Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan bygge opp et franchisesystem?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan bygge opp et franchisesystem?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan bygge opp et franchisesystem?
Franchising Hvordan bygge opp et franchisesystem?

2 Innledning Franchisekonseptet Franchisegiveren Franchisepakken
Franchiseavtalen Franchisetakeren

3 Franchisekonseptet Er den lokale enheten i franchisesystemet som møter kunden ute i markedet. Beskriver hvilke produkter og tjenester konseptet skal tilby, ved hvilke metoder det skal produseres og ved hvilke varemerke konseptet skal være kjent under.

4 Varemerket Kjennetegnet for hele franchisesystemet.
Franchisegiver må ha full kontroll på varemerket. Registreres. Franchisetaker får ikke registrere kjedenavnet inn i sine firmanavn Franchisebedrifter har egne firmanavn og eget konseptnavn.

5 Metoder Man må beskrive metodene som franchisen skal drives etter.
Det vil si kunnskap, systemer og rutiner for å etablere og drive franchisen. Forretningsplaner Franchisekonseptet Franchisegivers virksomhet Franchisetakers virksomhet

6 Utvikling av franchisekonseptet
For å utvikle et franchisesystem må det alltid være minst én lokal franchiseenhet som er: Lønnsom Testet i praktisk drift Overførbar Dokumentert Denne/disse skal være drevet av franchisegiver en periode for å få lære mest mulig om konseptet og hvordan dette kan drives effektivt og lønnsomt.

7 Om franchisekonseptet
Franchisekonseptet er den første beskrivelsen en potensiell franchisetaker får fra franchisegiver. Den skal inneholde i korte trekk: Hva er franchisen? Hvordan skal den etableres? Hvordan skal den drives? Brosjyre eller på nettsted Mer dyptgående informasjon jo lenger en kommer i prosessen mot å bli franchisetaker.

8 Franchisegiver Utvikling av et franchisesystem Ide Analyse Pilotdrift
Beslutning Etablering av egen organisasjon Rekruttering av franchisetakere Opplæring, oppstart Drift Det skal også utvikles og videreutvikles franchisepakke og franchiseavtale

9 Pilotdrift Franchisekonseptet må kunne dokumentere resultater fra pilotdrift. Resultatene bør være fra minst en enhet over en periode for minst ett år. Man bør kunne dokumentere konseptet og evaluere alle sider ved etableringen og driften. Vurdere franchiseavgiften – hva tåler konseptet?

10 Økonomistrømmene i et franchisesystem
Markedet Franchisetaker Franchisegiver Leverandør Markedsføringsmidler

11 Økonomistrømmene i et franchisesystem
Engangsavgift Rettighetsavgift til franchisetaker Franchiseavgift Løpende avgift for tilgang til konsept, support, drift og videreutvikling Varemarginer Stordriftsfordeler bør gå uavkortet til franchisetaker Lokalleie Hvem disponerer lokalet Inventar og utstyr Bør eies av franchisetaker Betaling for andre tjenester Regnskap, data etc

12 Franchisepakken Franchisepakken er den kunnskap og de erfaringer som ligger til grunn for utviklede metoder, systemer og rutiner som skal benyttes i etablering og drift av den lokale franchisen. Bør være balanse mellom standardiserte krav og lokalt initiativ. Bør være dynamisk og utvikles i forhold til markedets krav. God dialog med franchisetakerne er nødvendig. Må være fullt ut dokumentert.

13 Innholdet i franchisepakken
Franchisepakken skal inneholde: Franchisekonseptet Samarbeidsformen franchise Hvordan varemerke og profil brukes Sortimentet, dvs. hva franchisen selger og leverer Standarder for produkter og service og lignende

14 Effektiviseringsverktøy
Områder er: Verktøy som gir begge parter effektiviseringsgevinster må dokumenteres. Felles regnskapsrutiner og kontoplan Mal for forretningsplan Rapporteringsrutiner Salg- og markedsføringssystemer Aktuelle driftsrutiner HMS rutiner Innkjøpsrutiner IKT løsning Personalbehandling Ledelse

15 Eksempel på franchisepakken: Driftshåndbok
Kontrakt og driftshåndbok Kontrakt – overordnet og kortfattet Driftshåndboken – omfattende og detaljert Hva er en driftshåndbok? Planlegging av en enhet Plan for den kontinuerlige driften

16 Driftshåndboken Utforming Informasjon om kjeden – mål
Konseptbeskrivelse – konseptstandarder Produktbeskrivelse, kalkyler og veiledende priser Funksjonsbeskrivelse av fysiske fasiliteter Driftsbeskrivelse – driftsstandarder Beskrivelse av produksjonsteknikker Oppfølging og kontroll av virksomheten Arbeidsinstrukser

17 Andre aktuelle håndbøker
Det finnes en rekke mulige håndbøker og skriftlige hjelpemidler tilgjengelig: Profilhåndbok Markedsføringshåndbok Personalhåndbok Opplæringsmanual Vedlikeholdsmanual Leverandørmanual

18 Overføring av kunnskap
Man må unngå at materiellet blir hyllefyll. Det må gjennomgås, og franchisetakeren og hans ansatte må å opplæring i bruk av systemet. Man må kontrollere at det brukes. Man må få franchisetakeren til å forstå hvorfor det må brukes.

