Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Workshop 3: Integrasjoner, Sevan Marine

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Workshop 3: Integrasjoner, Sevan Marine"— Utskrift av presentasjonen:

1 Workshop 3: Integrasjoner, Sevan Marine
Lars Henriksen,Magnus Thue Øyen og Jon Terje Holm

2 Agenda Intro Path /Sevan Marine Gjennomgang Maximo-Agresso integrasjon
Gjennomgang Replikeringsløsning Muligheter integrasjon Maximo v6 og v7 Demonstrasjon (Maximo-Agresso integrasjon) Spørsmål? Veien til effektivt vedlikehold

3 Hvem er vi? Path AS Leverer tjenester og totalløsninger for vedlikeholdsstyring og vedlikeholdsplanlegging Etablert: 1997 Antall ansatte: 12 15 års erfaring med Maximo IBM Business Partner Skandinavisk Reseller for Syclo Software Samarbeidspartner med Framsteg Prosess Tjenester vi leverer: Prosjektledelse Analyse av arbeidsprosesser. Finne og definere KPI indikatorer. Kunnskapsoverføring til ledelse og utførende personell Systemtilpasning og konfigurering Integrasjoner Programmering Ressursutleie Eiendoms forvaltning Transport Infrastruktur Shipping Veien til effektivt vedlikehold

4 Hvem er Sevan Marine? Sevan Marine ASA spesialiserer seg på bygging, eierskap og drift av flytende enheter for offshore. Firmaet har utviklet en sylinderformet plattformkonstruksjon som passer for alle typer offshore miljøer. For øyeblikket fokuserer Sevan Marine på to typer bruk av denne plattformen, flytende produksjon (FPSO) og drilling. Veien til effektivt vedlikehold

5 Hvem er Sevan Marine? Sevan Marine har definert Maximo som et av sine hovedsystem og bruker Maximo på all innkjøp,logistikk og QHSE i organisasjonen. Dette gjelder både for konstruksjonsfasen og driftsfasen av enhetene. I tillegg brukes Maximo til vedlikeholdsstyring på alle enhetene. Maximo installeres på alle enheter Sevan har, eller har under utvikling. Fra disse enhetene vil dataene replikeres inn til en sentral landdatabase (Arendal og Rio) som vil inneholde informasjon om alle enhetene. Plattformene kan dermed jobbe uavhengig av tilgang til land eller ikke. For øyeblikket har Sevan Marine fire enheter som er ferdigbygd og har Maximo installert ombord. Dette er: Sevan Piranema – Denne er stasjonert på Piranema feltet utenfor kysten av Brasil. Sevan Hummingbird – Denne er stasjonert på Chestnut feltet på Britisk sokkel i Nordsjøen. Sevan Voyageur – Denne er stasjonert i Nordsjøen på britisk side. Sevan Driller 1 – Denne er stasjonert i Brasil. Det er i tillegg flere enheter under konstruksjon. Veien til effektivt vedlikehold

6 Hvem er Sevan Marine? Path har også utviklet en egen QHSE (Quality, Health, Safety and Environment) modul for Sevan. I tillegg har Sevan en integrasjon mot økonomi (Agresso). Denne integrasjonen sender over innkjøpsordreinformasjon til Agresso. Fra Agresso kommer leverandører og valutakurser. Veien til effektivt vedlikehold

7 Integrasjoner Sevan Marine
SmarTeam Siemens Catia Maximo Agresso HR/Lønn En gjennomgående flyt av data gjennom hovedsystemene er noe Sevan jobber med å få på plass. Veien til effektivt vedlikehold

8 Maximo-Agresso Maximo Agresso
Valutakurs Maximo Agresso Leverandørregister Innkjøpsordre Varemottak Agresso eksporterer daglig oppdaterte valutakurser til Maximo Leverandørregister vedlikeholdes i Agresso og eksporteres til Maximo Innkjøpsordre opprettes i Maximo og eksporteres fortløpende til Agresso ved godkjenning Varemottak registreres i Maximo og eksporteres fortløpende til Agresso Veien til effektivt vedlikehold

9 Maximo-Agresso Ikke integrasjon av GL konto komponenter
Forutsetter vedlikehold både i Maximo og Agresso Ikke felles artikkelregister Maximo vedlikeholder eget artikkelregister Agresso har i sitt artikkelregister tre dummy artikler: SERVICE, MATERIAL og ITEM Ordrelinjer av typen SERVICE eksporteres fra Maximo med SERVICE som artikkelnummer Ordrelinjer av typen MATERIAL eksporteres fra Maximo med MATERIAL som artikkelnummer Ordrelinjer av typen ITEM eksporteres fra Maximo med ITEM som artikkelnummer Veien til effektivt vedlikehold

