Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skolelederforbundet 9.mars Coaching og coachende væremåte

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skolelederforbundet 9.mars Coaching og coachende væremåte"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skolelederforbundet 9.mars Coaching og coachende væremåte

2 Walt Disney

3 Coaching Bevegelse og utvikling Prosessveiledning
Forandringsprosess der den enkelte person, gruppe eller team selv tar ansvar for sin egen utvikling Coachen hjelper til med å utløse positive krefter i individet eller teamet

4 Lederstiler i spennet mellom rådgivende og ikke rådgivende kommunikasjon
Coaching Diktator Likestilt forhold Coach har prosesskunnskap, men liten eller ingen fagkunnskap Ingen løsning Objektivitet Tar alle beslutninger, bestemmer, liten eller Ingen forankring Relasjonsbasert ledelse kan komme til utrykk på mange måter men kan enkelt illustreres i et spenn mellom teknikker som coaching og mentoring Når det er viktig å bruke dine erfaringer og din fagkompetanse for å gi råd eller betraktninger – kan mentorposisjonen fra en rådgivende kommunikasjonssone fungere godt. Mitt bilde av denne lederstilen er mesteren og svennen. Viktigst av alt er å være bevisst hvor du kommuniserer fra og hvilke lederstil du gjerne bruker. ETABLERE KOMMUNIKASJONSLINJEN MED EN RÅDGIVNINGSSONE OG EN RÅDGIVNINGSFRI SONE Vi kan tenke oss en skala på en linje mellom to områder eller soner for kommunikasjon – viktig å være bevisst hvilken sone vi kommuniserer fra.

5 Arbeid mot fravær

6 MENING Visjon HANDLING Hva er din/vår drøm?
Handlinger Omgivelser Ytre ressurser og ferdigheter Indre ressurser og ferdigheter Verdier Identitet Hva er din/vår drøm? Hvem er du/vi som ønsker å få til dette – hva forteller det om oss? Hvordan vil du/vigjøre det? Hva vil du/vi gjøre? Hvor og når vil du /vi gjøre det? Hvorfor er dette viktig for deg? MENING Begrunnelsen - driverne HANDLING

7 Hvorfor ta tak i dette nå?
Vi er opptatt av både utdannelse og dannelse for eleven våre Vi er en skole som tar ansvar for å utvikle gode holdninger hos elevene våre: punktlighet og orden, plikter – ikke bare rettigheter, ta ansvar for fellesskapet Vi vil gjøre vårt for at elever og foresatte forstår konsekvenser av fravær mht læring - og også arbeidsgiveres holdning til høyt elevfravær Vi har forventninger til at våre elever blir ”hel ved” – og oppmøte til rett tid er en del av dette Vi bryr oss om våre elever – ”lar ingen seile sin egen sjø” - vi praktiserer det ”kjærlige nei”!

8 Å skape oppslutning og entusiasme om mål
En skole er en kunnskapsorganisasjon med strenge krav til faglighet. Faglige spørsmål blir viet stor oppmerksomhet palle nivåer. I en slik situasjon blir det viktig både å være god leder og en tilstrekkelig god fagperson til at man kan gjøre egne faglige vurderinger samt spille på fagpersoner internt og eksternt. Ofte vil det være slik at den enkelte lærer har høyere kompetanse enn rektor på noen områder. Dette krever blant annet at rektor har tilstrekkelig legitimitet. Det stiller krav til både leder og medarbeidere. Det har v

9 Teamcoaching er å lede gode beslutningsprosesser
Forankring Medvirke og medskape Ta i bruk teamets eller gruppa ressurser Sikre en god beslutning Motivasjon

10 Kontrakt - kjøreregler
Tenk på et møte du var med på eller et team du har vært i der du opplevde at samarbeidet var godt, løsningsfokusert, dere kom fram til gode resultater og du lærte noe av å være med: Sett ord på hva det var som gjorde at dere fikk til dette. Hvilke regler eller føringer levde møtet eller teamet etter? Hva vil du ha med av dette i ditt team i dag?

11 Å bygge bro Når du skal fra ett tema til det neste og ha med deg alle videre: Vi ble enige om.. Hovedpunktene var… Har du fremdeles noen spørsmål Parkeringsplass Kan vi nå gå videre…

12 Det handler om mennesker som kan og vil..

13 Skolens fokus Elever Faglærer Admini-strasjonen Avdelingsleder
Kontaktlærer Avdelingsleder Admini-strasjonen Rektor

14 Å utvikle et menneske fra der det er..

