Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Moderne vegtunneler Etatsprosjekt 2008 – 2011 21. august 2008 Kjersti K. Dunham.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Moderne vegtunneler Etatsprosjekt 2008 – 2011 21. august 2008 Kjersti K. Dunham."— Utskrift av presentasjonen:

1 Moderne vegtunneler Etatsprosjekt 2008 – 2011 21. august 2008 Kjersti K. Dunham

2 Moderne vegtunneler •Følge opp saker etaten har lovet etter Agendarapporten og Bransjerapporten bl.a.: –Forvaltningssystem for tunneler –Geologisk dokumentasjon –Tunnelskole •Utvikle forslag til tunnelstrategi

3 Moderne vegtunneler •Teknologiavdelingen v/Tunnel- og betongseksjonen har daglig ledelse av prosjektet •Styringsgruppe for prosjektet •Prosjekteier Vegdirektøren •Prosjektleder Harald Buvik •Ressurser fra Vd, regionene, tunnelbransjen..

4 Styringsgruppe •Lars Aksnes (leder) •Ole Chr. Torpp •Helen Riddervold •Per Morten Lund •Nils Magne Slinde •Kjersti K. Dunham

5 Moderne vegtunneler Resultatmål •Utvikle forslag til tunnelstrategi •Tunnelskole skal være i gang innen utgangen av 2008 •Forvaltningssystem skal være definert og fremlagt i løpet av 2009 •Nye tunnelkledninger skal være sannsynliggjort utviklet i løpet av prosjektperioden •Harmonisering av regelverk for brannprøving •Første modul av standard dokumentasjonssystem for geologisk kartlegging tas i bruk i løpet av 2009 •Innarbeide resultater i etatens håndbøker •Arrangere årlige temadager for tunnel •Avslutte prosjektet med et tunnelseminar

6 Moderne vegtunneler Effektmål •Etaten skal fremstå med en klar policy både på tunnelplanlegging, -bygging og -forvaltning. •Levetid på konstruksjon og utstyr i henhold til vedtatt strategi •Dokumentasjon av tekniske løsninger i våre tunneler i standard system. •Optimalisere tunnelutformingen •Videreutvikle brannsikre løsninger for vann- og frostsikring. •Tydeliggjøre og videreføre etatens egen tunnelkompetanse og bidra til økt bransjesamarbeid.

7 Delprosjekter (rev) •Dp0 Strategi for vegtunneler •Dp1 Tunnel som planelement i vegsystem og lokalsamfunn •Dp2 Tunnelskole •Dp3 Tilstrekkelig standard og sikkerhet i vegtunneler •Dp4 Tunnelkledninger •Dp5 Brannsikkerhet og materialkrav •Dp6 Tunneldokumentasjon •Dp7 Tunnelutforming

8 Tunnelstrategi Målsetningen er at man gjennom økt kompetanse og tverrfaglig helhetstenking i forhold til planlegging, bygging og drift/vedlikehold av vegtunneler oppnår størst mulig grad av forutsigbarhet i forhold til kvalitet, sikkerhet og forvalting av vegtunneler.

9 Hva skal en tunnelstrategi omfatte? •Tunnel som planelement i vegsystem og lokalsamfunn •Organisasjon og kompetanse •Drift og vedlikehold •Stabilitetssikring •Tunnelsikkerhet •Funksjonalitet •Levetidsvurderinger ”Life Cycle cost” •Tilgjengelighet – krav til åpenhet

10 Strategi for vegtunneler •Arbeidet med tunnelstrategi skal forankres i ELM i møte 28 august 2008


Laste ned ppt "Moderne vegtunneler Etatsprosjekt 2008 – 2011 21. august 2008 Kjersti K. Dunham."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google