Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Historisk lønnsstatistikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Historisk lønnsstatistikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Historisk lønnsstatistikk 1730-2004
Ola Honningdal Grytten NHH - Norges Bank Historisk-monetær statistikkk for Norge

2 Historical Monetary Statistics for Norway 1819-2003 (NB 2004)
KPI (Grytten) Obligasjonsrenter (Klovland) Pengemengde (Klovland) BNP (Grytten) Valutakurser (Klovland) Aksjekursindekser (Klovland) Boligprisindeks (Eitrheim & Erlandsen) Kreditt, bank- og penger (Eitrheim, Gerdrup & Klovland) Historisk-monetær statistikkk for Norge

3 Konstruksjon av ytterligere tidsserier
Historiske lønnsserier Faktisk lønn Lønnsindekser Pengelønner Nominelle lønner Reallønner Næringer Sektorer Nasjonale aggregat Historisk-monetær statistikkk for Norge

4 Utvalg av eksisterende arbeider
Bedriftsstudier Baaseland/Næs Jernverk (Fløystad 1979) Alvøen (Goksøyr 1982) Arne Fabrikker (Minde 1982) Sektorer og næringer Skipsfart (Gjølberg 1979, Fischer/Nordvik ) Jordbruk (Gjølberg 1974 & Lønningdal 1984) Industri (Ramstad (1982) Offentlig sektor (Minde 1993) Nasjonale aggregater Bruddstykker (Minde/Ramstad 1986) Sammenhengende (Hodne/Grytten 1994, 1995) Sammenhengende (Grytten/Minde 1998, 1999) Historisk-monetær statistikkk for Norge

5 Utfordring Sammenhengende lønnsserier over lengre tid
Sammenlignbare serier Troverdige serier før 1850 Nasjonale aggregater På tvers av stilling På tvers av næringer På tvers av sektorer Relevante reallønnsserier Historisk-monetær statistikkk for Norge

6 Målsetting Sammenhengende lønnsserier 1726-2004 Bransjer Sektorer
Nasjonale aggregat Nominelle serier Reelle serier Lønnsindekser Historisk-monetær statistikkk for Norge

7 Kilder for data Eksisterende arbeider Statistisk sentralbyrå
I hovedsak før 1850 Statistisk sentralbyrå ca I hovedsak fra 1920 Professor Ingvar Wedervangs Lønns- og Prishistoriske Arkiv, NHH Ca Ca observasjoner av sjømannsløninger Ca 1 mill observasjoner av sjømannslønninger Ca observasjoner av andre lønninger ca Historisk-monetær statistikkk for Norge

8 Foreløpige beregninger
Industri Femårig (Fløystad) Årlig (Goksøyr, Wedervang, SSB) Sjøfart (utenriks) Menige sjøfolk (matroser= Årlig (Wedervang, SSB) Nominelle og reelle serier Historisk-monetær statistikkk for Norge

9 Problemer Pengeenheter Naturalia Ulik tidslønn Tidsinkonsistens
Vekslingskurs Skjøting Naturalia Ulik tidslønn År Måned Dag Time Tidsinkonsistens Ulike yrker Forskjellig aggregeringsnivå Forskjellige standarder og definisjoner Tillegg Historisk-monetær statistikkk for Norge

10 Eksempler på feller I Månedshyre, matros 1770: rd 12.10
Månedshyre, matros 1850: sd 6.08 Pari sølvverdi rd=sd=kr 4,- Prisstigning : 283 prosent Reallønnsindeks: 1770=100; 1850=19.25 Konklusjon: Reallønnen falt til mindre enn 1/ Historisk-monetær statistikkk for Norge

11 Eksempler på feller II Årslønn industriarbeider 1761: rd 218-1-0
Prisindeks, som ikke tar hensyn til ulike vekslingskurser mellom forskjellige daler Prisstigning : 180 prosent Reallønnsindeks 1761: 100, 1806: 33 Konklusjon: Reallønnen redusert til 1/ Historisk-monetær statistikkk for Norge

12 Månedslønnekvivalenter i NOK
Historisk-monetær statistikkk for Norge

13 Månedslønn og priser i NOK
Historisk-monetær statistikkk for Norge

14 Reallønn i måneds-ekvivalenter i NOK 2004
Historisk-monetær statistikkk for Norge

15 BNP/c og årslønns-ekvivalenter i NOK 2004
Historisk-monetær statistikkk for Norge

16 Årlige vekstrater Første til siste år Log-lineær Industri 1.71%
y = ß0eß1t Industri 1.71% (19.32) Sjøfart (utenriks) 1.80% (22.66) 1.99% BNP per innbygger (31.68) 2.02% Historisk-monetær statistikkk for Norge


Laste ned ppt "Historisk lønnsstatistikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google