Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skedsmo 12. november 2009 Tonje Hilde Giæver

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skedsmo 12. november 2009 Tonje Hilde Giæver"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skedsmo 12. november 2009 Tonje Hilde Giæver
IKT i matematikk Skedsmo 12. november 2009 Tonje Hilde Giæver

2 Repetisjon fra forrige økt
Bruk av regneark til støtte for hovedområdene: Tall og algebra Geometri Måling Ulike muligheter til å lage digitale læringsressurser for elevene.

3 Plan for dagen Fortsette med regneark for hovedområdene: Formeleditor
Statistikk, sannsyn, kombinatorikk Funksjoner Formeleditor Tegneverktøy Speiling, rotasjon og forskyving Konstruksjon

4 Statistikk, sannsyn og kombinatorikk
Ordne og gruppere data, median, typetall, gjennomsnitt, variasjonsbredde Presentere data Funksjoner Tolke og representere ved grafer, tabeller, formler og tekst Proporsjonale, omvendt proporsjonale, lineære og enkle kvadratiske funksjoner

5 Statistikk, sannsyn og kombinatorikk
Statistikk omfattar å planleggje, samle inn, organisere, analysere og presentere data. I analysen av data høyrer det med å beskrive generelle trekk ved datamaterialet. Å vurdere og sjå kritisk på konklusjonar og framstilling av data er sentralt i statistikk. I sannsynsrekning talfester ein kor stor sjanse det er for at ei hending skal skje. I kombinatorikk arbeider ein med systematiske måtar å finne tal på, og det er ofte nødvendig for å kunne berekne sannsyn.

6 Aktuelle funksjoner: Statistikk: Kombinatorikk antall.hvis()
størst(), min(), gjennomsnitt() median(), modus() Kombinatorikk tilfeldig()

7 Gode forslag til statistiske oppgaver:

8 Diagrammer Linjediagram – for å vise data som forandrer seg over tid
Sektordiagram – for å vise hvor stor del noe er av en helhet Søylediagram – for frekvenser Punktdiagram (xy) for å tegne grafer i et koordinatsystem

9 Funksjoner Ein funksjon beskriv endring eller utvikling av ein storleik som er avhengig av ein annan, på ein eintydig måte. Funksjonar kan uttrykkjast på fleire måtar, til dømes med formlar, tabellar og grafar. Analyse av funksjonar går ut på å leite etter spesielle eigenskapar, som kor raskt ei utvikling går, og når utviklinga får spesielle verdiar.

10 Formeleditor Se ressurs lenket opp fra undervisningsplanen på memex.hio.no Ligger tilgjengelig i Word under fanen ”Sett inn” – ”Symboler” – ”Formel” Når formelfeltet er aktivt får du tilgang til det kontekstavhengige verktøyet ”Formelverktøy” med fanen ”Utforming”

11 Tegneverktøy Ligger tilgjengelig under fanen ” Sett inn” – ”Illustrasjoner” – ”Figurer” Velg figur og tegne den ved å holde venstre musetast nede, slipp når figuren er ferdig Når figuren er aktiv får du tilgagn til det kontekstavhengige verktøyet ” Tegneverktøy” med fanen ”Format” Gruppering lar deg gjøre flere små figurer til en enhet Rekkefølge lar deg bestemme om figurer skal ligge over/under hverandre

12 Oppsummering Bruk av regneark for hovedområdene: Formeleditor
Statistikk, sannsyn, kombinatorikk Funksjoner Formeleditor Tegneverktøy Speiling, rotasjon og forskyving Konstruksjon Gruppering og rekkefølge


Laste ned ppt "Skedsmo 12. november 2009 Tonje Hilde Giæver"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google