Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En presentasjon av 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En presentasjon av 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 En presentasjon av 1

2 Tiltakshaver, ide og konsept
Arkitektene Tiltakshaver, ide og konsept Petter Olsen i samarbeid med Frederica Miller Gaia-Oslo as 2

3 Ide og symbolikk Økologien – læren om sammenhengene i naturen - er grunnleggende for Ramme gårds produksjon og gårdsbygninger. Gårdsbutikken på Ramme er et steds- og klimatilpasset bygg, med økologisk forsvarlige materialer og naturlig ventilasjon. Bygget er tilpasset klimaet og ligger med ryggen mot nord og de kalde vindene, mot syd åpner bygget seg med et drivhus. Langs alleen mot nord ligger hønsehuset – som siden er blitt galleri –beskyttet av en jordvoll. Foran drivhuset mot syd er det en damm som reflekterer lys og varme inn i drivhuset. Selve butikken er laget med en 6-kantet plan, med trapp i midten, i andre etasje er det kontor og derfra går det en trapp opp til ”Tehuset” utsiktstårnet på toppen. Helt øverst i kuppelen er det et flaggermus hus. Gårdsbutikken selger lokal økologisk mat blant annet produsert på gården og kafeen serverer maten som er sunn for både kropp og sjel ! 3

4 4 Faksimile fra Østlandets Blad – høsten 2006

5 6 kanten og stjernen Stjernen er en forening av 2 likesidede trekanter og danner innerst en 6-kant Den ene trekanten har base på jorda og peker opp mot himmelen Og den andre trekanten har base i himmelen og peker ned mot jorda Stjernen og sekskanten er et eldgammelt symbol for foreningen av det jordiske – praktiske - med det åndelige – sjelelige For Ramme betyr det en praktisk økologisk produksjon som skal inspirere besøkende til å gå i gang med de endringsprosesser som er nødvendig for å skape en frodig bærekraftig kultur 5

6 6

7 Tårnet 7 Forbildet for tårnet er 2-delt:
Storgårder har tradisjonelt hatt forseggjorte klokketårn på stabbur eller låve Løkkuppel formen kommer fra russiske kirker som ble laget av ospetre Tårnet på Ramme forener disse tradisjonene i en egen 6-kantet kuppel, tekket med osp som er formet som taktekkingen på norske stavkirker Tårnet er det første som møter deg når du kommer til Ramme, den ønsker gjester velkommen til kafeen og signaliserer at gården har mange eventyrlige steder og opplevelser! 7

8 Kronen 8 Kuppelen er ’kronet’ med 3 former
Kula er laget av kobber irret på en spesiell måte slik at den blir blå Stjernen – er en tredimensjonal 6 –kantet stjerne laget av kobber belagt med gull Månesigden – er i den posisjon nymånen er på Ramme og er laget av kobber belagt med sølv Kula symboliserer ”den blå planeten” - jorda, nymånen begynnelsen på en ny tid og stjernen foreningen av det jordiske og åndelige Til sammen symboliserer de begynnelsen på en ny tid med en økologisk forsvarlig og bærekraftig kultur 8

9 Byggeprosess -byggingen av Diversen begynte høsten 2002.
Før og etter 9

10 Før og etter 10

11 Før og etter 11

12 12 Kuppel og tårn ankommer Tårnbygger Anders Frøstrup Timber as
12

13 13 ....og heises på plass

14 ”Kronen” – kula – stjernen og nymånen – heises på plass
14

15 Fra ”kronings”seremonien
15

16 17

17 Materialbruk Diversen er bygget som et økologisk forsvarlig - sunt hus. Så langt mulig er det brukt miljøvennlige materialer som skaper et godt inneklima og som ikke forurenser naturen. Hovedkonstruksjonen og tårnet - er en tømmer ramme (ekte bindingsverk) som ble laget på verksted av håndverkerne i Timber as i Tønsberg. Delene ble fraktet til Ramme, montert og heist på plass i løpet av en uke på byggeplassen. Første etasje er isolert med halmballer stablet på plass utenpå rammen, halmen er pusset utvendig med kalkpuss, og innvendig med leirepuss. Galleriet er laget av Leca pusset med kalkpuss. Muren imellom galleriet og drivhuset er murt i tegl med felt av jordstein (ubrent tegl) Taket i Galleriet er et dynamisk isolert tak laget av treullsement pusset med kalk. Taket og andre etasje er isolert med cellulosefiber, og tekket med torv. Utvendig panel er ubehandlet osp. 18

