Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Modernismen i Norge (litteratur) – 1900-tallet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Modernismen i Norge (litteratur) – 1900-tallet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Modernismen i Norge (litteratur) – 1900-tallet
Fase 1: Startet i Norge egentlig først med nyromantikken – Knut Hamsun (prosa, dvs. romanen, særlig ”Sult” og ”Mysterier”) og Sigbjørn Obstfelder (lyrikken) i 1890-årene Fase 2: Tendenser til modernisme i lyrikk og prosa (roman og noveller) på 1930-tallet (Rolf Jacobsen/Emil Boysen/Claes Gill, Tarjei Vesaas (lyrikk) og Aksel Sandemose/Sigurd Hoel (romanen) Fase 3: Modernismen slo i Norge først og fremst gjennom etter krigen (1945), særlig i lyrikken, men også hos romanforfattere som Johan Borgen - ”Jeg” (1959). Fase 4: Modernismen glir over i postmodernismen – etter ca (Jan Kjærstad ”Homo falsus (1984) – Norges første postmoderne roman?)

2 De første modernister i Norge (Knut Hamsun og Sigbjørn Obstfelder)

3 Slik skrev man dikt på midten av 1800-tallet
Lokkende Toner (1859) av Johan Sebastian Welhaven Der fløi en Fugl over Granehei, som synger forglemte Sange; den lokked mig bort fra slagen Vei, og ind paa skyggede Gange. Jeg kom til skjulte Kilder og Kjern, hvor Elgene Tørsten slukke; men Fuglesangen lød endnu fjern, som Nyn mellem Vindens Sukke:   Tirilil Tove, langt, langt bort i Skove!

4 Norges første modernistiske dikt
Jeg ser (1893) av Sigbjørn Obstfelder Jeg ser på den hvite himmel, jeg ser på de gråblå skyer, jeg ser på den blodige sol. Dette er altså verden. Dette er altså klodenes hjem. En regndråbe! Jeg ser på de høye huse, jeg ser på de tusende vinduer, jeg ser på det fjerne kirketårn. Dette er altså jorden. Dette er altså menneskenes hjem. De gråblå skyer samler seg. Solen ble borte. Jeg ser på de velkledde herrer, jeg ser på de smilende damer, jeg ser på de ludende heste. Hvor de gråblå skyer blir tunge. Jeg ser, jeg ser... Jeg er vist kommet på en feil klode! Her er så underligt...

5 Edvard Munchs "Aften på Karl Johan" (1892)

6 Feil klode? ?

7 Modernismens forutsetning
Etter to verdenskriger og flere forsøk på folkemord er det ikke lett å dikte bare om blomster, lengsler og kjærlighet med rim, rytme og harmoni… - verden og livet var kanskje annerledes?

8 Tidlige modernister (Johan Borgen, Aksel Sandemose, Rolf Jacobsen, Sigurd Hoel, Tarjei Vesaas, Claes Gill)

9 Trekk ved modernismen (eller den moderne helt)
Skildring av den ensomme rastløse menneske på søken etter identitet og likevekt i tilværelsen, Gud er død og kirken har mistet sin makt. Skildringer tar ofte utgangspunkt i individet/jeg-et og man er på jakt etter harmoni og felleskap med andre mennesker. Individet skildres som utilfreds, urolig, ute av likevekt, søkende, på jakt for å helbrede et ”brudd”, full av fremmedfølelse (hvem er jeg?) Freud, Nietzsche og Darwin er de store heltene for modernistene

10 Forst. Fremmedgjort og splittet (jfr. Freuds bevissthet vs underbevissthet) Mange forfattere beskriver seg selv som lidende og genial (eg. en romantisk kunstnerpositur fra 1700-tallet) Et liv i byens larm og dens teknologiske utvikling (mye gatevandring) Kan man skrive om blomster og kjærlighet eller ”kjærligheten, døden og havet” i skyggen av atombomben? (modernismen etter 2. verdenskrig) Mange forfattere beskriver seg også ofte som i opposisjon, eller som et menneske som har vendt seg bort fra verden

11 Formelle trekk ved modernismen (brudd med det tradisjonelle eller tradisjonalismen, særlig realismen) Innhold: Andre temaer enn ”kjærligheten, døden og havet” – Jacobsen: tekniske installasjoner: gravemaskiner, strømledninger, togskinner, kart osv. Form: a) Lyrikk uten rim og rytme og vanlig strofe-inndeling (frie vers), vanskelig billedspråk (bruk av nye og spesielle metaforer og metonymier (likhet/nærhet – ”ei pakke røyk” er en metonymi), knekkprosa/løser opp syntaksen/absurd b) Romaner uten kronologi, blanding av sjangrer (romanen hadde essay-avbrudd), flere stemmer/fortellere (metaspråk), stream-of-consciousness (indre monolog med oppløst syntaks) – altså oppløsning av tradisjonell form. Man stilte også spørsmål ved roman-formen. Funksjon: Målet er å tenke, ikke føle, kampen for gjenføde helheten eller beskrive meningsløsheten på en forståelig måte Jeg tar ikke for meg teater, bildekunst, arkitektur, musikk, men her er det også modernistiske strømninger

