Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NORM – overvåkning av antibiotikaresistens hos mikrober

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NORM – overvåkning av antibiotikaresistens hos mikrober"— Utskrift av presentasjonen:

1 NORM – overvåkning av antibiotikaresistens hos mikrober
Martin Steinbakk Mikrobiologisk avd. Ahus NORM, UNN

2

3 NORM - praktisk formål kartlegge resistensforhold
overvåke resistensutvikling bedre kvalitet og kontroll av resistens-bestemmelse gjøre data tilgjengelig (informasjon og evntuelle tiltak)

4 NORM NORM-Vet Consumption of Antimicrobial Agents and Occurence of Antimicrobial Resistance in Norway Co-project between human medical laboratories, National Institute of Public Health, National Veterinary Institute and Norwegian Zoonosis Centre Web-adress for report:

5 NORM To armer Data fra humane isolater Data fra dyr, matvarer Co-project between human medical laboratories, National Institute of Public Health, National Veterinary Institute and Norwegian Zoonosis Centre

6 Hvilke mikrober og midler skal inngå i NORM?
Overvåkningsopplegg Luft, Sår, Urin, Blod, Enteropatogene mikrober, M. tuberculosis Provmaterial Isolater fra luftveier, sår, urin og blod Mikrober Tilpasset overvåkningsopplegg

7 NORM praktiske sider Innsamling og resistensbestemming skjer lokalt
Felles metode for innsamling, identifikasjon og metode for resistensbestemming Diffusjon Etest

8 NORM 1999 – Test av metode og datamodell (2 lab)
laboratorier Tromsø, Bodø, Trondheim, Haukeland, Stavanger, Telelab, SiA, Lillehammer, Ullevål og Folkehelsa nye laboratorier (totalt 20) Tromsø, Bodø, Levanger, Trondheim, Molde, Førde, Haukeland, Stavanger, Kristiansand, Telelab, Tønsberg, Drammen, Bærum, SiA, Fredrikstad, Lillehammer, Rikshospitalet, Ullevål, Aker og Folkehelsa

9 NORM 2002 2002 - 6 nye laboratorier (totalt 26)
Tromsø, Bodø, Levanger, Trondheim, Molde, Førde, Haukeland, Stavanger, Kristiansand, Telelab, Tønsberg, Drammen, Bærum, SiA, Fredrikstad, Lillehammer, Rikshospitalet, Ullevål, Aker og Folkehelsa Namsos, Ålesund, Haugesund, Radiumhospitalet, Laboratorium for klinisk mikrobiologi og Eleverum

10 NORM 2002- overvåkningsopplegg I
Luftveier (januar-mars) Sårsekret Streptococcus pyogenes (GAS) Til sammen 50 isolater per lab Urin (januar-februar) E. coli

11 NORM 2002- overvåkningsopplegg II
Blodkultur (jan-okt) Ant isol./lab E. coli < 50 Klebsiella spp. < 25 Enterococcus spp. < 20 Staphylococcus aureus < 50 Streptococcus pneumoniae < 50 Max 195 isolater per lab

12 NORM 2002- overvåkningsopplegg III
Enteropatogener (hele året) Salmonella Alle (ca. 1500) Shigella Alle/utvalg (ca. 250) Yersinia Alle/utvalg (ca. 250) Campylobacter Utvalg ca 250 fra 5 lab Universitetssykehuset Nord-Norge, St Olav, Haukeland, Sykehuset Rogaland, Ullevål Mycobacterium tuberculosis

13 GAS - luftveier og sårsekret
GAS (Streptococcus pyogenes) Krav til identifikasjon ß-hemolyse, typiske vekstkrav og koloniutseende, Gram-positive kokker, katalase-negative, følsomhet for bacitracin (0,04 IU/lapp) og serogruppe A. Merk at også S. milleri-gruppen kan ha A-antigenet, men vil vokse med minute kolonier og være PYR-negative.

14 Metoder – GAS Etest PDM II med 5% lysert hesteblod
0,5 McFarland i buljong (1 McFarland ved mukoid stamme) 35 ºC i 5% CO2 i 20 t Kvalitetskontroll S. pneumoniae ATCC 49619 Registrer MIC

15 E. coli Urin Materiale Krav til identifikasjon
Midtstrømsurin, blærepunktat, diagnostisk engangs kateterisering Urin fra permanent blærekateter og lignende bør unngås Krav til identifikasjon Typiske vekstkrav og kolonimorfologi, Gram-negativ stav, katalase +, oksydase -, 3-rørs forgjæring eller lignende.

16 Metoder E. coli Urin Diffusjon PDM II
0,5 McFarland fortynnes 1:100 (pensel) eller 1:1000 (flyt) Registrer mm hemningssone Kvalitetskontroll E. coli ATTC 25922 ESBL – disk approksimasjon, frivillig

17 Blodkultur Identifikasjon til speciesnivå
1 isolat per pasient og episode Etest og ESBL (frivillig) E. coli Klebsiella spp. S. aureus S. penumoniae Enterococcus spp.

18 ESBL – ekstendert spektrum ß-laktamase
ESBL er klasse A-enzym (hemmes av klavulanat), ofte uttalt substrat-spesifisitet Typisk noe redusert følsomhet for ett eller flere 3. eller 4. generasjons cefalosporin eller aztreonam. Fenotypisk påvisning: Dobbel disk, Disk approksimasjon, Etest Stort inokulum

19 ESBL – disk approksimasjon
Amoxicillin+klavulanat i midten Plasser cefotaxim, ceftazidim, cefpirom og aztreonam i jevn avstand rundt kanten Økt sone (deformert sone eller fantomsone) mellom amoxi+klav og ett eller flere av de øvrige midlene tyder på ESBL. Merk at sonestørrelsen rundt ß-laktamet alene samtidig skal være mindre enn hos fullt følsomme stammer.

