Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UU- friluftsliv og idrett Savalen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UU- friluftsliv og idrett Savalen"— Utskrift av presentasjonen:

1 UU- friluftsliv og idrett Savalen 02.09.10

2 Pilotfylker Hedmark og Oppland universell utforming
4 satsningsområder: Reiselivsdestinasjoner Transportkjeden Stedsutvikling Folkehelse

3 Prosjektkoordinator UU 2010-11-12
Randi K. Øverland Ergoterapeut + pedagogikk mellomfag Universell utforming/ Spes. i allmennhelse I 10år: Undervisning i helse og sos.fag og tilrettelegging av aktivitet (i vdg.skole) I 15år ergoterapeut (barn-voksne-eldre) IKKE bare tilrettelegging for funksjonshemmede – men EN LØSNING FOR ALLE (

4 Retningslinjer for spillemidler: 2. 5
Retningslinjer for spillemidler: Tilgjengelighet/universell utforming Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer forutsetter at anlegget oppfyller kravene til tilgjengelighet/ universell utforming, slik disse krav er utformet i den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og plan- og bygningsloven (kap8). Dokumentasjon på tilgjengelighet / universell utforming skal foreligge som vedlegg til søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning, både for nye anlegg og ved søknad om rehabilitering av eksisterende anlegg.

5 Universell utforming Langsiktig strategi for å bidra til å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle Utforming av produkter og tjenester slik at de kan brukes av alle (bl.a. bygninger, aktiviteter og informasjon)

6 Lovverk Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 2009
Plan- og bygningsloven FN –menneskerettigheter Kommuneplaner og reguleringsplaner

7 FN’s standardregel nr. 11 Statene skal iverksette tiltak for å sikre at mennesker med funksjonshemning får like muligheter til fritids- og idrettsaktiviteter Samt hoteller, strender, idrettsanlegg idrettshaller osv

8 Klagesaker i 2009-50% på funksj. evne

9 Hvilke funksjonsnedsettelser?
Barn (nyfødt, skader, sykdom med mer) Trafikkulykker, ekstremsportskader med mer Livsstilsykdommer (muskel- skjelettsykommer, diabetes, overvekt, kosthold, kreft, hjerte-kar) Hørselshemninger (økende) Synshemninger (Mange!) Orienteringshemmede (obs-Skilting!) Forståelse (Informasjon,regler) Astma og allergi Psykiske lidelser Eldre (dobling innen 8-10år)- økt alder gir flere utfordringer fysisk og psykisk (blande generasjoner/møteplasser!)

10 Funksjonsnedsettelse
Funksjonsnedsettelse behøver ikke å være en hindring Livskvalitet er hva personen SELV oppfatter som viktig å gjøre i livet Mennesket må kunne velge det som gir mening, og ved å gjøre aktiviteter tilgjengelige sikrer man deltagelse og selvstendighet

11 Ute: Hva skal gjøres tilgjengelig?
Utearenaer Turområder Strandsone med turstier Parker Havneområder Badestrender Lekeplasser Natur-/friområder Toalett(WC/utedo)

12 Standpromenade

13 Sti med fin grus, fast underlag Kjenne overgangen mellom gress og grus

14 Ledelinje og belysning Gjør at stien kan brukes flere timer i døgnet

15 Ute Scene på torg-trapper rundt hele Lekeapparater for alle aldre

16 Øya stadion i Trondheim
Tribunen, som har 540 plasser, og det er første gang her i landet at det er lagt teleslynge ved et utendørs idrettsanlegg.  Teleslynge over armeringen God markering av alle trappetrinn Taktilt oppmerksomhetsfelt foran trappeløp Håndløpere Den midterste tribuneraden - såvel som radene på øverste og nederste nivå - er tilgjengelig for personer med rullestol eller kanskje barnevogn. Adkomsten i terrenget er trinnfri.

