Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer og synspunkter sett med byggherrenes briller. Erik A. Hammer fra Grønn Byggallianse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer og synspunkter sett med byggherrenes briller. Erik A. Hammer fra Grønn Byggallianse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer og synspunkter sett med byggherrenes briller. Erik A. Hammer fra Grønn Byggallianse

2 Erik A. Hammer, daglig leder GBA …………hvem er vi?

3 Skanska Eiendomsutvikling Storebrand Eiendom Forsvarsbygg Aspelin Ramm Statsbygg Avantor OBOS Statoil Pecunia Hav Eiendom Vital Eiendom Coop Eiendom Oslo S Utvikling Backe Prosjekt Schage Eiendom Siemens Eiendom Veidekke Eiendom Norwegian Property Undervisningsbygg KF Fredriksborg Eiendom AS Aberdeen Property Investors Oslo Sektor Gruppen BundeEiendom Steen & Strøm Entra Eiendom NEAS Oxer Ferd USBL Linstow KLP Eiendom ROM Eiendom Höech Eiendom Bærum Kommune Telenor Eiendom AS Universitetet i Oslo Fabritius Gruppen Sparebank1 Eiendom Omsorgsbygg KF – Oslo Anthon B Nilsen Eiendom NCC Property Development 41 medlemmer ~ 30 mill m²

4 1. Registrere energibruk i egne bygg og gjøre dataene tilgjengelige i miljønettverket og for Enova SF. (Vil benytte Enova’s Byggnett) 2. Minst en person i medlemsbedriftenes ledergruppe skal gjennomgå et miljøkurs for byggeiere. 3. Bedriftene skal anvende kunnskaper de tilegner seg gjennom medlemskap i nettverket – bl.a. ved å gjennomgå sine kravspesifikasjoner på energiområdet. 4. Kvalitetsprogrammer skal utarbeides ved oppstart av nye byggeprosjekter. Programmene skal inngå i en felles database. Følgende minimumskrav må medlemsbedriftene i Grønn Byggallianse forplikte seg til å overholde:

5 5. ENØK-analyser skal gjennomføres i eksisterende bygg. 6. Bedriftene må benytte ISO-deklarasjon 14025-EPD for de mest brukte bygningsproduktene ved nybygg og rehabilitering. Alternativer til miljøskadelige kjemiske stoffer skal velges. 7. GBA-medlemmene er nå kollektivt innmeldt i Norwegian Green Building Council (NGBC)

6

7

8 Kvalitetsprogram Energi Materialer og ressurser Innemiljø Vann Transport Drift og vedlikehold av bygningen Universell utforming

9 • Lovkrav - laveste ambisjonsnivå som tilsvarer lovens minimumskrav • Middels ambisjonsnivå for de som ønsker å stekke seg innen gitte fokusområde • Høyt ambisjonsnivå for de som ønsker å være ”best i klassen” innen gitte fokusområde Hvordan fastsette mål?

10 Lovkrav Mål: Det skal utarbeides en miljøsaneringsplan for kartlegging og sanering av farlig avfall før rivearbeider starter (kun aktuelt dersom noe skal rives). Minst 60 % av bygge- og riveavfallet skal sorteres. Middels ambisjonsnivå Mål: Det skal utarbeides en miljøsaneringsplan for kartlegging og sanering av farlig avfall før rivearbeider starter (kun aktuelt dersom noe skal rives). Minst 80 % av bygge- og riveavfallet skal sorteres. Byggeavfall (ekskl. riveavfall) skal ikke overstige 25 kg/m2 BTA.

11 Høyt ambisjonsnivå Mål: Det skal utarbeides en miljøsaneringsplan for kartlegging og sanering av farlig avfall før rivearbeider starter (kun aktuelt dersom noe skal rives). Minst 90 % av riveavfallet og 85 % av byggavfallet skal sorteres. Byggeavfall (ekskl. riveavfall) skal ikke overstige 25 kg/m2 BTA.

12 Foreningens formål er å arbeide for at norske bygg skal få en høy miljøstandard gjennom bruk av miljøsertifisering. NGBC skal gjennom anvendelse av BREEAM, og eventuelt andre klassifiseringsordninger, bygge kunnskap om, og jobbe for at miljøvennlige bygg blir etterspurt og premiert. BREEAM-NOR utvikles som en nasjonal tilpasning av Europas ledende klassifiseringsverktøy BREEAM. NGBC er nasjonal rettighetshaver. NGBC har ikke erverv til formål. Stiftet 17.9.2010 Mer enn 70 medlemmer ved oppstart Norwegian Green Building Council samler hele bygg og eiendomssektoren, for å høyne miljøstandarden i norske bygg

13 Troverdig dokumentasjon av energi og miljøegenskaper. Sortering etter positive egenskaper. Gir mulighet for differensierte incentiver og vilkår. Samler bransjen om en frivillig standard og normert kunnskap. Åpner for gjennomgripende innovasjon. Samordnet med Norske myndigheter og gjeldene normer. Nordisk og internasjonalt samarbeid Fremmer markedsstyrt kvalitetsheving, innovasjon og kunnskapsbygging Energi – Helse & Komfort – Materialer – Transport – Arealplan – Ledelse – Avfall – Forurensnings - Vann

14

15

16 Honorerer det gode bidrag, og graderer applausen.

17 Takk for oppmerksomheten !


Laste ned ppt "Erfaringer og synspunkter sett med byggherrenes briller. Erik A. Hammer fra Grønn Byggallianse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google