Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

“In a sense the language of hysteria stages the performative quality of any syndrome; it present a parody of psychosomatic illnesses, in the way Judith.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "“In a sense the language of hysteria stages the performative quality of any syndrome; it present a parody of psychosomatic illnesses, in the way Judith."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hilde Bondevik, STK, UiO Kjønn og sykdom: Hysteri i spennet mellom konstruksjon og levd erfaring

2 “In a sense the language of hysteria stages the performative quality of any syndrome; it present a parody of psychosomatic illnesses, in the way Judith Butler has described for the construction of gender.“ Elisabeth Bronfon, The Knotted Subject Hysteria and its Discontents (1998), s. 102.

3 Introduksjon: kjønn og sykdom som konstruksjon som levd erfaring hysteri som kulturdiagnose hysteri i fortid og nåtid hysteriets gullalder A case study – Om konstruksjonen av hysteri i Norge: hysteri i fagmedisinen hysteri på asylet hysteri i skjønnlitteratur og drama Mellom konstruksjon og levd erfaring hva er kjønn? hva er hysteri? Feministisk epistemologi: empiristisk epistemologi; standpunkt epistemologi, postmoderne epistemologi situert objektivitet; koherensteori

4 André Brouillet: ”Une lecon clinique á la Salpêtrière” (1887)

5

6 “I den moderne Literatur er Hysterien vel repræsentert ved Nora og Leonarda. I ”Fruen fra Havet” kan man studere Overgangen til Sindssykdom. Denne Literatur er baade et Symptom paa Hysterien og en Aarsag til den. Denne hele saakaldte Kvindesagsbevægelse er i sin Grundkarakter hysterisk. Det er paafaldende, hvorledes de Hysteriske Kramper nu er sjældnere end før; de explosive Former er afløst af den permanente Nervøsitet.” (Ernst Lochmann, 1890)

7 ”Kunde jeg nu iaften yde et lidet Bidrag til at faa den Opfatning, at Hysteri er en kvindelig Kjønssygdom, ud av Verden igjen, vilde mit Foredrag allerede derigjennem have gjort lidt Nytte.”(Edvard Bull, 1889)

8 “Hysterien var en Sygdom, som frembød det mest proteusagtige Billede, og når Stigmata undtoges, var det jo den allerstørste Vexling i Symptomerne. Tidsaanden – de til enhver Tid herskende Tankeretninger – havde den største Indflytelse paa denne vexling.” (Paul Winge, 1890)

9 Hysteriotypologi Fagmedisinens hysteri;
om hvordan fagmedisinen omtaler sykdommen (i tidsskrifter og medisinske lærebøker) Anstaltens hysteri; om hvordan institusjonen beskriver og innrapporterer behandling (i sykejournaler, rapporter og statistikker) Skjønnlitteraturens hysteri; om hvordan skjønnlitteraturen iscenesetter hysteriet (i skjønnlitteratur og drama)

10 Fagmedisinens orden symptomer epidemiologi/utbredelse etiologi/årsaker
diagnostikk behandling

11

12 Innenfor asylets tykke murer

13 Hysteri på Gaustad : hysteria insania hysterica insania ex constitutione : 1 kvinne av 553 behandlede 1898: 48 kvinner av 245 kvinner 16 menn av 295 menn 1899: 53 kvinner av menn av : 21 kvinner av mann av topp: 12% av alle behandlede

14 Hysteriets gullalder i den norske skjønnlitterære gullalder
Bjørnstjerne Bjørnson: Over Ævne I (1883) Henrik Ibsen: Et dukkehjem (1879); Fruen fra havet (1888); Hedda Gabler (1890) Amalie Skram: Professor Hieronimus (1895) og På Sct. Jørgen (1895) Kunt Hamsun: Sult (1890)

15 Om Ellida (Edvard Bull, 1889):
”Ellida er syg af Hysteri”. ”[…] så foranderlig, – så uberegnelig, – så pludselig vekslende”, og hun har hatt voldsomme utbrudd”. ”Ellida synes at være en hysterisk Kvinde; hun har de bratte Overgange og de heftige Rystelser, der er ejendommelige for denne halvt legemlige, halvt sjælelige Sygdomsform”. ”Kvinder bør ligesaavelsom Mænd opdrages til Frihed – Frihed under Ansvar.” Om Hedda (Ibsen, kommentarer til stykket i Sml. Verker, bd. XI, s : ”[…] det indelukkede hos H., hennes hysteri, som egentlig er det motiverende i hele hennes handlemåte [...]”.

16

17 Referert litteratur: Alcoff, Linda, Real knowing: New Versions of the Coherence Theory, Cornell University, Beauvoir, Simone de, Det annet kjønn, Pax, 2000 [1949]. Bondevik, Hilde, Hysteri i Norge: Et sykdomsportrett, Unipub, 2009 [Medisinens orden og hysteriets uorden, dr.avhandling 2007]. Bondevik, Hilde og Linda Rustad, ”Humanvitenskapelig kjønnsforskning” og ”Feministisk vitenskapskritikk og feministisk vitenskapsteori”, i Jørgen Lorentzen og Wencke Mülheisen, Kjønnsforskning en grunnbok, Universitetsforlaget, Bronfen, Elisabeth, The knotted subjekt: Hysteria and its discontents, Princeton University Press, Butler, Judith, Gender Trouble, Routledge, Foucault, Michel, Seksualitetens historie, bind 1, Exil, 1995 [1976]; Galskapens historie [1961]; “What is Enlightenment?”, i Paul Rabinov, The Foucault Reader, Pantheon Books, 1984, s. 49. Hacking, Ian, The social construction of what?, Harvard University Press, 1999; Historical Ontology, Harvard University Press, 2002.


Laste ned ppt "“In a sense the language of hysteria stages the performative quality of any syndrome; it present a parody of psychosomatic illnesses, in the way Judith."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google