Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det multimodale læringsrommet - arbeidsmåter og organisering i spenningsfeltet mellom det digitale læringsrom og det fysiske møtet Tjalve Gj. Madsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det multimodale læringsrommet - arbeidsmåter og organisering i spenningsfeltet mellom det digitale læringsrom og det fysiske møtet Tjalve Gj. Madsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det multimodale læringsrommet - arbeidsmåter og organisering i spenningsfeltet mellom det digitale læringsrom og det fysiske møtet Tjalve Gj. Madsen

2 Se opp for Mr. Khan! Er norsk skole klar?
BT: Sjur Holsen, 2. april 2013, Er norsk skole klar?

3 Problemstilling Hvordan lage et design som
fremmer et godt læringsmiljø ? (varierte studentaktive læringsformer, samarbeid og meningsfull bruk av lærerressursen) nytter digitale verktøy på en meningsfull måte

4 Utgangspunkt 1 Sosialepistomologisk teori Multimodalitetsteori TPACK
Erfaringer LU/GLU AVUK Sosialepistomologisk teori Multimodalitetsteori TPACK Sosialepistomologisk teori (kunnskapens vilkår i lærerutdanningen) studentkultur, lærerskvis (undervisning vs forskning) Multimodalitetsteori (meningsskaping ved bruk av ulike typer «tegn») (Selander & Kress; Design før lærande) TEPAC (Technological-, Pedagogical and Content Knowledge) (Schulman, Mishra & Koehler)

5 Utgangspunkt 2 Personer 3 stykk varierte lærere (IKT-ferdigheter)
3 klasser, studenter 6 lærerassistenter Rom 1 stk auditorium (2 timer uken) 8 grupperom to timer uken 3 klasserom en time uken

6 Hovedstruktur Storforelesning (introduksjon – oppsummering)
Læringsoppdrag (litteratur, nettressurser og oppg.) Seminararbeid Klasseoppsummering Forprøver (2 stk) Mapper (mål, praksis, 5 utvalgte læringsoppdrag) Eksamen (muntlig) Storforelesninger mest høst, nesten halvert på våren.

7 IKT, læring og det multimodale perspektiv
Hvordan bidra til mening, forståelse, innsikt ?

8 Storforelesning (IKT)
PPT Digitale kart (MindManager) Digitale tavler Video-opptak Kritt-tavle

9

10

11 Læringsoppdrag (IKT) Litteraturlesing
Videosnutter (egne; starter, tema, oppfølging, Youtube etc) Tester (ITL) Tankekart (digitalt el. Analogt -> ITL) Trekolonner (->ITL) Spørsmål – problemformuleringer (Disk.forum ITL) Ønsketema

12 Seminararbeid Referat på ITL Sosialt og faglig fokus
Sosiale læringsmål Læring gjennomsamarbeid (begrep, teori, praksisrelevans) Diskusjoner Oppklaringer Referat på ITL

13 Klasseoppsummering Dialog

14 Forprøver (IKT) Administrasjon (ITL) Video-tilbakemelding

15 Mapper (IKT) Arbeidsmapper og utvalgsmapper Mål
Praksis; dokumentasjon, refleksjon Læringsoppdrag

16 Eksamen (IKT) Forberedelse; Student pensum-wiki Eksamen; Muntlig (begrepsdef. – teori – praksisrelevans)

17 Konklusjon; Lykkes med mer studentaktiviserende arbeidsformer
Lykkes med mer varierte arbeidsformer Studentene opplever godt læringsutbytte Lærerne usikre på læringsutbytte Lærerne opplever manglende prosesskontroll Potensiell tidsbesparelse etter første runde Positiv kvalitetsutvikling – pedagogisk og faglig

18 Arnesen, C. Å. , Hovdhaugen E. , Wiers-Jenssen, J. Aamodt, P. O (2011)
Arnesen, C. Å., Hovdhaugen E., Wiers-Jenssen, J. Aamodt, P.O (2011). Studiesituasjon og studentøkonomi. Norske resultater fra den europeiske studentundersøkelsen Eurostudent IV. 33/2011, NI Kress, G. (2003). Literacy in the new media age. London, Routledge. Kress, G. (2005). English in urban classrooms : a multimodal perspective on teaching and learning. London, RoutledgeFalmer. Kress, G. and C. Jewitt (2003). Multimodal literacy. New York, Peter Lang. Kress, G. and T. Van Leeuwen (2001). Multimodal discourse : the modes and media of contemporary communication. London, Arnold. Krüger, T. (1999). Undervisning som et ensemble av diskursive praksiser. Pedagogikk normalvitenskap eller lappeteppe. Y. m. f. Nordkvelle. Lillehammer, Høgskolen i Lillehammer. Forskningsrapport. Kunnskapsdepartementet (2009). Læreren Rollen og utdanningen. Løvland, A. (2010). "Multimodalitet ogmultimodale tekster." Viden om læring nr. 7. Popkewitz, T. S. (1991). A political sociology of educational reform : power/knowledge in teaching, teacher education, and research. New York, Teachers College Press. Selander, S. and G. Kress (2010). Design för lärande : ett multimodalt perspektiv. [Stockholm], Norstedts


Laste ned ppt "Det multimodale læringsrommet - arbeidsmåter og organisering i spenningsfeltet mellom det digitale læringsrom og det fysiske møtet Tjalve Gj. Madsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google