10 Maximo Enterprise Adapter
Eksternt system – konfigurasjon som spesifiserer hvilket adapter og hvilke grensesnitt og køer som skal benyttes i en integrasjon. External system Inbound Outbound Køer – meldingslagre med innkommende og utgående data. Maximo adapter Integrasjonsgrensesnitt – assosieres med spesifikke inte- grasjonsobjekter. Gjør integrasjonsobjekter og punkt tilgjengelig for eksternt system. Interface Interface Integrasjonspunkt – gir tilgang til MBO data ved å referere integrasjonsobjekter. Integration Point Integration Point Integrasjonsobjekter – datasett som får sitt innhold fra en eller flere MBO. Kan også inneholde brukerdefinerte og non-persistent felt. Integration Object Integration Object Maximo MBO MBO Veien til effektivt vedlikehold

11 Maximo Enterprise Adapter
Maximo har tre forhåndsdefinerte køer Continuous Inbound (cqin) Prosesserer innkommende transaksjoner fortløpende og fortsetter prosesseringen selv om enkelte transaksjoner feiler. Sequential Inbound (sqin) Prosesserer innkommende transaksjoner i samme rekkefølge som de blir lagt i køen – FIFO. Dersom en feil oppstår blir ikke nye transaksjoner behandlet før feilen er rettet. Sequential Outbound (sqout) Prosesserer utgående transaksjoner i samme rekkefølge som de blir lagt i køen – FIFO. Dersom en feil oppstår blir ikke nye transaksjoner behandlet før feilen er rettet. Veien til effektivt vedlikehold

12 Kommunikasjon - Muligheter
Maximo Integration Gateway Innkommende data Maximo kan motta transaksjoner som flatfiler, XML eller via Interface tabeller. Interface tabeller er definerte tabeller i en relasjonsdatabase som eksterne systemer kan fylle fortløpende med transaksjoner som så blir prosessert av Maximo ved et gitt interval. Maximo kan motta XML transaksjoner via Enterprise JavaBeans (EJB), HTTP/HTTPS eller Web service. Utgående data Maximo kan kommunisere med eksterne systemer på følgende måter: Enterprise JavaBeans (EJB) Flatfiler HTTP (Utgående data leveres som XML til URL) Interface Tables Java Message Service (JMS) Web service XML fil Veien til effektivt vedlikehold

13 Kartlegging Integrasjonsbehov – hvilke data skal utveksles
Leverandørregister, valutakurs, innkjøpsordre og varemottak Eierskap – hvilket system skal eie og vedlikeholde hvilke data Leverandørregister vedlikeholdes i Agresso Valutakurs blir oppdatert i Agresso og eksportert til Maximo Innkjøpsordre opprettes og godkjennes i Maximo, eksporteres til Agresso når ordren blir godkjent Varemottak registreres i Maximo, eksporteres til Agresso Problemstillinger En gitt innkjøpsordre skal kun eksporteres til Agresso en gang Endringer som gjøres i tidligere godkjente innkjøpsordre må likevel reflekteres i Agresso Ikke felles artikkelregister Kommunikasjonsmuligheter Agresso kan ta imot flatfiler i eget format på eget importområde Agresso kan eksportere XML filer på eget eksportområde Veien til effektivt vedlikehold

14 Kopi av eksporterte filer arkiveres MEA
Maximo Eksport fra Maximo Brukerhandlinger i Maximo får MEA til å generere XML-filer om hvilke data som er oppdatert XML-filene plukkes opp, sorteres og brukes som grunnlag for å generere flatfiler som kan leses av Agresso Kopi av eksporterte filer arkiveres MEA XML XML via HTTP Post Logg Dot.NET applikasjon (Windows Service) Arkiv Import fra Agresso Agresso genererer på gitte intervaller XML filer med leverandørregister og valutakurser XML-filene plukkes opp og sendes til MEA via HTTP post Kopi av importerte filer arkiveres XML Flat Agresso Veien til effektivt vedlikehold

15 Artikkelregister Agresso har ikke felles artikkelregister med Maximo, men bruker i stedet dummy artikler – SERVICE, MATERIAL og ITEM Alle ordrelinjer i Maximo har en linjetype. Linjetypen avgjør hvilket artikkelnummer som legges inn i eksportfilen fra Maximo. Dette gjøres automatisk ved hjelp av et sett regler som er definert på integrasjonsgrensesnittet for innkjøpsordre. Maxmo Eksportfil Artikkel Line Type Artikkel 10023 ITEM ITEM MATERIAL MATERIAL SERVICE SERVICE Veien til effektivt vedlikehold

