Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

27. januar 2004TDT4285 Planl/drift IT-syst (M10)1 Vedlikeholdsvinduer TDT4285 Planlegging og drift av IT-systemer Anders Christensen, IDI.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "27. januar 2004TDT4285 Planl/drift IT-syst (M10)1 Vedlikeholdsvinduer TDT4285 Planlegging og drift av IT-systemer Anders Christensen, IDI."— Utskrift av presentasjonen:

1 27. januar 2004TDT4285 Planl/drift IT-syst (M10)1 Vedlikeholdsvinduer TDT4285 Planlegging og drift av IT-systemer Anders Christensen, IDI

2 27. januar 2004 TDT4285 Planl/drift IT-syst (M10) 2 Definisjon Et vedlikeholdsvindu er et forhåndsdefinert, varslet tidsrom der dataanlegget kan tas ned for å gjennomføre vedlikehold og oppgraderinger, typisk flere i parallell.

3 27. januar 2004 TDT4285 Planl/drift IT-syst (M10) 3 Vedlikeholdsvinduer PlanleggingOppgradering Planlegging Oppgrad1 Oppgrad2Oppgrad4 Oppgrad3 Nedtaking Oppgrad5 Oppgrad6 Oppstart Vedlikeholdsvindu 1)Forrige forelesning 2.Denne forelesningen

4 27. januar 2004 TDT4285 Planl/drift IT-syst (M10) 4 Gangen i et vedl.vindu ForberedelseGjenstartGjennomføring 1.Endringsforslag 2.Schedulere vinduer 3.Velge én flight director 4.Bygge en masterplan 1.Fjerne tilgang 2.Ta systemet kontrollert ned 3.Gjennomføre oppgradere 4.Utføre testing 1.Ta systemet opp 2.Åpne tilgang 3.Annonsere tilgjengelighet 4.Være tilstede for brukerne 5.Være obs på evt problemer

5 27. januar 2004 TDT4285 Planl/drift IT-syst (M10) 5 Rollen som flight director  Schedulering av deloppgaver  Bestemme go/no-go på deloppgaver  Bestemme iversetting av back-out  Diktator for vedl.vinduet  Ha tilstrekkelig oversikt/kunnskap

6 27. januar 2004 TDT4285 Planl/drift IT-syst (M10) 6 Oppetid og nytteområde 90%99%0% 0 12345... 99,9% 99,99% 99,999% Vedlikeholds- vinduer Kan tas ned ad hoc Kan ikke tas ned Sporadisk oppetid

7 27. januar 2004 TDT4285 Planl/drift IT-syst (M10) 7 Rammer for vedl.vinduer  Kort og avgrenset periode  Planlagt på forhånd  Annonsert overfor alle impliserte  Reduserer funksjonaliteten  Hektisk med mye parallell aktivitet  Må organiseres

8 27. januar 2004 TDT4285 Planl/drift IT-syst (M10) 8 Regelmessighet av vedl.vinduer PositivtNegativt Etter behovFleksibelt Lite koordinering Serialisering På faste tidspunkter Brukeren kan tilpasse sitt arbeide Bedre planlegging Miste status hvis den ikke brukes

9 27. januar 2004 TDT4285 Planl/drift IT-syst (M10) 9 Regelmessighet – eksempler 1. Første mandag pr mnd fra 18.00 til klokken 08.00 neste morgen 2. Fra fredag 1800 til mandag 0800, én gang i hver av juni, juli, august, desember og januar.

10 27. januar 2004 TDT4285 Planl/drift IT-syst (M10) 10 Planlegging i forkant Planlegging i forkant av et vedl.vindu Rekkefølgen innen en masterplan Lisenser Annonsering Leveringstid på utstyr Avhengigheter Innhente kompetanse Endrings- planer

11 27. januar 2004 TDT4285 Planl/drift IT-syst (M10) 11 Endringsforslag 1. Hvilke endringer skal gjøres? 2. Hvilke maskiner er involvert i arbeidet? 3. Hva må gjøres i forkant før man kan utføre endringen? 4. Avhengighet av andre systemer/maskiner? 5. Hva blir berørt? 6. Hvem utfører/har ansvar for endringen? 7. Hvor lang tid tar det (klokketid og arb.tid)? 8. Hva er testproc. og hva trengs av utstyr? 9. Hva er back-out, og hvor lang tid tar det?

