Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SPSS (Statistical Packages for the Social Sciences)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SPSS (Statistical Packages for the Social Sciences)"— Utskrift av presentasjonen:

1 SPSS (Statistical Packages for the Social Sciences)
Med SPSS gjør vi to ting: 1) Beskriver og analyserer data 2) Manipulerer data Randi Lavik, Sifo

2 Tre typer filer i SPSS Datafilen, med ”etternavn” .sav
Syntaxfilen, med ”etternavn” .sps Outputfilen, med ”etternavn” .spv Randi Lavik, Sifo

3 Noen viktige begreper Name – selve variabelens tekniske betegnelse
Labels – nærmere beskrivelse av selve variabelen Value – verdien på variabelen, som er et tall Value labels, beskrivelse av verdiene som tekst Randi Lavik, Sifo

4 Labels Name value Value labels Randi Lavik, Sifo

5 Vinduer i SPSS 1: .sav Randi Lavik, Sifo

6 Vinduer i SPSS 2: .spo Randi Lavik, Sifo

7 Vinduer i SPSS 3: .sps Randi Lavik, Sifo

8 Variabel-lister i SPSS
Anbefaling: Organiser listene etter ”NAMES” og ”ALPHABETICAL”. Gå inn i Edit  Options og klikk av ønsket organisering i ”Variable Lists”. Randi Lavik, Sifo

9 Kodebok Et klikk på ”file  Display Data File Information” gir oss den såkalte kodeboka: en oversikt over alle variablene i datasettet med tilhørende verdier. NB: I output-filen er det nødvendig å dobbeltklikke på output-feltet for å bevege seg nedover med ny rulleboks Randi Lavik, Sifo

10 Info om enkeltvariable
Utilities  variables gir oss informasjon om utvalgte enkeltvariable. Denne informasjonen er identisk med den vi får i kodeboka. ”GO TO”: Orienteringsmulighet i datamatrisen Randi Lavik, Sifo

11 Descriptives Her får vi univariat statistikk om utvalgte variable. De mest vanlige informasjonsbitene er forhåndsinnstilte. Når du har valgt de variablene du ønsker opplysninger om, kan du derfor vanligvis bare trykke OK. Hvis du imidlertid trenger informasjon utover ”default”, må du gå inn i ”OPTIONS” og merke manuelt av for de alternativer som er aktuelle. Randi Lavik, Sifo

12 Frequencies Frequencies gir i utgangspunktet en liste over alle enhetene og deres verdier på de utvalgte variablene. I tillegg får vi den prosentvise andelen av enhetene som faller i hver verdikategori samt den kumulative prosentfordelingen. All annen univariat, statistisk informasjon må bestilles ved å klikke på ”STATISTICS” og evt. ”CHARTS”. ”FORMAT” gir enkelte presentasjonsmessige valg. Randi Lavik, Sifo

13 Hvordan er variabelen kodet?
I de fleste menyene — bl.a. ”Frequencies” — får vi muligheter for nøkkelinformasjon fra kodeboka om enkelt-variable. For å få dette, må du merke av den aktuelle variabelen i listen, og deretter klikke med høyre musetast  ”VARIABLE INFORMATION”. Randi Lavik, Sifo

14 Syntax-vinduet Velg ”PASTE” i dialogboksene, og på den måten send kommandoene du klikker frem til syntax-filen Kjør kommandoer fra syntax-filen ved å plassere kursoren inni kommandostrukturen, eller ved å merke av de kommandoene du vil kjøre. Knappen med pil er den såkalte ”Kjør”-knappen. Når man klikker på den utfører SPSS den kommandoen som kursoren står i, eller alle kommandoer som er avmerket i syntaksfila. Syntaksfila er egentlig en enkel — men meget fleksibel — teksteditor. Man kan skrive kommandoer direkte inn fra tastaturet. Linjer (kommandoer) som er avmerket med stjerne hopper SPSS over. Syntaksfilen kan gjøres mer oversiktlig ved å legge inn overskrifter som altså må starte med en stjerne. Randi Lavik, Sifo

15 Output-vinduet Gule bokser i filkart-feltet til venstre angir jobbene/ kjøringene vi har gjort, mens resten er disse kjøringenes enkelte bestanddeler. erk av en hvilken som helst linje for å: se på kopiere printe ut slette Dobbeltklikk på tabellene (eller evt. grafene) for å redigere Randi Lavik, Sifo

