Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Robert F. Anda, M.D. Vincent J. Felitti, M.D.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Robert F. Anda, M.D. Vincent J. Felitti, M.D."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Robert F. Anda, M.D. Vincent J. Felitti, M.D.
Adverse Childhood Experiences (ACE’S) “Krenkede barn blir syke voksne” Å gjøre gull til bly (V. Felitti) The ACE Study is about how we get from here to here. How do we go from a newborn with extraordinary potential to the man lying on the street whom we overlook? Addressing this relates directly and in unexpected ways to difficult problems of medical practice, public health, and social functioning that we each run into every day. Kaiser Permanente and the Centers for Disease Control Robert F. Anda, M.D. Vincent J. Felitti, M.D. 1

3 Prevalence of Adverse Childhood Experiences
Abuse, by Category Psychological (by parents) % Physical (by parents) % Sexual (anyone) % Neglect, by Category Emotional % Physical % Household Dysfunction, by Category Alcoholism or drug use in home 27% Loss of biological parent < age % Depression or mental illness in home 17% Mother treated violently % Imprisoned household member % Prevalence (%) Rather startling prevalence findings. Of course, nice people would never ask such questions routinely, so no one would ever know. Interestingly, these categories turned out to be essentially co-equal in their long-term damage.

4 Et eksempel på sammenheng mellom barndomstraumer og senere vansker
Selvmordsforsøk Denne sammenhengen finner vi på alle parametre; psykiske plager, atferdsvansker, rus, kriminialitet, somatiske lidelser osv

5 Barndomserfaringer har sammenheng med selvmordsforsøk
Well-being Barndomserfaringer har sammenheng med selvmordsforsøk 4+ 3 Some of you may be interested in suicide. At ACE Score 6 and higher, there is a fold increase in the likelihood of later suicide attempts. These are numbers of extraordinary magnitude in epidemiology. The exponential progression indicates a complex, internally self-worsening situation. 2 1

6 Adverse Childhood Experiences, ACE-studien

7 Psykologiske traumer Opplevelser som er overveldende, og utenfor det ”vanlige mestringsapparatet” ”Single-event trauma” Utviklingstraume, relasjonstraume, komplekse traumer, type 1/type 2 traume Traumereaksjoner og dissosiasjon Krenkelser

8 Gjenopplevelse av traumet
Single-event traume Komplekse traumer Gjenopplevelse av traumet Hjernens organisering og utvikling Unngåelse, og Nummenhet, følelsesmessig avflatning, distanse til andre mennesker Økt kroppslig aktivering; søvnvansker, irritabilitet, Sinneutbrudd, konsentrasjonsvansker, overdreven Vaktsomhet, skvettenhet, økt reaksjonsberedskap

9

10

11 Hjernen formes av bruken
Use it or loose it! Hjernen formes gjennom det tidlige samspillet med miljøet Første leveår; oppkoblinger (kontakt mellom nerveceller) i minuttet ”Windows of opportunities”, åpnes og lukkes i en genetisk styrt prosess

12 Disrupted neurodevelopment:
Når hjernen logger seg på et utrygt, skremmende, uforutsigbart, eller stimulusfattig miljø..

13 HPA-aksen

14 Effekter på hjernen Mindre hjerne
Undertrykking av aktivitet i venstre frontal cortex; observerende ego,metakognisjon,integrasjon Underutvikling av venstre orbitofrontal cortex; evne til selvregulering Effekt på cerebellum; koordinasjon av bevegelse, balanse

15 Effekter på nervesystemet av komplekse traumer
Direkte effekter av forlenget eksponering til cortisol Skader i hippocampus, mindre volum Manglende integrasjon mellom ulike deler av hjernen Manglende integrasjon mellom hjernehalvdelene Fortrengning av vanlige, nødvendige kroppslige prosesser, effekter på generell utvikling Hypersensitivitet

16 Vansker med regulering på alle områder!
Konsekvenser av komplekse traumer Fellesnevnere (van der Kolk, 2009, Nordanger, 2010) Vansker med regulering på alle områder!

17 Den tredelte hjerne

18 tenke føle sanse

19

20 (Siegel, 1999) Mentalisering Tilknytning Emosjoner
Episodisk Hukommelse System for krisehåndtering, stressrespons (Siegel, 1999)

21 Top-down Bottom-up

22

23

24

25

26

27

28

29 Emosjoner Affekt/emosjonssystemet er et signalsystem
Skal gi informasjon om hensiktsmessige måter å møte situasjoner Og signal til andre om vår tilstand, som informasjon til dem om handlingsalternativer

30 Grunnaffektene Oppmerksomhet/interesse Velbehag/glede Ømhet/kjærlighet
Selvtillit/stolthet Engstelse/redsel Vemod/tristhet Irritasjon/sinne Uvilje/vemmelse Overlegenhet/forakt Forlegenhet/skam Savn/misunnelse Skyldfølelse/dårlig samvittighet

31 Affect display…

32 Hukommelse Eksplisitt og implisitt Prosedyre, semantisk og episodisk
Assosiativ

33 Semantisk hukommelse Episodisk hukommelse Prosedural (automatisert) hukommelse

34

35 Tilknytningsforstyrrelser
Utrygg, engstelig/ambivalent Utrygg, engstelig/unnvikende Disorganisert

36 Kapteinen..

37

38

39

40 Den logiske følgen: det som er skadet må repareres
Stress-respons systemet Tilknytning (relasjon) Følelser (affektregulering og integrering) Integrasjon av hukommelsesmateriale Øke evne til refleksjon (mentalisering)