12 27. januar 2004 TDT4285 Planl/drift IT-syst (M10) 12 Saksgang ved endringsforslag Endrings- utkast Peer- review Frysing Gjennom- føring Flight- director I tilfelle endringer Siste uka

13 27. januar 2004 TDT4285 Planl/drift IT-syst (M10) 13 Masterplanen Masterplanen settes opp at flight director:  Gir en schedule av aktivitetene  Tar hensyn til avhengigheter  Realistisk mht tidsrammene/ressurser

14 27. januar 2004 TDT4285 Planl/drift IT-syst (M10) 14 Når timing er viktig  Ingen skal ha mer en ett fokus  Hvis mulig: pipeline oppgaver  Ha egne troubleshootere for ekstraordinære problemer  La det være noe slakk  At myndighet og ansvar er klart definert  At beslutningsgrupper er små

15 27. januar 2004 TDT4285 Planl/drift IT-syst (M10) 15 CCF versus endringsforslag Change control forms:  Fokus: kommunikasjon  Peer review  Endringshåndtering  Genererer et spor (historikk)  Kvalitetssikring Endringsforslag  Schedulering  Timing  Gjennomføring  Koordinering

16 27. januar 2004 TDT4285 Planl/drift IT-syst (M10) 16 Case: IDI flytter 1 Demontere gml utstyr Transport på vei Midlertidig plassering Transport på tralle Demontere gml utstyr Midl. Plassering utenfor mask.rom Montering 2p 1p+sjåfør 2x2p 2(+1)p 4x2p Lade:Elektro IT-Vest

17 27. januar 2004 TDT4285 Planl/drift IT-syst (M10) 17 Case: IDI flytter 2 Gjenstart Oppmontering Transport Demontering Mat Nedtaging Alle De fleste Noen 89111517 23

18 27. januar 2004 TDT4285 Planl/drift IT-syst (M10) 18 Koordinering under driftstans  Scheduler forstyrrende aktiviteter samtidig, og helst først i vedl.vinduet  Sørg for enkel kommunikasjon mellom systemadmin’ene, f.eks via radio.  Ha en tilgjengelighet neste dag  Monitorer systemet neste dag  Gjennomfør en post mortem-granskning

19 27. januar 2004 TDT4285 Planl/drift IT-syst (M10) 19 Shutdown/boot-sekvenser  Punktvis liste over rekkefølgen ting tas ned  Punktvis liste over rekkefølgen ting tas opp  Prioriteringsrekkefølge: • Systemadministrasjonsverktøy • Basis systemtjenester • Sekundære systemtjenester • Brukertjenester • Arbeidsstasjoner

20 27. januar 2004 TDT4285 Planl/drift IT-syst (M10) 20 Hvis du trenger 7x24 oppetid  Du må ha tilstrekkelig redundans  Du kan ikke fjerne tilgang til systemet  Du kan ikke gjøre en full nedtaging  Kommunikasjonsbehovet er ofte mindre direkte  Masterplanen må legges opp så ingen viktig tjeneste er ute av drift  Tilgjengelighet må monitoreres løpende

21 27. januar 2004 TDT4285 Planl/drift IT-syst (M10) 21 Tre aktiviteter  Konfigurering – tilpassing av en installasjonsbase for et sett maskiner  Installering – opplasting av installasjonsbase til en ny maskin  Vedlikehold – daglig kamp for å holde seg i målområdet og rette opp problemer som måtte ha oppstått


Laste ned ppt "27. januar 2004TDT4285 Planl/drift IT-syst (M10)1 Vedlikeholdsvinduer TDT4285 Planlegging og drift av IT-systemer Anders Christensen, IDI."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google