Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Respiratoren gjennom tidene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Respiratoren gjennom tidene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Respiratoren gjennom tidene
Jan Olav Simble – ResMed Norge AS 2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars

2 Respiratorens historie
Hvordan respiratoren har utviklet seg gjennom tidene De første idéer om ventilasjon De første patentene og konstruksjonene Veiskillet Ny tid…. 2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars

3 Definisjon Vi kaller det hjemmerespiratorbehandling….
I tråd med internasjonal terminologi og med tanke på at behandlingen ikke nødvendigvis foregår i pasientens egen bolig benyttes betegnelsen LANGTIDS MEKANISK VENTILASJON (LTMV) 2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars

4 Metodikk En respirator er et mekanisk hjelpemiddel som helt eller delvis kan kompensere for sviktende ventilasjon og bidra til at den opprettholdes på et tilfredsstillende nivå med normalisering av blodgassene. 2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars

5 De første tankene om mekanisk ventilasjon
Den greske fysikeren og kirurgen Galenus (AD 129 – 199) var en av de første som snakket om mekanisk ventilasjon – “Om man tar et dødt dyr og blåser luft gjennom dets Larynx (gjennom et rør) så vil man fylle dyrets bronkier og man kan se at lungene oppnår sin største oppblåsthet”….. Tysk-sveitsiske lege og okkultist Paracelsus kan har vært den første som forsøkte mekanisk ventilasjon ca Han har blitt kreditert for å ha brukt skorsteinsbelger for å blåse luft inn I lungene på døende eller nylig døde pasienter. Denne teknikken ble brukt i Europa frem til 1900 tallet. 2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars

6 Videre tanker om mekanisk ventilasjon……
Amerikaneren George Poe (1846 – 1914) var en militærutdannet industriarbeider som på slutten av 1800 tallet eide en fabrikk som produserte gassylindere. Poe, nesten blind og delvis paralysert eksperimenterte med sine gassylindere og I 1907 demonstrerte han sin patent, en mekanisk ventilator som han forsøkte å Å gjenopplive kvalte hunder, kaniner og rotter med! 2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars

7 Tanker….. Ventilator basert på et TANK prinsipp var den første enheten som ble brukt og som gav en effektiv mekanisk ventilasjon. Ventilator tankene ble brukt som primær behandlingsmåte på mange sykehus og prinsippet bestod av en tank hvor pasienten ble plassert på innsiden med hodet på utsiden av tanken. Den første tankventilatoren ble beskrevet av den skotske legen John Dalziel i En identisk tank ble beskrevet og produsert av amerikaneren Alfred Jones i 1864. Det finnes kun et dokumentert tilfelle om bruk av denne tanken. 2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars

8 Flere tanker……. Dr Egon Braun hadde en idé, i 1838, og laget en boks av treverk hvor trykk og negativt trykk rett og slett ble produsert av leges egen pust. Boksen var ment for å gjenopplive barn. Barnet lå i en plastikk form med nese og munn presset mot åpningen. Dr Braun rapporterte 50 vellykkede tilfeller med denne metoden. 2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars

9 Enda flere tanker……. Wilhelm Schwake’s pneumatiske kammer, fra tidlig 1900 tall tok ikke bare bort behovet for en pleier, men gav også pasienten en mulighet til å trene øvre ekstremiteter samtidig som man ventilerte lungene…….. 2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars

10 Og enda flere tanker………….
Det ble laget en prototype av respirator rommet I Massachusetts i Denne prototypen førte til utviklingen av respirator rommet, utviklet av Dr. James Wilson på 1930 tallet. 2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars

11 Hvem var først?? Definisjonen på hva mekanisk ventilasjon er kommer litt an på synspunkt og hvem man snakker med….. Hvis man ser på en respirator som en maskin som gir mekanisk ventilasjon, med et definert tidsmønster, så var høyst sannsynligvis Heinrich Dräger den første med patent, i 1907 med Drägers’s Pulmotor. 2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars

12 Pulmotor Prinsippet I Ventilsystemet for Pulmotor var en 4-veis ventil som ble drevet med oksygen. Oksygen ble mikset med vanlig luft og ført, via et tubesystem, til pasientens munn. Enheten var tidsstyrt. Den originale Pulmotor hadde et inspiratorisk trykk på ca 20cmH20 og et ekspiratorisk trykk på ca 25cmH20. Problemet med konstruksjonen var svak kontroll på ekspirasjon. 2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars

13 Pulmotor Prinsippet II
Heinrich Dräger overlot stafettpinnen til sin sønn Bernhard Dräger og ingeniøren Hans Schröder. En slange for inspirasjon og en slange for ekspirasjon ble introdusert til systemet. Forbedringen av Pulmotor var en klar forbedring og man så en radikal reduksjon av CO2 i inspiratorisk fase av ventileringen. 2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars

14 Pulmotor disputten I Bare 5 år etter den første ideen om Pulmotor, var ca 3000 enheter i bruk – et ENORMT antall tiden tatt i betraktning. 10 år senere var antallet doblet til 6000 enheter. Etter 38 år var det enheter i bruk. Resultatene av bruken ble publisert, med stor stolthet, i Dräger’s egne magasiner. 2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars

