Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

In113 lageradmin. lager •disk: fysisk lagersted (harddisk, floppydisk, CD- ROM) som kan holde på binære data •disk oppdeles i partisjoner – en partisjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "In113 lageradmin. lager •disk: fysisk lagersted (harddisk, floppydisk, CD- ROM) som kan holde på binære data •disk oppdeles i partisjoner – en partisjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 in113 lageradmin

2 lager •disk: fysisk lagersted (harddisk, floppydisk, CD- ROM) som kan holde på binære data •disk oppdeles i partisjoner – en partisjon ligger på en disk, en disk kan ha flere partisjoner •volum er en gruppe av dellager på en eller flere disker, en disk kan ha deler av flere volum •filsystem: logisk struktur (kontroll og data) som varer uten strøm – legges oppå partisjon eller volum

3 disk •fysisk lagersted med GB-TB kapasitet •betjenes av en kontroller som er tilkoblet en buss (IDE, SCSI eller SAN) for kommunikasjon med os og andre enheter •en kontroller kan betjene flere disker

4 IDE •Integrated Drive Electronics •to disker per IDE-kontroller, adresse 0 og 1 (en er master, den andre slave) •definert i 1990, i 1994 kom EIDE (Enhanced IDE) med større fleksibilitet og kapasitet

5 SCSI •Small Computer Systems Interconnect, definert og raffinert utover 90-tallet •opptil 7 enheter tilkoblet samme SCSI-bus •hovedkortet har adresse 0 •dyrt, men raskere, mer fleksibelt enn EIDE

6 SAN •Storage Area Network •kontroller tilkoblet et raskt lokalnett (Gigabit Ethernet, Fibre Channel) •nodene i lokalnettet er lagerspesialister •”nettet er lageret” – lagersted avgjøres etter behov, ikke alltid til samme sted •gir mer fleksibilitet, kostbart og mest egnet for meget store lagerbehov, felleslager

7 installasjon •fysisk montering av disk •foreta evt. lavnivå formattering av disk •start adminprogram og scan •partisjonering av disk •høynivå formattering av partisjon •kobling mellom os og partisjon

8 w2k diskstatus •online: ok •online (errors): ”Reactivate” •offline: sjekk kobling, ”Reactivate” •foreign: ”Import” •unreadable: ”Rescan” •unrecognized: prøv disk et annet sted •no media: sett inn disk

9 partisjonering •en disk kan partisjoneres i primære (P) og/eller utvidede (extended, E) partisjoner •utv. partisjon kan ha flere logiske drive •BIOS-begrensning: max 4 partisjoner per disk (4P, 3P+E) •hver tilgjengelig partisjon må (høy-nivå) formatteres før bruk

10 hensikt? •for å ha ulike operativsystem tilgjengelig på en maskin •for å ha atskilt lager for ulike formål (eks. 21 GB deles i 3 underlager, 7 GB hver)

11 formattering av partisjon •velger filsystem (overskriver evt. gammelt) –FAT/FAT32 (Win3.x, Win95/98), NTFS (NT, w2k) –FAT kan konverteres til NTFS, ikke omvendt •velg clusterstørrelse C (minste allokeringsenhet) –fil med størrelse 0.7C opptar 1C; 3.02C opptar 4C –for stor C gir lav utnyttelse men færre I/O-operasjoner og derved lavere aksesstid –forventer en mange små filer kan C reduseres

12 kompresjon •hvis os støtter dette, kan data lagres komprimert i sanntid •dette reduserer lagerbehovet, men øker lagringstiden •må ofte velges ved formattering av partisjon

13 bruk •partisjon med filsystem kan monteres til –en unik bokstav A, B,... Z –et katalognavn •bootpartisjon må jo monteres før os starter •monteringspunkt kan endres underveis, men prosesser informeres ikke og kan fryse •hotswap: diskflytt uten osbrudd

14 fragmentering •en fil eller filutvidelse lagres helst kontinuerlig – dette gir raskest lesing •hvis det er lite plass må nye filer eller utvidelser splittes i fragment – dette øker lesetiden •fragmenteringsgraden øker med diskutnyttelsen – søketiden øker tilsvarende

15 vedlikehold •feilkontroll –bitfeil i lagrede filer –feil i filsystemet •reparasjon (enkelte feil kan fikses) •rydding –defragmentering –komprimering av filer/kataloger

16 sikkerhet •filer/kataloger kan krypteres for å begrense mulighetene for innsyn •dette kommer som tillegg til filsystemets tilgangskontroll

17 w2k •grafisk adminprogram: cmc:Storage •andre adminprogram (Start:Run, evt fra command.com) –chkdsk.exe: feilkontroll –compact.exe, expand.exe: komprimering/de- –cipher.exe: kryptering

18 dynamiske disker •partisjoner er kun for det man i w2k kaller basic disks (default i w2k server) •dynamiske disker er alternativet i w2k (ikke i NT) – disse brukes for lagring av volum •oppdelingen av dynamiske disker kan endres under kjøring, avbruddsfritt •online supplement fra winntmag.comonline supplement

19 terminologi •kokeboken mikser ”volum”, ”drive” og ”partisjon” utilgivelig ofte (dessverre) •jeg repeterer: diskkontroller kan ha en/flere disker, hver disk kan partisjoneres. Dette gjelder kun basic disks i w2k. Et volum utnytter plass fra en/flere dynamiske disker. Filsystem legges på partisjon eller volum

20 mange små... •sammensetning av N>1 fysisk atskilte disker (partisjoner) for å skape bedre ytelse og/eller pålitelighet •ulik kapasitet, la S være kapasitet hos minste •diskene kan ha ulik aksesstid, la P være høyeste lesehastighet blant diskene •Redundant Array of Inexpensive Disks (ekstralitteratur)ekstralitteratur

21 RAID0 •datablokker deles inn i N striper som legges til hver sin disk •gir tregere skriving, men raskere lesing grunnet parallelitet (flere lesehoder i gang samtidig) •gir full utnyttelse av NS lagerstørrelse, men hvis en stripe feiler er hele datablokken ødelagt •parallellitet forutsetter at disk ikke deler diskkontroller •kan få oppimot NP lesehastighet sålenge bussene kan ta unna

22 RAID1 •lagrer samme blokk N steder •feiler en, brukes en annen (gir bedre pålitelighet men kun 1/N utnyttelse) –varig brudd: etter reparasjon må speilet fjernes (”break the mirror”) og nyskapes –temporært brudd? Resynkroniser speil •med separate diskkontrollere kaller en det duplexing istedetfor mirroring •ikke anbefalt for bootvolum (der os ligger)

23 RAID5 •datablokk deles inn i N-1 striper, den siste stripen brukes til å lagre paritet – utnyttelse: (N-1) / N •stripene skrives ikke til samme disk, slik at paritetsstripene for alle blokker, fordeles jevnt •hvis en (ikke to eller flere) disk feiler kan den erstattes og etterhvert bygges innholdet opp basert på innholdet fra de overlevende N-1

24 volum •skapes med ledig plass fra opptil 32 dynamiske disker, får eget filsystem og kan monteres til bokstav eller katalog (a la partisjon) •type er simple, spanned, mirrored, striped eller striped with parity •vurdering –pro: kan utnytte ledige ”lommer”, avbruddsfri kapasitetsendring –con: en diskfeil gir total volumfeil!


Laste ned ppt "In113 lageradmin. lager •disk: fysisk lagersted (harddisk, floppydisk, CD- ROM) som kan holde på binære data •disk oppdeles i partisjoner – en partisjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google