15 Den profesjonelles utvikling (Dreyfus og Dreyfus)
Ekspert Kyndig utøver Kompetent utøver Avansert begynner Nybegynner

16 Skolens bidrag til elevenes læring

17

18 Fått til Mest søkte skole i Oslo – 844 elever hadde Ullern på 1.2, 3.plass 2011 Nasjonal demonstrasjonsskole 2006 HR-Norges kompetanse- pris 2008 4.beste vgs-skole i landet 2009 (VG) Universitetskole 2012 Høy skåre på medarbeider-undersøkelser

19 Skolen ingen ville gå på

20 Cockpitledelse

21

22 Størrelse: 300 × 420 Type: 83KB GIF
                    Størrelse: 300 × 420 Type: 83KB GIF Mr. Einstein: Hva mener du er det viktigste spørsmålet et menneske bør stille seg?

23 Litt om vår lange historie

24 Fortellingen fra IBM

25 Likhet, likhet med forandring eller total endring?

26 Å ære de gjenglemte japanerne
                    Nettsted for dette bildet aftenposten.no . Å ære de gjenglemte japanerne Størrelse: 798 × 521 Type: 118KB JPG

27 Endringens ulike spørsmål og tidsfaser
Strekk 4: Hvordan kan du/dere vite at du har nådd målet når målet er nådd? Strekk 1: Hva ønsker du/dere å oppnå? Coach posisjon Fortid Fremtid (Bake inn eksempler på åpne spørsmål innunder hver av de 4 strekkene – omtalt under forrige bilde – tar konkret eksempel) Eksempel 1: Coachende lederstil når elevenes tilbakemelding har ført til et ønske hos læreren til å gjøre noe med at elevene sier de sjelden får vite hva som skal til for å bli bedre i faget – og mange kjenner ikke til vurderingskriteriene i faget. Da kan vi bruke en coachende væremåte og gjerne ta i bruk samtalekvadranten, som gir deg god oversikt over viktige steg på veien mot å finne gode løsninger og realisere mål som blir satt. Tar de fire stegene i kvadranten med dette eksempelet – mål – motivasjon gjennom å se/oppleve hvordan det er når målet er nådd, så til gode løsninger og tiltak – utforske hindringer og utfordringer du vil møte – og så gjerne til bevisene og opplevelsen av suksess. I samtalens løp kan medarbeideren utrykke ønske om å få råd av deg eller du selv mener det er viktig å bidra med din erfaring – da kan mentorposisjonen være god. Handler om å skape en bevisstgjøring rundt ulike posisjoner man kan innta i kommunikasjon. Strekk 3: Hvordan tenke annerledes? Mulige hindringer? Strekk 2: Hva vil du/dere gjøre for å nå målet? Her og nå

28                     Gremlindører Størrelse: 362 × 395 Type: 36KB JPG

29 De fire gremlindørene Dør 1:Frykten for å drømme!
Dør 2: Offeridentitet – troen på å kunne få det til! Dør 3: Systemidentifikasjon – sterk identifikasjon med et gamle systemet – og eksisterende kultur og verdier Dør 4: Troen på meg selv og frykten for å lykkes og mislykkes

30 Leder og lærer i profesjonell dialog

31 Utforske samtalens og relasjonens muligheter

32 Hvem skal du samtale med?
Kunde Besøker Klager

33 Fra verktøykassa

34 Demonstrasjon av samtalekvadranten

35 Samtalekvadranten er et verktøy for å omdanne tanker til ord og deretter handling
Strekk 4: Hvordan kan du vite at du har nådd målet når målet er nådd? Strekk 1: Hva ønsker du å oppnå? Coach posisjon Fortid Fremtid (Bake inn eksempler på åpne spørsmål innunder hver av de 4 strekkene – omtalt under forrige bilde – tar konkret eksempel) Eksempel 1: Coachende lederstil når elevenes tilbakemelding har ført til et ønske hos læreren til å gjøre noe med at elevene sier de sjelden får vite hva som skal til for å bli bedre i faget – og mange kjenner ikke til vurderingskriteriene i faget. Da kan vi bruke en coachende væremåte og gjerne ta i bruk samtalekvadranten, som gir deg god oversikt over viktige steg på veien mot å finne gode løsninger og realisere mål som blir satt. Tar de fire stegene i kvadranten med dette eksempelet – mål – motivasjon gjennom å se/oppleve hvordan det er når målet er nådd, så til gode løsninger og tiltak – utforske hindringer og utfordringer du vil møte – og så gjerne til bevisene og opplevelsen av suksess. I samtalens løp kan medarbeideren utrykke ønske om å få råd av deg eller du selv mener det er viktig å bidra med din erfaring – da kan mentorposisjonen være god. Handler om å skape en bevisstgjøring rundt ulike posisjoner man kan innta i kommunikasjon. Strekk 3: Hvordan tenke annerledes? Mulige hindringer? Strekk 2: Hva vil du gjøre for å nå målet? Her og nå

