Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Drammen Eiendom KF Bystyrets vedtak om idrettsanlegg 26.11.2013 / Forslag 19. Idrettsanlegg Forutsetninger: Fremtidig utbygning av idrettshaller og andre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Drammen Eiendom KF Bystyrets vedtak om idrettsanlegg 26.11.2013 / Forslag 19. Idrettsanlegg Forutsetninger: Fremtidig utbygning av idrettshaller og andre."— Utskrift av presentasjonen:

1 Drammen Eiendom KF Bystyrets vedtak om idrettsanlegg / Forslag 19. Idrettsanlegg Forutsetninger: Fremtidig utbygning av idrettshaller og andre anlegg som kan betjene skolene skal fortrinnsvis baseres på sambruk skole/idrett. Skolebehovene er prioritert. Anleggsutbygging må baseres på rimeligere prosjekter enn i dag, hvis ikke spesielle behov tilsier noe annet. Budsjetterte investeringsrammer for idrettsanlegg må følge samme praksis som for øvrige kommunale investeringer i bygg og anlegg. Husleieberegning for idrettsanleggene skal følge samme praksis som for øvrige bygg og anlegg i kommunen.

2 Bystyrets budsjettvedtak 26.11.2013 - Forslag 19. Idrettsanlegg
Drammen Eiendom KF Bystyrets budsjettvedtak - Forslag 19. Idrettsanlegg Rimeligere idrettsanlegg Rådmannen bes fremme sak om utvikling av modeller for om mulig å bygge rimeligere idrettsanlegg enn det Drammen gjør i dag.

3 Markeds-konjunkturer
Drammen Eiendom KF BYGGEKOSTNADER påvirkes av 4 faktorer … A: Funksjonalitet B: Kvalitet C: Entreprise modell A og B utredet av Bygganalyse AS C og D utredet av Drammen Eiendom KF D: Markeds-konjunkturer

4 KOSTNADSDRIVENDE ELEMENTER
Flerbrukshaller - kostnadsanalyser Tomteforhold Kostnader er prosjektavhengig og kan ikke angis på generelt basis. Utført kalkyle tar utgangspunkt i flat tomt med enkle fundamenteringsforhold. Fundamentering med peling/ spunting øker samlet prosjektkostnad (totalkostnad, SUM konto 1-9-0) med ca. 15 – 25% Kvalitet Kvalitet av leveransen bestemmes av: krav knyttet til funksjonalitet (for. eks. mer robuste løsninger med skolefunksjoner) oppdragsgivers ambisjonsnivå mht. arkitektur og miljøløsninger Kostnadskonsekvens for kvalitetsøkninger ved flerbrukshaller vil ligge på ca. 25% kostnadsøkning for den samme halltype. Herav kan ca. 10% påregnes en høyere miljøprofil.

5 KOSTNADSDRIVENDE ELEMENTER
Flerbrukshaller - kostnadsanalyser Kvalitet Ambisjonsnivå mht. Arkitektur Miljø-/energi Futurebuilt ? Materialbruk, Livssyklus kostnader (LCC)

6 Bære konstruksjon Tak Enkel /Nøktern Høy Enkle gitterdrager
Limtredrager eller gitterdrager av høyere kvalitet Tak Papp For eks. passivhus/ sedum

7 m/uten akustikkplater
Enkel/Nøktern Høy Innvendig -vegger Sandwichelementer: (-)robust, akustikk? Betong, div. platekledning, spilevegger for akustikk, -tak m/uten akustikkplater

8 Innvendig Gulv idrettshall Enkel /Nøktern Høy
Vegger: Gips, veggvinyl for våtrom Ytterdører og vinduer: Aluminium ved inngangsparti, for øvrig trevinduer plastbeslag Dører inne: Malte tredører Gulv: vinyl Vegger: Platekledning/tegl i publikumsområder, fliser i våtrom Ytterdører og vinduer: Aluminium eller aluminiumbeslag utvendig Dører inne: laminatdører, glass i dører Gulv: fliser, slipt betong, terrazo Gulv idrettshall Sportsgulv kombielastisk, banebelegg Sportsgulv Pulastic eller parkett

