Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sammenlikninger mellom film og religion

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sammenlikninger mellom film og religion"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sammenlikninger mellom film og religion
Legenden om Narnia Sammenlikninger mellom film og religion

2

3 1.06->

4 Den kristne troen Verden ble skapt av Gud JESUS står i sentrum
Tror at det eneste som gjør menneskene til Guds barn, er troen på Jesus. Bare gjennom tro kan man oppnå frelse, bli godtatt av Gud Himmelen for de som tror på Jesus … Helvete for de som ikke tror på Jesus

5 Skapelsen ”Drømmen om Narnia”  første mosebok.
mørke lå over havdypet” Drømmen om Narnia  stjerner skapt først, lyset oppstår sammen med stjernene «Aslan går igjennom en øde verden og synger: « og det var usedvanlig likt ingenting. Det var ingen stjerner der. Det var så mørkt at de ikke kunne se hverandre i det hele tatt, og det spilte ingen rolle om de hadde åpne øyne eller lukket… Lufta var kjølig og tørr, og det var ingen vind» 1. Mosebok  lyset skapt først «Jorden var øde og tom, og mørket lå over havdypet.»

6 Synden inn i den kristne tro:
Synden inn i Narnia: Digory og Polly får en advarsel Fristelse for Digory Klarer ikke motstå fristelsen, slår på bjella. Synden inn i den kristne tro: Adam får en advarsel om at de ikke skal spise av livets tre Eva blir fristet av slangen til å spise av det Klarer ikke motstå fristelsen, spiser av eplet.

7 Persongalleri

8 Peter Pevensie Eldste i søskenflokken Ansvarsfull ovenfor de andre
Går i fronten i kampene de møter Blir trofast hos de to søstrene og beverfamilien da Edmund søker heksen Hvit. Har C.S Lewis gitt han navnet Peter tilfeldig? - i NT leser vi om (Peter, en av Jesu aller nærmeste disipler, og den utvalgte lederen blant disipplene. -Peter kommer av det greske ordet petros som betyr stein eller klippe. (Hva menes med at en person kan være en klippe?)

9 Eks: «Og jeg sier til deg: Du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den» Matt 16:11 I samme leder posisjon kan vi sette Peter fra Legenden om Narnia. Han kjemper en kamp for det gode sammen med Aslan, og Peter blir konge i Narnia slik at heksen Hvit aldri mer skal få makt over landet. Han er klippen, den stødige som Aslan kan stole på at ikke svikter

10 Susan og Lucy Pevensie De to søstrene i søskenflokken
Symbol på Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor Tapre og fulle av pågangsmot, følger Aslan hele veien dit hvor han skal bøte med livet, på samme måte som Maria Magdalena og Maria- Jakobs mor fulgte Jesus hele veien til Golgata.

11 Edmund Pevensie Den nest yngste i søskenflokken
Fremstår som lettlurt, lett bytte for heksa Blir forhekset av gelètoppene til heksa og velger derfor å bytte side i kampen om Narnia. Kan assosieres med Jesu disippel Judas som forråder Jesus for 30 sølvmynter. Heksa snakker til Aslan om Edmund og beskriver han ordrett som en forræder.

12 Heksa Hvit Fremstilt som en kaldhjertet og maktkjær dronning
Villig til å ta i bruk alle midler for å beholde styringen over kongeriket Narnia Kan være et symbol på Djevelen Eks: ondt sinn og kampen mot Aslan

13

14 Aslan Løven av Juda God, omsorgsfull og kjærlig
Løve kan være et bilde på Jesus Kristus i kristendommen, og flere steder i Bibelen blir Jesus omtalt i form av løve. (eks. Joh.Åp. 5:5) Løven blir også brukt som symbol på rå styrke, kraft og mot ”Ja, sa dronning Lucy, i vår verden var det også en stall som hadde noe inni seg som var større enn hele vår verden.” - Hvilken hendelse i Bibelen kan dette sammenlignes med?

15 Eksempler som kan linkes til Bibelen
I en av scenene er det en samtale mellom søsknene Pevensie og Herr Bever og Herr Bever sier «De sier at Aslan er underveis – kanskje han alt er kommet» Dette kan gjenspeile profetiene i GT om Jesus komme (Eks. Profeten Jesaja kap. 9 og profeten Mika kap. 5) Aslan snakker i en scene om å gjøre i stand et festmåltid som de skal spise sammen, og det største festmåltidet vi kjenner til fra Bibelen er nattverden, Jesu siste måltid med disiplene.

16 «Løven hadde kunnet drept dem alle med potene sine hvis han hadde villet. Men det kom ikke en eneste lyd fra ham, ikke en gang da fienden strammet tauene og trakk i dem så de skar seg inn i kjøttet på Ham. Så begynte de å slepe ham bort til steinbordet. «Stans!» sa heksa. «La ham først bli barbert…» I Bibelen, Jesaja 53:7, står det: « Han ble mishandlet, men bar det ydmykt; han åpnet ikke sin munn, lik lammet som føres bort for å slaktes, lik sauen som tier når den klippes. Han åpnet ikke sin munn.»

17 Symbolikk - Dyr og mennesker - Kjærlighet - Makt - Synd

18 Forsoningen – død og oppstandelse
Dør for andres skyld  forsoning Både Aslan og Jesus virker triste og resignerte Blir spottet og mishandlet « Og se, forhenget i tempelet revnet i to fra øverst til nederst. Og jorden skalv, og fjellene revnet. » - Matt 27,51 Oppstandelsen kommer svært overraskende

19 Tro Aslan og Jesus har lik rolle Den som tror på Aslan, ser han.
Den som virkelig prøver, ser/opplever Jesus. Også en ”himmel” i Narnia For de som for fullt tror på Narnia som en virkelig verden, ikke en lekeverden. ”Den siste striden” – dommedag

20 Himmel   Helvete To utganger etter døden  evig liv i himmelen eller evig fortapelse i Helvete Vårt sanne hjemland er ikke i denne verden En ny, fantastisk verden Kun troen gir evig liv: « For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv » - Johannes 3,16

21 Dommedag Verdens ende « For dette er min Fars vilje, at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag.» - Johannes 6,40 Aslans endelige komme Den gamle verden tilintetgjøres og en ny verden blir åpenbart De rettferdige får gleden av å bli tatt med inn i det fantastiske nye riket: Guds rike/Aslans rike


Laste ned ppt "Sammenlikninger mellom film og religion"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google