Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bjørn Rybakken: Visuell identitet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bjørn Rybakken: Visuell identitet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bjørn Rybakken: Visuell identitet
Stikkordsmessig gjennomgang av pensumbok av Nina Svenne for HiO, avd est fag, EVU, h Du kan bruke denne powerpointen, bearbeide den som du vil, til bruk i egen undervisning.

2 Hvem er Bjørn Rybakken? Gammal ringrev i norsk grafisk design
Designer Forfatter Gammal ringrev i norsk grafisk design Logo: Norsk tipping Visuell identitet: Imsdal Tangram Design Visuell identitet, 2004. Formsans og design, 2008

3 Visuell identitet? Identitet: En fysisk manifestasjon av kvalifikasjoner og kompetanse, uttrykt visuelt og verbalt på en gitt arena. Hva man er, hvordan man oppfører seg, uttrykker seg. Det visuelle, det verbale, det innholdsmessige. Visuell identitet, f.eks. arv fra heraldikken Identitet skal bygges innenfra… Ikke bare merket, men merkevaren. Utvikle visuell identitet for din undervisning? Dine undervisningsprodukter og tjenester…

4 Identitetsprinsippene
De sju prinsippene for å kunne skape en optimal visuell identitet Intellektorientert kommunikasjon Sansbare signaler Objektet Flater Interesse Støy Enerett

5 Intellektorientert kommunikasjon
Målgruppers forståelse av objektets intellektorienterte kommunikasjonssfære…. Kartlegging av publikums kunnskaps- og forståelsesnivå, språk, terminologi og logikk. Målgruppe. Kjenne målgruppa. Genre eller produktets identitet. Oppfylle genreforventninger? Logikk. Redundans: det altfor kjente. Entropi: ny info som ikke stemmer med våre koder. Mellom redundans og entropi: nysgjerrighet vekkes, påvirkning. Ærlighet. Tilbake til identitesprinsippene

6 Sansbare signaler Målgruppens forhold til et objekts sansbare kommunikasjonssfære Identifiser hvilke sanselige og underbevisste signaler «vi» responderer på. Hva leses instinktivt, spontant? Enkelte former, farger, mønstre, bevegelser. Folks instinktive reaksjoner er mer like enn folks assosiasjoner. Stereotypier. Innlærte, erfaringsbaserte, etablerte signaler. Oppfattes raskt. Gjør det visuelle språket forståelig. Noen signaler tilhører en bransje eller kategori. Gi «riktige» signaler. Hensyn til mottakerens forventninger og interesse. Tilbake til identitesprinsippene

7 Identitetsobjektet Objektet er produktet, tjenesten, bedriften eller lignende, som den visuelle identiteten skal omfatte. Hovedrolleinnehaveren. Finne inn til kjernen av et produkt, med merkevarehjulet. Identitet skal formidle egenskaper, fordeler, verdier og personlighet. Essens. Beskrive: Hvilken bransje. Hva produktet, tjenesten eller bedriften er. Markedsposisjonering. I forhold til sine konkurrenter. Fremtidsambisjoner. Faktiske kommunikasjonsbehov. Det minimum man må si for å beskrive et produkt. Finne frem til en USP f.eks., unique selling proposisjon, et unikt selgende argument. Motto, slogan. Tilbake til identitesprinsippene

8 Kommunikasjonsflater
Identitetens lerret. Hvor den faktiske og den visuelle identiteten manifesterer seg. De fysiske eller sanselige stedene et produkt, en tjeneste eller bedrift møter sitt publikum. Kartlegge flatene. Hvilke fysiske og sanselige kommunikasjonsflater som er viktige ved formidling av identiteten? Kjenne flatenes beskaffenhet, muligheter og begrensninger. Utvikle riktige identitetselementer. Tilbake til identitesprinsippene

9 Interessegrad Det interessenivået målgruppen har i forhold til identitetsobjektet. Undersøk hvilken interesse objektet er gjenstand for. I utvikling av visuell identitet, ta hensyn til interessen eller mangelen på interesse for produktet, tjenesten, bedriften. Høyinteresse, imagebyggende, statusobjekt, objects of desire. Allmenn interesse. Interessesfærer. Lavinteresse. Personlig og profesjonell interesse. Tid og tålmodighet. Hvor lenge er publikum villig til å vente? Hvor lang tid er publikum villig til å bruke på (å lese) produktet, tjenesten? Er produktet eller tjenesten viktig? Tilbake til identitesprinsippene