9 Øvrige elementer Teknisk Krav TEK 10 Enkel /Nøktern Høy
enkel standard gard., tribune, trapper, scene, osv. Høyere standard Teknisk Krav TEK 10 Behovsstyring ventilasjon Passivhus- standard Lavenergi Solpaneler LED Vannbåren varme Varmebrønner

10 Arkitektur/ Fasader Enkel / Nøktern Høy Enklere arkitektur
Sandwichelementer (stålplater/steinull) tilpasning til omgivelser, bygging i byrom, osv. betong, div. kledning, vinduer

11 Flerbruk og spesialfunksjoner Kulturarena i Galterudhallen
Drammen Eiendom KF Kulturarena i Galterudhallen Flerbruk og spesialfunksjoner Hoppegrop i Skogerhallen

12 Funksjonalitet & Halltyper
Flerbrukshaller - kostnadsanalyser Funksjonalitet & Halltyper Avhengig av funksjonalitet kan man definere 5 kategorier av flerbrukshaller Enkel treningshall - Uten garderobefasiliteter A Treningshall med garderobefasiliteter - Romprogram iht. KKD B Flerbrukshall med skolefunksjoner – Fungerer som forsamlingsareal for skolen C Flerbrukshall med skole-/kulturfunksjoner - Festsal for bydelen/scene/tribune D Flerbrukshall tilrettelagt for multifunksjoner - Fleksibilitet, flere aktiviteter E

13 Oppbygging av kalkyle Flerbrukshaller - kostnadsanalyser B C A D E
Kostnader beregnes med utgangspunkt i skjematiske hallvolumen som inneholder ønskete funksjoner. Med garderober B Akustikk Robuste materialer C A Ingen garderober Lobby Scene Tribune Fleksibilitet Større areal og takhøyde D E

14 Halltyper & Arealer Flerbrukshaller - kostnadsanalyser A B C D E
Med garderober Skole-funksjoner Enkel treningshall A-flate: 30 x 50 Kultur- funksjoner Tilrettelagt for multi- funksjoner Flerbrukshall TEK 10 Ingen garderober Med Akustikk Robuste materialer Lobby Scene Tribune Fleksibilitet Større areal og takhøyde Bruttoareal (estimert av BA) 1.484 m2 BTA 2.033 m2 BTA 2.142 m2 BTA 2.865 m2 BTA 3.391 m2 BTA Halltyper Totalarealet vil variere avhengig av halltype (vil påvirke kostnadsbildet) Enkel treningshall A-flate: 25 x 45 Enkel treningshall A-flate: 25 x 45 Enkel treningshall A-flate: 25 x 45 Enkel treningshall A-flate: 25 x 45

15 Kalkulasjonsprogrammet ISY Calcus
Flerbrukshaller - kostnadsanalyser Kalkulasjonsprogrammet ISY Calcus Programmet inneholder: Prisdata for sammensatte detaljerte konstruksjoner som settes sammen til "ferdige" modellprosjekter. Enhetspriser med informasjon om kostnad for materialer, underentrepriser og enhetstider. Funksjoner: Aktivitetsflate, garderobe, scene, osv. Standard NS kontoplan -inkl. reserver og marginer Totalkostnad bygg

16 Merknader til kalkylen
Flerbrukshaller - kostnadsanalyser Merknader til kalkylen Areal- og kostnadstall er avrundet. Det er gjort et forsøk på å medta kun kvalitet som medfølger av funksjonskrav (ikke miljøkvaliteter som bestemmes av oppdragsgiver). Følgende kostnader er ikke medtatt (iht. NS3451:2009 Bygningsdelstabell på 2-siffer nivå): Forurensede masser (konto 2.1) Utendørsarbeider (konto ) Løst inventar (konto 9.1) Tomtekostnader (konto 9.2) Finanskostnader (konto 9.3) Prisstigning til byggestart og i byggeperioden Side 16 av 23

