Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Energi gjenvinning forum

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Energi gjenvinning forum"— Utskrift av presentasjonen:

1 Energi gjenvinning forum
m avfall og biobrenselsbaserte energigjenvinningsanlegg hvor det kreves kjelesertifikat

2 Energi gjenvinning forum
Formål En samlende møteplass for ansatte i avfall og biobrenselsbaserte energi gjenvinningsanlegg hvor det kreves kjelesertifikat En ressursgruppe, med fokus både på fag, tariff, lov og regelverk En ressursgruppe i forhold til spørsmål omkring høringer som eks. utdanning, kompetansekrav, bemanning , og sentrale arbeidsmiljøspørsmål som omhandler medlemmenes interesser Iverksette og fremme rekrutterings tiltak Fremme saker ovenfor DNMF i forhold til sentrale myndigheter og utdannelses institusjoner I samarbeid med DNMF arrangere seminarer og konferanser når dette er formålstjenlig På vegne av DNMF delta i nasjonale og internasjonal fora

3 Energi gjenvinning forum
Målgruppe Medlemmer av DNMF ansatt i avfall og biobrenselsbaserte energigjenvinningsanlegg hvor det kreves kjelesertifikat Økonomi Forumet driftes i forhold til DNMF sitt budsjett Styre Styret består 5 medlemmer inkludert leder Styret velges for 2 år ad gangen hensyntatt kontinuitet Styret konstituerer seg selv Styret er ansvarlig for at formålene ivaretas Styret utarbeider forslag til budsjett for drift av forumet Styret rapporterer all drift og aktivitet til generalsekretær Administrasjonen i DNMF fungerer som sekretariat for forumet Forbundsstyret tiltrer forumet når det er ønskelig

4 Energi gjenvinning forum
STYRET Leder Jan Petter Øvstedal Tlf – Styremedlem Øystein Skeide Tlf – Styremedlem Arild Iversen Tlf – Styremedlem Andre Kazinci Tlf –

5 Energi gjenvinning forum
Saker Bemanning – basert på risikoanalyse Kvalifikasjonskrav ved ansettelse Etterutdanning Høringer Vakt / skift forskrifter Stillingsoversikt og betegnelse

6 Energi gjenvinning forum
Anlegg Kontaktperson Mail Tlf. BIR Avfallsbehandling Roald Fosse Forus Energigjenvinning Arild Iversen Fredrikstad Kommune - Frevar Andre Kazinci Hallingdal Renovasjon Viggo Kristiansen Oslo kommune -Brobekkveien Forbrenningsanlegg Jørn Gude Oslo kommune- Klemetsrud Forbrenningsanlegg Thor Arne Osrønningen Returkraft Kr. Sand Steffen Kristiansen Tafjord Kraftvarme Jan Petter Øvstedal Østfold Energi Kjell Hauso Statkraft varme Øystein Skeide

7 Energi gjenvinning forum
Anlegg Hovedavtale Tariffavtale Lokalavtale Pensjon BIR Avfallsbehandling AS KS / DNMF KS Særavtale for konkurranseutsatte bedrifter – SGS 1701 Østfold Energi Fredrikstad Kommune - Frevar KS / YS KS /YS Ja Offentlig tjeneste pensjon Hallingdal Renovasjon Returkraft Kr. Sand NHO / DNMF DNMF – Returkraft Avtale Forus Energigjenvinning NHO / YS Negotia Funksjonæravtale (Tilslutningsavtale) Ytelsesbasert – AFP 62 år Statkraft varme Negotia Funksjonæravtale (Tilslutningsavtale) Tafjord Kraftvarme Oslo kommune-Brobekkveien Forbrenningsanlegg Oslo kommune Overenskomster Oslo kommune DOK. 25 Oslo kommune- Klemetsrud Forbrenningsanlegg

8 Energi gjenvinning forum
Linker Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidstilsynet: Avfallsforskriften (Kommentarer) Forurensningsforskriften (Kommentarer) Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forskriftstekst (HTML)  Om forskriften Forskrift om systematisk helse,- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter : Internkontrollforskriften ( Internkontroll og HMS ) Forskriftstekst (HTML)  Om forskriften Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskriftstekst (HTML)  Om forskriften

9 Energi gjenvinning forum
Veiledninger: Arbeid i trange rom Arbeid ved dataskjerm Hørselskontroll av støyeksponerte arbeidstakere Se alle veiledninger

10 Energi gjenvinning forum
Oversikt over forskrifter Arbeid i kontrollrom Arbeid i tanker Arbeid med ioniserende stråling Arbeid ved avløpsanlegg Arbeid ved dataskjerm Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Arbeidsplasser og arbeidslokaler Asbest Asbestos Bruk av arbeidsutstyr Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen Godkjenning av biocider og biocidprodukter (Biocidforskriften) Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Høytrykksspyling Informasjons- og påseplikt og innsynsrett Klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (Merkeforskriften) Konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr

11 Energi gjenvinning forum
Oversikt over forskrifter Maskiner Oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter (Stoffkartotekforskriften) Plikt til å utarbeide arbeidsreglement ved virksomheter innen hotell- og restaurantbransjen Sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen Stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (varmt arbeid) Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (Storulykkeforskriften) Tungt og ensformig arbeid Tvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljøloven Unntak fra arbeidsmiljøloven for visse typer arbeid og arbeidstakergrupper Utsendte arbeidstakere Utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område Vern mot eksponering for biologiske faktorer (bakterier, virus, sopp m.m.) på arbeidsplassen (forskrift om biologiske faktorer) Vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften) Vern mot kunstig optisk stråling på arbeidsplassen Vern mot mekaniske vibrasjoner Vern mot støy på arbeidsplassen Verneombud og arbeidsmiljøutvalg Virksomheter innen visse bransjer skal ha godkjent bedriftshelsetjeneste (bransjeforskriften)


Laste ned ppt "Energi gjenvinning forum"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google