20 ESBL Cefotaxim Aztreonam Cefpodoxim Amoxicillin+klavulanat Ceftazidim

21 NORM - brukermøte Hver høst NORM brukermøte NORM-dagen 2002
Erfaringer fra året Resultater fra året (foreløpige høydepunkter) Program for neste år NORM-dagen 2002 Inviterte foredragsholdere

22

23 NORM 2002 – Foreløpige Resultater
Martin Steinbakk NORM, UNN og Mikrobiol. avd. Ahus

24 S. pyogenes (RTI/Wound ) n = 730
Break-point %S %I %R Range (MIC) Penicillin G ,063/2 99,3 0,7 0,003-0,25 Erythromycin ,5 / 1 96,3 0,1 3,6 0, Clindamycin ,25 /4 99,0 0,6 0,4 0, Doxycyclin 1 / 4 84,1 15,7 0, Trim-sulfa ,5 / 4 99,6 0,3 0,04-32

25 GAS RTI/Wound (N=730)

26 GAS RTI/Wound (N=730)

27 GAS RTI/Wound (N=730)

28 GAS RTI/Wound (N=730)

29 S. aureus (blood) all, n = 348 Break-point %S %I %R 1991 Range (MIC)
ß-lactamase 22,4 77,6 74,1 Oxacillin 1 / 4 99,4 - 0,6 0, Fucidic acid 0,5 / 1 91,7 8,3 5,1 0, Erythromycin 95,7 0,3 4,0 3,1 Clindamycin 98,9 1,1 0,7 Doxycyclin 96,6 3,4 3,6 0,016-16 Gentamicin 2 / 8 99,7 0,1 0,04-32 Vancomycin bp 2 / 4 0,0

30 S. aureus (blood) EM, n = 348

31 S. aureus (blood) CM, n = 348

32 S. aureus (blood) FU, n = 348

33 S. aureus (blood) FU 2000 (n=158)

34 S. pneumoniae (blood) n = 216
Break-point %S %I %R Range (MIC) Penicillin G 0,064 /2 99,2 0,8 0,0 0,002-0,5 Cefotaxime 0,5 / 4 100 Oxacillin disk 20 mm 98,3 1,7 Erythromycin 0,5 / 1 94,9 0,2 4,9 0, Clindamycin 0,25 / 4 98,6 0,6 Doxycyclin 1 / 4 97,8 2,2 0,12-32 Ciprofloxacin 0,125 /4 1,6 96,7 1,8 0,12-8 Vancomycin 2 / 8 99,8

35 E. coli (blod), n = 419 Break-point %S %I %R Range (MIC) Ampicillin
1 / 32 6,0 67,1 27,0 0,5-256 Amox+clavul 4,1 94,7 1,2 0,75-32 Cefuroxime 6,2 91,6 2,2 0, Ceftazidime 98,3 0,5 0,019-32 Cefpirome 99,5 0, Ciprofloxacin 0,125 /4 95,7 1,7 2,6 0,001-32 Gentamicin 2 / 8 97,6 0,2 0, Meropenem 4 / 16 100 0,04-0,16

36 E. coli (blod), n = 419 AM

37 E. coli (blod), n = 419 XL

38 Klebsiella spp. (blood), n = 156
Break-point %S %I %R Range (MIC) Ampicillin 1 / 32 1,9 37,4 60,6 0,5-256 Amox+clavul 28,2 69,2 2,6 0,38-128 Cefuroxime 29,0 68,4 0,19-256 Ceftazidime 97,4 0,016-6 Cefpirome 98,7 1,3 Ciprofloxacin 0,125 /4 94,2 5,1 0,6 0,004-4 Gentamicin 2 / 8 99,4 0, Meropenem 4 / 16 100 0,008-0,064

39 Klebsiella spp. (blood) AM n = 156

40 Klebsiella spp. (blood) XL n = 156

41 Klebsiella spp. (blood) CI n = 156

42 Enterococcus spp. (blood), n = 125
Break-point %S %I %R Range (MIC) Penicillin G 1 / 32 34,4 50,4 15,2 0, Ampicillin 91,2 8,8 0, Gentamicin High 500/ 1000 93,6 6,4 0, Streptomycin High 77,6 22,4 0, Vancomycin bp 6 / 8 98,4 1,6

43 Enterococcus spp. (blood), n = 125 AM

44 Enterococcus spp. (blood), n = 125 PG

45 E. coli (urine) n = 858, disk diffusion
Break-point %S %I %R Range (mm) Ampicillin 9 - 24 8,4 66,5 25,1 6-29 Mecillinam 87,5 10,6 1,9 6-40 Ciprofloxacin 97,3 1,4 1,3 6->40 Nalidixic acid 13 -14 2,7 6-35 Nitrofurantoin 97,0 3,0 18-34 Sulfonamide 61,2 15,5 23,3 6-38 Trimethoprim 83,3 0,6 16,1

46 E. coli (urine) n = 858, disk diffusion

47 E. coli (urine) n = 858, disk diffusion

48 E. coli (urine) n = 858, disk diffusion

49 E. coli (urine) n = 858, disk diffusion

50 Cipro vs Nalidix acid

51 Wound, S. aureus FU

52 LVI pneumokokker oxacillin screen 1 microg lapp (443)

53 LVI pneumokokker PG

54 LVI pneumococci PG Etest vs oxacillin screen 1 mcg disk (n= 433)
Errors

55 LVI H. influenzae AM (~400)


Laste ned ppt "NORM – overvåkning av antibiotikaresistens hos mikrober"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google