Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- your time to market.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- your time to market."— Utskrift av presentasjonen:

1 - your time to market

2 gjør ProjectHelp? gir komplett oversikt over alle bedriftens prosjekter med innsikt i plan, status nå, økonomi og produserte dokumenter. fleksibel og enkel timeregistrering for den ansatte, samtidig som timene blir godkjente i den rekkefølgen bedriften bestemmer. kraftfull fakturering av alle timer og kostnader i prosjektet. Hva er ProjectHelp laget for? bedrifter som er prosjektorienterte. konsulenter, ingeniører, arkitekter og prosjektledere. skapt med utgangspunkt i konsulentens hverdag. bygget på terminologi og arbeidsmåte for konsulenter. økonomi- og lønnskontoret vil få elektroniske filer for import i sitt system. Hvem bruke ProjectHelp? hver enkelt ansatt får et moderne verktøy som de kan rapportere inn i. alle med riktig tilgang får se nøkkeltall om status på fremdrift og økonomi. ved å ha full kontroll hele tiden, kan du tidlig gjøre endringer i prosjektet. full kontroll over prosjektene gir deg full kontroll over bedriften! Hvorfor bruke ProjectHelp? verktøyet har et webgrensesnitt, som vil si at brukerne kun behøver en nettleser (browser). systemet kan installeres lokalt eller kjøres over internett fra ProjectHelp sin hjemmeside. Projecthelp kan integreres med de markedsledende økonomi- og lønnssystemene. Hvordan

3 |fordeler for de Ansatte: - Hver ansatt har et enkelt og moderne verktøy for registrering av timer og utgifter - Reiseregninger fylles inn enkelt og raskt. Systemet inneholder alle regler iht norsk reisereglement og fyller ut satser, kurser etc automatisk - Enkelt å lære og ta i bruk - Alle med riktig tilgang får se status på fremdrift og økonomi på prosjektene - Verktøyet har et webgrensesnitt, som vil si at brukeren kun behøver en nettleser - Bidrar til å heve hver enkelt ansatts kompetanse på projektstyring - Finnes på flere språk - Utviklet spesielt for å forenkle den ansattes hverdag - your time to market

4 |fordeler forts. for Prosjektleder: - Enkelt å bruke og enkelt å følge opp prosjektene - Planlegge i den deltaljegrad han selv ønsker - Kontinuerlig oppfølging av prosjekt, fremdrift og økonomi - Endringer i prosjektet kan gjøres tidlig ved at man har full kontroll hele tiden - your time to market

5 |fordeler forts. for Bedriftsledelse/Linjeleder/Prosjekteier: - Full oversikt over alle prosjekter og økonomi - Attestasjon av timelister - Følge faktureringsgrad - Oversikt over status på timelister og oppfølging av manglende timelister - Ressurs allokering av ansatte - Kvalitetssikring i hele prosjektgjennomføringen for Økonomiavdeling: - Enkel og kraftfull fakturering - Enkel overføring av data til regnskap og lønnsystem - Komplett prosjektregnskap for Kunden: - Faktura med all nødvendig informasjon - Oversiktlige rapporter - Innsyn i prosjektene via internett - Vite at sin tjenesteleverandør har full oversikt og full kontroll til enhver tid - your time to market

6 |verdikjeden (1/10) ProjectHelp hjelper bedriften gjennom hele verdikjeden - Fokus på prosjekt - Felles for konsulenter i flere bransjer - Verdiskapningen skjer i prosjektet – ikke i økonomisystemet - Bedre prosjektstyring -> Bedre økonomisk resultat Organisasjon Kunder Tilbud Kontrakt Plan Gjennom- føring Oppfølging Faktura Export Regnskap - your time to market

7 |verdikjeden, organisasjon
|verdikjeden, organisasjon (2/10) Ansatte, personal info, priser, rettigheter, tidskonto (ferie, avspasering etc), flere språk, eksterne konsulenter, avdelinger, kompetanse kartlegging Kunder Tilbud Kontrakt Plan Gjennom- føring Oppfølging Faktura Export Regnskap Organisasjon ProjectHelp gir deg full mulighet til å ha full kontroll over ressurser som bedriften benytter i sine prosjekter. Ressursene er i en tjenestesytende bedrift selve ”varen” som selges videre til kunden. - your time to market

8 |verdikjeden, kunder. (3/10)
|verdikjeden, kunder (3/10) Kunde register med kontaktpersoner Hver kunde kan ha egen faktura layout og betalingsbetingelser Kunden kan søke etter kompetanse på din hjemmeside Kunden kan få tildelt et kundeID med passord og få tilgang til begrenset informasjon i prosjektene Kunderegister kan også integreres med annen kundebase som kunden allerede har. Organisasjon Tilbud Kontrakt Plan Gjennom- føring Oppfølging Faktura Export Regnskap Kunder - your time to market