18 Tømmer rammen monteres
Andre etasje heises opp 19

19 Veggene isoleres med halmballer
Utvendig pusses med kalkpuss 20

20 Utvendig panel er ubehandlet osp, som gradvis gråner
21

21 Torvtaket er lagt på opprinnelig måte, med 2 lag torv, et lag med graset ned, og et lag med graset opp, torvhaldskroker er laget av einer, torvhaldsstokken pakket inn i bjørkenever. Taket på kontoret i andre etasje har et diamantmønster med takløk i 2 farger. Takløk er et tradisjonelt taktekke som både tåler tørke og beskytter mot brann 22

22 Gulvet – er lagt opp på Hasopor isolasjon (resirkulert glass) og det første laget med blåleire er istøpt vannbåren varme. Det øverste laget på ca. 1cm tykkelse ble støpt som trekantede fliser med trespiler imellom, deretter ble spilene tatt ut og det ble fuget mellom flisene. Gulvet er en blanding av leire, sand, jordfargepigmenter og linolje. Gulvet vedlikeholdes med en Biofa hardolje og bonevoks. Leiregulvet – laget av Panda Bygg ved Piet Jensen 23

23 24

24 25 Leirepuss – pusset for hånd med 3 lag – første lag er en blanding
av leire og sand, med gradvis finere sand for hvert lag, ytterst er det ren farget leire blandet med melklister (hvetemel og vann) Leirepusser – Julio Perez – Gaia-Oslo as 25

25 Utmurt bindingsverk i kafeen, med jordstein, pusset med leire – jordsteinen og leirepussen virker fuktregulerende og har i tillegg gode inneklimatiske egenskaper 26

26 27 Vinduene og dørene er laget av Vestfoldsnekkeriet as.
Vinduene er 2-lags koblet glass, hvor utvendig glasslag er en håndblåst polsk glass. De fargede glass feltene er levert av Norsk Kunstglass as. 27

27 Maling – konstruksjonen, trappen, himling og innredning er behandlet med en lasurmaling fra Färgbygge laget og malt av Geir Grytøyr 28

28 Innredning – Hyller og kjøkkeninnredning er laget etter arkitekt tegninger av Vestfoldsnekkeriet as. Bord og stoler er fra Ikea. 29

29 Lampene – er laget av Jan Leusen med gjenbruks-materialer 30

30 Kunsten på veggene er fra Petter Olsens private samling og skiftes med jevne mellomrom
Strutsen er et gammelt tivolidyr Hønsesnurren er tegnet av arkitekten og laget av en polsk snekker 31

31 Energi Bygningene er planlagt slik at de er tilpasset lokal klima, og godt isolert. Det reduserer varmebehovet. Planløsningen er sonet, slik at drivhuset gir varme til galleriet, og galleriet og murveggen imellom utjevner temperaturen i drivhuset. Diversen har vannbåret gulvvarme og radiatorer i tillegg til en kakkelovn. Varmtvannet som varmer både bygninger og drivhus produseres i fyrhuset nord for det store drivhuset ved hjelp av biobrensel – flis fra gården og nærmiljøet. Her er det også en tørke for tørking av for, materialer og grønnsaker. Kakkelovnen gir muligheten for åpen ild og ekstra hygge på kalde vintersnetter. Den er en kombinert bakerovn type som kan brukes til å bake brød og kaker. 32

32 Kakkelovnen – levert av
Kakkelovnsmakeriet i Drøbak 33

33 Fyrhuset – en skrue mater fyrkjelen automatisk med flis fra gården
34

34 35 Det store drivhuset – produserer tomater, agurk, auberginer mm.
Drivhuset står tom 3 måneder om vinteren for å begrense skadedyr. 35

