Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er Oljeindustriens kvalifikasjonsordning ved anskaffelser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er Oljeindustriens kvalifikasjonsordning ved anskaffelser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Atle Gjertsen - www.achilles.com
Hva er Oljeindustriens kvalifikasjonsordning ved anskaffelser? Prosjekt Farsundbassenget 3.juni 2005 Av Atle Gjertsen Atle Gjertsen -

2 Achilles Felles Kvalifikasjonsordning for oljeindustrien ( FKO)
TEMA Bakgrunn for etablering - hva er dette for noe? EU`innkjøpsdirektiv Leverandørinformasjon Kvalifikasjonskrav Kommunikasjon Styringsgruppe Roller Brukere Kategorier Hvordan blir man prekvalifisert? Atle Gjertsen -

3 Achilles Felles Kvalifikasjonsordning for oljeindustrien ( FKO)
Oljeselskapene og hovedkontraktørene representerer et innkjøpsvolum fra på NOK 300 mrd. Eksklusive letekostnader KILDE: OD Achilles FKO er et felles register over kvalifiserte leverandører til den norske og danske oljesektoren. Atle Gjertsen -

4 Achilles Felles Kvalifikasjonsordning for oljeindustrien ( FKO)
Initiert av Olje & energidepartementet mot Hydro, Statoil, BP og Shell Utgangspunktet fra 1990 var at et mindre antall aktiviteter er velegnet for “samkjøring” på tvers av operatørselskaper . Det kan etableres et mer kostnadseffektivt opplegg sammen enn hva som kan justifiseres av hver enkelt aktør Danner naturlig basis for etablering av faglige nettverk på tvers av organisasjoner Leverandørene får et kontaktpunkt for prekvalifisering Atle Gjertsen -

5 Individual Supplier Qualification Systems
Buyers A B C D E A B C D E Suppliers Atle Gjertsen -

6 Joint Supplier Qualification System :
Buyers Suppliers Atle Gjertsen -

7 EU’s innkjøpsdirektiv Hovedprinsipper...
Fri konkurranse ved offentlige anskaffelser Likebehandling av leverandører Forbud mot diskriminering på grunnlag av blant annet nasjonalitet Atle Gjertsen -

8 EU’s innkjøpsdirektiv Virkemidler for å realisere hovedprinsippene
Kunngjøring av anbud etc. i EU/EØS-området Evaluering etter kjente kriterier Bruk av internasjonale standarder Opplegg for håndhevelse av regelverket (f.eks bøter) Atle Gjertsen -

9 Achilles Felles Kvalifikasjonsordning Hovedkarakteristika
Etablert med det mål å dekke behovene til dansk og norsk oljeindustri Trinnvis kvalifikasjonsordning Trinn 1: Identiske kriterier for alle deltagende selskaper Trinn 2+: Individuelt for hvert selskap Ikke tidsbegrenset varighet. Dekket av en årlig felles kunngjøring i EU tidende / TED Kombinasjon av spesifikke krav og en fleksibel leverandør database Atle Gjertsen -

10 Atle Gjertsen - www.achilles.com
Anskaffelser av varer og tjenester Relasjoner oppdragsgiver - leverandør Tradisjonell modell Oppdragsgiver forespør et utvalg av leverandører etter eget skjønn EU’s indre marked Off. kunngjøring av planlagte kontrakter Off. kunngjøring av konkrete anskaffelser Kunngjøring av egne kvalifikasjonsordninger gjeldende pr. produkt/tjenestegruppe Kunngjøring av tildelte kontrakter Atle Gjertsen -

11 Informasjon til leverandørene
Ved henvendelse til leverandører bør det opplyses at de er identifisert gjennom Achilles felles kvalifikasjons ordning. Atle Gjertsen -

12 Hvilken leverandør- informasjon finnes?
Standard pre-qualification information including: Contact Information Personnel Financial Dun & Bradstreet-information Legal Associated Companies Quality Assurance (ISO) Locations Health, Safety & Environmental Products/Services References Optional : Company specific peformance info (Stage 2) Atle Gjertsen -