16 Innkjøpsordre En gitt innkjøpsordre skal kun eksporteres til Agresso en gang Endringer som gjøres i tidligere godkjente innkjøpsordre må likevel reflekteres i Agresso For å løse dette blir endrede innkjøpsordre behandlet som en egen integrasjon og eksportert i et eget filformat som Agresso kan behandle annerledes enn den opprinnelige innkjøpsordren. I Maximo krever dette et flagg som settes første gang ordren eksporteres og som blir sjekket hver gang ordren godkjennes. Veien til effektivt vedlikehold

17 Innkjøpsordre 1. Innkjøpsordre opprettes 2. Innkjøpsordre godkjennes
WAPPR XML Flatfil Innkjøpsordre APPR WAPPR XML 1 Flatfil Ordreendring APPR 1. Innkjøpsordre opprettes 2. Innkjøpsordre godkjennes Sjekk om ordre er eksportert tidligere (Nei) Eksporter uten å sette flagg, oppdater database 3. Innkjøpsordre endres 4. Innkjøpsordre godkjennes på nytt Sjekk om ordre er eksportert tidligere (Ja) Eksporter og sett flagg Veien til effektivt vedlikehold

18 Import Leverandørregister Valutakurser
Agresso eksporterer fullt leverandørregister for hvert selskap Valutakurser Agresso har ett register med valutakurser felles for alle selskap Maximo har ett register for hvert selskap Hvert selskap i Maximo trenger valutakurser mot sin basis valuta Agresso eksporterer en fil for hver basis valuta (USD, NOK og BRL) Integrasjonsservicen bruker de eksporterte filene fra Agresso til å generere en fil for hvert selskap Agresso USD Dot.NET applikasjon (Windows Service) USD D1 USD S1 USD SM Maximo MEA NOK NOK KA BRL BRL B2 BRL PS Veien til effektivt vedlikehold

19 Konfigurasjon – Integration Objects
Tre applikasjoner i integrasjonsmodulen: Integration Objects Integration Interfaces External System Integration Objects Ett objekt for hver integrasjon Veien til effektivt vedlikehold

20 Konfigurasjon – Integration Objects
Hvert objekt kobles mot en eller flere MBO Veien til effektivt vedlikehold

21 Konfigurasjon – Integration Interfaces
Ett grensesnitt for hvert integrasjonsobjekt Hvert grensesnitt kan kobles mot egenutviklede Java-klasser AGPOVOExport sjekker og oppdaterer en oppslagstabell og setter flagg i den eksporterte XML-filen Veien til effektivt vedlikehold

22 Konfigurasjon – Integration Interfaces
Det kan defineres sett med regler for hver MBO i hvert grensesnitt POSTATUSSKIP hindrer eksport av innkjøpsordre som ikke er godkjente POCHGSKIP hindrer eksport av innkjøpsordre med mindre status er endret Veien til effektivt vedlikehold

23 Konfigurasjon – Integration Interfaces
Regler for å erstatte artikkelnummeret i den eksporterte XML-filen med et dummy-nummer basert på ordrelinjens linjetype Veien til effektivt vedlikehold

24 Konfigurasjon – External System
Spesifiserer adapter, grensesnitt og køer AGPOVOInterface og AGRECEIVEDInterface er konfigurert som utgående grensesnitt Veien til effektivt vedlikehold

25 Konfigurasjon – External System
AGEXCHANGEInterface og AGVENDORInterface er konfigurert som grensesnitt for innkommende data AGEXCHANGEInterface benytter Continuous Queue AGVENDORInterfave benytter Sequential Queue Veien til effektivt vedlikehold

26 Maximo – Replikeringsløsning
Løsningen bygger på bruken av Maximo sin egen adapter for utveksling av data: MEA – Maximo Enterpise Adapter (XML, flatfiler, Ascii format) En sentral installasjon av Maximo som er Master database for desentraliserte installasjoner Master databasen inneholder all grunndata for løsningen. Kontoplaner, valuta, valutakurser, verdilister etc. Utveksling av data skjer etter en oppsatt tidsplan eller manuell ved overstyring Replikeringen styres av utgående og inngående prosesser MX Site A MX Master DB MX Site B MX Site C Veien til effektivt vedlikehold

