Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stillasboka.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stillasboka."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stillasboka

2 Kapitler 1 BRANSJELÆRE Ferdig 2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
3 KVALITETSTEKNIKK 4 VERKTØYLÆRE 5 MATERIALLÆRE 6 FORSKRIFTER, BESTEMMELSER OG TEKNISKE KRAV 7 BEREGNING AV STILLAS 8 VINDBELASTNING Kontroll NTNU 9 STILLASKONSTRUKSJONER 10 FALLSIKRINGSUTSTYR 11 PERSONLØFTER 50 % 12 PLANLEGGING 13 TABELLER 14 FASITT ØVNINGSOPPGAVER

3 Kapittel 9 Stillaskonstruksjoner
Trestillas Rør- og kopling stillas Systemstillas Rullestillas Understøttelse Utkraget og hengende stillas Teltkonstruksjoner (tak over tak) Div (Scener – tribuner – trappetårn)

4 Norsk standard - beregning
NS-EN 1990 Eurokode; Grunnlag for prosjektering. NS-EN Eurokode 1; Laster på konstruksjoner - Del 1-1: Allmenne laster - Tetthet, egenvekt og nyttelaster i bygninger NS-EN Eurokode 1; Laster på konstruksjoner - Del 1-3: Allmenne laster - Snølaster NS-EN Eurokode 1; Laster på konstruksjoner - Del 1-4: Allmenne laster - Vindlaster NS-EN Eurokode 3; Prosjektering av stålkonstruksjoner NS-EN Eurokode 5; Prosjektering av trekonstruksjoner NS-EN Eurokode 9; Prosjektering av aluminiumskonstruksjoner

5 Norsk standard - trestillas
NS-EN 338 Konstruksjonstrevirke - Fasthetsklasser NS-INSTA 141 Trevirke - Skurlast, justert skurlast og høvellast av bartre - Fuktighetsinnhold NS-INSTA 142 Nordiske regler for visuell styrkesortering av trelast

6 Norsk standard - rør og kopling
NS-EN 74-1 Koblinger, låsesplinter og fotplater til bruk i forskaling og stillaser - Del 1: Koblinger for rør - Krav og prøvingsmetoder NS-EN 74-2 Koblinger, låsesplinter og fotplater til bruk i forskaling og stillaser - Del 2: Spesialkoblinger - Krav og prøvingsmetoder NS-EN 74-3 Koblinger, låsesplinter og fotplater til bruk i forskaling og stillaser - Del 3: Plane fotplater og låsesplinter - Krav og prøvingsmetoder NS-EN 39 Stålrør for rørstillaser - Tekniske leveringsbetingelser

7 Norsk standard - systemstillas
NS-EN Fasadestillas av prefabrikerte elementer. Del 1 Produktspesifikasjon. NS-EN Fasadestillas av prefabrikerte elementer. Del 2 Spesielle prosjekteringsmetoder NS-EN Utstyr for midlertidige arbeider. Del 1 Stillaser; Ytelseskrav NS-EN Utstyr for midlertidige arbeider. Del 2 Informasjon om materialer NS-EN Utstyr for midlertidige arbeider. Del 3 Belastningsprøving FprEN Utstyr for midlertidige arbeider. Del 4 Skjermer for stillas

8 Norsk standard - rullestillas
NS-EN 1004 Prefabrikerte rullestillaser. Materialer. Mål, dimensjonerende laster og sikkerhetskrav. NS-EN 1298 Rullestillaser. Regler og veiledning for utarbeidelse av en bruksanvisning

9 Norsk standard - understøttelse
NS-EN Midlertidige bærende konstruksjoner. Ytelseskrav og generelle prosjekteringsregler NS-EN Utstyr for midlertidige arbeider. Lastbærende tårn av prefabrikerte komponenter NS-EN Justerbare teleskopiske aluminiumsstøtter - Produktspesifikasjoner, konstruksjon og vurdering ved beregninger og prøvinger NS-EN 1065 Regulerbare teleskopiske støtteben av stål - Produktkrav, dimensjonering og vurdering ved beregning og prøving NS-EN Prefabrikkerte trebjelker til forskalingsformål - Krav, klassifisering og vurdering

10 Norsk standard - bygg (rekkverk)
NS-EN Utstyr for midlertidig sikring av fri kanter på byggeplasser. Produktkrav, prøvingsmetoder

11 Norsk standard - diverse
NS-EN Sikkerhetsnett - Del 1: Sikkerhetskrav, prøvingsmetoder NS-EN Sikkerhetsnett - Del 2: Sikkerhetskrav ved plassering NS-EN Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler - Del 1: Klassifisering ved bruk av resultater fra prøving av materialers egenskaper ved brannpåvirkning NS-EN 795 Personlig fallsikringsutstyr - Forankringsanordninger NS-EN 280 Vertikalt bevegelige arbeidsplattformer - Beregninger, stabilitetskriterier, konstruksjon - Sikkerhet, inspeksjoner og prøvinger

12 Norsk standard - stiger
NS-EN Stiger - Del 1: Termer, typer og funksjonsmål NS-EN Stiger - Del 2: Krav, prøving, merking NS-EN Stiger - Del 3: Brukerinstruksjoner NS-EN Stiger - Del 4: En- eller flerhengslede stiger prEN Stiger - Del 7: Mobile ladders with plattform

13 Norsk standard – tak over tak
prEN Temporary works equipment - Encapsulation constructions – Performance requirements and general design

14 Forskrifter Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) TEK 10 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven)


Laste ned ppt "Stillasboka."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google