36 Godt å snakke om det jeg er opptatt av – å få opp den andres agenda og holde den
Sette rammer for samtalen - kontrakten Hva er den beste bruken av de neste 30 minuttene for deg? Hva ønsker du deg av denne samtalen? Hva ville være det aller beste resultatet av at vi arbeider sammen? Hvis du i morgen tenker tilbake på denne samtalen med glede og tenker at den var nyttig for deg – hva må skje her i dag da?

37 Den gode samtale . Størrelse: 1024 × 683 Type: 301KB JPG
                    Nettsted for dette bildet f . Størrelse: 1024 × 683 Type: 301KB JPG Den gode samtale Kritiske fase – å ta av

38 Å være her og nå På bølgelengdeferdigheter Coachposisjon

39 Kritisk fase: Å gå inn for landing
                    Nettsted for dette bildet dagbladet.no Bilde i full størrelse - Samme størrelsex større Dette bildet kan være beskyttet av opphavsrett. Størrelse: 858 × 450 Type: 23KB JPG Kritisk fase: Å gå inn for landing Det er ca 2-3 minutter igjen av samtalen vår: Hva har vært nyttig for deg? Understreker likeverdet ved å fortelle hva som var nyttig for meg

40 Aktiv lytting krever at man lytter på nivå 2 og 3.
God veiledning og coaching forutsetter at man mestrer lytting på ulike nivåer Vi ønsker å finne ut av hva ordene betyr for senderen 3. Global lytting 2. Fokusert lytting 1. Indre lytting Vi åpner opp for alle våre sanseinntrykk, medregnet intuisjon og følelser samt stemninger, lukt og lyd fra omgivelsene Den coachende leder kommuniserer fra en rådgivningsfri sone som kjennetegnes av aktiv lytting (går til plakaten der jeg viser de tre formene for lytting der de to og tre er coachende lytting). Fokusert lytting, det vil si når du lytter til saksinnholdet til samtalepartneren, er du ene og alene opptatt av å finne ut hva han eller hun er opptatt av. Global lytting, det vil si når du åpner opp for sanseinntrykk, kroppsspråk, følelser hos den andre, får du tilgang til mer informasjon som du kan bruke i dialogen. Egne mentale modeller styrer hva vi hører, vektlegger og tror senderen ønsker å si Aktiv lytting krever at man lytter på nivå 2 og 3. Kilde: Gjerde 2003

41 Ekempler på åpne spørsmål
Åpne spørsmål bidrar til større grad av selvrefleksjon og dialog Hva vil oppnå? Når skal du ha oppnådd dette? Hva vil være annerledes når du har nådd målet? Hva betyr det for deg å nå de målene du har satt deg? Hva vil du gjøre først? Hva kan hindre deg? Hva holder deg tilbake? Hva vil skje dersom du ikke får løst problemet? Hva vil være smarte steg å ta? Ser du enda flere muligheter? Hva trenger du av støtte fra andre for å oppnå dette? Hva ville en ekspert eller ressursperson ha gjort i samme situasjon? Aktiv lytting og åpne spørsmål er viktige verktøy for en coachende leder. Åpne spørsmål, spørsmål som du ikke kan avfeie med et kort svar eller ja/nei, åpner for videre tenkning, refleksjon og løsninger. Formuler gjerne setninger som begynner med ord som hva, hvordan, hvem, hvor, når og på hvilken måte – viser noen eksempler – og kjenn gjerne selv etter hva slike spørsmål gjør med deg? Bruker også noen av disse spørsmålene når samtalekvadranten skal presenteres.


Laste ned ppt "Skolelederforbundet 9.mars Coaching og coachende væremåte"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google