41 Dissosiasjon Automatisk aktivering av unngåelsesresponser;tanker, persepsjon, identitet og affekt. Maskinisten handler på egenhånd Betinget unngåelse når traumatiske minner ”truer med å bli husket” (Silberg, 2009) Remember ”not to remember”

42 De assosiasjonene som utløser forsvarsreaksjoner eller forsvarsskjema, både ytre sanseinntrykk og indre tanker eller følelser kaller vi TRIGGERE Rekkefølgen kan beskrives slik: TRIGGER – ALARM - SYMPTOM (atferd)

43 Hvordan ser det ut for andre? Atferd
Skifter mellom modenhet og svært barnslig Aggressiv og ubehagelig i et øyeblikk, skifter til passiv eller vennlig og omsorgsfull Kan variere stemmeleie Kan ”forsvinne i seg selv” Plutselig og overraskende aggressiv/utagerende Kan finne seg selv på et sted uten å kunne gjøre rede for hvordan kom dit, eller gjøre ting som han/hun ikke kan forklare etterpå

44 Hvordan ser det ut for andre Emosjon
Skifte mellom ulike emosjoner Rolig i det ene øyeblikket, og aggressiv eller redd/panikk i det neste, tilsynelatende uten grunn Kan le av noe som er trist/opprørende, eller blir trist/sint når noe bør være gøy Viser evt ingen emosjoner

45 Hvordan ser det ut for andre Kognisjon
Skjønner skoleoppgaver den ene dagen, og er helt uten peiling den neste God dømmekraft, skifte til dårlig i samme situasjon Vansker med å huske viktige begivenheter Benekter å ha gjort eller opplevd ting Kan ”høre stemmer” Kan ha fantasivenner

46 Hvordan ser det ut for andre fysisk/kroppslig
Kan tisse/bæsje på seg uten å legge merke til det når det skjer Kan skade seg (bevisst eller uten intensjon) uten å oppleve smerte Magesmerter, hodepine, pseudoanfall osv uten medisinsk grunn

47 hevn Behov for å forstå viktimisering Behov for å bli straffet
Mestring gjennom reenactment Gjenta lært atferd Behov for nærhet Behov for kontroll, makt Håndtering av skyld, skam Kontroll tap, traumerelat-ert

48 De tre pilarene – grunnmuren i god omsorg
trygghet relasjon følelsesregulering 1)  Hensikt For deg som arbeider i institusjon, er hensikten med denne luken å gi deg et verktøy du kan bruke når du ønsker å reflektere over hensiktsmessigheten (kvaliteten) på omsorgstilbudet til barnet/ungdommen For deg som arbeider i fosterhjemstjeneste er hensikten i tillegg å gi deg et verktøy du kan anvende i veiledning av fosterforeldre. Som du kan være bevisst på i utvelgelse av egnede fosterforeldre. 2) Hvorfor God omsorg for volds - og overgrepsutsatte barn og unge øker sjansen for at barnet/ungdommen velger å formidle seg til de voksne. Dette øker muligheten både for avdekking av overgrep og for forebygging av nye overgrep. I tillegg er god omsorg utviklingsfremmende og støttende i seg selv for barnet. For barnets vei til helhet og mestring. 48 48

49 Forutsetninger for hjelp, De tre pillarene
Trygghet Tilknytning/ god relasjon Regulering av affekt og aktivering Stabilisering, evne til å tåle følelser, evne til å regulere aktivering Gi Kapteinen mulighet til å forstå og ”overstyre” Maskinist og fyrbøter

50 Kasus; Ida Ida er 14 år. Fosterfar går ut for å hente henne hjem om kvelden. Han finner henne på stranden sammen med en del eldre ”ugreie” ungdommer. Ida er motvillig til å bli med. Fosterfar tar et grep rundt armen hennes og trekker henne med. Idet de passerer ”familiestranden” begynner Ida og rope mens hun ”snubler” etter fosterfar: ”Ikke slå mer, jeg orker ikke mer, slutt…”jeg lover å å være snill, bare ikke slå..” ”Jeg skal suge deg, det er greit, men bare ikke slå”. Alle stirrer! På fosterfar. (fra ”Handlekraft”)

51 Eksempler på traumebevisst omsorg
Atferdsvansker som «smerteuttrykk» Den tredelte hjerne og toleransevinduet Samregulering/co-regulering Time-in Jakten på triggerne Hjernebyggende aktiviteter

52 Toleransevindu

53 Trigger Behov, smerte Atferdsuttrykk

54 Bottoms-up Bruce Perry, CTA

55 Relasjon, tillit, godhet, nærvær, følelsesbevissthet
Kaptein Fornuft Forståelse, refleksjon, kontroll Maskinist Følelser Fyrbøter Sanser/akt Rytme, balanse, respirasjon, kroppsbevissthet, koordinasjon

56 Grunnleggende behov Trygghet Tilhørighet Anerkjennelse, bli elsket
Hjelp til regulering Forutsigbarhet Sammenheng Kontinuitet


Laste ned ppt "Robert F. Anda, M.D. Vincent J. Felitti, M.D."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google