12 Modernismens mange navn (kilde ”Dikt i Norge” (2002) av Ivar Havnevik)
Premodernisme (1890-tall) Førkrigsmodernisme (Rolf Jacobsen) Etterkrigsmodernisme ( ) 60-tallsmodernisme (nykritikk, strukturalisme – mange akademikere født like før krigen, grunnskolen i 40/50-åra) a) Kritisk modernisme (Georg Johannesen) b) Eksistensiell modernisme (Stein Mehren) c) Hverdagsmodernisme (Kolbein Falkeid) d) Fantasiens modernisme (Kate Næss) e) Analytisk modernisme (Einar Økland/Kjell Heggelund) f) Inkluderende og meditativ (tankefull) modernisme (Jan Erik Vold) g) Følsomhetens modernisme (Paal-Helge Haugen) h) Politisk og romantisk modernisme (Tor Obrestad) i) Feministisk modernisme (Eldrid Lunden)

13 Modernismen i Europa (1890-1940 – med tyngdepunkt 1920-30)
Symbolisme (se på fargene i Munchs bilder – hvitt/sort for døden? - rødt for kjærligheten? grønt/gult for sjalusi/angst?) Ekspresjonisme (selve ”uttrykket” (skrikende/bred pensel?) i motsetning til ”inntrykket” (impresjonisme)) Futurisme (kortvarig kunstretning på begynnelsen av 1900-tallet) Dadaisme (samme) Surrealisme (helt surrealistisk/meningsløst – skildring av det underbevisste – jfr. Freud)

14 Store modernistiske forfattere
T.S. Eliot (”Det golde landet” – dikt, 1922) James Joyce (”Ulysses” – roman, også kalt modernismens bibel, syntakoppløsning, ingen har greid å lese hele) Marcel Proust (7 romaner sett fra senga av syk mann) Virginnia Wolf (deprimerende og dyptpløyende, kompleks, suicidal) Samuel Beckett (absurdist, alle venter på Godot?) Vladimir Nabokov (Lolita – les den!) Alain Robbe-Grillet (10 siders skildring av et rom, spennende?) Franz Kafka (den enes kamp mot byråkratiet – du er skyldig og skal dømmes, men du vet ikke for hva? – stemning er ”kafkask”) Luigi Pirandello (vi er ikke hele, vi spiller roller for alle – Johan Borgens forbilde) Berthold Brecht (stor tysk dramatiker – Verfremdung-teknikk – ikke tro på fiksjonen)

15 Modernistene Virginnia Wolf, Cora Sandel (romaner) og Gunvor Hofmo (lyriker)

16 Jan Erik Vold og Georg Johannesen (modernistiske lyrikere)

17 To lyrikere, meste lest, moderne, men ikke modernister
To lyrikere, meste lest, moderne, men ikke modernister? (Halldis Moren Vesaas og Inger Hagerup – sønnen Klaus Hagerup)

18 Andre trekk ved modernismen – idé-historisk
Sterkt mistillit til opplysningsidealene, særlig fremtidsoptimismen Oppløsning av subjektet (multifreni) Mennesket styres av krefter det bare delvis kontrollerer (Nietzsche, Marx, Darwin, Freud) Alle tradisjonelle faste verdier er forfalt Fragmenterte uttrykk innebærer imidlertid en lengsel etter et meningsfylt, helhetlig verdensbilde og autentisitet (noe ekte og fast) Postmodernismen ”avslutter” sorgarbeidet, et helhetlig verdensbilde er ikke mulig – sannhetene med stor S fører bare til krig, konflikt og gale despoter (jfr. alle krigene på 1900-tallet) Men hva kommer etter modernismen og postmodernismen: Noen foreslår ”back-to-basic”– og at religionen får sin oppblomstring igjen?

19 Realismen (modernismen starter altså i Norge på 1890-tallet for så å dukke opp igjen etter rett før 2. verdenskrig og etterpå – l’art pour lar’t…) Realismen er likevel hovedstrømningen i norsk prosa fra 1870 til i dag (skildre ”virkeligheten som den er” for å oppnå noe, politiske endringer f.eks.) Kritisk realisme ( ) -”Sette problemer under debatt” – Georg Brandes) Nyrealismen ( ) - Etisk realisme/ heimstaddiktning, mange romaner om bygde-Norge Psykologisk realisme (1935- til i dag) - Skildring av barndom, svik, psykologiske forhold, ekteskap, kjærlighet osv. (basert på Freuds teorier) Sosialrealisme ( ) – Politisk litteraturen som skulle tjene sosialismen/revolusjonen – Dag Solstad, Tor Obrestad osv. (Solstad er modernist i dag)