10 Støy Støy som konkurrerer på samme arena som identitetsobjektet.
Beskriv hvilke støyfaktorer som bør tas hensyn til. Konkurrenter… Støy, et subjektivt begrep. Støyfiltrering. Likhet pga mote, trend, stil skaper uoversiktlighet. Den generelle, synlige, hørbare og uoversiktlige mangfoldigheten Indre støy. Uklarheter som omhandler forståelse, logikk og terminologi. Mangel på logikk. Vanskelig terminologi. Fremmedord. Skrivefeil. Tilbake til identitesprinsippene

11 Enerett Eneretten eieren ønsker å bygge via sitt identitetsobjekt.
Juridisk beskyttelse av identitetsmessig enerett. «Mental» beskyttelse… registrert i publikums bevissthet. Tilbake til identitesprinsippene

12 Design? Konstruksjon og formgivning
Konstruksjon: sette sammen et identitetsprogram Formgivning: gi identitetselementene karakter og attraktivitet Grafisk design skal kommunisere innholdet på den mest effektive og interessevekkende måten. Funksjon går foran form. Form er prikken over i’en.

13 Identitetselementene
De sju identitetselementene som utgjør visuell identitets «verktøykasse» Navn Logotype Symbol Farger Strukturelle identitetselementer Typografi Regi

14 Navn Norsk tipping Imsdal Ruter Iskaffe PST Møllerens Thon Hotels
Frelsesarmeen NAF BI TvNorge Ark Bokhandel Navn Alle ting skal ha et navn. Det man kaller seg, eller heter. Til de sju navneparameterene Tilbake til identiteselementene

15 De sju navneparametrene
Oppfattelse Relevans Erindring Stavemåte Uttale Visuelt motstykke (f.eks. Gule sider) Appell (friste til bruk, fint, kult ord) De sju navneparametrene Parametere til hjelp for å komme fram til et optimalt navn. Tilbake til Navn Tilbake til identiteselementene

16 Logotype Logo. Navnetrekk. Måten navnet skrives på.
Formidler navnet på produktet eller bedriften. Eierens stemme… Formidler personlighetstrekk. Lesbarhet. Logotype Tilbake til identiteselementene

17 En tanke = et tegn. En hel betydning, en dypere betydning. Fylt, ladet.
Et bilde sier mer enn…. Piktogrammer. Symbol Tilbake til identiteselementene

18 Farger De appellerer direkte til sanseapparatet.
Signal, symbol, assosiasjon, stemning, uttrykk, mote… Farger Tilbake til identiteselementene

19 Strukturelle identitetselementer
Det femte elementet: et gjennomsyrende trekk, et kraftfullt kjennetegn, som gjør at objektet blir kjent igjen lenge før man ser navnet, symbolet eller logoen. Det som skaper gull av gråstein. Strukturelle identitetselementer Eksempel: Tines Iskaffe Tilbake til identiteselementene

20 Tekstens stemme. Utallige forskjellige skriftsnitt… Velge, for å fremme det faktiske innholdet. Uttrykk. Lesbarhet. Typografi kan brukes som kjennetegn. Typografi Tilbake til identiteselementene

21 Regi Identitetsregi. Helheten. Layout. Kombinere identiteselementene.
To typer markeringsbehov: Trang til «overstatement» Diskrete «understatment» Forskjell på folks smak, jmf Bourdieus sosiologiske studier av forholdet mellom smak og sosial posisjon, (økonomisk og kulturell kapital). Regi Tilbake til identiteselementene

22 Implementering Identitetsprogram er utviklet og skal settes i verk.
Identitetsbibel/designmanual/profilhåndbok skal sikre konsekvent gjennomføring av den visuelle identiteten. Identitetsstyring (design managment).

23 Tangram Design som eksempel….


Laste ned ppt "Bjørn Rybakken: Visuell identitet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google