16 Fra Output til Word Merk av tabellen du vil ha over i word med ett klikk på musa, slik at en enkel firkant rundt tabellen pluss en rød pil kommer til syne. Gå deretter på edit-menyen og trykk ”Copy”. Gå så til Word og trykk ”Paste”. Tabellen kopieres da inn som en word-tabell, hvor samtlige av tabellens elementer kan redigeres i etterkant. Hvis du i stedet bruker ”Copy Object” på edit-menyen i SPSS, og deretter ”paste” i Word, vil tabellen limes inn som et bilde. Da er redigeringsmulighetene i Word i praksis lik null. Tips: Du får også tilgang til både ”Copy” og ”Copy Object” ved å klikke på høyre musetast mens kursoren er over den merkede tabellen. Randi Lavik, Sifo

17 Redigeringsmuligheter i Output
Hvis du dobbeltklikker på tabellen i Output, får du en skravert — i motsetning til en heltrukket — linje rundt tabellen. Da kan du dobbelt-klikke på hvilket som helst celle i tabellen og redigere det som står der. Hvis du har en skravert firkant rundt tabellen, får du tilgang til ”Format”-menyen. Hvis du da går inn på ”Table Looks” kan du velge et av SPSS’s predefinerte tabell-oppsett. I ”Table Properties” får du mange muligheter til å redigere tabellen, (farger, linjer, fonter, etc.) Hvis du i tillegg har merket av en rute i tabellen, kan du gå inn i ”Cell Properties”. Her kan du f.eks. justere antall desimaler du ønsker å ha. Randi Lavik, Sifo

18 Variable View 1 Variable View framkommer ved å klikke på ark-bladet nederst i bildet mens du er i Data View. Skjermbildet gir en oversikt over kodingen av variablene i datasettet, som f.eks variablenes navn, labels, verdier og målenivå. Disse kan redigeres direkte ved å dobbelt-klikke på det aktuelle vinduet og legge inn rettelser eller ny tekst. For å legge inn ”Values” må man klikke på det grå feltet med prikker for å få opp en dialogboks for dette. Enkelte av de andre kolonnene har tilsvarende prosedyre. Variable View er særlig nyttig når man skal punche data. Randi Lavik, Sifo

19 Variable View 2 Merk: Hvis en ny variabel skal ha samme sett av ”Values” som en annen i datasettet, kan oppsettet kopieres fra den gamle variabelen og ”pastes” inn i ruten for den nye. Tips: Bruk høyre musetast til dette. Samme Copy – Paste funksjon kan brukes på alle andre felt i Data View. Hvis man merker av ruten for en variabels ”Missing” og deretter klikker på det grå feltet med prikker, kan man legge inn verdier som man ønsker SPSS skal oppfatte som ”Missing” og dermed utelate fra analysene. Flere sett av verdier kan legges inn samtidig, og fjernes etter behov. Legg merke til forskjellen mellom ”Name”, ”Label” og ”Values”. ”Name” er et ”kallenavn” som har få tegn, og hvor det første IKKE kan være et tall. ”Label” er variabelens fulle navn, og kan bestå av mer enn hundre tegn. SPSS bruker ”labels” i alle outputs (tabeller, grafer). Det er derfor viktig at de er korrekte, betegnende og ikke for lange. ”Values” er en variabels verdier, f.eks. ”Mann” – ”Kvinne”. Hvis ingen ”Values” er definert vil SPSS bruke kategorienes tallverdier i tabeller og grafer, f.eks. ”1” og ”2”. Randi Lavik, Sifo

20 Noen nøkkelbegreper Data: Noe vi skaper – virkeligheten transformeres til data. I kvantitativ metode betyr dette at den stykkes opp i små, presise deler. Oppslutningen i populasjonen om disse delene telles. Populasjon: Undersøkelsens målgruppe. I samfunnsvitenskapen er disse gruppene ofte store. Enheter: De vi samler inn data om. I samfunnsvitenskapen er enhetene ofte mennesker av bestemte typer: nordmenn, arbeidstakere, studenter, osv. Men det kan også være dommer, bøker, dyr … Variabel: Virkeligheten stykkes opp ved hjelp av at interessante fenomener operasjonaliseres. Resultatet av en operasjonalisering er en variabel. En variabel kan ligge nær opp til fenomenet selv (”lønn i kroner”) eller være en indikator på angjeldende fenomen (sosial status  utdanning, lønn, bosted, formue, osv) Verdier: En variabel varierer med bestemte verdier. I samfunnsvitenskapen er dette ofte kvaliteter (mann – kvinne, høyt utdannet – lavt utdannet). Men det kan også være antall (kroner, år). Randi Lavik, Sifo


Laste ned ppt "SPSS (Statistical Packages for the Social Sciences)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google