20 Postmodernismen (1985- til i dag)
Knyttet til sosiologene Jean Baudrillard og Jean-Francois Lyotard Oppgjør med totalitetstenkning og helhetstenkning (holistisk tenkning – å se helheten, mye brukt i alt. medisin) – et oppgjør med forestillingen om at det finnes en ”virkelighet” Oppgjør med to myter innen vitenskapen: 1. Filosofi kan etablere fruktbare forbindelser mellom kunnskapsområder – (tverrfaglighet – tverrfaglighet er altså ikke-faglighet?) 2. Vitenskapen bringer folk mot større frihet (også atombomben?) Aktiver heller forskjellene

21 Forst. Mens modernistisk litteratur ofte handler om muligheten for å oppnå virkelig erkjennelse (Johan Borgen), er den postmoderne litteraturen ofte en lek med forskjellige virkelighetsmodeller, skrivemåter og litterære konvensjoner. Virkemidler: ironi, parodi, illusjonsbrudd, flere stemmer der ingen har autoritet, forfatteren blander seg inn, meta-tekst, hypertekst, men også forenkling er mulig (naivisme). Forfattere: Jan Kjærstad (i Norge), Jorge Luis Borges, Julio Cortazar, Umberto Eco, Salman Rushdi. Kjell Askildsen er minimalist. Erlend Loe naivist/ironiker.

22 Kjærstad, Solstad, Fløgstad Loe (post/modernister)

23 Ikke modernister, men mest lest
Ikke modernister, men mest lest? (Bergljot Hobæk Haff, Tove Nilsen, Anne Karin Elstad, Vigdis Hjort – og da har jeg ikke nevnt krimforfatterne Lindell, Fossum, Holt osv.)

24 Andre postmoderne trekk
De store fortellingene er over (nasjonsbyggingen i Norge f.eks.) – de små fortellingene er like viktige, jfr. begrepet ”dekonstruksjon” (river ned og bygger opp nye fortolkninger av en tekst) Alle skaper seg sin egen fortelling, sin egen personlighet, sin egen stil, narsissismen (selvnytelsen) er den store drivkraften Flimmeret av tegn/bilder/symboler/reklame oppløser virkeligheten (på 1990-tallet kom Internett og denne utviklingen eskalerte) Ingenting er sannere eller virkeligere eller viktigere enn noe annet Jeg-et er en konstruksjon. Mennesket går inn og ut av roller, jeg-et oppløses i flere jeg-er (multifreni - mangesinnethet) De ytrestyrte og tilpasningsdyktige vinner, de indrestyrte (med kjerne) taper Kunnskap og ferdigheter betyr mindre enn personligheten og tilpasningsdyktigheten (lojal og endringsvillig)

25 Forts. Vi morer oss i hjel. Reell politikk fins ikke lenger, alt er underholdning – også krig, overgrep og vold (jfr. Skavlan og ”Nytt på nytt” samt VG, Dagbladet) Språk skaper forestillingen om virkeligheten. I post-strukturalismen snakker man om at det er språket som skaper virkeligheten, ikke omvendt (Hvis man snakker om at to personer har et motsetningsforhold, blir det ofte slik). Postmodernismen er først og fremst etter vestlig trekk (innen akademia og blant kunstnere). Men mange historikere steiler over forestillingen om at konsentrasjonsleirene bare skulle være en språklig konstruksjon - ansvarsfraskrivelse og farlig…

26 Forst. Modernismen og postmodernismen har preg av ”kunst for kunstens skyld” (l’art pour l’art), kunsten har fått en egenverdi og er ”frakoblet” fra ”virkeligheten” og den skal ikke ha noe bestemt politisk formål eller brukes som middel for å endre samfunnet slik som realismen. Merk at alle moderne retninger i kunsten er blitt forfulgt og forbudt av diktatorer som Hitler (mot ”entartet Kunst” – degenerert kunst), Mao, Lenin og Stalin – kunsten skulle støtte diktaturene, altså brukes politisk, og det strider imot det modernistiske prinsipp: ”kunst for kunstens skyld

27 Pablo Picassos oppløste virkelighet
.

28 Guernica – krigsbilde fra den spanske borgerkrigen (1937)
.

29 Salvador Dalis moderne kunst
.

30 Eksentrisk og småsprø .

31 Den gales innsikt? .

32 Det første postmoderne bilde/montasje
Det første postmoderne bilde/montasje? - ”Alt er tillatt”, levende og døde ”helter” om hverandre på samme bilde (Peter Blake, 1967 – British Pop Art) .

33 I dag? Hvilken litterære retninger har vi i dag? I Vesten? Godt spørsmål – slik begreper skapes i ettertid… Mange retninger om hverandre Postmodernismen fortsetter Back to basic? Religiøs renessanse? (Hvem var Jesus? Jakten på Gralsmyten? Engler og demoner) Internett-litteratur (aviser, blogg, spill) – litteratur på papir dør ut? Læreboka dør ut?


Laste ned ppt "Modernismen i Norge (litteratur) – 1900-tallet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google