9 |verdikjeden, tilbud/kontrakt
|verdikjeden, tilbud/kontrakt (4/10) Erfaringstall fra tidligere prosjekter - forbrukte timer, pris, dekningsbidrag - Ledige ressurser, belastning - Oppdragsbekreftelse - Kontrakt, tillegg til kontrakt - Fastpris, løpende med tak, løpende timer - Fleksibel prissetting på mange ulike nivåer - Ordrereserve Organisasjon Kunder Plan Gjennom- føring Oppfølging Faktura Export Regnskap Tilbud Kontrakt - your time to market

10 |verdikjeden, Plan (5/10) Mal fra tidligere prosjekter, faser med aktiviteter ,ressurser, økonomi Detaljplanlegging kan gjøres ved å ha et interaktivt gantt-diagram som ser ut som MS Project. Tildeling av oppgaver ,Ubegrenset antall nivåer Aktivitets avhengigheter, Milepæler, Profesjonelt planleggingsverktøy Organisasjon Kunder Tilbud Kontrakt Gjennom- føring Oppfølging Faktura Export Regnskap Plan - your time to market

11 |verdikjeden, gjennomføring
|verdikjeden, gjennomføring (6/10) Timelister Reiseregninger Utlegg, Material Fremdrift Dokumenter Fleksibel oppretting av timelister Organisasjon Kunder Tilbud Kontrakt Plan Oppfølging Faktura Export Regnskap Gjennom- føring - your time to market

12 |verdikjeden, oppfølging
|verdikjeden, oppfølging (7/10) Attestasjon av timelister og reiseregninger i lett definerbart godkjenningshierarki Virkelighet opp mot plan Forandringer, tiltak, tillegg S-Kurve, Gantt Fremdrift Prosjektregnskap Økonomiske nøkkeltall Rapporter Organisasjon Kunder Tilbud Kontrakt Plan Gjennom- føring Faktura Export Regnskap Oppfølging - your time to market

13 |verdikjeden, faktura (8/10) Ulike fakturalayout kan defineres opp for kunde og prosjekt - Du bestemmer selv detaljgraden per fakturalinje - Endring av kladd - Prosjekt nøkkeltall kan velges med på faktura - Hva kan faktureres: - Fastpris - Betalingsplaner - A konto - Timer - Reiseregninger - Utlegg - Material - Påslagsprosent - Faktura gebyr Organisasjon Kunder Tilbud Kontrakt Plan Gjennom- føring Oppfølging Export Regnskap Faktura - your time to market

14 |verdikjeden, eksport (9/10) Export av data fra ProjectHelp til økonomisystem og lønnssystemer ProjectHelp skaper en fil på gitt format Export av: Godkjente timelister, reiseregninger som ordrelinjer til fakturering i økonomisystem Godkjente timelister, reiseregninger som lønnsarter til lønnssystem Godkjente fakturakladder som ordrelinjer til fakturering i økonomisystem Godkjente fakturaer til regnskap Organisasjon Kunder Tilbud Kontrakt Plan Gjennom- føring Oppfølging Faktura Regnskap Export

15 |verdikjeden, regnskap (10/10)
Organisasjon Kunder Tilbud Kontrakt Plan Gjennom- føring Oppfølging Faktura Export Regnskap Visma Rubicon Navision Damgaard Huldt & Lillevik Hogia XOR Utvikles også på forespørsel - your time to market

16 |teknologi Server OS - NT 4, Windows 2000 Database - MS SQL Server
WEB server - MS internet information server Rapport generator - Seagate Crystal Report Programmeringspråk server ASP, C++, VB for COM-objekter Programmeringsspråk klient Java, Javascript, HTML - your time to market

17 |installasjon Lokal installasjon hos kunden
NT Server med IIS web server Krever tilleggsprogramvare (SQL Server, Seagate Crystal Report) Oppdatering av SW 3-4 ganger årlig ASP (Application Service Provider) Systemet nås via Drift, vedlikehold, backup gjøres av ProjectHelp AS Bruker behøver kun nettleser og tilgang til internett Alltid siste versjon av programvare - your time to market

18 |tjenester ProjectHelp AS og Cadnet Øst AS tilbyr følgende konsulentjenester - behovsanalyse og rådgivning - installasjon og tilrettelegging - kurs/opplæring - brukerstøtte - kundetilpasninger - your time to market

19 |kontaktinformasjon Forhandler Utvikler
Cadnet Øst as ProjectHelp as Mjøssenteret Nord Kjellstadveien 5 N-2391 MOELV N-3400 LIER Telefon Telefaks - your time to market


Laste ned ppt "- your time to market."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google