Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BKS2110, POL2110, TSJ2110 Karen Gammelgaard 1. september 2011

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BKS2110, POL2110, TSJ2110 Karen Gammelgaard 1. september 2011"— Utskrift av presentasjonen:

1 BKS2110, POL2110, TSJ2110 Karen Gammelgaard 1. september 2011
Hva er standardspråk? BKS2110, POL2110, TSJ2110 Karen Gammelgaard 1. september 2011

2 Standardspråk er en varietet med en ordbok og en hær
(Fritt etter Max Weinreich: ”Et språk er en dialekt med en hær og en marine”)

3 Standardspråk er: Språket som er typisk for offentlig kommunikasjon i moderne nasjonalstater. Brukes innen vitenskap, teknologi, administrasjon, politikk, høyere utdanning, (nasjonale) medier, (nasjonal) kultur. Har eksplisitte regler og noen bestemte strukturelle trekk, for eksempel terminologier, hypotaktiske midler.

4 Språklig varietet En samling spesifikke språklige resurser som aktiveres innen bestemte domener

5 Daglig talespråk Standardspråk Tilegnes først Læres i skolen Muntlig
Kommunikasjon her og nå Uformelt Emosjonelle og praktiske oppgaver Flere utgaver Ikke regulert (kodifisert) Læres i skolen Mest skriftlig men har også en muntlig form Kommunikasjon over tid og sted Formelt Forstandsmessige oppgaver Een utgave Regulert (kodifisert)

6 Kulturspråk Varieteten for prestisjetung og formel kommunikasjon i før-moderne samfunn, f.eks. innen religion, sentraladministrasjon, skjønnlitteratur

7 Diglossi Samfunnsmessig tospråklighet: To varieteter sameksisterer men har ulike funksjoner Bred diglossi: Flere språk sameksisterer men har ulike funksjoner

8 Eksempler på bred diglossi før 1918
Kroatia: kroatisk-ungarsk Polen, østlige del: polsk-russisk Tsjekkia: tsjekkisk-tysk

9 Noen eksempler på smal diglossi
Tsjekkia (Bøhmen) standardtsjekkisk - allmenn-tsjekkisk (obecná čeština) Slovenia standardslovensk - konversasjonsspråk (pogovorni jezik)

10 Standardspråkets base
Et politisk og ideologisk valg Krever en god beskrivelse (ordbok, grammatikk)

11 Ideologiske verdier Rasjonalitet Spesifisitet Universalisme
Effektivitet Langsiktede mål – Emosjonalitet – Spredthet – Partikularisme – Kvalitet – Kortsiktede mål

12 Vest- og sør-slaviske standardspråk
Genetisk og typologisk like Rik fleksjon Preget av de nasjonale bevegelsene på 1800-tallet

13 Samuel Bogumił Linde 1771–1847

14 Josef Jungmann 1773–1847

15 Vuk Stefanović Karadžić 1787–1864

16 Ljudevit Gaj 1809 –1872

17 Norm Sett av språklige resurser som forventes aktivisert i bestemte situasjoner og domener

18 Kodifisering Eksplisitt formulerte og preskriptive regler for korrekt standardspråk.

19 Fleksibel stabilitet

20 Purisme Overdreven bestrebelse på å holde språket rent for fremmed påvirkning, særlig i form av lånord

21 Noen sør- og vest-slaviske språk som ikke er standardspråk
Sorbisk Kasjubisk Moravisk Rutensk Montenegrinsk (?)


Laste ned ppt "BKS2110, POL2110, TSJ2110 Karen Gammelgaard 1. september 2011"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google