17 Oppsummering kalkyle Flerbrukshaller - kostnadsanalyser Halltyper A B
Tilrettelagt for multi- funksjoner Oppsummering kalkyle Kultur- funksjoner Kultur- funksjoner Skole-funksjoner Skole-funksjoner Skole-funksjoner Med garderober Med garderober Med garderober Med garderober Enkel treningshall A-flate: 25 x 45 Enkel treningshall A-flate: 25 x 45 Enkel treningshall A-flate: 25 x 45 Enkel treningshall A-flate: 25 x 45 Enkel treningshall A-flate: 30 x 50 Flerbrukshall TEK 10 Halltyper A B C D E Ingen garderober Med garderober Akustikk Mer robuste materialer Lobby Scene Tribune Fleksibilitet Større areal og takhøyde Kr/m2 BTA Kr/m2 BTA red. miljøkvalitet Bruttoareal (avrundet) Totalkostnad (avrundet) kr/m2 1.500 m2BTA 30 mill. kr. kr/m2 2.000 m2 BTA 40 mill. kr. kr/m2 kr/m2 2.200 m2 BTA 55 mill. kr. kr/m2 kr/m2 2.900 m2 BTA 70 mill. kr. kr/m2 kr/m2 3.400 m2 BTA 80 mill. kr. -10%

18 Oppsummering av kalkyle
Flerbrukshaller - kostnadsanalyser Oppsummering av kalkyle Miljøkvalitet ikke medtatt Med garderober B Akustikk Robuste materialer C A Ingen garderober Lobby Scene Tribune Fleksibilitet Større areal og takhøyde D E Side 9 av 23

19 Benchmarking / DEKF Prosjekter
Flerbrukshaller - kostnadsanalyser Benchmarking / DEKF Prosjekter Skogerhallen (juni 2010) – type C 1 håndballflate + garderober Areal: ca m2BTA Kostnad: ca kr/m2-BTA, justert til dagens prisnivå (basert på kalkylekostnader) Tomteforhold: Enkel Galterudhallen (des. 2013) – type D 1 basketballflate + garderober + scene Areal: ca m2BTA Kostnad: ca kr/m2BTA, justert til dagens prisnivå (basert på sluttregnskap) Tomteforhold: Vanskelig (sprengning mm)

20 Benchmarking / Hall prosjekter
Flerbrukshaller - kostnadsanalyser Benchmarking / Hall prosjekter Rotneshallen /Hallmaker (april 2011) – type B 1 håndballflate + garderober Areal: ca m2BTA Kostnad: ca kr/m2BTA, justert til dagens prisnivå (basert på kalkylekostnader) Tomteforhold: Enkel Kvalitet: Enkel/nøktern (tilsvarende HALL type B) IPAS- Sport AS (feb. 2014) – type B 1 håndballflate + garderober Areal: ca m2BTA Kostnad: ca kr/m2BTA, justert til dagens prisnivå (basert på kalkylekostnader) Tomteforhold: Enkel

21 Benchmarking / Hall prosjekter
Flerbrukshaller - kostnadsanalyser Benchmarking / Hall prosjekter Berskaughallen (jan. 2009) – type B 2 håndballflater + garderober Areal: ca m2BTA Kostnad: 45 mill. kr. angitt av Drammen Idrettsråd Tomteforhold: Enkel Rollaghallen (åpnet aug. 2013) – type A 1 håndballflate, ingen garderober Areal: ca m2BTA (ca m2BRA), hvorav HALL utgjør ca. 83% av samlet bruttoareal Prosjektkostnad: Ca kr/m2BTA (oppgitt sluttkostnad i mars 2014: ca. kr. 24 mill.) (investeringsramme vår 2012: ca. kr. 19 mill. inkl. mva) Tomteforhold: Enkel, en langside under bakkenivå