35 Naturlig Ventilasjon Bygget er naturlig ventilert med unntak av avtrekk over kjøkken vifte, WC og fra teknisk rom. Lufting skjer gjennom spalteventiler og åpning av vinduer. For å øke luftstrømning kan luker eller vinduer i tårnet åpnes slik at man får en skorsteinseffekt. Tidligere hønsehus – nå galleri – er dynamisk isolert. Dvs. at frisk luft trekkes inn gjennom en luftåpen takflate (laget av treullsementplater pusset med kalkpuss innvendig). Dette minsker varmetapet ut, forvarmer frisk luft inn og virker som en varmeveksler. Hele bygget er diffusjonsåpen, det betyr at veggene regulerer fuktighet og tillater en begrenset luftgjennomgang. 36

36 Lille drivhus Det lille drivhuset var planlagt som oppalsveksthus, men er etterhvert blitt en populær del av kafeen og selskapslokale. Muren mellom drivhuset og galleriet er murt i tegl med felt med jordstein av leire - ubrent tegl- imellom. Jordsteinen er hygroskopisk, dvs. at den regulerer fuktighet. Den tunge veggen – mur og jordstein – fungerer som et varmelager for å utjevne temperaturen i drivhuset. Jordsteinen er skråstilt for bedre å lagre varme. Det er den ytterste centimeteren som lagrer varme, og ved å skråstille steinen økes overflaten som kan lagre varme. Gulvet er gamle resirkulerte murstein lagt i sand. Glasset og drivhuskonstruksjonen er laget av malt aluminium levert av den svenske leverandøren UBA Borgstrand as. 37

37 Det lille drivhuset, opprinnelig laget som oppalsveksthus
38

38 39

39 Hønsehuset Galleri Galleriet ble opprinnelig laget som et hønsehus, derav navnet. Hønene fikk aldri flytte inn, istedenfor er det blitt et galleri med vekslende utstillinger Bildet viser utstilling og åpningskonsert med Maria Bovin de Labbe Veggene er murt Leca, pusset med kalkpuss og malt med kalk Taket er dynamisk isolert med steinullsement elementer, pusset innvendig med kalkpuss Gulvet er betong behandlet med olje 40

40 Avløps renseanlegg Alt avløpet på Ramme Gård renses lokalt i et naturbasert avløpsrenseanlegg Renseanlegget ligger syd for gården og består av et våtmarksfilter og en dam. 41

41 Stjernescenen Det stjerneformede bedet foran Diversen er et plante- og urtebed laget av tegl, hvor sekskant motivet går igjen Om sommeren dobler den som ”stjernescenen” hvor det er konserter med blant annet Lars Lillo Stenberg, Cohen på norsk med Nicolay Lange Nielsen. 42

42 Lekeplassen Lekeplassen er laget etter modell av lekeplassene til Natura ved Tommie Nilsen men formet spesielt av Petter Olsen for plassen foran Diversen. Her er det uteplass for kafeen, bålplass om vinteren når dammen blir en skøytedam. 43

43 Hvem har vært med ? Prosjekterende: Tiltakshaver og ide: Petter Olsen
Byggherrens representant: Gårdbruker Håkon Næsheim Prosjekterende: Arkitekt: Petter Olsen med Gaia-Oslo as ved Frederica Miller siv-ark MNAL Bygningsingeniør: BA8as ved Ulf Kristiansen Energisystemer: Kanenergi as ved Per F. Jørgensen VVS: C. Holtedahl as. ved Caspar Holtedahl Elektriske: Ing. P. Ødemark as. ved Ole Enger 44

44 Utførende 45 Byggeledelse: Follo Takstsenter ved Terje Karlstad
Tømmerkonstruksjoner, trapper og tårn: Timber as.ved Anders Frøstrup Vinduer, dører og porter: Vestfoldsnekkeriet as. Halmvegger og kalkpuss utvendig: Åpne Rom v. Ole Christian Grønhovd Kalkpuss og -maling: Terje Berner Jordgulv: Panda Bygg ved Piet Jensen Murerarbeid: Murmester Leif Kr. Stensrud as Leirepuss: Gaia-Oslo as ved Julio Perez Malerarbeid: Geir Grytøyr Glasskonstruksjon: UBA Borgstrand ab. Innredningsarbeid: Vestfoldsnekkeriet as. Kontorinnredning: Espen Revold, snekker Rørleggerarbeid: Østfold Rør as. Elektrikerarbeid: Vestby Elektroservice as. Grunnarbeider: Fjelstad Entreprenør: Bjerk-Lind Bygg as. 45

45 46


Laste ned ppt "En presentasjon av 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google