13 Atle Gjertsen - www.achilles.com
Kvalifikasjonskrav Er det bare for en leverandør å melde seg på eller…? Kommersielle kvalifikasjonskrav Ajour med skatter og avgifter Årsregnskap sendt inn Ingen gjelds- eller konkursforhandling Registret i selskapsregister Leverandøren må ha et formelt kvalitetssytem (ISO9000 serien) Atle Gjertsen -

14 Atle Gjertsen - www.achilles.com
Kvalifikasjonskrav Leverandøren må ha et formelt system for HMS(for risikoeksponerte tjenestekategorier ref. Norsok S-006) Elektronisk spørreskjema må kompletteres Generell selskapsinformasjon Finansiell informasjon, årsregnskap, Informasjon om miljø-, sikkerhet-, kvalitetssystem, etc. Produkt- og tjensteinformasjon med bl.a. referenser Spørreskjemaet verifiseres mot erklæring og registreringsbevis Administrerende Direktør signerer erklæring som bekrefter at alle opplysninger er korrekte Atle Gjertsen -

15 Forenklet kommunikasjon
Standardisert prosess: Gjennom et felles system for hele oljeindustrien har pre-kvalifiseringsprosessen blitt standardisert. Endringer i pre-kvalifiseringsprosessen blir kun introdusert etter vedtak og godkjennelse av Achilles FKO Styringskomite der alle operatørselskapene og hovedkontraktørene er representert.. Internet baserte løsninger: Innkjøperne kan aksessere leverandørbasen via internet. Leverandørenes Online Questionaire blir oppdatert via internet noe som gir leverandøren bedre kontroll over egen informasjon.. Atle Gjertsen -

16 Achilles FKO Styringskomite
Operasjonen av Achilles FKO er ledet av Styringsgruppen som er sammensatt av ledende innkjøps-/kontraktspersonell fra alle Operatørselskapene og Hovedkontraktørene. Styringsgruppen møtes hver tredje måned. Atle Gjertsen -

17 Achilles FKO Styringskomite
Nåværende formann er Anders Haugen, Procurement Manager ENI AS (tidligere Agip). Sekretæriatsfunksjonen er ivaretatt av Achilles Information Centre. Styringskomiteen er Achilles FKO` styre og de tar beslutninger om informasjonsinnhold, prising etc. Oppretter underkommiteer som arbeider med spesialområder. Eks. HMSK arbeidsgruppe . Består av HMSK personell fra de samme bedriftene. Atle Gjertsen -

18 Roller i Registreringsprosessen
Etablerer felles kriterier Benytter Achilles FKO aktivt Styrer Achilles FKO gjennom styringskomiteen Brukere/kjøpere A B C Sender annonser om Achilles FKO kvalifikasjons system til OJEC/TED Sender info. om Achilles FKO til leverandørene Tar imot og kontrollerer søknader fra leverandørene Registrerer og arkiverer leverandørenes informasjon Holder databasen oppdatert Support til brukere og leverandører Koordinerings- ledd A B C Fyller ut søknad om kvalifisering Årlig oppdattering av informasjon Leverandører

19 BRUKERE AV ACHILLES FKO
Marathon Gassco Exxon DONG BP AmeradaHess Shell Talisman Paladin Resources TOTAL Hydro Oil&Energy Hydro Aluminium Statoil RWE-DEA ConocoPhillips Petoro Pertra ENI Norge AkerKværner Halliburton Reinertsen Vetco Aibel Maersk Contractors Subsea7 Fabricom Lyse Gass Proserv FMC Kongsberg Metering AS Helifuel A.S. Nymo Holta & Håland Instrumentering AS Linjebygg Offshore AS Wallram GMBH,Tyskland Murmansk Shipyard-Russland Sevzapsteelkonstructia-Russl. Onega-Russland Mostoodryad 9-Russland Atle Gjertsen -

20 Produkt- og servicekategorier
Achilles FKO har utviklet et standardisert kategori og nummererings system. Leverandørene velger produkt/service kategorier , og beskrivelse sitt scope innen de valgte kategorier som dekkes Tilknyttet hver produkt/tjeneste er det mulighet for å legge inn opptil fem referanser Atle Gjertsen -