22 Benchmarking / Hall prosjekter (DE)
Flerbrukshaller - kostnadsanalyser Benchmarking / Hall prosjekter (DE) Heiahallen (åpnet 2014) – type B 1 håndballflate Areal: ca m2BTA Prosjektkostnad: Ca kr/m2BTA (Kostnad iht. statusrapport Lier Kommune fra August ca. kr. 45 mill. inkl. mva) Tomteforhold: usikker Undervisningsbygg planlagte haller – type C Iht Forretningsplan 2014 Ekeberghallen 98 mill, ca. 2000m2 Grefsen flerbrukshall 112 mill, ca m2 Prosjektkostnad kr /m2. NB: inkl. utomhuskostnader m.m. Tomteforhold: usikker

23 Flerbrukshaller - kostnadsanalyser
GALTERUD /type D Kalkyle hall A Kalkyle hall D Kalkyle hall C KVALITETER HØY Ingen miljøprofil, men mer robuste materialer ENKEL DE estimat hall C /Nøktern DE estimat hall D /Nøktern DE estimat hall E /Nøktern

24 Konklusjon Kostnader Flerbrukshaller - kostnadsanalyser
Kr/m2 BTA Kr/m2 BTA red. miljøkvalitet Bruttoareal (avrundet) Totalkostnad (avrundet) kr/m2 1.500 m2BTA 30 mill. kr. kr/m2 2.000 m2 BTA 40 mill. kr. kr/m2 kr/m2 2.200 m2 BTA 55 mill. kr. kr/m2 kr/m2 2.900 m2 BTA 70 mill. kr. kr/m2 kr/m2 3.400 m2 BTA 80 mill. kr. Kostnadskalkylene Bygganalyse har utarbeidet for de fem alternativene viser en prisskala mellom og kr/m2BTA, alle kvalitetsforskjeller innberegnet. Dvs. en prisdifferanse på ca kr/m2BTA (ca. 37% høyere). Sammenlignbare haller (”benchmarking”) ligger på samme kostnadsnivå, når disse har blitt prisjustert til dagens dato. Lavere kostnader på ferdighallene forklares med reduserte prosjekteringskostnader, evt. innsats av dugnad, osv. Noen av de billige hallene har det ikke latt seg gjøre å få tilgang til (oppgitt) endelig prosjektregnskap.

25 Markeds-konjunkturer
Drammen Eiendom KF BYGGEKOSTNADER påvirkes av 4 faktorer … A: Funksjonalitet B: Kvalitet D: Entreprise modell A og B utredet av Bygganalyse AS C og D utredet av Drammen Eiendom KF C: Markeds-konjunkturer

26 Markedskonjunktur Geografisk område (NB: høyere priser på Østlandet)
Drammen Eiendom KF Markedskonjunktur Økonomisk utvikling på landsbasis, renter, inflasjon, arbeidskraft . Geografisk område (NB: høyere priser på Østlandet) Oppdragsmengde entreprenører Markedskonjunktur kan ikke påvirkes av oppdragsgiver. Riktig ”timing” av prosjekter kan evt. vurderes.

27 Kontraheringsmetode og Risiko
Drammen Eiendom KF Kontraheringsmetode og Risiko Mulige kontraheringsmetoder for offentlige aktører er: Direkteanskaffelse Konkurranse med forhandling Åpen/begrenset anbudskonkurranse Konkurransepreget dialog ikke aktuell for byggeprosjekter aktuell for prosjekter under ca. 40 mill. eks. mva aktuell for alle prosjekter, uansett størrelse kun aktuell for veldig komplekse byggeprosjekter ikke for Flerbrukshaller Offentlig anskaffelsesmetoder anses ikke som prisdrivende. Konkurranser er per definisjon en gunstig anskaffelsesmetode hvor flere leverandører blir utfordret iht. pris og leveranse som kan tilbys. Priskonsekvens vil ligge i strategiske valg knyttet til konkurransegrunnlag /beskrivelse.