17 Lekeplass der hvor folk er
Sklie for alle Tunell for alle

18 Brygge adkomstveier, parkering, toalett, sitteplasser

19 Tilgjengelig toalett i naturen

20 Fra Aftenposten juni 2010 Nye turstier og friområder tilrettelegges
Faksimile av Fædrelandsvennens oppslag om Kristiansand kommunes arbeid med kyststier. 109 av landets kommuner opplyser at de tilrettela nye rekreasjons- og friområder med universell utforming

21 Badeanlegg i Risør Fra hefte om erfaringer fra UU-kommunene i Norge

22 Baderampe i Mandal Fra nettsidene til Miljøverndepartementet www
Baderampe i Mandal Fra nettsidene til Miljøverndepartementet

23 Matter til strand gjør at rullestoler og andre med dårlig balanse kan gå ned til vannet
Bilde av rullestolbruker på sandstrand- matter ned til vannet. I Barcelona og på mange andre strender er det eksempler på dette

24 Turvei i Kristiansand Fra hefte om erfaringer fra UU-kommunene i Norge

25 Skråplan istedenfor trappetrinn

26 Små hindringer, enkle løsninger Skråbrett, benk til hvile, hvit forhøyet bryggekant

27 Kulturminner – Alta Plattinger, hvileplasser, benker

28 Kurs for arkitekter/landskapsarkitekter
Et bratt land for universell utforming Uu av uteområder byr på utfordringer og muligheter. Norge er et bratt land med mange hindringer for framkommelighet. At vi har fått en lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevene, endrer ikke naturen. Men forholdene kan legges bedre til rette når uteområder opparbeides, og dette er utgangspunktet for kurset "Universell utforming i uteområder" som var i Oslo 7. mai 2010

29 ”Norge universelt utformet 2025”
Selv om naturen kan fortone seg bratt og barsk her i landet, er det  mange steder mulig å gjøre gode grep for å øke tilgjengeligheten og bruksverdien, og dermed bidra til  gode og meningsfulle liv for enda flere mennesker

30 Inne Idrettshaller og svømmehaller (+ garderober)
Kulturarenaer (teater, kino, scene) Lekeområder innendørs Mingleområder i kulturhus eller andre møteplasser

31

32 Bibliotek Høyderegulerbar disk, ledelinje til skranke

33 WC og garderobe

34 Nærmiljøanlegget”Fastland” på Gjøvik
Det svært populære friområdet "Fastland" i Gjøvik ble kåret til det fineste nærmiljøanlegget i Norge i Prisen ble delt ut av idrettsforbundet. Og om kommunen lykkes og får det som den vil, skal friområdet utvikles og bli enda bedre og mer populært. Gjøvik kommune har fått tilsagn om kr i tilskudd til universell utforming, og vil gjennomføre flere tiltak for å forbedre tilgjengeligheten

35 Direktoratet for naturforvaltning gir i 2010 Pris:”Friluftsliv og universell utforming”
Mandal kommune i Vest-Agder vant i kategorien for fysisk tilrettelegging med prosjektet «Tilgjengelighet for alle i skjærgården». Skjærgården i Mandal er et av byens nære friluftsområder, og kommunen legger vekt på et bredt spekter av rekreasjonsområder som er universelt utformet og beregnet for ulike typer aktiviteter som blant annet tur, bading og fiske. Gjennom tilrettelegging av friluftsliv ønsker man å inspirere nye brukere til økt fysisk aktivitet.

36 Nettsteder www.universell.utforming/miljo.no www.deltasenteret.no
Nettside:Universell utforming Hedmark og Oppland (ikke klar, men ønsker innspill)

37 Universelt utformet nærmiljøområde
Trinnfritt: Rullestol, skateboard, sykkel,vogn Gelender mot elva (sikring) Belysning (synshemmede, trygghet for alle, kan brukes om kvelden) Beplantning- allergifritt

38 Nærmiljøområde ved en omsorgsbolig Sykkel, skateboard, rulleski/-skøyter, ballspill

39 Benker, rognetrær, lekeapparater

40 Medvirkning Barn og unge Rådene for ulike funksjonsnedsettelser
Eldrerådet Bruke tid på prosessen Billigere å gjøre ting riktig med en gang enn å endre i ettertid.

41 Kompetanseheving Universell utforming i reiseliv, stedsutvikling og friluftsliv/folkehelse Scandic Hamar 29. og 30.nov. Per Christian Brunsvik en av hovedinnleggene (Ingen grenser) 2 personer fra hver kommune blir invitert - en fra plan/areal + en fra kultur/helse.


Laste ned ppt "UU- friluftsliv og idrett Savalen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google