21 Produkt- og servicekategorier
Leverandører har 250 tegn til rådighet for å beskrive sitt Scope under hver kategori. Det anbefales å utnytte denne muligheten fullt ut. Atle Gjertsen -

22 Atle Gjertsen - www.achilles.com
Dette er leverandørens hovedinfo felt sett fra en bruker Oil & Gas Atle Gjertsen -

23 Atle Gjertsen - www.achilles.com
De fire hoved- nivåene for products/services. Oil & Gas Atle Gjertsen -

24 Atle Gjertsen - www.achilles.com
Level two gives a further subdivision. Oil & Gas Atle Gjertsen -

25 Atle Gjertsen - www.achilles.com
Oil & Gas Level three is a standard detail of description level Atle Gjertsen -

26 Atle Gjertsen - www.achilles.com
Oil & Gas Her er det leverandøren beskriver sitt scope med inntil 250 tegn Alt her er søkbart, så til bedre beskrivelse... Atle Gjertsen -

27 Påtvunget nødvendighet eller muligheter for leverandørene?
Har leverandørene noen fordeler I det hele tatt? Er dette bare noe som blir trødd ned over ørene på dem og som de er nødt til å forholde seg til? Gir leverandørene et kontaktpunkt med standardiserte kriterier for alle. Skal minimalisere ressursbruk med tanke på revisjoner. (share of information tanken) Øke kvaliteten på relevant informasjon til kjøpere som kan endres på en enkel måte gjennom året. Ved nye produkter, forandring i ledelse osv Atle Gjertsen -

28 Påtvunget nødvendighet eller muligheter for leverandørene?
Brukes som inngangsport for å komme i dialog med andre brukere. ”Du er allerede kvalifisert”. Ved anbud - spørsmål angående HSEQ. Det er besluttet av HSEQ gruppen at det her er nok for en leverandør å henvise til sitt Achilles ID nummer. Informasjonen oppdateres hver år Atle Gjertsen -

29 Oppsummering Formålet med Achilles FKO!
Å fremskaffe omfattende prekvalifikasjonsinfo for nåværende og potensielle leverandører Gi tilgang til et raskt og effektivt verktøy for identifikasjon av potensielle tilbydere Å sikre et kostnadseffektivt opplegg for administrasjon av leverandørinformasjon Minimalisere duplisering av prosesser for innhenting av leverandørinformasjon Øke kvaliteten på relevant leverandørinformasjon gjennom en omfattende kvalifikasjonsordning for oljebransjen Enkel og fleksibel måte å oppfylle EU pålagte krav for forsyningssektoren Samarbeid gir et godt grunnlag for utvikling av “best practice” innen anskaffelsesområdet Atle Gjertsen -

30 Atle Gjertsen - www.achilles.com
VIKTIG Achilles FKO erstatter ikke BANKING PÅ DØRER OG SALG. Det er et pre-kvalifiserings system IKKE salgssystem Atle Gjertsen -

31 Atle Gjertsen - www.achilles.com
Established in Norway (1990), the group headquarters in Oxford UK 210 employees Supplier of support systems for the Procurement process: Supplier Management Systems We focus on the following sectors; Transport/railroad sector Oil&gas sector Utility sector (electricity and water) Public sector Construction sector Pharmaceutical Atle Gjertsen -

32 Mission of The Achilles Group
“To develop supplier relationship communities which lead to Achilles being the principal source of supplier management services worldwide” Atle Gjertsen -

33 Regioner som har adoptert ideen om Felles Kvalifikasjons system
Achilles er tilstede i følgende regioner: Norge Sverige UK Ireland Spania Portugal Argentina Venezuela USA Denmark Australia Kina/Hong Kong Singapore Tyskland Chile Finland, Inkubasjons regioner: Nigeria Russland Finland Kazakhstan Angola Brasil Egypt Atle Gjertsen -

34 Hvordan bli pre-kvalifisert?
velg oil&gas og Norge Snakk med meg etterpå Atle Gjertsen mobil: Atle Gjertsen -

35 Atle Gjertsen - www.achilles.com


Laste ned ppt "Hva er Oljeindustriens kvalifikasjonsordning ved anskaffelser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google