19 Oppdatering Franchisegiveren må oppdatere og vedlikehold av franchisepakken. De må være åpne for tilbakemelding, kritikk, ideer etc. Redaktør Redaksjonskomiteen I samråd med franchisetakerne

20 Feil ved utviklingen av håndbøker
Franchisetaker bruker ikke dokumentasjonen selv. Dokumentasjonen blir bare overlevert uten gjennomgang eller opplæring. Dokumentasjonen blir ikke brukt og blir stående i hyllen Franchisegiver sender ut informasjon om nye rutiner gjennom ukebrev, nyhetsbrev etc, ikke gjennom oppdatering av håndboken. Franchisegiver tar ikke vare på tilbakemeldinger slik at dokumentasjonen kan oppdateres.

21 Franchiseavtalen Franchiseavtalen beskriver rammene for partnerskapet.
Rammene må være klare og konsekvensene tydelige slik at partene kan konsentrere seg om oppgavene heller enn å fokusere på avtalen og grensene i denne. Juridisk bindende. Åpenhet, rimelighet og klarhet. Gjensidighet.

22 Strukturen i en franchiseavtale
Partene, rettighetene, innholdet og økonomien. Beskyttelse av franchisen. Mislighold og konsekvenser. Vedlegg som dokumenterer innhold.

23 Innhold i kontrakten 1. Innledning 1.1 Beskrivelse av partene
1.2 Formål 2. Oppstart 2.1 Startavgift 2.2 Støtte til å finne lokale/beliggenhet 2.3 Støtte til bygging/innredning 2.4 Opplæring 2.5 Markedsføring 2.6 Konsept og kvalitetsstandard

24 Innhold i kontrakten 3. Løpende avgift
4. Gjensidige rettigheter og plikter 4.1. Franchisetaker: 4.1.1 Franchisetakers rettigheter 4.1.2 Franchisetakers område 4.1.3 Beskyttelse mot konkurranse 4.1.4 Beskyttelse mot rettslig forfølgelse

25 Innhold i kontrakten 4. Gjensidige rettigheter og plikter
4.2 Franchisegivers forpliktelser 4.2.1 Opplæring 4.2.2 Markedsføring 4.2.3 Produktutvikling 4.2.4 Tilgjengelig i informasjon om konsept, drift og markedsføring 4.2.5 Leverandører 4.2.6 Regnskapsførsel og administrative systemer

26 Innhold i kontrakten 4. Gjensidige rettigheter og plikter
4.3. Drive forretning etter kjedens konsept 4.3.1 Produkter 4.3.2 Interiør 4.3.3 Profil 4.3.4 Markedsføring 4.3.5 Kundeportefølje

27 Innhold i kontrakten 5. Opphørsvilkår
5.1 Tidsbegrenset eller evigvarende 5.2 Overføring av rettigheter 5.3 Oppsigelse 5.3.1 Vesentlig mislighold 5.3.2 Oppsigelse fra franchisegiver 5.3.3 Overdragelse 6. Vedlegg 6.1 Dokumentasjon registrering av varemerket 6.2 Franchisepakken 6.3 Andre dokumenter

28 Franchiseavtalen og franchisepakken
Avtalen er statisk i avtaleperioden Kan ikke endres Henviser til dokumentasjonen i franchisepakken Franchisepakken kan endres i tilfelle krav og endringer i markedet og ellers i omgivelsene Balanse mellom forutsigbarhet og krav til endring

29 Franchisetakeren Franchisetakeren står for verdiskapningen i systemet.
Svært sentralt å få den riktige franchisetakeren Overordnet må franchisetakeren: - ønske å drive sin egen virksomhet - ha tro på franchisekonseptet - ha tillit til franchisegiveren - ha nødvendige ferdigheter og egenskaper - må kunne finansiere franchisen

30 Kjennetegn med suksessrik franchisetakere
En god franchisetaker har: Positive holdninger til ansatte Sterkt ønske om å lykkes Selvstendighet Salgsorientering Fokus på kundene Sosial orientering Drivkraft

31 Profilbeskrivelse I arbeidet med franchisekonseptet må det utvikles en profilbeskrivelse for hvem som egner seg som franchisetaker i dette konseptet: Krav til utdanning og erfaring Krav til personlige egenskaper Krav til økonomi Franchisegiver må ha en grundig prosess for å identifisere de riktige franchisetakere

32 Organisering av franchisegivers virksomhet
En franchisegiver må bygge en organisasjon som tilbyr følgende tjenester: Sette franchisetaker i stand til å etablere seg gjennom opplæring og trening Følge opp franchisetakers løpende drift gjennom rådgivning og kvalitetssikring Videreutvikle franchisekonseptet Drive markedsføring Driftsrådgivere

33 Fallgruver i utvikling av franchisesystemet
Dårlig grunnlag for franchisekonseptet Salg av varer som alibi Man glemmer at franchising er mer enn en avtale For liten tid Manglende forståelse for konsept og metode Behov for egne ressurser Behov for dokumentasjon og opplæring Liten kunnskap om hvem som er egnet til å være franchisetaker På akkord med egne premisser Manglende konsekvenser


Laste ned ppt "Hvordan bygge opp et franchisesystem?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google