28 Modeller for entreprise
Drammen Eiendom KF Modeller for entreprise Hall av type A, B kan løses gjennom enkle grep, med forhåndsprosjekterte løsninger. Hall av type C, D, E vil kreve en mer detaljert beskrivelse og løsninger som er tilpasset skolebruk og eksisterende bebyggelse Detaljeringsgrad beskrivelse Detaljprosjekt C DE Forprosjekt A B Overordnet Kompleksitet byggeprosjekt Standardprosjekt Moderat kompleksitet Kompleks

29 Det er mulig å bygge rimeligere idrettshaller
Drammen Eiendom KF MODELLER FOR FLERBRUKSHALLER Det er mulig å bygge rimeligere idrettshaller Rimeligere haller vil innebære etablering av ferdighallprodukter. Dvs. ”Hyllevare” hvor valg av løsninger /detaljer overlates i stor grad til leverandør Løsningen kan anbefales når: Hallen ikke er planlagt som en del av skolenes forsamlingsareal Hallen ikke inntar en sentral plass i lokalmiljøet (dvs. begrenset krav til integrering i eksisterende bystrukturer og arkitektonisk tilpassning til omgivelser). En ikke har miljøambisjoner utover forskriftskrav.

30 Haller tilknyttet skoler vil bli dyrere
Drammen Eiendom KF Haller tilknyttet skoler vil bli dyrere Det er likevel viktig å bygge så kostnadseffektiv som mulig. Tidlig definering av funksjoner, ønskede kvalitetselementer og halltype - Bygge riktig kvalitet til riktig pris! God forankring av valgt modell både hos brukere og besluttende myndigheter. Åpen dialog med markedet mht. tilgjengelige produkter, leveranser og byggemetoder.

31 Drammen Eiendom KF Bystyrets vedtak om idrettsanlegg / Forslag 19. Idrettsanlegg Forutsetninger: Fremtidig utbygning av idrettshaller og andre anlegg som kan betjene skolene skal fortrinnsvis baseres på sambruk skole/idrett. Skolebehovene er prioritert. Anleggsutbygging må baseres på rimeligere prosjekter enn i dag, hvis ikke spesielle behov tilsier noe annet. Budsjetterte investeringsrammer for idrettsanlegg må følge samme praksis som for øvrige kommunale investeringer i bygg og anlegg. Husleieberegning for idrettsanleggene skal følge samme praksis som for øvrige bygg og anlegg i kommunen.

32 ORGANISERING Medvirkning -idretten
Drammen Eiendom KF ORGANISERING Medvirkning -idretten -FAU -Rådet for Funksjonshemmede -tillitsvalgte/verneombud Kommunens idrettsadm. - Andre Bystyrekomitè for oppvekst og utdanning Prosjektgruppe -virksomhetsleder Prosjektansvarlig DEKF Prosjektleder Styringsgruppe Utdanningsdirektør Daglig leder DEKF Bystyret Rådgivere -arkitekt -tekniske rådgivere (RIB, RIE, RIV, RIBR,LARK,.. ) Styret i Drammen eiendom KF

33 Aktuelle Prosjekter Prosjekt Status pt. Fjell 2020
Drammen Eiendom KF Aktuelle Prosjekter Prosjekt Status pt. Fjell 2020 Parallelloppdrag og reguleringsplan Brandengen Tomteerverv, Reguleringsplan, Mulighetsanalyse Øren Mulighetsanalyse, samordning med skolebehov og kunstgressbane Multifunksjonshall på Marienlyst Områderegulering , konseptutvikling og skisseprosjekt Friidrettshall , Berskau Mulighetsanalyser

34 TAKK FOR OPPMEKSOMHETEN
Drammen Eiendom KF TAKK FOR OPPMEKSOMHETEN


Laste ned ppt "Drammen Eiendom KF Bystyrets vedtak om idrettsanlegg 26.11.2013 / Forslag 19. Idrettsanlegg Forutsetninger: Fremtidig utbygning av idrettshaller og andre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google