27 Muligheter integrasjon Maximo v6 og v7
Oversikt av Integrasjonsrammeverk (Integration Framework Architecture) Integrasjonsforbedringer og endringer fra versjon 6.x to 7.1 Maximo 7.1 Integrasjon – Ny funksjonalitet Veien til effektivt vedlikehold

28 Integrasjonsrammeverk
Hva er Integration Framework? Integrasjonsrammeverket (Integration Framework) er en integrert del av Tivoli Process Automation Engine (TPAE). Det muliggjør synkronisering og integrering av data og applikasjoner mellom applikasjoner som benytter TPAE og et eksternt system. Det finnes 58 forhåndsdefinerte objektstrukturer som kan benyttes når integrasjonsrammeverket er satt opp. Integrasjonsrammeverket er fullstendig konfigurerbart. Det er muligheter for å endre grensesnittenes grunnleggende egenskaper basert på regler (uten programmering) og ved Java tilpasninger. Veien til effektivt vedlikehold

29 Integrasjonstyper Integrasjonstyper definerer hvordan integrasjonen blir utført. Det finnes tre typer: Dataintegrasjon OMP Integrasjon Applikasjon integrasjon Veien til effektivt vedlikehold

30 Integrasjonsretning Kan gå en eller begge veier.
Veien til effektivt vedlikehold

31 Transaksjons håndtering
Integration Framework kan integrere en applikasjon med et eksternt system via asynkron eller synkron prosessering. Asynkron prosessering innebærer at de to systemene ikke kommuniserer i sanntid. Transaksjonen sendes fra applikasjonen til køen og fra køen videre til det eksterne systemet. Det eksterne systemet sender transaksjonen til køen som så sender den til applikasjonen. Synkron prosessering betyr at de to systemene kommuniserer i sanntid. Dette krever at begge systemene kjører samtidig. Veien til effektivt vedlikehold

32 Operasjoner En integrasjon kan ha ulike tilnærminger til transaksjonene Veien til effektivt vedlikehold

33 Prosessflyt Asynkron prosessering benytter køer og bygger transaksjoner ved hjelp av Integration Data Dictionary (IDD) Veien til effektivt vedlikehold 4/3/2017

34 Utgående transaksjoner (OutboundTrans.)
Data kan eksporteres manuelt, eller transaksjoner kan utløses av hendelser i systemet Veien til effektivt vedlikehold

35 Hendelser (Events) En hendelse i systemet får Event Manager til å sjekke om det er registrert en Listener for hendelsen Veien til effektivt vedlikehold

36 Utgående format (End Points)
End Point er der en utgående transaksjon ender Veien til effektivt vedlikehold

37 Inngående flyt (Inbound flow)
Inngående data kan komme fra XML, flatfiler eller interface tables, og kan komme via HTTP, Web Service eller EJB Veien til effektivt vedlikehold

38 Integrasjonsendringer 6.x til 7.x
Integration Objects har endret navn til Object Structures Integration Point – fjernet – flyttet sammen med Object Structure Interfaces separert ved retning og gitt nytt navn Publish Channels = Outbound Interface Enterprise Services = Inbound Interface Veien til effektivt vedlikehold

39 Terminologiendringer
Version 6. Maximo Enterprise Adapter (MEA) Integration Objects Integration Point Outbound Interface Inbound Interface Interface Controls Version 7 Integration Framework Object Structures N/A – Collapsed into Obj St Publish Channel Enterprise Service Integration controls Veien til effektivt vedlikehold

40 Integrasjon Meny Release 7 Release 6 Integration Integration
Integration Objects Integration Interfaces External Systems Release 7 Integration Object Structures Publish Channels Enterprise Services External Systems Invocation Channels Web Services Library End Points Logical Management Operations Integration Modules Launch in Context Message Reprocessing Message Tracking Veien til effektivt vedlikehold

41 Maximo 7.1 integrasjon – Ny funksjonalitet
Services Object Structure Standard Web Service Library Invocation Channels Maximo initiated invoke of an external service Message Tracking and Reprocessing Two new applications Data Import Enhanced features for Preview Mode functionality PMP - OMP Integration LIC – Launch in Context Additional out-of-the-box Content New Object Structures and other content provided out of the box Veien til effektivt vedlikehold

42 Demo: Maximo – Agresso integrasjon
Veien til effektivt vedlikehold

43 Spørsmål? Veien til effektivt vedlikehold


Laste ned ppt "Workshop 3: Integrasjoner, Sevan Marine"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google