oppgaver ivaretar HMTS for eierne?

5 VirksomhetLovverkVirksomhetens ansvarKommunens ansvar Forsamlingslokaler, serveringslokaler, bingolokaler, etc, campingplasser, undervisningslokaler, virksomheter med utslipp av avløpsvann, asylmottak, hospitser, offentlige transportmidler Forskrift om miljørettet helsevern m/veileder Lov om vern mot tobakkskader Meldeplikt til kommunenTilsynsansvar Virksomheter med kjøletårn *, luftskrubbere * faste og mobile vaskeanlegg, klimaanlegg med luftfukting, fnnendørs befuktningsanlegg (ikke veksthus)*, Iinnendørs fontener* Forskrift om miljørettet helsevern m/veileder Midlertidig forskrift for å hindre overføring av Legionella via aerosol (med egne retningslinjer) Meldeplikt til kommunen og krav om rengjøring/desinfeksjon. *: Krav om månedlig prøvetaking Tilsynsansvar - Dusjanlegg - Befuktningsanlegg i veksthus Forskrift om miljørettet helsevern m/veileder Midlertidig forskrift for å hindre overføring av Legionella via aerosol (med retningslinjer) Krav om rengjøring/desinfeksjonTilsynsansvar Barnehager og lignende, grunnskoler, videregående skoler Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. m/veileder Skal søke godkjenning av kommunenKommunen godkjenner og har tilsynsansvar VannbehandlingsanleggForskrift om vannforsyning og drikkevann Skal søke godkjenning av kommunenMattilsynet gir tillatelse. Kommunen uttaler seg - Frisører - Hudpleievirksomhet/fotpleie Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakings- virksomheter m.v. Meldeplikt til kommunen v/oppstart eller vesentlige endringer Tilsynsansvar Tatoverings- og hulltakingsvirksomheterForskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakings- virksomheter m.v. Skal søke godkjenning av kommunenKommunen godkjenner før oppstart/ved vesentlige endringer og har tilsynsansvar Solarier (hygiene og stråling)Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakings- virksomheter m.v. Forskrift om strålevern og bruk av stråling Meldeplikt til kommunen v/oppstart eller vesentlige endringer Meldeplikt til Statens strålevern Tilsynsansvar

6 VirksomhetLovverkVirksomhetens ansvarKommunens ansvar Basseng/svømmehaller, badeanlegg, boblebad, badstuer og badestamper Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. Virksomheten skal forelegges medisinskfaglig rådgiver til uttalelse (anlegg tilgjengelige for allmennheten) Tilsynsansvar Bygning, innretning, mv. (eier)Forskrift om skadedyrbekjempelsePlikt til å iverksette tiltakTilsynsansvar: pålegg forebyggende tiltak, utrydning. Ev hastevedtak Skip i utenriksfartForskrifter om vern mot overføring av smittsom sykdom fra utlandet m.v. Forskrift om skadedyrbekjempelse Plikt til å iverksette tiltakKommunen utsteder rottesertifikat (gjelder Bodø og Sørfold) Hurtigrute, hurtigbåter, andre passasjerbåter, Fiskefartøyer, fartøyer over 50 tonn / som skal ha passasjersert. Forskrift for hygieniske forhold om bord i fartøyer Fartøyets hjemkommune har tilsynsansvar Produkter med avløpsslam fra avløpsrenseanlegg, septiktank, slamavskiller, mindre anlegg for av-slamming av sanitært avløpsvann og overvann og andre tanker med ubehandlet sanitært avløpsvann Forskrift om gjødselsvarer mv. av organisk opphav Meldeplikt til kommunenMeldingen skal forelegges medisinsk-faglig rådgiver til uttalelse Helse i planLov om helsetjenesten i kommunene Plan- og bygningsloven Medvirkning i utarbeidelse av planer. Uttalelse til planer.

7 Oppgaver for eierne i dag (3)  Basis:  Saksbehandling/oppføging av løpende saker  Drift av et IKS (styre, representantskap, rapportering, etc)  Ivareta selskapets forpliktelser  Oppdrag:  Prosjekter; ”et renere Salten”, Legionella, utvikling  Tilsyn næringsavfall (delegert)  Administrasjon (arkiv, data, økonomi, personal, etc)  Salg, markedsføring (hjemmeside, møter, nettverk)

8 Rammer for driften av HMTS

9 Hvordan ønsker vi å bli brukt  Som fagansvarlig i konkrete saker (lovpålagte og andre)  Som en naturlig og viktig samarbeidspart for kommunen, både for eier (politikerne) og kunder (adm/kommunelege I)  Som pådriver og iverksetter for å sette fagtema på dagsorden og gjennomføre oppgaver  Til andre prosjekter /tjenester

10 Rammer (1)  Selskapsavtalen:  Saksbehandling, tilsyn og veiledning  Forurensning  Folkehelse  Miljørettet helsevern  Samfunnsmedisinsk kompetanse  Gjennomføre utredninger, tilrådinger og prosjekter overfor kommune eller andre  Samarbeide og videreutvikle de tjenestene som er lokalisert i de ulike kommunene

11 Rammer (2)  Økonomi: Fast tilskudd fra kommunene som dekker nesten 3 ansatte.  Forpliktelser i selskapet:  Aksjemajoritet i Labora as  Husleie for alt for store arealer som det ikke er behov for  KLP  Prosjekt: ”Et renere Salten” – tidsavgrenset  Skjønnsmidler – årlig bevilgning  Oppdrag/prosjekter for kommunene  Tilsyn med næringsavfall


Laste ned ppt "HMTS`s utfordringer i forhold til sine eiere. Vår utfordring i forhold til eierne (1) Historie:  Viktige føringer som ble lagt ved etablering i 2004:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google