15 Pulmotor Disputten II Det var stor interesse for Drägers publikasjoner vedr mekanisk ventilasjon, men kritikken lot ikke vente på seg. Dräger ønsket å bevise at det var en radikal forbedring i å bruke en maskinbasert ventilasjonsmetode fremfor en manuell metode og det hele kulminerte i 1920 årene da flere klinikere mente at høyttrykksventilasjon kunne skade pasientene. I 1922 deklamerte det tyske helsedepartementet at det fantes ikke noe grunnlag for å påstå at det var noen risiko å benytte trykkventilasjon. Likevel ble det oppnevnt granskningskomiteer for å konkludere. Disse konklusjonene er, pr dags dato, angivelig ennå ikke ferdigstilt….. 2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars

16 Veiskillet…. Det var først i etterkrigstiden og under polioepidemien, på 50 tallet, at bruken av respirator/hjemmerespirator virkelig startet. De første respiratorene, slik vi kjenner dem, er Jernlungen. Dette var en stor jernsylinder som virket som en ekstra thorax og ventilerte pasientene likt en kunstig diafragma. Med Jernlungen økte overlevelsen dramatisk hos pasienter med respirasjonspareser etter polio. Ulempen med jernlungen var størrelsen og dette vanskeliggjorde pasientpleien. 2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars

17 Din egen jernlunge….. Prototypen Den første masseproduserte
vanndrevne jernlungen Jernlunge modell E52, fra Dräger, elektrisk drevet 2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars

18 Jernlunge til alle!! Jernlungene fylte opp sykehusavdelingene på 50 tallet da Polioepidemien nådde sitt toppunkt. Poliovaksinen har så å si utslettet Polio og antallet jernlunger ble fra 50 tallet opp til 2000 tallet redusert med nesten 90%. På bakgrunn av dette samt ny teknologi innen mekanisk ventilasjon har jernlungen forsvunnet fra moderne medisin. 30 Oktober 2009 ble June Middleton fra Australia oppført i Guiness Rekordbok som den personen som har tilbrakt lengst tid i en jernlunge. Hun døde 83 år gammel etter å ha ligget 60 år i jernlungen. 2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars

19 Ny tid! Utviklingen av den moderne overtrykksventilatoren var hovedsaklig basert på teknisk utvikling fra 2. verdenskrig. Det var behov for å supportere piloter med oksygen i jagerfly. Disse ventilatorene erstattet jernlungene som en trygg måte å ventilere pasienter med høyt volum/lavt trykk. 2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars

20 Ny respiratorbehandling
Populariteten til overtrykksventilasjon steg kraftig på slutten av polioepidemien, særlig i Skandinavia og I USA, og dette ansees som starten på moderne ventilasjonsterapi. I Danmark oppdaget man at dødligheten var 90% selv om man lå i jernlunge. Man forstod snart at pasientene døde av CO2 narkose og ikke virusinfeksjon. På Blegdams Hospital i Danmark benyttet man manuell bag via trach, og dette resulterte i en reduksjon av mortalitet blandt polio pasienter og pasienter med respirasjonssvikt. Det ble rekruttert 1400 medisinerstudenter rundt om i Danmark for å opprettholde arbeidsstyrken. Det ble fort klart at manuell bagging krevde en stor arbeidsstyrke, noe som medførte utviklingen av respiratoren slik vi kjenner den i dag. 2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars

21 Moderne respiratorer To tanker ble fulgt; først at volumet måtte kontrolleres, for å ikke skade Pasienten, samtidig som at trykk måtte opprettholdes over tid for å oppnå et ideelt volum. Fysikeren og legen Engström fra Sverige, utviklet respiratoren Modell 150 på midten av 1950 tallet som et direkte resultat av polioepidemien. 2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars

22 Flere aktører på markedet
Kravene til moderne ventilasjon satte også nye krav til respiratorene på markedet. Det ble satt fokus på å kontrollere ventilasjonen noen som medførte utvikling av behandlingsmodus, parametre, alarmer osv. De viktigste parameterne var kontroll av ventilasjonsmodus, tid på inspirasjon og ekspirasjon samt trykk. Batteridrift for mobilitet ble også en viktig del av respiratoren. 2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars

23 En mengde forskjellige parametre tilgjengelig
På 80- og 90-tallet så man en rivende utvikling blant mange produsenter, alle med sine utgaver av modus og parametre, men hvor grunnprinsippet ivaretas. 2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars

24 Mange forskjellige leverandører
Det eksisterer mange leverandører på markedet, i dag, som tilbyr maskiner for hjemmebehandling. 2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars

25 NKH (Nasjonalt kompetansesenter for hjemmerespirator)
NKH ble startet i 2003 og har utviklet seg for å standardisere og jevne ut forskjellene rundt om i det ganske land. Selv i 2012 er det store regionale forskjeller på hvilket utstyr og hvilke diagnoser som behandles på norske sykehus. I disse dager er en ny veileder for LTMV(Langtids mekanisk ventilasjon) ute på høring. 2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars

26 Takk for oppmerksomheten!!
2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars


Laste ned ppt "Respiratoren gjennom tidene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google