Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesning 20: Modernitet og Modernisme

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesning 20: Modernitet og Modernisme"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesning 20: Modernitet og Modernisme
Narve Strand

2 Hva er Modernitet? Troen på: (M1) Framskrittet
(M2) Vitenskapelig metode (som nøkkel til sannhet om verden og sikre menneskets plass i den) (M3) Rasjonalisering/Instrumentell kontroll (M4) Troen individet/frihet (M5) Troen på kritikk (avsløringsstrategier) (jmf. Esben Schaanning, Modernitetens Oppløsning, 1993)

3 Modernisme vs. Modernitet
Estetiske modernisme Oppsto 1800-tallet Industrielle revolusjon → bevissthet om moderne liv som noe grunnleggende nytt

4 → To Retninger: Bejaende (→ Hegel) (2) Kritisk (→ Kant).

5 Fra Representasjon til Impresjon og Uttrykk
Tradisjonell kunst: Fokus etterligning, skjønnhet, det opphøyde Industrielle revolusjon umuliggjorde på mange måter denne

6 → Mer fokus framstille:
Hvilket inntrykk ting har gjort på kunstneren (Cezanne) Hans uttrykksmåte (van Gogh) Estetisering av det moderne

7 Estetisering av Det Moderne
Av det teknologiske (Shelley, Stevenson) Det hverdagslige, det heslige og det onde (Flaubert, Baudelaire) → Også kimen til samfunnskritikk (Christian Krogh) og sosial reform (Bauhausskolen, Le Corbusier)

8 Abstraksjon som Kritikk
Formalisme Utforske billedflatens muligheter Frihet fra, distanse til industrielle samfunn og nytte → Kritisk potensial (Adorno)

9 Modernismen Oppsummert
Industrielle revolusjon undergraver tradisjonell kunst og design Opphavet til modernismen → To retninger: Bejaende → Hegel Kritisk → Kant

10 Modernitetskritikk Oppsto i kjølvannet av industrielle revolusjon og framveksten moderne demokrati Avsløringsstrategier vendt mot det moderne hverdagsliv i frihetens og autonomiens tjeneste

11 Sartre Fransk eksistensialist og marxist
Mennesket dømt til å være fri! Underkastelse eller binding til moderne kapitalistiske samfunn/ytre forhold generelt = tingliggjøring Kravet om autentisitet → Hvordan samfunn med andre i det hele tatt mulig?

12 Foucault Fransk filosof og idéhistoriker
(B) ↔ (S), (SA) ← Maktstrukturer! Framskritt, o.s.v. illusjon, dekke for vestlig maktambisjoner! Individet verken er eller kan bli fritt! Individet selv en historisk betinget konstruksjon! (”post-modernisme”) → Relativisme- og koherenseproblemet

13 De Beauvoir Fransk forfatter og filosof
Kravet om autensitet gjelder også kvinnen! Kjønn = sosial, historisk betinget konstruksjon Den Andre → Selvstendig eksisterende Individ → Frigjøring for mye på mannens premisser? (Irigiray) → Fornuft og kritikk (M5) patrialkalsk og (S. Harding)?

14 Modernitet og Post-Modernitet
Habermas: Vi må opprettholde moderniteten! Kommunikative språkhandlinger → forpliktelse på sannhet og normativitet! Post-Modernitet en selvmotsigelse!

15 Modernitetens og Dens Kritikere Oppsummert
Modernitetskritikerne ”Post-Modernistene” ”Post-Post-Modernisme”? (Habermas)


Laste ned ppt "Forelesning 20: Modernitet og Modernisme"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google